Servis portálu
Anketa
Jak hodnotíte námi pořádané semináře?
Hlasovalo 8482 lidí


KALENDÁŘ AKCÍ


Název akce: Pohankové Bioslavnosti
Popis:

 8. ročník BIOSLAVNOSTÍ  a přijeďte v sobotu 13. 7. 2013 do Starého Města pod Sněžníkem.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo14667


Začátek akce: 30. listopad -0001  Konec akce: 30. listopad -0001
Kontaktní osoba: http://www.facebook.com/Biosla  E-mail: 
Místo konání: Staré Město pod Sněžníkem
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 17.3.2014 -Posílení regionu a podpora podnikání
Popis:

Diskuze mezi podnikateli a poslanci (Faltýnek, Brázdil a Okleštěk), která proběhne 17. 3. 2014 od 9:00 hodin na téma Posílení regionu a podpora podnikání

Kde:OHK Olomouc, Opletalova 1, Olomouc
Kdy:17. 3. 2014, v 9:00 hod do 11:00 hod
Kdo: Hnutí ANO 2011


Začátek akce: 30. listopad -0001  Konec akce: 30. listopad -0001
Kontaktní osoba: prchalova@ano2011.cz  E-mail: info@hkol.cz
Místo konání: OHK Olomouc
Tel: 585 225 231  Fax: 

Název akce: Problematika pracovněprávních vztahů
Popis:
Seminář „Aktuální problematika pracovněprávních vztahů“, který se bude konat ve středu dne 2. listopadu 2005 v zasedací místnosti Moravské zemědělské a.s. Prosenice. Zahájení v 9,30 h. Přednášející : KORBELÁŘ  Josef - pracovník ZS ČR Praha. Seminář bude ukončen obědem ve 13,00 h.
Seminář je bez vložného, za finančního přispění Olomouckého kraje. Pořadatel: Okresní agrární komora Přerov.
Začátek akce: 2. listopad 2005  Konec akce: 2. listopad 2005
Kontaktní osoba: Ing. František Špalek  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Prosenice
Tel: 581 210 956  Fax: 581 210 956

Název akce: Příležitosti a rizika SZP EU
Popis:
Příležitosti a rizika SZP EU - konference
Začátek akce: 4. listopad 2005  Konec akce: 4. listopad 2005
Kontaktní osoba: František Špalek  E-mail: 
Místo konání: Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: CHOVATEL, ZEMTECH a ZAHRÁDKÁŘ
Popis:
Pořadatel Genoservis, a.s. Olomouc a Český svaz chovatelů Vás zvou ve dnech 4.-6.11. 2005 do areálu Výstaviště v Přerově na :

Otevřeno v pátek a sobotu: 9.00 do 17.00 h v neděli 9.00 do 15.00 h. Vstupné 40 Kč, děti do 12 let zdarma.
Začátek akce: 4. listopad 2005  Konec akce: 6. listopad 2005
Kontaktní osoba: Genoservis Přerov  E-mail: 
Místo konání: Areál Výstaviště Přerov
Tel:   Fax: 

Název akce: Veřejné projednávání Koncepce venkova a zemědělství
Popis:
Dne 8. listopadu v 11 hodin se uskuteční na Krajském úřadě v Olomouci, eremenkova 40.a veřejné projednávání Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova v Olomouckém kraji. Více na www.kr-olomoucky.cz
Začátek akce: 8. listopad 2005  Konec akce: 8. listopad 2005
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Harnová  E-mail: m.harnova@kr-olomoucky.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: 585508436  Fax: 

Název akce: Seminář „Zásady welfare a nové standardy EU v chovu skotu"
Popis:

OAK Přerov Vás zve na seminář „Zásady  welfare a nové standardy EU v chovu skotu", který se bude konat ve čtvrtek dne 10. listopadu 2005 v zasedací místnosti Moravské zemědělské a.s. Prosenice. Zahájení v 9,00h.


Začátek akce: 10. listopad 2005  Konec akce: 10. listopad 2005
Kontaktní osoba: Ing. František Špalek  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Prosenice
Tel: 581 210 956  Fax: 

Název akce: Seminář: Využití trvalých porostů, výživa a chov skotu
Popis:
Ústav zemědělských a potravinářských informací Vás zve na semináře: „Nejnovější trendy ve využití trvalých porostů a výrobě pícnin“ a „Nejnovější trendy ve výživě a chovu skotu v mléčné a masné produkci“, v Olomouci.
Kulturní dům LOLA, Sudova 16
Seminář začíná v 09,30 hodin a končí v 16,30 hodin. Prezentace od 09,00 hodin.
Začátek akce: 11. listopad 2005  Konec akce: 11. listopad 2005
Kontaktní osoba: Ing. Sivek - UZPI  E-mail: 
Místo konání: Olomouc, KD LOLA
Tel:   Fax: 

Název akce: Skalka - Nové právní předpisy v rostlinné výrobě a dotační politika roku 2006
Popis:
OAK Prostějov Vás zve na seminář pro vedoucí pracovníky a agronomy zemědělských firemNové právní předpisy v rostlinné výrobě a dotační politika roku 2006, který se bude konat v úterý  22.11.2005 v 9.00 hodin v restauraci  U pramene, Skalka č.81
Lázně Skalka jsou cca 12 km od Prostějova směrem na Kojetín po silnici č.367.
Začátek akce: 22. listopad 2005  Konec akce: 22. listopad 2005
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Zatloukal  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Skalka
Tel: 582 330 706  Fax: 582 330 706

Název akce: Litovel - Povinnosti vyplývající pro zemědělskou prvovýrobu
Popis:

Okresní agrární komora Olomouc Vás zve na seminář, který se koná dne 22. 11. 2005 od 9,00 hodin na MJM Litovel a.s., Cholinská 19, Litovel

 Povinnosti vyplývající pro zemědělskou prvovýrobu z nařízení EP o hygieně krmiv                                                                                  
Informace k dotacím z HRDP v roce 2006


Začátek akce: 22. listopad 2005  Konec akce: 22. listopad 2005
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Litovel
Tel:   Fax: 

Název akce: Seminář - Skalka - IBR
Popis:

AOK Prostějov Vás zve na seminář pro vedoucí pracovníky a zootechniky zemědělských firem "IBR a další faktory snižující užitkovost hospodářských zvířat", který se bude konat ve středu 23.listopadu 2005 v 9.00 hodin v restauraci  U pramene, Skalka č. 81
Lázně Skalka jsou cca 12 km od Prostějova směrem na Kojetín po silnici č. 367.


Začátek akce: 23. listopad 2005  Konec akce: 23. listopad 2005
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Zatloukal  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Skalka
Tel: 582 330 706  Fax: 582 330 706

Název akce: Seminář -Šumperk -HRDP, péče o krajinu
Popis:

Odborný seminář určený pro zemědělské podniky a zemědělské podnikatele a další žadatele o agroenvironmentální dotace MZe ČR z HRDP a dále dotace Ministerstva životního prostředí ČR z programu péče o krajinu a programu revitalizace říčních systémů, který se koná ve čtvrtek dne 24. 11. 2005 od 9:00 hod ve velkém sále ZA a PÚ MZe ČR, pracoviště Šumperk, Nemocniční 53, 787 01 Šumperk


Začátek akce: 24. listopad 2005  Konec akce: 24. listopad 2005
Kontaktní osoba: Ing. Radek Musil  E-mail: svazkdv@spk.cz
Místo konání: Šumperk
Tel: 583 21 47 18  Fax: 

Název akce: Účetní a daňová problematika roku 2005
Popis:

OAK Přerov vás zve na seminář - Účetní a daňová problematika roku 2005, který se bude konat v pátek 25. listopadu 2005 v restauraci motorestu ZD Kokory
Zahájení v 9,00 h
Přednášející lektor – ing. Bohumír  HOLEČEK, auditor a daňový poradce
Cílem semináře je probrat a upozornit na účetní a daňovou problematiku roku 2005 v platné legislativě týkající se zemědělství.

 

 


Začátek akce: 25. listopad 2005  Konec akce: 25. listopad 2005
Kontaktní osoba: Ing. František ŠPALEK  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Kokory
Tel: 581 210 956  Fax: 

Název akce: Seminář SZP - Jeseník
Popis:
OAK Jeseník ve spolupráci s ÚZPI Praha /Ústav zemědělských a potravinářských
informací/ Vás zve na seminář
1. SPRÁVNÁ  ZEMĚDĚLSKÁ PRAXE A OCHRANA VOD V ZEMĚDĚLSTVÍ
2. POVINNÁ REGISTRACE VÝROBCU  KRMIV
DATUM :  25. LISTOPADU 2005  ČAS: od 9,00 do 12,30 hodin
MÍSTO : JESENÍK, bývalý okresní úřad velká zasedačka, Ul. K.Čapka 1147
Začátek akce: 25. listopad 2005  Konec akce: 25. listopad 2005
Kontaktní osoba: Ing. Zdenka Kameníková  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: Jeseník
Tel: 584 411 538  Fax: 

Název akce: Seminář k bezpečnosti práce - Šumperk
Popis:

OAK Šumperk ve spolupráci s Okresní agrární komorou Jeseník a Odborovým svazem  pracovníků zemědělství a výživy pořádají odborný seminář k bezpečnosti práce určený pro zemědělské podniky a zemědělské podnikatele, který se koná v úterý dne 29. 11. 2005 od 9:00 hod ve velkém sále ZA a PÚ MZe ČR, pracoviště Šumperk, Nemocniční 53, 787 01 Šumperk


Začátek akce: 29. listopad 2005  Konec akce: 29. listopad 2005
Kontaktní osoba: Ing. Musil Radek  E-mail: svazkdv@spk.cz
Místo konání: Šumperk
Tel: 583 21 47 18  Fax: 

Název akce: Věrovany - Seminář pro chovatele skotu
Popis:
Agrární komora Olomouckého kraje ve spolupráci se společností Milkagro, a.s. Vás zvou na seminář pro chovatele skotu, který se bude konat ve středu dne 30. listopadu 2005 od 9.00 hod. v  Kulturním domě ve Věrovanech.
Začátek akce: 30. listopad 2005  Konec akce: 30. listopad 2005
Kontaktní osoba: Ing. Roman Beneš  E-mail: ak-olomoucky@quick.cz
Místo konání: Věrovany
Tel: 585 231 995  Fax: 

Název akce: Olomoucký kraj v Evropě
Popis:

Olomoucký kraj uspořádá 1. prosince konferenci zaměřenou na regionální politiku Evropské unie a možnosti využití strukturálních fondů pro rozvoj regionů. Akce nazvaná Olomoucký kraj v Evropě je určena zástupcům obcí a podnikatelského i neziskového sektoru a všem dalším zájemcům o problematiku regionálního rozvoje.

 


Začátek akce: 1. prosinec 2005  Konec akce: 1. prosinec 2005
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Bucherová  E-mail: j.bucherova@kr-olomoucky.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: 585 508 387  Fax: 

Název akce: Seminář - Příprava ke zkouškám k získání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky
Popis:

Česká společnost rostlinolékařská Vás zve na odborný seminář "Příprava ke zkouškám k získání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči".

Klub SME, a.s.,  nábř. Dr. Ed. Beneše 20,  Přerov
8. prosince 2005


Začátek akce: 8. prosinec 2005  Konec akce: 8. prosinec 2005
Kontaktní osoba: Ing. Josef Gall  E-mail: obo.opava@srs.cz
Místo konání: Přerov
Tel: 581 210 987  Fax:  553 627 388

Název akce: Seminář "Příprava ke zkouškám k získání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky
Popis:

Česká společnost rostlinolékařská Vás zve na odborný seminář "Příprava ke zkouškám k získání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči".

ZA MZe,  ul. Nemocniční 53,  Šumperk      
15. prosince 2005


Začátek akce: 15. prosinec 2005  Konec akce: 15. prosinec 2005
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kondler  E-mail: obo.opava@srs.cz
Místo konání: Šumperk
Tel:  583 314 253  Fax: 553 627 388

Název akce: SEMINÁŘ O INTEGROVANÉM REGISTRU ZNEČIŠŤOVÁNÍ
Popis:

SEMINÁŘ O INTEGROVANÉM REGISTRU ZNEČIŠŤOVÁNÍ.

Seminář je bezplatný.Přednášet budou věcně příslušní pracovníci Ministerstva životního prostředí a CENIA,české informační agentury životního prostředí.
Přihlášky posílejte na adresu: seminare.irz@cenia.cz


Začátek akce: 15. prosinec 2005  Konec akce: 15. prosinec 2005
Kontaktní osoba: Ing. Jan Nepimach  E-mail: jan.nepimach@cenia.cz
Místo konání: Olomouc, Kongresový sál KÚ
Tel: 267 225 296  Fax: 

Název akce: Veřejné projednávání „Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje“
Popis:

Veřejné projednávání „Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje“ s ohledem na posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a posouzení dalších možných vlivů na zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Veškeré podklady k jednání najdete na webových stránkách kraje – www.kr-olomoucky.cz, v oddíle Regionální rozvoj.


Začátek akce: 6. leden 2006  Konec akce: 6. leden 2006
Kontaktní osoba: Ing. Marta Novotná  E-mail: m.novotna@kr-olomoucky.cz
Místo konání: Regionální centrum Olomouc, v
Tel: 585508111  Fax: 

Název akce: Seminář ochrany rostlin v Prostějově
Popis:
10.1.2006 - Seminář ochrany rostlin, pořádá Zetaspol, s.r.o. Bedihošť, místo konání: Tenis club - konferenční centrum Prostějov, odpovědná osoba: Ing. Dobroslav Langr, langr@zetaspol.com
Začátek akce: 10. leden 2006  Konec akce: 10. leden 2006
Kontaktní osoba: Ing. Dobroslav Langr  E-mail: langr@zetaspol.com
Místo konání: Tenis club -konferenční centru
Tel:   Fax: 

Název akce: Konference pro Moravu - Dow Agro Sciences
Popis:
Odborná konference Dow Agro Sciences- konference pro Moravu
Začátek akce: 11. leden 2006  Konec akce: 11. leden 2006
Kontaktní osoba: Ing. Karel Sikora  E-mail: 
Místo konání: Prostějov KAS centrum
Tel: 602 571 763  Fax: 

Název akce: REGIOTOUR v Brně
Popis:
5. ročník mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR a 16. ročník mezinárodního veletrhu průmyslu cestovního ruchu GO a 2006 v Brně ve dnech 12. - 15. 1. 2006
Začátek akce: 12. leden 2006  Konec akce: 15. leden 2006
Kontaktní osoba: MMR ČR  E-mail: 
Místo konání: BVV Brno
Tel:   Fax: 

Název akce: Seminář ochrany rostlin v Prostějově
Popis:
Seminář ochrany rostlin, pořádá Zetaspol, s.r.o. Bedihošť
Začátek akce: 16. leden 2006  Konec akce: 16. leden 2006
Kontaktní osoba:  Ing. Dobroslav Langr  E-mail: langr@zetaspol.com
Místo konání: Tenis club - konferenční centr
Tel:   Fax: 

Název akce: Konference samospráv Olomouckého kraje
Popis:

Na konferenci se setkají starostové obcí Olomouckého kraje s hejtmanem Ivanem Kosatíkem, jeho náměstky, radními a ředitelem krajského úřadu Liborem Kolářem. Konferenci zahájí společné zasedání všech účastníků. Dále jednání bude rozděleno do čtyř sekcí: 1. doprava, 2. zdravotnictví a sociální věci, 3. evropské fondy, 4. kultura a památková péče i vzdělání, školství a sport.


Začátek akce: 17. leden 2006  Konec akce: 17. leden 2006
Kontaktní osoba: Ivo Heger  E-mail: i.heger@kr-olomoucky.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: 585 508 443  Fax: 

Název akce: Konference -Možnosti venkova v novém programovacím období EU
Popis:

Škola obnovy venkova Olomouckého kraje (ŠOV OK), si vás dovoluje pozvat na konferenci „Možnosti venkova v novém programovacím období EU“ kterou pořádá dne 20.1.2006 v obci Majetín, vítězné obci soutěže vesnice roku 2005. Cílem konference i činnosti ŠOV OK je zlepšení informovanosti zástupců venkovské samosprávy a diskuse o budoucnosti venkovského prostředí v Olomouckém kraji.


Začátek akce: 20. leden 2006  Konec akce: 20. leden 2006
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Brzák  E-mail: brzak@rarsm.cz
Místo konání: Majetín, sokolovna
Tel: 585 228 698  Fax: 585 228 581

Název akce: Odborná konference v Prostějově
Popis:
Firma SYNGENTA pořádá odbornou konferenci pro Moravu na téma: ochrana rostlin.
Začátek akce: 24. leden 2006  Konec akce: 24. leden 2006
Kontaktní osoba: Ladislava Jelínková, Ing.  E-mail: jelinkova@zetaspol.com
Místo konání: Prostějov KAS centrum
Tel:   Fax: 

Název akce: Seminář - Poskytování příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006
Popis:

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství zve na seminář „Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006 a obecně o hospodaření v lesích. Seminář se koná ve středu 25. ledna 2006 v 10 h v zasedací místnosti Městského úřadu Šternberk, Opavská 1.
Seminář je určen pro vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, pracovníky ORP a ostatní zájemce.

 


Začátek akce: 25. leden 2006  Konec akce: 25. leden 2006
Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Ochmanová  E-mail: z.ochmanova@kr-olomoucky.cz
Místo konání: Šternberk, Opavská 1
Tel: 585508111  Fax: 

Název akce: Ples OAK Olomouc
Popis:

Okresní agrární komora Olomouc pořádá tradiční společenský ples ve Slovanském domě v Olomouci.


Začátek akce: 27. leden 2006  Konec akce: 27. leden 2006
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomouc
Tel:   Fax: 585230670

Název akce: Transformace národní dotační politiky ČR v zemědělství do systému podpor EU
Popis:

Agrární komora ČR ve spolupráci s Krajskou agrární komorou Olomouckého kraje Vás zvou na seminář "Transformace národní dotační politiky ČR v zemědělství do systému podpor EU"
Seminář se bude konat dne 2. února 2006 v Motorestu ZD Kokory, okres Přerov
Semináře se konají s podporou Operačního  programu  Zemědělství, Opatření 2.2. Odborné vzdělávání


Začátek akce: 2. únor 2006  Konec akce: 2. únor 2006
Kontaktní osoba: Ing. František Špalek  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest Kokory
Tel: 581210956  Fax: 

Název akce: Seminář ochrany rostlin v Prostějově
Popis:
Seminář ochrany rostlin, pořádá Zetaspol,s.r.o. Bedihošť, místo konání: Tenis club - konferenční centrum Prostějov, odpovědná osoba: Ing. Dobroslav Langr, langr@zetaspol.com
Začátek akce: 7. únor 2006  Konec akce: 7. únor 2006
Kontaktní osoba: Ing. Dobroslav Langr  E-mail: langr@zetaspol.com
Místo konání: Tenis club - konferenční centr
Tel:   Fax: 

Název akce: Konference k ochraně rostlin
Popis:
Firma BAYER pořádá konferenci k ochraně rostlin pro Moravu.
Začátek akce: 8. únor 2006  Konec akce: 8. únor 2006
Kontaktní osoba: Ladislava Jelínková, Ing.  E-mail: jelinkova@zetaspol.com
Místo konání:  Prostějov KAS centrum
Tel:   Fax: 

Název akce: 5. Agrární ples
Popis:
Dne 10. února 2006 se uskuteční 5. Agrární ples v Praze na Žofíně.
Začátek akce: 10. únor 2006  Konec akce: 10. únor 2006
Kontaktní osoba: Ing. Viera Klobouková  E-mail: akcrol@volny.cz
Místo konání: Praha
Tel: 585 228 530  Fax: 585 222 517

Název akce: Seminář ochrany rostlin v Prostějově
Popis:
Seminář ochrany rostlin, pořádá Zetaspol,s.r.o. Bedihošť
Začátek akce: 21. únor 2006  Konec akce: 21. únor 2006
Kontaktní osoba: Ing. Dobroslav Langr  E-mail:  langr@zetaspol.com
Místo konání: Tenis club - konferenční centr
Tel:   Fax: 

Název akce: 7. krajská konference nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje.
Popis:

Na Hradisku v Olomouci se sejdou zástupci neziskových organizací na sedmé krajské konference nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje. Akci pořádá unie nestátních neziskových organizací. Konference je součástí projektu Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje, v rámci projektu SROP, opatření 3.3.


Začátek akce: 25. únor 2006  Konec akce: 25. únor 2006
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Bucherová  E-mail: j.bucherova@kr-olomoucky.cz
Místo konání: Klášterní Hradisko v Olomouci
Tel: 585 508 111  Fax: 

Název akce: Kokory - 2. 3. 2006 Obchodní mechanismy EU a podpora odbytu zemědělských výrobků
Popis:
Agrární komora ČR Vás zve na seminář "Obchodní mechanismy EU a podpora odbytu zemědělských výrobků"
Seminář se bude konat dne 2.března 2006 v motorestu ZD Kokory u Přerova.
Více informací včetně pozvánky a návratky v sekci Info KIS

Začátek akce: 2. březen 2006  Konec akce: 2. březen 2006
Kontaktní osoba: Ing. František Špalek  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Kokory
Tel: 581 210 956  Fax: 581 210 956

Název akce: Setkání mikroregionů v České Vsi na Jesenicku
Popis:

Účastníci budou seznámeni s připravovanými akcemi Školy obnovy venkova. Zástupci euroregionů Praděd a Glacensis je budou informovat o čerpání dotací a svých aktivitách. Olomoucký kraj představí svůj projekt Komunitního plánování v rámci kraje. 

Setkání pořádá Olomoucký kraj v rámci SROP, opatření 3.3., projekt Partnerství pro rozvoj kraje.


Začátek akce: 2. březen 2006  Konec akce: 3. březen 2006
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Bucherová  E-mail: j.bucherova@kr-olomoucky.cz
Místo konání: Hotel Zlatý Chlum
Tel: 585508111  Fax: 

Název akce: Seminář - Nová legislativa EU v zemědělství – Cross-compliance aneb Co zemědělec MUSÍ
Popis:
EKOTOXA OPAVA s.r.o. Vás zve na seminář Nová legislativa EU v zemědělství – Cross-compliance ANEB "Co zemědělec  MUSÍ". Pro přihlášení použijte  NÁVRATKU  v sekci Info z KIS
Začátek akce: 9. březen 2006  Konec akce: 9. březen 2006
Kontaktní osoba: Ing. Hana Štellarová  E-mail: hana.stellarova@ekotoxa.cz
Místo konání: Střední škola zemědělská, Gora
Tel: 553 696 331  Fax: 

Název akce: Školení pro žadatele INTEREG IIIA
Popis:

Školení pro žadatele programu INTERREG IIIA Fond mikroprojektů, které pořádá Regional Development Agency jako Administrátor Fondu mikroprojektů pro region Glacensis. Školení pro žadatele se uskuteční dne: 22.3.2006 - Dům evropského setkávání (Geschaderův dům) v Šumperku, od 10.00 hodin

Termín pro odevzdání žádostí pro 3. EŘV je stanoven do 14.4. 2006 do 12:00 hodin.


Začátek akce: 22. březen 2006  Konec akce: 22. březen 2006
Kontaktní osoba: Kateřina Šedková  E-mail: info@euro-glacensis.cz
Místo konání: Šumperk -Dům evropského setkáv
Tel: 494 531 054  Fax: 494 531 054

Název akce: REGIONÁLNÍ ENERGETIKA NA JESENICKU
Popis:

Mezinárodní konference "Podpora využívání alternativních zdrojů energie pro výrobu elektrické energie, tepla, a teplé užitkové vody“ - REGIONÁLNÍ ENERGETIKA NA JESENICKU, pořádanou Městským úřadem Jeseník, odborem regionálního rozvoje dne 4.4.2006 v Priessnitzových léčebných lázních v zimní zahradě.


Začátek akce: 4. duben 2006  Konec akce: 4. duben 2006
Kontaktní osoba: Krajčík Jiří  E-mail: jiri.krajcik@mujes.cz
Místo konání: Priessnitzovy léčebné lázně
Tel: 584 498 477  Fax: 584 498 478

Název akce: Seminář - Nová legislativa EU v zemědělství – Cross-compliance
Popis:
EKOTOXA OPAVA s.r.o. Vás zve na seminář Nová legislativa EU v zemědělství – Cross-compliance
Seminář se bude konat dne 13. dubna 2006 místo: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, kongresový sál, Olomouc
Začátek akce: 13. duben 2006  Konec akce: 13. duben 2006
Kontaktní osoba: Ing. Hana Štellarová  E-mail: hana.stellarova@ekotoxa.cz
Místo konání: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40
Tel: 553 696 331  Fax: 

Název akce: VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
Popis:
Velikonoční pondělí
Začátek akce: 17. duben 2006  Konec akce: 17. duben 2006
Kontaktní osoba: X  E-mail: 
Místo konání: X
Tel:   Fax: 

Název akce: Flora Olomouc
Popis:
27. ročník jarní etapy Flory se uskuteční v Olomouci od 20. 4. 2006 do 23. 4. 2006.
Začátek akce: 20. duben 2006  Konec akce: 23. duben 2006
Kontaktní osoba: Zuzana Studená  E-mail: 
Místo konání: Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Velká Bystřice -SEMINÁŘ DOTACE 2006 A NOVÁ LEGISLATIVA EU V ZEMĚDĚLSTVÍ
Popis:

Odbor Zemědělská agentura a pozemkový úřad (OZA a PÚ) v Olomouci a Ekotoxa Opava Vás zvou na seminář „Dotace 2006 a nová legislativa EU v zemědělství“, který se bude konat v úterý 25.dubna 2006 ve velkém sále Ravely, Velká Bystřice. Začátek semináře je stanoven na 9.00 hodin.


Začátek akce: 25. duben 2006  Konec akce: 25. duben 2006
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Stonawský  E-mail: redakce@kis-olomoucky.cz
Místo konání: Velká Bystřice, sál Ravely
Tel: 724202889  Fax: 

Název akce: Šumperk - Welfare a kvalita chovu dojených krav v ČR
Popis:
Pozvánka na odborný seminář "Welfare a kvalita chovu dojených krav v ČR" zaměřený na prohloubení odborných znalostí zemědělských pracovníků na úseku živočišné výroby v oblasti welfare dojených krav
Pořádatel Zemědělský svaz ČR a seminář se koná v Šumperku 2.5.2006 ve velkém sále ZA a ÚO MZe ČR, Nemocniční 53, Šumperk.
Začátek akce: 2. květen 2006  Konec akce: 2. květen 2006
Kontaktní osoba: Ing. Radek Musil  E-mail: svazvm@iol.cz
Místo konání: Šumperk
Tel:   Fax: 

Název akce: Seminář k OP RLZ
Popis:

Informační seminář pro zájemce o získání finanční podpory z OP Rozvoj lidských zdrojů se koná dne 3. května od 10 hodin v sále Perseus Regionálního centra Olomouc. Bližší informace k výzvě naleznete na webu Olomouckého kraje ve složce Evropská unie – Grantové schéma v rámci OP RLZ.


Začátek akce: 3. květen 2006  Konec akce: 3. květen 2006
Kontaktní osoba: Ivo Heger  E-mail: i.heger@kr-olomoucky.cz
Místo konání: Olomouc, RCO
Tel: 585 508 443  Fax: 

Název akce: Den matek
Popis:
Den matek
Začátek akce: 14. květen 2006  Konec akce: 14. květen 2006
Kontaktní osoba: redakce KIS  E-mail: 
Místo konání: xy
Tel:   Fax: 

Název akce: Dubčany slavnostní žehnání symbolům obce
Popis:
V rámci slavnostního žehnání symbolů obce Dubčany u Litovle bude bohatý kulturní program a ukázka starých zemědělských strojů s názvem: Jak sedlák mlátil před 80 - 110 lety.
Začátek akce: 14. květen 2006  Konec akce: 14. květen 2006
Kontaktní osoba: Ludvík Navrátil  E-mail: 
Místo konání: Dubčany
Tel: 585348059  Fax: 

Název akce: Valná hromada OAK Přerov
Popis:
P O Z V Á N K A
na řádnou valnou hromadu Okresní agrární komory v Přerově, kterou svolává představenstvo OAK v souladu se zákonem č. 301/92 Sb. v platném znění na středu       17. května 2006 ve 13,00 h v zasedací místnosti ZA MZe Přerov, Wurmova 2.

Začátek akce: 17. květen 2006  Konec akce: 17. květen 2006
Kontaktní osoba: Ing. František Špalek  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Wurmova 2, 750 02 Přerov
Tel:  581 210 956  Fax:  581 210 956

Název akce: Jednání Představenstva AK OK s prezidentem AK ČR
Popis:
Dne 24. 5. 2006 se uskuteční odložené jednání Představenstva AK OK s prezidentem AK ČR Ing. Janem Velebou.
Začátek akce: 24. květen 2006  Konec akce: 24. květen 2006
Kontaktní osoba: Ing. Roman Beneš  E-mail: 
Místo konání: Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Pozvánka na VH OAK Prostějov
Popis:

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Okresní agrární komory Prostějov, kterou svolává představenstvo OAK v souladu se zákonem č. 301/1992 Sb., v platném znění na pátek  26. května 2006 v 9,00 hodin, v restauraci HANÁ Plumlovská ul., Prostějov 


Začátek akce: 26. květen 2006  Konec akce: 26. květen 2006
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Zatloukal  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: v restauraci HANÁ Plumlovská u
Tel: 582 330 706  Fax: 582 330 706

Název akce: Den otevřených dveří KÚ Olomouckého kraje
Popis:

Den otevřených dveří Krajského úřadu Olomouckého kraje. Podobnou akci pořádá ve stejný den také většina ostatních krajských úřadů. Akce potrvá od 8 do 17 hodin, pracovníci úřadu při ní budou mít otevřené dveře kanceláří a zodpoví případné dotazy příchozích.


Začátek akce: 31. květen 2006  Konec akce: 31. květen 2006
Kontaktní osoba: Ivo Heger  E-mail: i.heger@kr-olomoucky.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: 585 508 443  Fax: 

Název akce: Volby do PS P ČR
Popis:
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Začátek akce: 2. červen 2006  Konec akce: 3. červen 2006
Kontaktní osoba: redakce KIS  E-mail: 
Místo konání: okrskové volební komise
Tel:   Fax: 

Název akce: Den dětí na ranči Orel
Popis:
Tradiční den pro děti Jesenického mikroregionu, celodenní program, kyvadlová jízda vláčkem na ranč a zpět
Začátek akce: 3. červen 2006  Konec akce: 3. červen 2006
Kontaktní osoba: M. Orel, MKZ  E-mail: 
Místo konání: Česká Ves Ranč Orel
Tel: 584411254  Fax: 

Název akce: Konference k využívání evropských finančních zdrojů
Popis:

V Olomouci konference nazvaná Příprava Olomouckého kraje na nové plánovací období Evropské unie. Akce je součástí projektu Partnerství pro rozvoj kraje, který si klade za cíl zvýšit schopnost regionu využívat peníze z evropských fondů. Konference je určena zástupcům z řad veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru a všem dalším zájemcům o problematiku regionálního rozvoje.


Začátek akce: 7. červen 2006  Konec akce: 7. červen 2006
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Bucherová  E-mail: j.bucherova@kr-olomoucky.cz
Místo konání: V sále Pegasus v budově Region
Tel: 585 508 387  Fax: 

Název akce: 6. pracovní setkání mikroregionů
Popis:
6. pracovní setkání mikroregionů pořádá Olomoucký kraj ve spolupráci se Svazkem obcí Údolí Desná.
Začátek akce: 8. červen 2006  Konec akce: 8. červen 2006
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Bucherová  E-mail: j.bucherova@kr-olomoucky.cz
Místo konání: Dlouhé Stráně v Koutech nad De
Tel: 585 508 387  Fax: 

Název akce: Valná hromada OAK Olomouc
Popis:

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Okresní agrární komory Olomouc, kterou svolává představenstvo OAK v souladu se zákonem č. 301/1992 Sb., ve znění zákona č. 121/1993 Sb., § 13, odst. 7, na pátek 9. června 2006 v 10,00 hodin, v lovecké chatě Horka nad Moravou.


Začátek akce: 9. červen 2006  Konec akce: 9. červen 2006
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Horka nad Moravou
Tel: 585 230 670  Fax: 585 230 670

Název akce: Ttřetí ročník Kualtého stolu
Popis:

"KULATÝ STŮL - OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI A MOŽNOSTI INVESTIC V SRBSKU". Akce je pořádána pro podnikatelské subjekty, kterým má představit Srbsko a Černou Horu jako zajímavého obchodního partnera a zemi zajímavých investičních příležitostí. Pořadatelem "Kulatého stolu" je Olomoucký kraj ve spolupráci s Jihomoravským krajem, které spolupracují se srbskými regiony Vojvodina a Šumadija.


Začátek akce: 13. červen 2006  Konec akce: 13. červen 2006
Kontaktní osoba: Rostislav Jurka  E-mail: rosiva@rosiva.cz
Místo konání: Krajský úřad Olomouckého kraje
Tel: 583 280753  Fax: 583 280753

Název akce: Polní dny Bayer CropScience
Popis:
Dovolujeme si vás pozvat na tradiční polní dny Bayer CropScience v Senici na Hané.
Začátek akce: 21. červen 2006  Konec akce: 22. červen 2006
Kontaktní osoba: www.bayercropscience.cz  E-mail: 
Místo konání: Senice na Hané
Tel:   Fax: 

Název akce: Obilnářské fórum
Popis:

Agrární komora České republiky a Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR jako hlavní partner zvou na O B I L N Á Ř S K É   F Ó R U M, které se uskuteční v úterý 27. června od 10:00 hodin, v Domě kultury Žďár nad Sázavou, Libušínská 183.


Začátek akce: 27. červen 2006  Konec akce: 27. červen 2006
Kontaktní osoba: Ing. Jan Veleba  E-mail: 
Místo konání: Žďár nad Sázavou
Tel:   Fax: 

Název akce: Den pro mák 2006
Popis:
Dne 11. 7. 2006 se v Kostelci na Hané a Lešanech (restaurace Hanácký grunt u nákup. střediska a pozemky Rols Lešany) od 8.30 hod. uskuteční Den pro mák 2006. Pořádá: Sdružení Český mák, ČESKÝ MÁK, s. r. o. a ČZU Praha.
Začátek akce: 11. červenec 2006  Konec akce: 11. červenec 2006
Kontaktní osoba: Český mák  E-mail: klikovas@ceskymak.cz
Místo konání: Lešany
Tel: 272 734 054  Fax: 

Název akce: Staré Město pod Sněžníkem - Bioslavnosti
Popis:
Bioslavnosti - dobré jídla a pití hojnosti! Od 10 h do 22 h. Občerstvení : bioberan na rožni, biošunka, biosalámy, biokáva, biomošty, biokoláče, biomlsání! Hudba - Asah, Barevnej den, Vypsaná fixa, exkurze di biomlýna, biodárečky.www.probio.cz
Začátek akce: 15. červenec 2006  Konec akce: 15. červenec 2006
Kontaktní osoba: František Winter  E-mail: 
Místo konání: Staré Město pod Sněžníkem- are
Tel:   Fax: 

Název akce: III. setkání obcí mikroregionu Moštěnka
Popis:

Mikroregion Moštěnka společně s obcí Domaželice pořádá III. setkání obcí mikroregionu Moštěnka, které se koná tento víkend v sobotu a neděli 22. a 23. července 2006.
Obce se mezi sebou utkají v zábavných soutěžích družstev jednotlivých vesnic, turnaji v malé kopané a vyvrcholí také putovní klání hasičů.

více na www.mostenka.cz


Začátek akce: 22. červenec 2006  Konec akce: 23. červenec 2006
Kontaktní osoba: Ing. Marie Zlámalová  E-mail: kancelář@mostenka.cz
Místo konání: Domaželice
Tel: 774 224 122  Fax: 

Název akce: Letní Flora Olomouc
Popis:

Letní etapa Flory Olomouc věnovaná květinám vrcholného léta, zejména růžím.

Objednávky vyřizuje: paní Jitka Varhaníčková, ved. ekonomického úseku, Výstaviště Flora Olomouc,  Wolkerova 17, 771 11 Olomouc


Začátek akce: 17. srpen 2006  Konec akce: 20. srpen 2006
Kontaktní osoba: Jitka Varhaníčková  E-mail: varhanickova@flora-ol.cz
Místo konání: Výstaviště Flora Olomouc
Tel: 585 726 212  Fax: 585 413 370

Název akce: Vidnava - Venkovská turistika
Popis:

Škola obnovy venkova Olomouckého kraje ve spolupráci s Mikroregionem Žulovsko pořádá seminář - Venkovská turistika – možnosti, trendy, úskalí. Seminář bude společný pro zástupce podnikatelské sféry i pro starosty především venkovských obcí.


Začátek akce: 22. srpen 2006  Konec akce: 22. srpen 2006
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Brzák  E-mail: brzak@rarsm.cz
Místo konání: Vidnava
Tel: +420 605 174 701  Fax: 

Název akce: ZEMĚ ŽIVITELKA 24. 8. - 29. 8. 2006, 33. ročník
Popis:
Rostlinná a živočišná výroba, krmiva, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, ochrana životního prostředí, služby pro zemědělství, agroturistika.
více informací na http://www.vcb.cz/vystaviste.php?cze/kalendar-akci/zeme-zivitelka/9/
Začátek akce: 24. srpen 2006  Konec akce: 29. srpen 2006
Kontaktní osoba: www.vcb.cz  E-mail: info@vcb.cz
Místo konání: České Budějovice
Tel: +420 387 714 911  Fax: +420 387 714 263

Název akce: HEFAISTON 2006
Popis:
HEFAISTON 2006 na Helfštýně (25. ročník)
Začátek akce: 26. srpen 2006  Konec akce: 27. srpen 2006
Kontaktní osoba: Hrad Helfštýn  E-mail: 
Místo konání: Helfštýn
Tel:   Fax: 

Název akce: Okresní výstava mláďat králíků
Popis:
Okresní výstava mláďat králíků ve Štěpánově u Olomouce.
Začátek akce: 26. srpen 2006  Konec akce: 27. srpen 2006
Kontaktní osoba: chovatele.stepanov@centrum.cz  E-mail: chovatele.stepanov@centrum.cz
Místo konání: Štěpánov u Olomouce
Tel: 774710391  Fax: 

Název akce: Polní den Sója 2006
Popis:
Polní den Sója 2006 proběhne v KD v Bezuchově, okr. Přerov.
Začátek akce: 29. srpen 2006  Konec akce: 29. srpen 2006
Kontaktní osoba: Ing. Štranc  E-mail: 
Místo konání: Bezuchov
Tel: 603733550  Fax: 

Název akce: Jesenické dožínky 2006
Popis:
Průvod jesenických dožínek, předání dožínkových věnců, kulturní program, soutěž jednotlivců nebo rodin o nejlepší kotlíkový guláš,  ukázka přípravy a rožnění hovězích steaků, bohaté občerstvení.
Začátek akce: 2. září 2006  Konec akce: 2. září 2006
Kontaktní osoba: Ing. Zdena Kameníková  E-mail: 
Místo konání: Areál ovčína ZD Jeseník
Tel: 584411538  Fax: 584420161

Název akce: Den cukrové řepy
Popis:
Den cukrové řepy v Unčovicích od 9,00 hodin.
Začátek akce: 6. září 2006  Konec akce: 6. září 2006
Kontaktní osoba: ZD Unčovice  E-mail: 
Místo konání: Unčovice
Tel:   Fax: 

Název akce: Přehlídka plemenných býků
Popis:
Přehlídka plemenných býků na ISB Grygov pořádá Genoservis, a.s.
Začátek akce: 7. září 2006  Konec akce: 7. září 2006
Kontaktní osoba: www.genoservis.cz  E-mail: 
Místo konání: Grygov
Tel:   Fax: 

Název akce: Skalka - 8. 9. 2006 - Produkce a odbyt obilovin v podmínkách EU
Popis:

AGRÁRNÍ  KOMORA OLOMOUCKÉHO KRAJE, OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORA PROSTĚJOV Vás zvou na seminář pro vedoucí pracovníky a agronomy zemědělských firem - Produkce a odbyt obilovin v podmínkách EU, který se bude konat v pátek 8. září 2006 v 8.30 hodin  v restauraci  U pramene, Skalka č. 812
Lázně Skalka jsou cca 12 km od Prostějova směrem na Kojetín po silnici č.367.


Začátek akce: 8. září 2006  Konec akce: 8. září 2006
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Zatloukal  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Lázně Skalka
Tel: 582 330 706  Fax: 

Název akce: Seminář - Rozvoj venkova a management mikroregionů
Popis:

Seminář věnovaný problematice venkova, který pořádá Centrum pro komunitní práci střední Morava pod záštitou Ing. Pavla Horáka, náměstka hejtmana Olomouckého kraje "Rozvoj venkova a management mikroregionů - ekonomika venkova a problematika nezaměstnanosti".
KDY: úterý 12. září 2006 od 9:00 hod.
KDE:  2. poschodí Krajského úřadu
           Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc


Začátek akce: 12. září 2006  Konec akce: 12. září 2006
Kontaktní osoba: Tomáš Šulák  E-mail: tomas.sulak@cpkp.cz
Místo konání: Olomoucký kraj, kongresový sál
Tel:  581 210 502  Fax:  581 210 502

Název akce: Den kukuřice
Popis:
Den kukuřice proběhne v Zemědělském družstvu Unčovice.
Začátek akce: 13. září 2006  Konec akce: 13. září 2006
Kontaktní osoba: p. Martiník  E-mail: 
Místo konání: Unčovice
Tel: 602 745 086  Fax: 

Název akce: Výstava králíků
Popis:

Celostátní výstavu mláďat králíků pořádá Genoservis, a.s. a svazy chovatelů na výstavišti v Přerově. Více na www. genoservis.cz.

 


Začátek akce: 15. září 2006  Konec akce: 17. září 2006
Kontaktní osoba: Ing. Vít Zahradník  E-mail: 
Místo konání: Přerov
Tel: 581 735 413  Fax: 

Název akce: Jezdecké závody v Přerově
Popis:

Cena SŠZe Přerov a Delikan se uskuteční 23. září 2006 od 9 h v areálu SŠZe Přerov.

Bohatý sportovní a doprovodný program.
Vstupné 30,- Kč a děti 10,- Kč.


Začátek akce: 23. září 2006  Konec akce: 23. září 2006
Kontaktní osoba: SŠZe Přerov  E-mail: 
Místo konání: areál SŠZe Přerov
Tel:   Fax: 

Název akce: Starý Jičín - Nová úprava nemocenského pojištění
Popis:
ZEMĚDĚLSKÝ SVAZ ČR Vás zve na seminář - Nová úprava nemocenského pojištění, zaměřený na kompletní informace o změnách nemocenského pojištění včetně nového institutu poskytování náhrady mzdy. Termín a místo konání: 27.9.2006, Hostinec u Horáků - Horák Adam, Starý Jičín - Palačov 57, Nový Jičín, 741 01 

Začátek akce: 27. září 2006  Konec akce: 27. září 2006
Kontaktní osoba: Ing. František Špalek  E-mail: 
Místo konání: Starý Jičín - Palačov 57
Tel:   Fax: 

Název akce: FLORA OLOMOUC / Hortikomplex - podzimní etapa
Popis:

FLORA OLOMOUC / Hortikomplex - podzimní etapa. 
výstava ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků spojená s Podzimními zahradnickými trhy a festivalem gastronomie a nápojů OLIMA 2006


Začátek akce: 5. říjen 2006  Konec akce: 8. říjen 2006
Kontaktní osoba: pan Krejzlik  E-mail: krejzlik@flora-ol.cz
Místo konání: Výstaviště Flora Olomouc, Smet
Tel: 585 726 207  Fax: 

Název akce: Prevence požární ochrany u PO a FO
Popis:
Seminář - Prevence požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob.Datum konání:    12. října 2006,   začátek semináře:   9, 30 hodin
Předpokládané ukončení: 14,00 hodin
Místo konání:   Zasedací sál  HZS Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov,  
Wolkerova 6, PROSTĚJOV
Účastnický poplatek:   zdarma
Začátek akce: 12. říjen 2006  Konec akce: 12. říjen 2006
Kontaktní osoba: Z. Gabčanová  E-mail: zdenka.gabcanova@hzsol.cz
Místo konání: Prostějov
Tel: 950 770 054  Fax: 

Název akce: Skalka - 12.10.2006 - Účetní a daňová problematika roku 2006
Popis:

AGRÁRNÍ  KOMORA OLOMOUCKÉHO KRAJE, OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORA PROSTĚJOV Vás zvou na seminář "Účetní a daňová problematika roku 2006" pro subjekty podnikající v zemědělství, který se bude konat ve čtvrtek 12. října v 8.30 hodin  v restauraci  U pramene, Skalka č. 812 Lázně Skalka jsou cca 12 km od Prostějova směrem na Kojetín po silnici č. 367.


Začátek akce: 12. říjen 2006  Konec akce: 12. říjen 2006
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Zatloukal  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Lázně Skalka
Tel: 582 330 706  Fax: 

Název akce: Horka nad Moravou - 13. 10. 2006 - Welfare
Popis:

Okresní agrární komora Olomouc Vás tímto zve na seminář na téma :„ Nová legislativa EU v zemědělství – Cross-compliance “ I. část -  problematika veterinární, chovatelská, plemenářská, welfare

Termín :  13. 10. 2006 v 9,00 hodin. Místo :    restaurace Autodemont Horka nad  Moravou – náves. Přednášející :  MVDr. Marcela Lochmanová – KVS Olomouc a  Ing. Pavel Stonawský – EKOTOXA OPAVA s.r.o.


Začátek akce: 13. říjen 2006  Konec akce: 13. říjen 2006
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: 
Místo konání: Horka nad Moravou - Autodemon
Tel:  603718171  Fax: 

Název akce: Lipník - OKRESNÍ VÝSTAVA drobného zvířectva, ovoce a zeleniny
Popis:

Český svaz chovatelů ZO č. 3 Lipník a Střední škola zemědělská Přerov
OKRESNÍ VÝSTAVA drobného zvířectva, ovoce a zeleniny 14. a 15. října 2006 v areálu bývalého SOU zemědělského v Lipníku nad Bečvou, Tyršova 781.


Začátek akce: 14. říjen 2006  Konec akce: 15. říjen 2006
Kontaktní osoba: Ing. František Špalek  E-mail: 
Místo konání: Lipník nad Bečvou, Tyršova 781
Tel:   Fax: 

Název akce: Šumperk - 19. 10. 2006 - cross compliance - welfare
Popis:

Okresní agrární komora Šumperk si Vás dovoluje pozvat na seminář na téma : „Nová legislativa EU v zemědělství – Cross-compliance“ jako podmínka vyplácení finančních podpor. Příprava zemědělských firem na dodržování 19 předpisů EU, které se týkají spojení ochrany životního prostředí a zdraví s problematikou dotační politiky v zemědělství, bez jejichž dodržování nebudou podpory vypláceny.


Začátek akce: 19. říjen 2006  Konec akce: 19. říjen 2006
Kontaktní osoba: Ing. Radek Musil  E-mail: svazvm@iol.cz
Místo konání: velký sál ZA a PÚ MZe ČR, prac
Tel: 583 21 47 18  Fax: 603 89 12 89

Název akce: DEN KUKUŘICE KWS v Senici na Hané
Popis:

Pozvánka na "DEN KUKUŘICE KWS – VEŘEJNOU SKLIZEŇ ZRNA" , která se uskuteční 19. října 2006. Shromáždění účastníků je v 9.30 hod. u polního pokusu na pozemku ZD v Senici na Hané (u hlavní silnice Prostějov – Litovel).


Začátek akce: 19. říjen 2006  Konec akce: 19. říjen 2006
Kontaktní osoba:  Ing. Břetislav Umzeitig  E-mail: 
Místo konání: ZD Senice na Hané
Tel:  602 778 351  Fax: 

Název akce: Komunální volby
Popis:
Ve dnech 20. a 21. října 2006 se uskutečních ve všech obcích ČR komunální volby. V části ČR se uskuteční zároveň volby do 1/3 senátu.
Začátek akce: 20. říjen 2006  Konec akce: 21. říjen 2006
Kontaktní osoba: obec  E-mail: 
Místo konání: obec
Tel:   Fax: 

Název akce: Horka nad Moravou - 20. 10. 2006 - Cross-compliance
Popis:
Okresní agrární komora Olomouc Vás tímto zve na seminář na téma:„Nová legislativa EU v zemědělství – Cross-compliance“ jako podmínka vyplácení finančních podpor
II. část – problematika ochrany vod, ochrany a výživy rostlin, volně žijících  živočichů, přírodních stanovišť. Přednášející: Ing. Lubomír Smrček – EKOTOXA OPAVA s.r.o.
 
Seminář je bez vložného, koná se za finančního přispění Olomouckého kraje.
Začátek akce: 20. říjen 2006  Konec akce: 20. říjen 2006
Kontaktní osoba: Ing. Porč Miloš  E-mail: 
Místo konání: Lovecká chata Horka nad Morav
Tel: 603718171  Fax: 

Název akce: Přerov - LPIS a registry
Popis:

AK OK za finančního přispění Olomouckého kraje a  OAK v Přerově Vás zvou na odborný seminář pracovníků zemědělských podniků pro prohloubení znalostní problematiky k praktickému využívání registrů  ve  správě  MZe ČR, který  se  koná ve středu dne 25.10. 2006 v počítačové učebně Střední zemědělské školy, Osmek 47, Přerov od 9.00 hod. Přihlášky do 15. 10. 2006!


Začátek akce: 25. říjen 2006  Konec akce: 25. říjen 2006
Kontaktní osoba: Ing. František ŠPALEK  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Střední zemědělská škola, Osme
Tel: 581 210 956, 607 655 020  Fax: 

Název akce: Litovel - 25. 10. 2006 - OZE
Popis:
Okresní agrární komora Olomouc Vás tímto zve na seminář na téma: „Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich využití“
Termín: 25. 10. 2006,  od  9,00 hodin
Místo:  MJM Litovel a. s., Cholinská 19, Litovel
Začátek akce: 25. říjen 2006  Konec akce: 25. říjen 2006
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: MJM Litovel, a.s.
Tel: 603718171  Fax: 

Název akce: CHOVATEL, ZEMTECH, ZAHRÁDKÁŘ
Popis:
CHOVATEL, ZEMTECH, ZAHRÁDKÁŘ na Výstavišti v Přerově.
Začátek akce: 27. říjen 2006  Konec akce: 28. říjen 2006
Kontaktní osoba: Kamila Stroinová  E-mail: 
Místo konání: Přerov
Tel: 606-766-061  Fax: 

Název akce: Pozvánka na III. výstavu Moravy a Slezska
Popis:

Český svaz chovatelů okresní organizace Přerov, Olomouc, Prostějov, Kroměříž a Genoservis a.s. Olomouc - Výstaviště Přerov Vás zvou ve dnech 27. a 28.10.2006 na výstavu drobného zvířectva na Výstavišti v Přerově

V pátek 27.10.2006 od 8,00 do 18,00 h
V sobotu 28.10.2006 od 8,00 do 17,00 h

Vstupné 50,- Kč, děti do 15 let zdarma


Začátek akce: 27. říjen 2006  Konec akce: 28. říjen 2006
Kontaktní osoba: Ing. Vít Zahradník  E-mail: 
Místo konání: Výstaviště Přerov
Tel:   Fax: 

Název akce: BRAMBOROVÝ DEN V PARTUTOVICÍCH
Popis:

Akce se koná v sobotu dne 28. října 2006 od 8,00 do 13,00 h na farmě v Partutovicích. Prodej brambor v  Partutovicích již probíhá. Každý pracovní den v době od 7,30 do 15,00 h  můžete zem. družstvo navštívit a nakoupit požadované brambory. Brambory zaručené kvality koupíte jen u zkušeného pěstitele – v ZD Partutovice


Začátek akce: 28. říjen 2006  Konec akce: 28. říjen 2006
Kontaktní osoba: Ing.. František Špalek  E-mail: 
Místo konání: ZD Partutovice
Tel: 581 625 273  Fax: 581 625 253

Název akce: Horka nad Moravou - Nízkoenergetický dům a biocentrum Sluňákov
Popis:

PROGRAM:

* 17:00 Prohlídka stavby nízkoenergetického domu (architektonické, stavební
řešení a energetické úspory), zcela mimořádně s projektanty a autorem
technického a energetického řešení stavby.
* 18:00 Jako bonus povídání o současné architektuře s M. Rajnišem.


Začátek akce: 3. listopad 2006  Konec akce: 3. listopad 2006
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Bartoš  E-mail: slunakov@mmol.cz
Místo konání: Horka nad Moravou
Tel: 585513225, 5813222  Fax: 585513271

Název akce: Bouzov - 8. - 10. 11. 2006 - Projekt ILUP - Pomoraví
Popis:

EKOTOXA OPAVA s.r.o. & PARTNEŘI si Vás dovolují srdečně pozvat na společenské setkání: Závěrečná konference Projektu ILUP - Pomoraví.
Konference je pořádána pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje a starosty obce Bouzov, za podpory Evropské unie ve dnech 8. – 10. listopadu 2006 v Bouzově u Olomouce.


Začátek akce: 8. listopad 2006  Konec akce: 10. listopad 2006
Kontaktní osoba: Pavla Hermanová  E-mail: pavla.hermanova@ekotoxa.cz
Místo konání: Bouzov
Tel: 732.829.060  Fax: 

Název akce: Šumperk - Nitrátová směrnice - aktuality
Popis:

Odborný seminář k problematice aktuálních požadavků vyplývajících z Nitrátové směrnice na podnikatele v zemědělství a k aplikaci těchto požadavků u programu EAFRD na období 2007 - 2013, který povede Ing. Jan Klír, pracovník Výzkumného ústavu rostlinné výroby –
Praha-Ruzyně.


Začátek akce: 9. listopad 2006  Konec akce: 9. listopad 2006
Kontaktní osoba: Ing. Radek Musil  E-mail: svazvm@iol.cz
Místo konání: ZA a PÚ MZe, pracoviště Šumper
Tel: 583 21 47 18  Fax: 

Název akce: Seminář k LFA a AEO
Popis:

Seminář Pomoc méně příznivým oblastem s ekologickým omezením (nařízení vlády č. 241/2004 Sb. a 242/2004 Sb.)

Program semináře:

8. 30 – 10.30    Poradenský systém v ČR    
10.30 - 12.30   Zásady správné zemědělské praxe
12.30 – 14.30   Agroenvironmentální  opatření 
14.30 – 16.30   Platby na LFA
        


Začátek akce: 14. listopad 2006  Konec akce: 14. listopad 2006
Kontaktní osoba: Ing. Radek Musil  E-mail: svazvm@iol.cz
Místo konání: Sál ZA a PÚ Nemocniční 53a,
Tel:   Fax: 

Název akce: Šumperk - 15. 11. 2006 - Bezpečnost práce v zemědělství,
Popis:

Seminář pracovníků zemědělských podniků pro prohloubení znalostní problematiky bezpečnosti práce v zemědělství
Program :
1)Výklad zákona č. 251/2005 o  inspekci práce v posledním změní, povinnosti zaměstnavatele a kontrola zjištěných rizik.
2)Poznatky z kontrol, nejčastěji zjištěné nedostatky
3)Diskuze a zodpovězení dotazů
Přednášet budou ing. Šustík, inspektor Úřadu inspekce práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj a p. Velčovský s OSPZV – ASO ČR


Začátek akce: 15. listopad 2006  Konec akce: 15. listopad 2006
Kontaktní osoba: Ing. Radek Musil  E-mail: svazvm@iol.cz
Místo konání: ZA a PÚ MZe, Nemocniční 53, 78
Tel: 583 214 718  Fax: 

Název akce: Kokory - 21. 11. 2006 - EAFRD
Popis:

Seminář EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA (EAFRD), který se uskuteční v úterý dne 21. listopadu 2006 v 9,00 h, v Motorestu ZD Kokory
Program : Aktuální stav
Přednášející : Ing. Karel  STOJAN, ředitel ZA a PÚ Olomouc


Začátek akce: 21. listopad 2006  Konec akce: 21. listopad 2006
Kontaktní osoba: Ing. František ŠPALEK  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Kokory
Tel: 581 210 956  Fax: 

Název akce: Skalka - 21. 11. 2006 - Alternativní využití zemědělské produkce
Popis:
AGRÁRNÍ  KOMORA OLOMOUCKÉHO KRAJE a OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORA PROSTĚJOV Vás zvou na seminář
Alternativní využití zemědělské produkce - Rentabilita výstavby bioplynových stanic
který se bude konat v úterý 21.listopadu 2006 v 8.30 hodin  v přednáškovém sále lázeňského objektu „U pramene“Skalka č.812
Lázně Skalka jsou cca 12 km od Prostějova směrem na Kojetín po silnici č.367.
Začátek akce: 21. listopad 2006  Konec akce: 21. listopad 2006
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Zatloukal  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Lázně Skalka
Tel: 582 330 706  Fax: 

Název akce: Olomouc - 23. 11. 2006 - Reforma SZP EU
Popis:

Informační středisko EUROPE DIRECT pro Olomoucký kraj a Katedra Politologie a evropských studií UP Vás srdečně zve na besedu
„Reformy Společné zemědělské politiky EU v politických souvislostech současné Evropy“
s Ing. Jiřím Šírem (vedoucí úseku zemědělství a životního prostředí Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu a mluvčí ČR ve Zvláštním zemědělském výboru Rady ministrů EU).


Začátek akce: 23. listopad 2006  Konec akce: 23. listopad 2006
Kontaktní osoba: kancelář EUROPE DIRECT v podlo  E-mail: europedirect@mmol.cz
Místo konání: Katedry Politologie a evropský
Tel: 585 513 391  Fax: 

Název akce: Kokory - 27. 11. 2006 - Výroba mléka v podmínkách EU
Popis:
Seminář Výroba mléka v podmínkách EU, který se bude konat v pondělí dne 27. listopadu 2006
v  9,00 h, v Motorestu ZD Kokory
1.Ing. Jindřich KVAPILÍK – VÚŽV Uhříněves : „Výroba mléka v EU“
2.Doc. Ing. Oldřich DOLEŽAL, DrSc. – VÚŽV Uhříněves : „Správnou chovatelskou praxí ke snížení nákladovosti výroby mléka“
3.Ing. Petr KOPEČEK – VÚZE Praha : „Ekonomika výroby mléka v zemědělských podnicích“
Začátek akce: 27. listopad 2006  Konec akce: 27. listopad 2006
Kontaktní osoba: Ing. František ŠPALEK  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Kokory
Tel: 581 210 956  Fax: 

Název akce: Skalka - 28. 11. 2006 - EAFRD
Popis:
AGRÁRNÍ  KOMORA OLOMOUCKÉHO KRAJE a OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORA PROSTĚJOV Vás zvou na seminář
EAFRD – nový systém dotací pro zemědělství a venkov na období 2007 – 2013, který se bude konat v úterý 28. listopadu 2006 v 9:00 hodin  v přednáškovém sále lázeňského objektu „U pramene“Skalka č.812
Lázně Skalka jsou cca 12 km od Prostějova směrem na Kojetín po silnici č.367.
Začátek akce: 28. listopad 2006  Konec akce: 28. listopad 2006
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Zatloukal  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Lázně Skalka
Tel: 582 330 706  Fax: 582 330 706

Název akce: Seminář k Zákoníku práce
Popis:
AK OK  za finančního přispění Olomouckého kraje a OAK V PŘEROVĚ Vás zvou na seminář Aktuálně  k  zákoníku  práce, který se koná dne  30. listopadu  2006  v  9,00 h v   Motorestu  ZD  Kokory
Program : Základní informace o obsahu nového zákoníku práce
Lektor :  Ing. Jiří  STONAWSKÝ, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, své dotazy předem posílejte na e-mail:jiri.stonawsky@mpsv.cz
Začátek akce: 30. listopad 2006  Konec akce: 30. listopad 2006
Kontaktní osoba: Ing. František ŠPALEK  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Kokory
Tel:   Fax: 

Název akce: Kočov - Ekologické zemědělství v roce 2007
Popis:

Pozvánka na seminář „EKOLOGICKÉ  ZEMĚDĚLSTVÍ  V ROCE  2007“
Pořádaný za podpory Ministerstva zemědělství ČR, který se uskuteční dne 4.12.2006 v 9,00 hodin v restauraci „Na farmě“ v Moravskoslezském Kočově.

Z důvodu zajištění občerstvení Vás prosím o potvrzení Vaší účasti na semináři na telefonní číslo 583 231 330 - MARWIN, v.o.s.


Začátek akce: 4. prosinec 2006  Konec akce: 4. prosinec 2006
Kontaktní osoba: František Winter  E-mail: rc.jeseniky@pro-bio.cz
Místo konání: Moravskoslezský Kočov
Tel: 583 231 330, 602 533 707  Fax: 

Název akce: Humpolec - 5. 12. 2006 - Využívání produkce luskovin
Popis:
Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin Vás zve na podzimní odborný seminář
Využívání produkce luskovin, který se koná  5. prosince 2006 ve Společenském domě, Smetanova 59 v Humpolci.
Začátek akce: 5. prosinec 2006  Konec akce: 5. prosinec 2006
Kontaktní osoba: Ing. M. Hochman  E-mail: agritec@agritec.cz
Místo konání: Společenský dům, Smetanova 59
Tel: 583382111  Fax: 

Název akce: Brno - 13. 12. 2006 - Společná zemědělská politika pro období let 2007 – 2013
Popis:

ÚZPI, Poradenské centrum MZLU v Brně, Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jm kraje,Regionální agrární komora Jm kraje si Vás dovolují pozvat na seminář "Společná zemědělská politika pro období let 2007 – 2013", který se uskuteční dne 13. prosince 2006, od 9.30 do 14.30 h  
Místo: MZLU v Brně, Aula – 1. patro, budova A, Zemědělská 1, Brno


Začátek akce: 13. prosinec 2006  Konec akce: 13. prosinec 2006
Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Musil, Ph.D.  E-mail: 
Místo konání: Brno
Tel:   Fax: 

Název akce: Jednání Představenstva AK OK
Popis:
Dne 15. prosince 2006 se uskuteční zasedání představenstva Agrární komory Olomouckého kraje, od 10 h, v Olomouci na Blanické 1. 
Začátek akce: 15. prosinec 2006  Konec akce: 15. prosinec 2006
Kontaktní osoba: Ing. Roman Beneš  E-mail: 
Místo konání: Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Útlumový program výskytu Salmonel v prostředí
Popis:

ČESKOMORAVSKÁ  DRŮBEŽÁŘSKÁ  UNIE, o.s., Žižkova 286/12, 251 01 Říčany   Vás  srdečně  zve  na seminář „Útlumový program výskytu Salmonel v prostředí„
pro užitkové chovy, rodičovské chovy a nejnovější informace o tomto programu pro brojlery. Místo konání:Velký sál  Kulturního  domu ve  VĚTRNÉM   JENÍKOVĚ
Datum: 16. ledna 2007 od 9.00 hod. Přednášet bude :  zástupce Státní veterinární správy


Začátek akce: 16. leden 2007  Konec akce: 16. leden 2007
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Tůmová  E-mail: 
Místo konání: Větrný Jeníkov
Tel:   Fax: 

Název akce: Přerov - 16.1.2007 -Nové projekty s pomocí Evropy - šance pro neziskové organizace, obce i podnikate
Popis:

Pozvánka na seminář "Nové projekty s pomocí Evropy - šance pro neziskové organizace, obce i podnikatele", který se uskuteční v Přerově 16. ledna 2007 od 15 hodin (Horní náměstí 12, naproti zámku). Podrobnosti a program jsou uvedeny v sekci KIS info.
Seminář se uskuteční v rámci projektu Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje (SROP 3.3).


Začátek akce: 16. leden 2007  Konec akce: 16. leden 2007
Kontaktní osoba: Tomáš Šulák  E-mail: tomas.sulak@cpkp.cz
Místo konání: Přerov
Tel: 581 210 502  Fax: 581 210 502

Název akce: Horka nad Moravou - 17. 1. 2007 - Obchod zemědělských komodit
Popis:

Agrární komora ČR Vás zve na seminář Obchod zemědělských komodit.
Zavádění marketingového řízení do zemědělských firem. Sdružování výrobců.
Ekonomické a právní aspekty partnerství.

Seminář se bude konat dne 17.ledna 2007. Restaurace Autodemont, Horka n. Moravou (Olomouc), zahájení v 8.30 h.


Začátek akce: 17. leden 2007  Konec akce: 17. leden 2007
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Horka nad Moravou
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - Forum LEADER
Popis:
"FORUM LEADER OLOMOUCKÉHO KRAJE"- pracovní setkání zástupců a představitelů MAS na území Olomouckého kraje
hlavní téma: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI MAS V ROCE 2007
dne 22.1.2007, v 15:30 hodin
Kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a, (2.np.) Olomouc
Začátek akce: 22. leden 2007  Konec akce: 22. leden 2007
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Brzák  E-mail: jarek.brzak@post.cz
Místo konání: Kongresový sál Krajského úřadu
Tel:   Fax: 

Název akce: Brno - 26. 1. 2007 - Rozvoj venkova
Popis:

Regionální agrární komora Jm kraje
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jm kraje
Poradenské centrum Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
pořádají
Diskusní fórum na téma Rozvoj venkova


Začátek akce: 26. leden 2007  Konec akce: 26. leden 2007
Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Musil, Ph.D.  E-mail: 
Místo konání: MZLU v Brně, Aula – 1. patro,
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - Zelinářské dny
Popis:

Zelinářská unie Čech a Moravy si Vás dovoluje pozvat na tradiční Zelinářské dny. Z programu vybíráme: bilancování uplynulé sezony, panelová diskuze s odborníky, integrovaný systém produkce zelenina v ČR dle Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013.


Začátek akce: 30. leden 2007  Konec akce: 31. leden 2007
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Vlček  E-mail: zucm@zelinarska-unie.cz
Místo konání: Olomouc, RCO
Tel: 585 413 619  Fax: 

Název akce: Zavádění technologií nezatěžujících životní prostředí
Popis:
AGT CONSULTING o.s. vás zve na seminář na téma "Zavádění technologií nezatěžujících životní prostředí jako jedna z podmínek pro čerpání dotací ze strukturálních fondů v letech 2007 -2013".Seminář se koná v Olomouci na Střední škole zemědělské, Gorazdovo nám.1, od 9 h. Účast je bezplatná.
Začátek akce: 31. leden 2007  Konec akce: 31. leden 2007
Kontaktní osoba: Bc. Hana Řehořková  E-mail: 
Místo konání: SŠZ Olomouc, Gorazdovo nám.1
Tel: 605168608  Fax: 

Název akce: Otice - 31. 1. a 1. 2. 2007 - Školení agronomů
Popis:
Česká společnost rostlinolékařská regionální organizace Severní Moravy a Slezska ve spolupráci se Státní rostlinolékařskou správou si Vás dovolují pozvat na tradiční
 š k o l e n í   a g r o n o m ů   S e v e r n í  M o r a v y  a  S l e z s k a
sál  ZP Otice, a.s.,  okres Opava, více v sekci KIS info
Začátek akce: 31. leden 2007  Konec akce: 1. únor 2007
Kontaktní osoba: Ing. Bohuslav Šimíček  E-mail: obo.opava@srs.cz
Místo konání: ZP Otice
Tel: 553 631 247  Fax: 553 627 388

Název akce: Mohelnice - 31. 1. 2007 - Podnikání v oblasti cestovního ruchu
Popis:
MIKROREGION MOHELNICKO společně s projektem PARTNERSTVÍ PRO ROZVOJ OLOMOUCKÉHO KRAJE pořádají a srdečně Vás zvou na seminář: Podnikání v oblasti cestovního ruchu aneb  „Venkovská turistika – možnosti, trendy, úskalí“ dne 31. ledna 2007 v zasedací místnosti Městského úřadu v Mohelnici.
Začátek akce: 31. leden 2007  Konec akce: 31. leden 2007
Kontaktní osoba: Mgr.V.Kolářová  E-mail: kolarovav@mohelnice.cz
Místo konání: MěÚ Mohelnice, U brány 2
Tel:   Fax: 

Název akce: XI. Agrární ples v Olomouci
Popis:

Okresní agrární komora Olomouc pod záštitou prezidenta Agrární komory ČR Ing. Jana Veleby si Vás dovoluje pozvat na XI. Agrární ples.
K tanci a poslechu hraje Pavel Novák se svojí kapelou a hosty a Cimbálová muzika Václava Hastíka. Na organizaci plesu se podílí žáci Střední školy zemědělské Olomouc.
Prodej vstupenek v sídle OAK Olomouc, Blanická 3, u paní Drtilové.


Začátek akce: 2. únor 2007  Konec akce: 2. únor 2007
Kontaktní osoba: paní Drtilová  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Slovanský dům v Olomouci
Tel: 585 230 670  Fax: 585 230 670

Název akce: Bedihošť - 5. 2. 2007 - Seminář ochrany rostlin
Popis:
Zetaspol, s. r. o. Bedihošť zve na seminář ochrany rostlin, který se koná dne 5. února 2007 v restauraci U PRAMENE v lázních Skalka.
Začátek akce: 5. únor 2007  Konec akce: 5. únor 2007
Kontaktní osoba: Ing. Dobroslav Langr  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Lázně Skalka
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 16. 2. 2007 - Vymahatelnost smluvních práv prostřednictvím rozhodčího řízení
Popis:
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ:
Vymahatelnost smluvních práv prostřednictvím rozhodčího řízení.
Program:
Blok I. - Smluvní nekázeň v obchodních vztazích a postupy jejího řešení.
Blok II. - Rozhodčí řízení v ČR a jeho vykonatelnost.
Blok III. - Přínosy pro platební kázeň v pohledávkových vztazích.  
Blok IV. - Identifikace rizik a jejich prevence, získání konkurenční výhody.
Blok V. - Diskusní fórum.
Začátek akce: 16. únor 2007  Konec akce: 16. únor 2007
Kontaktní osoba: Markéta Bečková  E-mail: seminare@urmr.cz
Místo konání: Regionální centrum Olomouc, Je
Tel: 545 242 598  Fax: 545 210 245

Název akce: Obec provoní hanácká zabijačka
Popis:

Pravá hanácká zabijačka se v sobotu odehraje v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Akce začne ve 13 hodin. Příchozí budou mít šanci ochutnat tradiční domácí jitrnice, tlačenku, klobásy či guláš.


Začátek akce: 17. únor 2007  Konec akce: 17. únor 2007
Kontaktní osoba: Velký Týnec  E-mail: 
Místo konání: Velký Týnec
Tel:   Fax: 

Název akce: Skalka - 20. 2. 2007 - Ochrana rostlin
Popis:
Zetaspol, s. r. o. Bedihošť Vás zve na seminář ochrany rostlin, který se koná dne 20. února 2007, v restauraci U PRAMENE, v lázních Skalka.
Začátek akce: 20. únor 2007  Konec akce: 20. únor 2007
Kontaktní osoba: Ing. Ladislava Jelínková  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: V restauraci U PRAMENE, v lázn
Tel:   Fax: 

Název akce: Jezernice - 22. 2. 2007 - Revitalizace
Popis:
EKOTOXA OPAVA s.r.o. Vás zve na odborný seminář REVITALIZACE BÝVALÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH STAVEB A JEJICH PODNIKATELSKÉ VYUŽITÍ
Začátek akce: 22. únor 2007  Konec akce: 22. únor 2007
Kontaktní osoba: Ing. Hana Štellarová  E-mail: hana.stellarova@ekotoxa.cz
Místo konání: Jezernice, Dům kultury a sport
Tel: 553 696 331  Fax: 

Název akce: Olomouc - 22. 2. 2007 - Měkký projekt pro obce
Popis:
Pozvánka na seminář Měkký projekt pro obce – realizované a nerealizované projekty, zkušenosti z projektové praxe
Tento seminář je hrazen v rámci projektu Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje.
Zasedací místnost OKR 5. patro
Začátek akce: 22. únor 2007  Konec akce: 22. únor 2007
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Losert  E-mail: stanislav.losert@mmol.cz
Místo konání: Magistrát města Olomouce – Hyn
Tel: 724924644  Fax: 

Název akce: Prostějov - XIII. ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝ PLES
Popis:

OAK Prostějov pořádá tradiční XIII. ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKý PLES se uskuteční v sobotu 24. února  2007  v Kulturním a společenském centru v Prostějově.

K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina ROMANTICA.
            Předtančení :   Taneční studio Dany HUBENÉ  a  TK QUATRO.


Začátek akce: 24. únor 2007  Konec akce: 24. únor 2007
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Zatloukal  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Kulturní a společenské centrum
Tel: 582 330 706  Fax: 582 330 706

Název akce: Hranice - 27. 2. 2007 - Cestovní ruch a možnosti podnikání, dotační tituly EU
Popis:
Pozvánka na seminář Cestovní ruch a možnosti podnikání, dotační tituly EU
Datum: úterý, 27. února 2006, 8:00 – 16:00
Místo:  kongresový sál Hotelu Centrum, Hranice
Začátek akce: 27. únor 2007  Konec akce: 27. únor 2007
Kontaktní osoba: Ing. Olga Trčková  E-mail: olga.trckova@mesto-hranice.cz
Místo konání: Hotel Centrum, Hranice
Tel: 581 828 208  Fax: 

Název akce: Olomouc - 28. 2.2007 - PUZČ
Popis:
SPOLEČNOST MLADÝCH AGRÁRNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY zve na BEZPLATNÉ CERTIFIKOVANÉ ŠKOLENÍ V OBLASTI
Předčasné ukončení zemědělské činnosti (nařízení vlády č.69/2005 Sb.)
Začátek akce: 28. únor 2007  Konec akce: 28. únor 2007
Kontaktní osoba: www.smacr.cz  E-mail: smacr@smacr.cz
Místo konání: Střední škola polytechnická, R
Tel:  224 218 760  Fax: 224 218 762

Název akce: Olomouc - 1. 3. 2007 - Měkký projekt pro obce
Popis:
Pozvánka na seminář Měkký projekt pro obce – realizované a nerealizované projekty, zkušenosti z projektové praxe
Zasedací místnost OKR 5. patro
Tento seminář je hrazen v rámci projektu Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje.
Začátek akce: 1. březen 2007  Konec akce: 1. březen 2007
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Losert  E-mail: stanislav.losert@mmol.cz
Místo konání: Magistrát města Olomouce – Hyn
Tel: 724924644  Fax: 

Název akce: Olomouc - 6. 3. 2007 - Evropský trh práce: práva a povinnosti
Popis:
Pozvánka na "Seminář pro zaměstnavatele ze zájmem o evropský trh práce: práva a povinnosti", který se uskuteční 6.3.2007 v Kongresovém sále Krajskéh úřadu Olomouckého kraje, od 13 hodin.
Začátek akce: 6. březen 2007  Konec akce: 6. březen 2007
Kontaktní osoba: Ing. Eva Stachová  E-mail: stachova@khkok.cz
Místo konání:  Kongresový sál Olomouckého kr
Tel: 602 708 246  Fax: 585 227 637

Název akce: Proškolení a ověření znalostí předpisů k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany
Popis:

Proškolení a ověření znalostí předpisů k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany pro vedoucí pracovníky ( jejich zástupce)
v úterý dne 6. března 2007  v ZD Senice na Hané, Vodní 214 od 10.00 hodin.  Přednáší:
Ing. Naděžda Drásalová , poradce v oblasti pracovněprávních vztahů se zaměřením na BOZP, Ing. Ondrej Kovács, soudní znalec v oboru požární ochrana


Začátek akce: 6. březen 2007  Konec akce: 6. březen 2007
Kontaktní osoba: Helena Kadlčíková  E-mail: zscr.olomouc@seznam.cz
Místo konání: ZD Senice na Hané
Tel:   Fax: 

Název akce: Diskuzní forum k ZP a KS
Popis:

D i s k u s n í   f ó r u m  k  Zákoníku práce (zákon č. 262/06 Sb.)  a Kolektivní smlouvě vyššího stupně na rok 2007,
s Ing. Jiřím Stonawským, pracovníkem Ministerstva práce a sociálních věcí
a Dr. Josefem Korbelářem, právníkem Zemědělského svazu České republiky
ve čtvrtek dne 8. března 2007 od 10.00 hodin v restauraci Tagros, a. s. Troubelice 


Začátek akce: 8. březen 2007  Konec akce: 8. březen 2007
Kontaktní osoba: Helena Kadlčíková  E-mail: zscr.olomouc@seznam.cz
Místo konání: Troubelice
Tel:   Fax: 

Název akce: Grygov - 9. 3. 2007 - Chov prasat
Popis:

POZVÁNKA
GENOSERVIS, a. s. OLOMOUC SI VÁS TÍMTO DOVOLUJE POZVAT NA CHOVATELSKÝ DEN ZAMĚŘENÝ NA CHOV PRASAT.
Začátek je v 9,00 hod..


Začátek akce: 9. březen 2007  Konec akce: 9. březen 2007
Kontaktní osoba: Ing. Aust Jiří  E-mail: aust@genoservis.cz
Místo konání: v GRYGOVĚ, v budově SOKOLOVNY
Tel: 602 748 676  Fax: 

Název akce: Starý Jičín - 13. – 14. 3. 2007 - Správná zemědělská praxe
Popis:
I N S T I T U T   V Z D Ě L Á V Á N Í  V  Z E M Ě D Ě L S T V Í, o.p.s. Vás zve na seminář
Správná zemědělská praxe
zaměřený na zásady správné zemědělské praxe v návaznosti na dotační podmínky, systémy kontroly a působnost kontrolních orgánů
Začátek akce: 13. březen 2007  Konec akce: 14. březen 2007
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Nová, Ph.D.,  E-mail: nova@zemsvazpraha.cz
Místo konání: Hostinec u Horáků - Horák Adam
Tel: 602 790 274  Fax: 

Název akce: Hranice - 13. 3. 2007 - o rozvoji hipoturistiky
Popis:
Pozvánka pro majitele koňských farem, soukromé majitele koní, podnikatele v ubytovacích a stravovacích službách a širokou veřejnost na Seminář o rozvoji hipoturistiky na Hranicku
Kdy: 13.března 2007 ve 14,00 Kde: Kongresový sál Hotelu Centrum v Hranicích
Začátek akce: 13. březen 2007  Konec akce: 13. březen 2007
Kontaktní osoba: Mgr. Klára Úlehlová  E-mail: balitore@seznam.cz
Místo konání: Hranice
Tel: 777 212 416  Fax: 

Název akce: Prostějov - Galavečer českého a moravského turfu
Popis:
Galavečer českého a moravského turfu v Národním domě v Prostějově.
www.moravskyturf.cz
Začátek akce: 17. březen 2007  Konec akce: 17. březen 2007
Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Karlach a Ing.Rade  E-mail: gala12@volny.cz
Místo konání: Národní dům v Prostějově
Tel: 603869131  Fax: 585244123

Název akce: Česká Ves - 20. 3. 2007 - Zákoník práce
Popis:

OKRESNÍ   AGRÁRNÍ   KOMORA  JESENÍK Vás zve na odborný seminář ZÁKONÍK  PRÁCE  PLATNÝ  OD 1. 1. 2007 S  VÝKLADEM

Termín konání: úterý  20. března 2007
Čas: začátek v 9,00 hodin/prezence od 8,30 hod./ ukončení ve 12,30 hod.
Místo konání: Restaurace Zlatý Chlum v České Vsi, salonek - vinárna


Začátek akce: 20. březen 2007  Konec akce: 20. březen 2007
Kontaktní osoba: Ing. Kameníková Z.  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: Restaurace Zlatý Chlum v České
Tel: 721354260  Fax: 

Název akce: Větrný Jeníkov - 20. 3. 2007 - Celorepublikové shromáždění chovatelů prasat
Popis:

Situace v komoditě vepřové  maso dospěla do závažné krize, kdy významná část chovatelů a producentů vepřového masa se ocitla ve stavu vážného ohrožení. K diskusi o řešení  daného stavu a naší reakci na něj svolávají pořadatelé

Celorepublikové  shromáždění  chovatelů  prasat, které se bude konat
20.března 2007 v 10.00 hod ve  Větrném Jeníkově /kulturní dům/


Začátek akce: 20. březen 2007  Konec akce: 20. březen 2007
Kontaktní osoba: Ing. Jan Veleba  E-mail: 
Místo konání: Větrný Jeníkov
Tel:   Fax: 

Název akce: Proškolení a ověření znalostí předpisů k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany
Popis:
Proškolení a ověření znalostí předpisů k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany pro vedoucí pracovníky ( jejich zástupce)
ve čtvrtek dne 22. března 2007 v restauraci  Tagros, a. s. Troubelice od 10.00 hodin.  Přednáší:
Ing. Naděžda Drásalová , poradce v oblasti pracovněprávních vztahů se zaměřením na BOZP, Ing. Ondrej Kovács, soudní znalec v oboru požární ochrana
Začátek akce: 22. březen 2007  Konec akce: 22. březen 2007
Kontaktní osoba: Helena Kadlčíková  E-mail: zscr.olomouc@seznam.cz
Místo konání: Tagros, a. s. Troubelice
Tel:   Fax: 

Název akce: Průhonice - 22. 3. 2007 - Kam směřuje chov prasat v okolních zemích ?
Popis:
Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě
Pozvánka na mezinárodní seminář „Kam směřuje chov prasat v okolních zemích ?“
který se koná v Kongresovém centru VÚKOZ v Průhonicích u Prahy dne 22. března 2007
Zahájení v 9.30 hod.
Seminář je určen: pro pracovníky z prvovýroby (majitele, ředitele, techniky), pro pracovníky z vědy a výzkumu, služeb a ostatních úseků majících vztah k chovu prasat.
Začátek akce: 22. březen 2007  Konec akce: 22. březen 2007
Kontaktní osoba: Jan Stibal  E-mail: www.schpcm.cz
Místo konání: v Kongresovém centru VÚKOZ v P
Tel: 220 416 174  Fax: 220 875 832

Název akce: Otázky Václava Moravce
Popis:
Prezident Agrární komory Ing. Jan Veleba přijal pozvání do Otázek Václava Moravce v neděli 25. března 2007 od cca 13:20 do cca 13:50 hod. (CT24).
Začátek akce: 25. březen 2007  Konec akce: 25. březen 2007
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Berecová  E-mail: www.agrocr.cz
Místo konání: od cca 13:20 do cca 13:50 hod.
Tel: 724 969 361  Fax: 

Název akce: 8. pracovní setkání mikroregionů
Popis:

8. pracovní setkání mikroregionů, které pořádá Olomoucký kraj ve spolupráci s Mikroregionem Litovelsko. Setkání se uskuteční v úterý 27. března v budově radnice v Náměšti na Hané. Zahájení akce je v 10:00 hodin.


Začátek akce: 27. březen 2007  Konec akce: 27. březen 2007
Kontaktní osoba: Jitka Bucherová  E-mail: j.bucherova@kr-olomoucky.cz
Místo konání: Náměšt na Hané
Tel: 585 508 387  Fax: 

Název akce: Hranice - 29. 3. 2007 - udržitelné hospodaření v lesích
Popis:

Opatření pro trvale udržitelné hospodaření v lesích - téma číslo 51307
Termín: 29. 3. 2007; 09:00-16:30
Místo konání: SLŠ a VOŠ Hranice, Jurikova 588, Hranice na Moravě, 735 01
Určeno
Majitelům lesů a manažerům lesních podniků


Začátek akce: 29. březen 2007  Konec akce: 29. březen 2007
Kontaktní osoba: www.vox.cz  E-mail: 
Místo konání: SLŠ a VOŠ Hranice
Tel:   Fax: 

Název akce: Velká Bystřice - 29. 3. 2007 - Sněm AK ČR
Popis:
Dne 29. 3. 2007 se uskuteční ve Velké Bystřici u Olomouce sněm Agrární komory ČR.
Začátek akce: 29. březen 2007  Konec akce: 29. březen 2007
Kontaktní osoba: Ing. Jan Veleba  E-mail: www.apic-ak.cz
Místo konání: Velká Bystřice
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 5. 4. 2007 - Stavební zákon
Popis:

Odborný program je akreditován MVČR a účastníci získají Certifikát o absolvování.
Nový Stavební zákon /co přináší prováděcí vyhlášky a předpisy/ - JUDr. PhDr. Jiří Plos, autor publikací k zákonu, konzultant ČKA, lektor k problematice stavebního práva 
se sejdou zájemci o stavební právo a s ním související aktuální legislativu v Olomouci – hotel Sigma Jeremenkova 36


Začátek akce: 5. duben 2007  Konec akce: 5. duben 2007
Kontaktní osoba: www.regionpartner.cz  E-mail:  www.regionpartner.cz
Místo konání: Olomouc – hotel Sigma Jeremenk
Tel: 608 467 420  Fax: 

Název akce: Velikonoční pondělí
Popis:
VELIKONOCE 2007
Začátek akce: 9. duben 2007  Konec akce: 9. duben 2007
Kontaktní osoba: .  E-mail: 
Místo konání: .
Tel:   Fax: 

Název akce: Mohelnice - 10. 4. 2007 - Zadávání veřejných zakázek
Popis:

Pozvánka na seminář  - Zadávání veřejných zakázek
 
SROP 3.3. – Partnerství pro rozvoj kraje

Datum: 10.dubna  2007, 9:00 – 15:00
Místo:  Městský úřad Mohelnice, nám. Svobody 1


Začátek akce: 10. duben 2007  Konec akce: 10. duben 2007
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Kolářová  E-mail: kolarovav@mohelnice.cz
Místo konání: Městský úřad Mohelnice, nám. S
Tel: 583 452 153  Fax: 

Název akce: Česká Ves - 17. 4. 2007 - LFA, AEO, NATURA, hnojení
Popis:

Seminář na téma :

 „Podmínky pro poskytnutí dotací v oblastech LFA, NATURA 2000 a k provádění agroenvironmentálních opatřeních v roce 2007 včetně informací k evidenci hnojení a k provádění AEO opatření v CHKO“


Začátek akce: 17. duben 2007  Konec akce: 17. duben 2007
Kontaktní osoba: Ing. Zdena Kameníková  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: Hotel Zlatý Chlum - Česká Ves
Tel:   Fax: 

Název akce: Litovel - 18. 4. 2007 - Dotace LFA, AEO a evidence hnojení
Popis:

Seminář na téma :

„ Podmínky pro poskytnutí dotací v oblastech LFA, NATURA 2000 a k prováděným agroenvironmentálním opatřením v roce 2007 “

„ Změny v evidenci hnojení “

Zahájení v 9,00, prezence od 8,30 hod.
Přednášející : Ing. Kateřina Mračková  - ZAaPú Olomouc
               Ing. Lubomír Šetlík  – UZPI Praha


Začátek akce: 18. duben 2007  Konec akce: 18. duben 2007
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: MJM Litovel a.s., Cholinská 19
Tel: 585 230 670  Fax: 

Název akce: Jarní výstava FLORA OLOMOUC
Popis:

Mezinárodní zahradnická výstava a veletrh FLORA OLOMOUC – jarní etapa
19. – 22. 4. 2007, Výstaviště Flora Olomouc, pavilony A, E, G, H a volné plochy
Mottem letošní  jarní etapy největší a nejstarší české zahradnické výstavy,  kterým je inspirován projekt ústřední expozice v hlavním výstavním pavilonu A,  je “RAJSKÁ ZAHRADA”


Začátek akce: 19. duben 2007  Konec akce: 22. duben 2007
Kontaktní osoba: Alena Nádvorníková  E-mail: nadvornikova@flora-ol.cz
Místo konání:  Výstaviště Flora Olomouc
Tel: 585 726 232  Fax: 585 413 370

Název akce: Šumperk - 20. 4. 2007 - LFA, AEO, NATURA, hnojení
Popis:

seminář na téma :

 „Podmínky pro poskytnutí dotací v oblastech LFA, NATURA 2000 a k provádění agroenvironmentálních opatřeních v roce 2007 včetně informací k evidenci hnojení a k provádění AEO opatření v CHKO“

Termín :        pátek 20. 4. 2007, zahájení v 9,00 hod., prezence od 8,30 hod.

Místo :         ve velkém sále ZA a PÚ MZe ČR Šumperk, Nemocniční 53, 787 01 Šumperk


Začátek akce: 20. duben 2007  Konec akce: 20. duben 2007
Kontaktní osoba: Ing. Radek Musil  E-mail: svazvm@iol.cz
Místo konání: Šumperk
Tel: 583 214 718  Fax: 

Název akce: Přerov - 24. 4. 2007 - D O T A C E
Popis:

P O Z V Á N K A
na školení, konané ve čtvrtek dne 24. dubna 2007 v 8.00 hodin v zasedací místnosti odboru ZA a PÚ Přerov, Wurmova 2, Přerov

Program školení: D O T A C E


Začátek akce: 24. duben 2007  Konec akce: 24. duben 2007
Kontaktní osoba: Ing. Oto Chromčík  E-mail: za_prerov@mze.cz
Místo konání: Přerov
Tel: 581292911  Fax: 

Název akce: Přerov - 26. 4. 2007 - D O T A C E
Popis:

P O Z V Á N K A
na školení, konané ve čtvrtek dne 26. dubna 2007 v 8.00 hodin a ve 12 hodin v zasedací místnosti odboru ZA a PÚ Přerov, Wurmova 2, Přerov.

 Program  DO T A C E


Začátek akce: 26. duben 2007  Konec akce: 26. duben 2007
Kontaktní osoba: Ing. Oto Chromčík  E-mail: za_prerov@mze.cz
Místo konání: Přerov
Tel: 581292911  Fax: 

Název akce: Olomouc - 2.5. 2007 - Konference
Popis:
Konference MOŽNOSTI OLOMOUCKÉHO KRAJE V PLÁNOVACÍM OBDOBÍ EU 2007-2013
Termín konání: středa 2. května 2007
Místo konání: budova RCO, sál Pegasus, Jeremenkova 40b, Olomouc
Začátek akce: 2. květen 2007  Konec akce: 2. květen 2007
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Bucherová  E-mail: partnerstvi@kr-olomoucky.cz
Místo konání: Olomouc, RCO
Tel: 585 508 387  Fax: 

Název akce: Velká Bystřice - 2. 5. 2007 - DOTACE 2007 a nová legislativa EU v zemědělství
Popis:

Odbor Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe ČR (ZAPÚ) v Olomouci Vás zve na seminář „Dotace 2007 a nová legislativa EU v zemědělství“, který se bude konat ve středu 2. května 2007 v sále Ravely, Velká Bystřice. Začátek semináře je stanoven na 8.00 hodin. Od 8.00 hodin do 9.00 hodin budou rozdány potřebné formuláře, příručky a tisky map všem potenciálním  žadatelům o „dotace“ v roce 2007.


Začátek akce: 2. květen 2007  Konec akce: 2. květen 2007
Kontaktní osoba: Ing. Karel Stojan  E-mail: za_olomouc@mze.cz
Místo konání: Velká Bystřice
Tel:   Fax: 

Název akce: Hranice - 3. 5. 2007 - Finanční řízení projektu, audit projektu, finanční toky
Popis:

Seminář - Finanční řízení projektu, audit projektu, finanční toky
· Správná definice nákladů, vytvoření rozpočtu projektu
· Finanční řízení projektů, chyby v plánovaném finančním řízení
· Cash-flow (finanční toky)
· Různé druhy rozpočtů
· Změny v rozpočtu
· Audit projektu

V rámci projeku  Partnerství pro rozvoj kraje.


Začátek akce: 3. květen 2007  Konec akce: 3. květen 2007
Kontaktní osoba: Ing. Olga Trčková  E-mail: olga.trckova@mesto-hranice.cz
Místo konání: Hranice, salonek Zámeckého hot
Tel: 581 828 208  Fax: 

Název akce: Valná hromada OAK Olomouc
Popis:
Představenstvo OAK Olomouc svolává do zasedací místnosti GENOSERVIS a.s., J. Jabůrkové 1, Olomouc, valnou hromadu.
Začátek akce: 10. květen 2007  Konec akce: 10. květen 2007
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Zasedání hodnotitelské komise - Výrobek OK 2007
Popis:

Hodnocení přihlášených výrobků do soutěže Výrobek Olomouckého kraje 2007, od 12 hodin.


Začátek akce: 10. květen 2007  Konec akce: 10. květen 2007
Kontaktní osoba: Ing. František Špalek  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Olomouc, Blanická 1
Tel:   Fax: 

Název akce: Ondřejovice - 15. 5. 2007 - Pěstování a konzervace objemných krmiv
Popis:

Okresní agrární komora Jeseník a Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Olomouckého kraje pořádají seminář - Pěstování a konzervace objemných krmiv, který se koná dne 15.05.2007 „ Ranči pod Rejvízem“ Ondřejovice u ing. Cihelky


Začátek akce: 15. květen 2007  Konec akce: 15. květen 2007
Kontaktní osoba: Davidová Helena  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: Ondřejovice
Tel: 604843064  Fax: 

Název akce: Olomouc -17. 5. 2007 - seminář pro NNO v kultuře
Popis:

 Strukturální fondy Evropské unie v plánovacím období 2007- 2013

• Programové dokumenty, implementační struktury, operační programy
• (dotační tituly EU speciálně zaměřené na oblast kultury Media +, Culture …, národní a regionální podpora kultury, dotační podpora neziskového sektoru)

• Stručné základy přípravy projektů, příklady projektů z kulturní oblasti financovaných ze SF


Začátek akce: 17. květen 2007  Konec akce: 17. květen 2007
Kontaktní osoba: Ing. Leona Valovičová  E-mail: l.valovicova@kr-olomoucky.cz
Místo konání: Krajský úřad Olomouckého kraje
Tel: 585 508 236  Fax: 

Název akce: Přerov - 17. 5. 2007 - PRV ČR a udržitelný rozvoj
Popis:

Ministerstvo zemědělství pořádá dne 17. 5. 2007 od 13:00 hodin seminář při Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky v aule Střední zemědělské školy Přerov, Osmek 47
Program:
1. Zahájení - Mgr. Petr Gandalovič ministr zemědělství
2. Program rozvoje venkova - Ing. Rostislav Hošek
3. Udržitelný rozvoj genetických zdrojů - Ing. Věra Mátlová, CSc.


Začátek akce: 17. květen 2007  Konec akce: 17. květen 2007
Kontaktní osoba: Ing. Oto Chromčík  E-mail: za_prerov@mze.cz
Místo konání: Aula Střední zemědělské školy
Tel:   Fax: 

Název akce: Přerov - 17.- 20. 5. 2007 - Výstava
Popis:
Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky - Přerov 2007.
Začátek akce: 17. květen 2007  Konec akce: 20. květen 2007
Kontaktní osoba: Ing. Zahradník  E-mail: zahradnik@genoservis.cz
Místo konání: Výstaviště Přerov
Tel:   Fax: 

Název akce: Vyhodnocení Výrobku OK 2007
Popis:

V rámci slavnostního zahájení Národohospodářské výstavy v Přerově proběhne slavnostní vyhodnocení soutěže Výrobek OK 2007, který je pořádán pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje. 


Začátek akce: 17. květen 2007  Konec akce: 17. květen 2007
Kontaktní osoba: Ing. František Špalek  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Přerov - Výstaviště
Tel:   Fax: 

Název akce: Přerov - 18. 5. 2007 - PRV ČR a cross-compliance
Popis:

Ústav zemědělských a potravinářských informací si Vás dovoluje pozvat na seminář k Programu rozvoje venkova, ose I. a cross-compliance, který pořádá dne 18. 5. 2007 při Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky.


Začátek akce: 18. květen 2007  Konec akce: 18. květen 2007
Kontaktní osoba: Ing. Martin Mistr, Ph.D.  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Aula Střední zemědělské školy
Tel:   Fax: 

Název akce: Brno - 24.- 25. 5. 2007 -Technika v zemědělství a potravinářství
Popis:

Mezinárodní VĚDECKá konference u příležitost významného životního jubilea prof. Ing. Hugo Beyera, CSc.

 Technika v zemědělství a  potravinářství ve třetím tisíciletí 

 23. – 25. května 2007 na MZLU v Brně


Začátek akce: 24. květen 2007  Konec akce: 25. květen 2007
Kontaktní osoba: Lýdia Vaculovičová  E-mail: uzt @ mendelu.cz
Místo konání: MZLU Brno
Tel: +420 545 132369  Fax: +420 545132368

Název akce: Jeseník - 25. 5. 2007 - Programovací období EU 2007 – 2013 z pohledu podnikatele, obcí a NNO
Popis:

Seminář "Programovací období EU 2007 – 2013 z pohledu podnikatele, obcí a NNO"
Datum:            25. května 2007, 9:00 – 16:00 hodin
Místo:             Priessnitzovy léčebné lázně - zimní zahrada, Jeseník

Tento seminář je hrazen v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje.


Začátek akce: 25. květen 2007  Konec akce: 25. květen 2007
Kontaktní osoba: Jana Franková; Bc.Kateřina Krá  E-mail: ohk@jesenik.com; katerina.krat
Místo konání: Jeseník
Tel: 584 411 039, 584 409 437   Fax: 

Název akce: Senice na Hané - 28. 5. 2007 - Kořenové čistírny odpadních vod ve venkovských obcích EU
Popis:

SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE ve spolupráci s projektem PARTNERSTVÍ PRO ROZVOJ KRAJE pod záštitou Ministerstva životního prostředí pořádají a srdečně Vás zvou na seminář - Kořenové čistírny odpadních vod ve venkovských obcích EU

V pondělí dne 28. května 2007 v prostoru školícího střediska ŠOV OK Spolkový dům v Senici na Hané.


Začátek akce: 28. květen 2007  Konec akce: 28. květen 2007
Kontaktní osoba: Ing. Marie Zlámalová  E-mail: kancelar@mostenka.cz
Místo konání: Senice na Hané
Tel: 581 224 122  Fax: 774 224 122

Název akce: Olomoucký kraj ožije oslavami
Popis:

Celodenní kulturní a sportovní program na dvou místech v Olomouci – na výstavišti Flora a na Horním náměstí v centru města, kde oslavy vyvrcholí. Den otevřených dveří nabídnou vybraná muzea a krajské instituce. Lidé se budou moci na oslavy z okolí Olomouce bezplatně dopravit autobusovými linkami.


Začátek akce: 2. červen 2007  Konec akce: 2. červen 2007
Kontaktní osoba: Petr Albrecht  E-mail: albrecht@consultants.cz
Místo konání: na výstavišti Flora a na Horní
Tel: +420 776 084 647  Fax: 

Název akce: Brno - 12. 6. 2007 - KULATÝ STŮL - OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI A MOŽNOSTI INVESTIC V SRBSKU
Popis:
Čtvrtý ročník "KULATÝ STŮL - OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI A MOŽNOSTI INVESTIC V SRBSKU".
Pořadatelem je Jihomoravský kraj ve spolupráci s Olomouckým krajem. Oba kraje dlouhodobě spolupracují se srbskými regiony Šumadija a Vojvodina.
Termín : 12. 6. 2007, 8:45 hod.
Místo konání:    sídlo Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Brno,

                         Žerotínovo nám. 3/5, zasedací sál, 3.patroZačátek akce: 12. červen 2007  Konec akce: 12. červen 2007
Kontaktní osoba: Rostislav Jurka  E-mail: rosiva@rosiva.cz
Místo konání: Brno
Tel: +420 583 280 754  Fax: +420 583 280 753

Název akce: Přerov -12. 6. 2007 - Realizace obchodního vývozního případu
Popis:

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA OKRESU PŘEROV jako Regionální exportní místo CzechTrade pro Olomoucký kraj si Vás dovolují pozvat na odborný seminář REALIZACE OBCHODNÍHO VÝVOZNÍHO PŘÍPADU
                                                
Místo: Hotel Na Jižní, školící sál 1.patro
          Jižní čtvrť III/12, Přerov 750 02
Lektor: Ing. František Jantka, CSc.


Začátek akce: 12. červen 2007  Konec akce: 12. červen 2007
Kontaktní osoba: Iveta Klimešová  E-mail: hkprerov@hkprerov.cz
Místo konání: Přerov
Tel: 581 299 728  Fax: 724 613 029

Název akce: Tučín - 18. 6. 2007 - konference k projektu Podané ruce
Popis:

Místní akční skupina Záhoří-Bečva, občanské sdružení si vás dovoluje pozvat na konferenci k projektu „PODANÉ RUCE - projekt rozvoje občanské společnosti a komunitního plánování sociálních služeb na Záhoří a v Pobečví“.
Termín konání konference: pondělí 18.června 2007 na OÚ v Tučíně v 9.00 hod.


Začátek akce: 18. červen 2007  Konec akce: 18. červen 2007
Kontaktní osoba: Helena Zavadilová  E-mail: info@maszahoribecva.cz
Místo konání: OÚ v Tučíně
Tel: 581 627 271  Fax: 581 627 271

Název akce: PŘEDŽŇOVÁ PORADA DODAVATELŮ A ODBĚRATELŮ
Popis:

PŘEDŽŇOVÁ PORADA DODAVATELŮ A ODBĚRATELŮ,

která se koná v pondělí 18. 6. 2007 od 13,00 hodin v sále administrativní budovy ZODV Újezd u Uničova.


Začátek akce: 18. červen 2007  Konec akce: 18. červen 2007
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: ZODV Újezd u Uničova
Tel: 585 230 670  Fax: 585 230 670

Název akce: Olomouc - 25. 6. 2007 - EAFRD a PRV osa I. a III.
Popis:
POZVÁNKA  na pracovní seminář k novému fondu EAFRD a Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013.
V pondělí  25. června 2007 v 9.00 hod.
V Olomouci, Blanická 1, v zasedací místnosti v 1. patře ZAaPÚ Olomouc
Začátek akce: 25. červen 2007  Konec akce: 25. červen 2007
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomouc, Blanická 1
Tel:   Fax: 

Název akce: Ostrava - 26. 6. 2007 - Syntetická výroba vysokojakostní motorové nafty z odpadů
Popis:

Pozvánka na ojedinělý seminář na VŠB dne 26.6.2007, na němž bude osobně přítomen Dr. Koch. Téma:  Syntetická výroba vysokojakostní motorové nafty z odpadů.
VŠB – TU Ostrava, Nová aula, posluchárna NA 4, 26. 6. 2007, začátek 09,00
(bez účastnického poplatku, simultánní tlumočení zajištěno, parking ze strany od FNsP)


Začátek akce: 26. červen 2007  Konec akce: 26. červen 2007
Kontaktní osoba: Doc. Ing. Bronislav Klepek, CS  E-mail: 
Místo konání: VŠB Ostrava
Tel:   Fax: 

Název akce: Valné shromáždění členů MAS Partnerství Moštěnka
Popis:

Proběhne jednání Valného shromáždění členů MAS Partnerství Moštěnka, které bude řešit zejména aktuálně vyhlášený program Leader ČR 2007 (uzávěrka na začátku července!) a také plánovanou přípravu Strategického plánu Leader pro Program rozvoje venkova 2007-13 z EAFRD (předpokládaná výzva září/říjen 2007).


Začátek akce: 27. červen 2007  Konec akce: 27. červen 2007
Kontaktní osoba: Tomáš Šulák  E-mail: 
Místo konání: Kostelec u Holešova
Tel: 777 793 743  Fax: 

Název akce: Šumperk - 27. 6. 2007 - EAFRD a PRV osa I. a III.
Popis:
POZVÁNKA  na pracovní seminář k novému fondu EAFRD a Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013.
Ve středu 27. června 2007 v 9.00 hod.
V Šumperku, Nemocniční 53, v zasedací místnosti ZAaPÚ Šumperk
Začátek akce: 27. červen 2007  Konec akce: 27. červen 2007
Kontaktní osoba: Ing. Radek Musil  E-mail: svazvm@iol.cz
Místo konání: Šumperk
Tel:   Fax: 

Název akce: Zahájen příjem žádostí do PRV
Popis:

Žadatelé mohou žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013 předkládat od pondělí 9. července od 7.30 hodin na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu,

U opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců končí příjem žádostí v pátek 20.července ve 13 hodin. U ostatních opatření je uzávěrka pro příjem žádostí v pátek 27.července ve 13 hodin.


Začátek akce: 9. červenec 2007  Konec akce: 9. červenec 2007
Kontaktní osoba: http://www.szif.cz/irj/portal/  E-mail: Katerina.Vymetalova@szif.cz
Místo konání: Blanická 1, 772 01 Olomouc
Tel: +420 585 526 511  Fax: +420 585 244 539

Název akce: Brno - 11. 7. 2007 - Zahájení činnosti mladých zemědělců
Popis:

Aktuální seminář 1. kolo přijímání žádostí - Zahájení činnosti mladých
Brno - 11.července 2007 v 10.00 hod. (MZLU v Brně, Zemědělská 1, budova E)
Praha - 12. července 2007 v 10.00 hod. (ČZU, Kamýcká 129, Praha 6, Studijní a informační centrum)
· Seminář bude zaměřen zejména na opatření 1.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců.


Začátek akce: 11. červenec 2007  Konec akce: 11. červenec 2007
Kontaktní osoba: www.smacr.cz  E-mail: smacr@smacr.cz
Místo konání: MZLU v Brně, Zemědělská 1, bud
Tel: +420 2 24 21 87 60  Fax: +420 2 24 21 87 62

Název akce: Polní makový den
Popis:

Polní makový den pořádá Český mák, ČZU v Praze a Sdružení pro ječmen a slad ve spolupráci s Výzkumnou stanicí FAPPZ v Červeném Újezdě v Hanáckém Gruntu v Kostelci an Hané (Lešany, okr. Prostějov) dne 11.7. 2007 v 8,30h.


Začátek akce: 11. červenec 2007  Konec akce: 11. červenec 2007
Kontaktní osoba: Ing. Bečka  E-mail: becka@af.czu.cz
Místo konání: Lešany
Tel: 608 171 805  Fax: 224 382 535

Název akce: Staré Město pod Sněžníkem - 14. 7. 2007 - BIOFEST
Popis:

BIOSLAVNOSTI ve Starém Městě pod Sněžníkem 14. července 2007 – 2. ročník
14. července přivítá Staré Město návštěvníky z řad příznivců kvalitního jídla a pití.

Ochutnávky, hudba, prezentace, exkurze, film, prodej bio výrobků.....více na www.probio.cz

 


Začátek akce: 14. červenec 2007  Konec akce: 14. červenec 2007
Kontaktní osoba: Karel Merhaut  E-mail: www.probio.cz
Místo konání: Staré Město pod Sněžníkem
Tel:   Fax: 

Název akce: Pivonín - 11. 8. 2007 - Den otevřených dveří
Popis:

POZVÁNKA na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V krásné přírodě, ve venkovních prostorách ekologické farmy AREÁLU PIVOŇKA, o.p.s., Zábřeh – Pivonín
Areál se nachází na konci Pivonína, směrem na Drozdov.
Akce se uskuteční 11. 08. 2007, začátek v 15.00 hod.

www.arealpivonka.cz


Začátek akce: 11. srpen 2007  Konec akce: 11. srpen 2007
Kontaktní osoba: PaedDr. Božena Sojáková  E-mail: b.sojakova@centrum.cz
Místo konání: Pivonín u Zábřeha
Tel:   Fax: 


Název akce: ZEMĚ ŽIVITELKA
Popis:

České Budějovice - výstaviště
34. mezinárodní agrosalon
Husova 523
370 21 České Budějovice


Začátek akce: 23. srpen 2007  Konec akce: 28. srpen 2007
Kontaktní osoba: www.vcb.cz  E-mail: info@vcb.cz
Místo konání: České Budějovice - výstaviště
Tel: 387 714 911  Fax:  387 714 263

Název akce: Závišice - 23. 8. 2007 - Sója v praxi 2007
Popis:

Sója v praxi 2007

Polní den se koná ve čtvrtek 23. srpna 2007 od 8.30 hod v sále restaurace „U Kremlů“ v obci Závišice  a na pozemcích AGPK Sedlnice, okr. Nový Jičín


Začátek akce: 23. srpen 2007  Konec akce: 23. srpen 2007
Kontaktní osoba: Ing. František Mariánek, CSc.  E-mail: oakop@opava.cz
Místo konání: Závišice
Tel: 553 696 138  Fax: 553 718 061

Název akce: České Budějovice - 28. 8. 2007 - Živočišné fórum
Popis:

Živočišné fórum
se   uskuteční  v  úterý  28.srpna 2007 od 10.00 hod. v Českých  Budějovicích  u  příležitosti  mezinárodního  agrosalonu  Země živitelka na výstavišti v pavilonu  Z v 1.patře

Cílem  fóra  je  odborná diskuse  se širokou zemědělskou veřejností   k problematice dopadů cen krmného obilí do nákladů jednotlivých živočišných komodit a diskuse o dalším vývoji zejména komodit ŽV.


Začátek akce: 28. srpen 2007  Konec akce: 28. srpen 2007
Kontaktní osoba: Soňa Berecová  E-mail: berecova@akcr.cz
Místo konání: České Budějovice
Tel:   Fax: 

Název akce: Polní den Sója 2007 s ukázkou lupiny bílé
Popis:
Seminář a prohlídka polních pokusů proběhne v kulturním domě v Bezuchově a na pozemcích Bezuchovské a.s. v okrese Přerov
Začátek akce: 28. srpen 2007  Konec akce: 28. srpen 2007
Kontaktní osoba: www.agrotisk.cz  E-mail: agro@agrotisk.cz
Místo konání: Bezuchov
Tel: 724 949 102;603 733 550  Fax: 

Název akce: Jesenické dožínky 2007
Popis:

Začátek v 9 h přednáškovou částí v Relaxcentru v Bělé pod Pradědem, po přednášce o významu zeleniny a potravinových doplňků z hub bude ochutnávka zeleninových produktů, salátů a studené kuchyně, včetně ochutnávky oceněných výrobků v soutěži o Výrobek OK 2007.
Dožínkový průvod po 10. h a půjde od Relaxcentra na ovčín. Zde začíná hlavní program. Poté čeká návštěvníky bohatý kulturní program.


Začátek akce: 1. září 2007  Konec akce: 1. září 2007
Kontaktní osoba: Ing. Zdena Kameníková  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: Bělá pod Pradědem
Tel: 721354260  Fax: 

Název akce: Bělá pod Pradědem - 1. 9. 2007 - CHOV OVCÍ V ZD JESENÍK A OCHUTNÁVKA OVČÍCH VÝROBKŮ
Popis:
AGRÁRNÍ KOMORA OLOMOUCKÉHO KRAJE - KIS OK,
za finančního přispění Olomouckého kraje
a OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORA JESENÍK Vás  zvou  na seminář  CHOV OVCÍ V ZD JESENÍK A  OCHUTNÁVKA OVČÍCH VÝROBKU, který se koná 1. září 2007 v Relaxcentru Bělá pod Pradědem od 9 hodin.
Začátek akce: 1. září 2007  Konec akce: 1. září 2007
Kontaktní osoba: Ing. Zdenka Kameníková  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: Relaxcentrum Bělá pod Pradědem
Tel: 584411538, 721354260  Fax: 

Název akce: Den kukuřice
Popis:
Pořádají Oseva Bzenec a Navos Farm Technic na pozemcích ZD Dub nad Moravou
Začátek akce: 4. září 2007  Konec akce: 4. září 2007
Kontaktní osoba: www.osevabzenec.cz  E-mail: www.osevabzenec.cz
Místo konání: Dub nad Moravou
Tel:   Fax: 

Název akce: Bělecký mlýn - 7. 9. 2007 - Produkce a odbyt obilovin v podmínkách EU
Popis:

AGRÁRNÍ  KOMORA OLOMOUCKÉHO KRAJE, KIS OK, OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORA PROSTĚJOV
Vás zvou  na seminář pro vedoucí pracovníky a agronomy zemědělských podniků
Produkce a odbyt obilovin v podmínkách EU
který se bude konat v pátek dne 7. září 2007 v  8,30 hodin
v nově otevřených prostorách konferenčního sálu Bělecký mlýn


Začátek akce: 7. září 2007  Konec akce: 7. září 2007
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Zatloukal  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Bělecký mlýn
Tel: 582 330 706  Fax: 582 330 706

Název akce: Litovel - 13. 9. 2007 - Léčivé a aromatické rostliny
Popis:

KIS OK a Okresní agrární komora Olomouc Vás tímto zve na seminář na téma:
„Léčivé a aromatické rostliny, technické konopí – perspektivy jejich pěstování a užití“

Termín : 13. 9. 2007 od 9.00, prezence od 8.30
Místo :  MJM Litovel a.s., Cholinská 19, Litovel


Začátek akce: 13. září 2007  Konec akce: 13. září 2007
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Litovel
Tel: 603 71 81 71  Fax: 

Název akce: Olomouc - 18. 9. 2007 - lesnická opatření PRV
Popis:

Cílem semináře je informovat vlastníky a správce nestátních lesních majetků o možnostech získání dotačních prostředků z Evropského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) v rámci PRV s důrazem na opatření I.I.2 Investice do lesů, pro něž bude během září 2007 vyhlášena výzva k předkládání žádostí. Součástí semináře budou rovněž informace o krajských dotačních programech s vazbou na lesy a lesnictví.


Začátek akce: 18. září 2007  Konec akce: 18. září 2007
Kontaktní osoba: Ing.František Kučera  E-mail: info@svol.cz
Místo konání: Magistrát města Olomouce, Hyna
Tel: 565 324 203  Fax: 565 324 203

Název akce: Věrovany - 19. 9. 2007 - EFEKTIVNÍ CHOV SKOTU
Popis:
KIS OK a Okresní agrární komora Olomouc
Vás tímto zvou na seminář na téma: „EFEKTIVNÍ CHOV  SKOTU“
Termín : 19. 9. 2007 , prezence od 8.30
Místo :   Kulturní dům Věrovany
Začátek akce: 19. září 2007  Konec akce: 19. září 2007
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Věrovany
Tel: 603 71 81 71  Fax: 

Název akce: Brno - 20.9.2007 - NOVÉ MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PODPOR PRO VÝROBCE POTRAVIN
Popis:

Pozvánka na informační semináře "Nové možnosti čerpání finančních podpor pro výrobce potravin z EAFRD; Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013"
20. září  2007 v 10.00 hodin, Brno;


Konferenční sál MORAVA, pavilon A3
Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, Brno


Začátek akce: 20. září 2007  Konec akce: 20. září 2007
Kontaktní osoba: Institut profesní přípravy  E-mail: institutpp@volny.cz
Místo konání: BVV Brno
Tel: 227 010 513  Fax: 227 010 513

Název akce: Šumperk - 25. 9. 2007 - Výroba bezpečných krmiv ve vztahu k legislativě
Popis:

KIS - AGRÁRNÍ  KOMORA OLOMOUCKÉHO KRAJE, S PODPOROU OLOMOUCKÉHO KRAJE A OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORA ŠUMPERK Vás zvou na odborný seminář, které se pořádá v úterý 25. 9. 2007, ve velkém sále ZA a PÚ MZe ČR Šumperk, 787 01 Šumperk od 9.00 hod.
Téma semináře : Výroba bezpečných krmiv ve vztahu k legislativě (jak evropské, tak tuzemské)


Začátek akce: 25. září 2007  Konec akce: 25. září 2007
Kontaktní osoba: Ing. Radek Musil  E-mail: svazvm@iol.cz
Místo konání: ZAaPÚ Šumperk
Tel: 583 21 4494  Fax: 

Název akce: FLORA OLOMOUC 2007, Hortikomplex - podzimní etapa
Popis:

výstava ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků spojená s Podzimními zahradnickými trhy
květin, ovoce, zeleniny, okrasných a ovocných dřevin, zahradnického sortimentu, pomůcek a potřeb pro zahradníky a zahrádkáře

Termín konání: 4. – 7. října 2007
Výstavní doba: 9 – 18 hodin
Místo konání: Výstaviště Flora Olomouc – Smetanovy sady


Začátek akce: 4. říjen 2007  Konec akce: 7. říjen 2007
Kontaktní osoba: ředitel  E-mail: info@flora-ol.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: 585 726 111  Fax: 

Název akce: Přerov - 9. 10. 2007 - Využití alternativních paliv pro traktorové motory a ekonomika provozu trakto
Popis:

Seminář Využití alternativních paliv pro traktorové motory a ekonomika provozu traktorových souprav, který se koná dne  9. října 2007 v  zasedací  místnosti  Pivovaru  ZUBR,  Komenského ulice, Přerov
Zahájení : 9,00 h
Lektor :  Prof. Ing. BAUER František, CSc. – MZLU Brno (Ústav techniky        
              automobilové dopravy Agronomické fakulty)


Začátek akce: 9. říjen 2007  Konec akce: 9. říjen 2007
Kontaktní osoba: Ing. František Špalek  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání:  Přerov
Tel: 581 210 956  Fax: 

Název akce: Vsisko - 10. 10. 2007 - VIRÓZY OBILNIN A MOŽNOSTI JEJICH REGULACE
Popis:

Speciální  seminář VIRÓZY OBILNIN A  MOŽNOSTI JEJICH REGULACE
který se koná dne  10. října 2007
v restauraci  U Facků ve Vsisku
Začátek v 9,00h, prezence od 8,30 h

Seminář je realizován bez vložného, za finančního přispění Olomouckého kraje.


Začátek akce: 10. říjen 2007  Konec akce: 10. říjen 2007
Kontaktní osoba: Ing. František ŠPALEK  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Restaurace U Facků ve Vsisku
Tel: 581 210 956  Fax: 

Název akce: Jeseník - 17. 10. 2007 - vedení evidence hnojiv a statkových hnojiv
Popis:

KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 
ve spolupráci se ZEMĚDĚLSKOU AGENTUROU ŠUMPERK A JESENÍK
pořádá dne 17. 10. 2007, od 9,00  do 12,00 hod.v Jeseníku v hotelu Slovan
Odborné školení zemědělských subjektů – vedení evidence hnojiv a statkových hnojiv podle zákona č. 156/1998 Sb., O hnojivech.


Začátek akce: 17. říjen 2007  Konec akce: 17. říjen 2007
Kontaktní osoba: Ing. Zdenka Kameníková  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: Jeseník
Tel:   Fax: 

Název akce: Šumperk - 18. 10. 2007 - vedení evidence hnojiv a statkových hnojiv
Popis:

KIS PRO ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 
ve spolupráci se ZEMĚDĚLSKOU AGENTUROU ŠUMPERK A JESENÍK
pořádá ve čtvrtek 18.10. 2007, zahájení od 9:00 do 12:00 hod., prezence od 8,30 hod.
Místo :Velký sál ZA a PÚ MZe ČR Šumperk, Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
Odborné školení zemědělských subjektů – vedení evidence hnojiv a statkových hnojiv podle zákona č. 156/1998 Sb., O hnojivech.


Začátek akce: 18. říjen 2007  Konec akce: 18. říjen 2007
Kontaktní osoba: Ing. Radek Musil  E-mail: svazvm@iol.cz
Místo konání: Šumperk
Tel: 583 214 718  Fax: 583 214 718

Název akce: Olomouc - 22. 10. 2007 - konference - Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje
Popis:

Za podpory významných institucí Olomouckého kraje proběhne dne 22. října 2007 konference s názvem Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje. Hlavní myšlenkou tohoto setkání je podpořit vzájemnou spolupráci v rámci regionů Olomouckého kraje. Na konferenci vystoupí významné osobnosti z politického, společenského, hospodářského a znalostního sektoru.


Začátek akce: 22. říjen 2007  Konec akce: 22. říjen 2007
Kontaktní osoba: Hana Czmerová  E-mail: h.czmerova@kr-olomoucky.cz
Místo konání: Olomouc - RCO
Tel: 585 508 325  Fax: 

Název akce: Horka nad Moravou - 25. 10. 2007 - Zemědělství a životní prostředí
Popis:

Seminář na téma :

„Zemědělství a životní prostředí“  (dodržování směrnic a předpisů ve vztahu k ochraně životního prostředí a jejich vazba na možné dotace, příklady z praxe)
Termín :      25. 10. 2007, presence v 8,30 hodin
Místo :        Lovecká chata Horka nad Moravou


Začátek akce: 25. říjen 2007  Konec akce: 25. říjen 2007
Kontaktní osoba: Ing. Porč Miloš  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Horka nad Moravou
Tel: 603718171  Fax: 

Název akce: Kokory - 25. 10. 2007 - vedení evidence hnojiv a statkových hnojiv
Popis:

KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 
ve spolupráci se ZEMĚDĚLSKOU AGENTUROU PŘEROV
pořádá dne 25. října 2007 v  Motorestu   ZD  Kokory
Zahájení : 9,00 h
Odborné školení zemědělských subjektů – vedení evidence hnojiv a statkových hnojiv podle zákona č. 156/1998 Sb., O hnojivech.


Začátek akce: 25. říjen 2007  Konec akce: 25. říjen 2007
Kontaktní osoba: Ing. František ŠPALEK  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Kokory
Tel:   Fax: 

Název akce: Jednání představenstva a DR AK OK
Popis:

Jednání představenstva a dozorčí rady Agrární komory Olomouckého kraje, v pondělí 29. října 2007, ve 13.00 h, v sídle AK OK, Blanická 3, Olomouc.
Program:

1. Zahájení
2. Informace z představenstva AK ČR
3. Příprava primárních voleb do orgánů AK ČR
4. Projekty AK OK a jejich realizace
5. Volba předsedy dozorčí rady AK OK
6. Různé, diskuse, závěr


Začátek akce: 29. říjen 2007  Konec akce: 29. říjen 2007
Kontaktní osoba: Ing. Roman Beneš  E-mail: redakce@kis-olomoucky.cz
Místo konání: Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Přerov - 30. 10. 2007 - Konference k projektům
Popis:

POZVÁNKA NA KONFERENCI K PROJEKTŮM:

· „MLADÍ PRO VENKOV – VENKOV PRO MLADÉ: Nové síly pro oživení vesnic“
· „VENKOV JE MŮJ DOMOV“
 
 Datum:   30. října 2007
 Čas:        9.00 hod. – 15.00 hod.
 Místo:   CpKP střední Morava, Horní náměstí 9, Přerov   


Začátek akce: 30. říjen 2007  Konec akce: 30. říjen 2007
Kontaktní osoba: Julie Zendulková  E-mail: julie.zendulkova@cpkp.cz
Místo konání: Přerov
Tel: 775 760 355  Fax: 

Název akce: Přerov - 30. 10. 2007 - informační seminář k PRV
Popis:

Informační seminář k II. kolu přijímání žádostí o podporu z PRV ČR na období 2007–2013.
Dne 30. 10. 2007 v Přerově.
Prezence od 15.00 Seminář je určený pro: starosty obcí, manažery místních akčních skupin, manažery mikroregionů, manažery obcí, představitele neziskových organizací, podnikatele a další odborníky z místních struktur, kteří uvažují o čerpání dotací z Programu rozvoje venkova.


Začátek akce: 30. říjen 2007  Konec akce: 30. říjen 2007
Kontaktní osoba: Tomáš Šulák  E-mail: tomas.sulak@cpkp.cz
Místo konání: Přerov
Tel: 777 793 743  Fax: 

Název akce: Šumperk - 6. 11. 2007 - pracovní diskuse k zemědělskému pojištění
Popis:

KIS - AK OK, S PODPOROU OLOMOUCKÉHO KRAJE
A OAK ŠUMPERK Vás zvou na pracovní diskusi k zemědělskému pojištění v roce 2007 a 2008 a k fondu nepojistitelných rizik
Místo a čas zahájení: velký sál ZA a PÚ MZe ČR, Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, zahájení 9.00 hod
Čas ukončení semináře: cca 11:00 h
Odborný garant: Ing. Radek Musil, OAK Šumperk, tel. 583 21 4494
Termín konání : úterý dne 6.11.2007


Začátek akce: 6. listopad 2007  Konec akce: 6. listopad 2007
Kontaktní osoba: Ing. Radek Musil  E-mail: svazvm@iol.cz
Místo konání: Šumperk
Tel: 583 21 4494  Fax: 

Název akce: Újezd u Uničova - 6. 11. 2007 - seminář k II. kolu přijímání žádostí z PRV ČR
Popis:

KIS OK, OAK Olomouc ve spolupráci s MZe ČR a ÚZPI Praha Vás zvou na seminář k II. kolu přijímání žádostí o podporu z PRV ČR, pro subjekty podnikající v zemědělství, obecní samosprávu a neziskový sektor, který se bude konat v úterý 6. 11. 2007 v 15.00 hodin v ZODV Újezd u Uničova.
Hlavní lektorka: Ing. Markéta Kůrková, referent pro příjem žádostí, SZIF - Regionální odbor 7 - Olomouc


Začátek akce: 6. listopad 2007  Konec akce: 6. listopad 2007
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: ZODV Újezd u Uničova
Tel:   Fax: 

Název akce: Přerov - 7. 11. 2007 - Konzultační den RUSKO
Popis:

Hospodářská komora okresu Přerov jako Regionální exportní místo CzechTrade pro Olomoucký kraj si Vás dovoluje pozvat na „Konzultační den RUSKO s ředitelem zahraniční kanceláře CzechTrade v Petrohradě“, který se uskuteční ve středu  7.11.2007 v Přerově.


Začátek akce: 7. listopad 2007  Konec akce: 7. listopad 2007
Kontaktní osoba: Andrea Kubáčková  E-mail: prerov-czechtrade@komora.cz
Místo konání: Přerov
Tel: 581 299 728, 724 613 029  Fax: 581 299 729

Název akce: Pelhřimov - 8. 11. 2007 - Aktuality v živočišné výrobě
Popis:
ZOOTECHNICKÁ  CELOREPUBLIKOVÁ  KONFERENCE s  exkurzemi a  společensko - marketingovým večerem pod záštitou prof. Ing. Josefa Kozáka , DrSc. , dr.h.c. děkana  FAPPZ  ČZU  v Praze 
Téma -  Aktuality v živočišné výrobě.
8.listopadu 2007  - čtvrtek od 10.00 hod.                                                     
konferenční sál   kulturního domu Máj v Pelhřimově
Začátek akce: 8. listopad 2007  Konec akce: 8. listopad 2007
Kontaktní osoba: Ing.Jaroslav Tomšů  E-mail: jaroslav.tomsu@ volny.cz
Místo konání: Pelhřimov
Tel:   Fax: 

Název akce: Rapotín - 13. 11. 2007 - MULTIFUNKČNÍ OBHOSPODAŘOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ V LFA
Popis:
Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. ve spolupráci s komisí výživy hospodářských zvířat a pícninářskou komisí odborů živočišné a rostlinné výroby České akademie zemědělských věd si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci
MULTIFUNKČNÍ OBHOSPODAŘOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ V LFA, která se koná dne 13.11. 2007 v konferenčním sále VÚCHS, s.r.o., Rapotín
Začátek akce: 13. listopad 2007  Konec akce: 13. listopad 2007
Kontaktní osoba: Jan Pozdíšek  E-mail: jan.pozdisek@vuchs.cz
Místo konání: Rapotín
Tel: 583 392 146, 583 392 135  Fax: 583 392 129

Název akce: Jeseník - 15. 11. 2007 - PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU Z PRV ČR
Popis:

KIS - AK OK za finančního přispění Olomouckého kraje A OAK JESENÍK, VE  SPOLUPRÁCI S ÚZPI PRAHA Vás  zvou  na  seminář PŘIJÍMÁNÍ  ŽÁDOSTÍ O PODPORU Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013, který se bude konat  v  15 hodin v  hotelu Slovan  v  Jeseníku.

Hlavní lektorka:ing. Markéta Kůrková, referent pro příjem žádostí SZIF- Regionální odbor 7- Olomouc


Začátek akce: 15. listopad 2007  Konec akce: 15. listopad 2007
Kontaktní osoba: Ing.Zdenka Kameníková  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: Jeseník
Tel: 584411538, 721354260  Fax: 

Název akce: Horka nad Moravou - 15. 11. 2007 - Dotace a jejich kontrola, Farmář
Popis:

KIS - AGRÁRNÍ KOMORA OLOMOUCKÉHO KRAJE a OKRESNÍ  AGRÁRNÍ  KOMORA OLOMOUC  Vás tímto zvou na seminář na téma : 
· DOTACE a jejich kontrola
· Portál „ FARMÁŘ“ – nové možnosti využití
 presence od 8,30 hod.
Místo :           Lovecká chata Horka nad Moravou

Přednášející :    Ing. Kateřina Mračková – ZA a PÚ Olomouc


Začátek akce: 15. listopad 2007  Konec akce: 15. listopad 2007
Kontaktní osoba: Ing. Porč Miloš  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Horka nad Moravou
Tel: 603718171  Fax: 

Název akce: Olomouc - 20. 11. 2007 - Konference k Regionálnímu operačnímu programu
Popis:

První  Konference k Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti Střední Morava. Konference se uskuteční dne 20. listopadu 2007 v Regionálním centru Olomouc.
Účast na konferenci je bezplatná a zájemci se mohou registrovat na
www.rr-strednimorava.cz (odkaz konference).


Začátek akce: 20. listopad 2007  Konec akce: 20. listopad 2007
Kontaktní osoba: Mgr. Renata Škrobálková  E-mail: renata.skrobalkova@rr-strednim
Místo konání: Olomouc, RCO
Tel: 587 333 315 / 739 002 410  Fax: 

Název akce: Věrovany - 21. 11. 2007 - vedení evidence hnojiv a statkových hnojiv
Popis:
KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 
ve spolupráci se ZEMĚDĚLSKOU AGENTUROU OLOMOUC
pořádá dne 21. 11. 2007 v  KD Věrovany
Zahájení : 9,00 h
Odborné školení zemědělských subjektů – vedení evidence hnojiv a statkových hnojiv podle zákona č. 156/1998 Sb., O hnojivech.
Začátek akce: 21. listopad 2007  Konec akce: 21. listopad 2007
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Věrovany
Tel:   Fax: 

Název akce: Praha - 21. 11. 2007 - pěstování a využití technického konopí
Popis:

POZVÁNKA na III. Valnou hromadu Konopářského svazu České republiky a odborný  seminář na téma „ PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ TECHNICKÉHO KONOPÍ V ČR ROK 2007“
Setkání všech „konopářů“ se uskuteční  dne 21. listopadu   2007  ve Středisku ekologické výchovy Hl. m. Prahy, ve starobylých  prostorách  barokních stájí Toulcova dvora, Kubátova 1/32,  102 00 Praha 10,  Hostivař, viz  http://www.toulcuvdvur.cz/


Začátek akce: 21. listopad 2007  Konec akce: 21. listopad 2007
Kontaktní osoba: Marie Široká  E-mail: siroka@konopi.info
Místo konání: Praha 10
Tel: +420 777145787  Fax: 

Název akce: Kralice na Hané - 22. 11. 2007 - vedení evidence hnojiv a statkových hnojiv
Popis:
KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE  ve spolupráci se ZEMĚDĚLSKOU AGENTUROU PROSTĚJOV
pořádá dne 22. 11. 2007 v  Kulturním domě v Kralicích na Hané
Zahájení : 8,30 h
Odborné školení zemědělských subjektů – vedení evidence hnojiv a statkových hnojiv podle zákona č. 156/1998 Sb., O hnojivech.
Začátek akce: 22. listopad 2007  Konec akce: 22. listopad 2007
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Zatloukal  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Kralice na Hané
Tel:   Fax: 

Název akce: Kokory - 22. 11. 2007 -Účetní a daňová problematika roku 2007 a změny v roce 2008
Popis:

KIS - AGRÁRNÍ  KOMORA OLOMOUCKÉHO KRAJE za finančního přispění Olomouckého kraje
A OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORA V PŘEROVĚ Vás  zvou  na seminář Účetní a daňová problematika roku 2007 a změny v roce 2008, který se koná
dne  22. listopadu 2007, v   Motorestu  ZD  Kokory
Zahájení : 9,00 h


Začátek akce: 22. listopad 2007  Konec akce: 22. listopad 2007
Kontaktní osoba: Ing. František ŠPALEK  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Kokory
Tel: 581 210 956  Fax: 

Název akce: Skalka - 26. 11. 2007 - Dotace pro zemědělství v roce 2008
Popis:

AGRÁRNÍ  KOMORA OLOMOUCKÉHO KRAJE a OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORA PROSTĚJOV Vás zvou na seminář Dotace pro zemědělství v roce 2008
který se bude konat v pondělí 26. listopadu 2007 v 8.30 hodin  v přednáškovém sále lázeňského objektu „U pramene“Skalka č.812
Program na:  http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo5612


Začátek akce: 26. listopad 2007  Konec akce: 26. listopad 2007
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Zatloukal  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Lázně Skalka
Tel: 582 330 706  Fax: 

Název akce: Šternberk - 27. 11. 2007 - Zemědělské agendy a informační technologie 2008
Popis:

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář "Zemědělské agendy a informační technologie 2008":
27.11. od 12.hod Hotel Šternberský dvůr, Šternberk

Ing. Pavel Palas, ředitel
AG info
software pro zemědělství


Začátek akce: 27. listopad 2007  Konec akce: 27. listopad 2007
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Palas  E-mail: aneta@aginfo.cz
Místo konání: Hotel Šternberský dvůr, Šternb
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc -28. 11. 2007 - Program rozvoje venkova
Popis:

Seminář Ministerstva zemědělství ČR k využívání dotací z Programu rozvoje venkova.
28/11/2007 OLOMOUC Aula Filozofické fakulty Univerzity Palackého Křížkovského 10, Vchod z rektorátu Křížkovského 8.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo5620


Začátek akce: 28. listopad 2007  Konec akce: 28. listopad 2007
Kontaktní osoba: Mgr. Olin Horáček  E-mail: prv@alexbp.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: 720 101 111  Fax: 

Název akce: Kokory - 29. 11. 2007 - seminář k zákoníku práce
Popis:

KIS - AGRÁRNÍ  KOMORA OLOMOUCKÉHO KRAJE za finančního přispění Olomouckého kraje a OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORA V PŘEROVĚ Vás  zvou  na seminář  k obsahu zákoníku práce,  dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu, který se koná dne  29. listopadu 2007 v Motorestu  ZD Kokory
Začátek v 9,00h


Začátek akce: 29. listopad 2007  Konec akce: 29. listopad 2007
Kontaktní osoba: Ing. František ŠPALEK  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest Kokory
Tel:  581 210 956  Fax: 

Název akce: LITOVEL - 30. 11. 2007 - Hodnocení jakosti hospodaření zem. podniku
Popis:

KIS OK A Okresní agrární komora Olomouc Vás tímto zve na seminář na téma :

•Hodnocení jakosti hospodaření zem. podniku ve vztahu k dodržování požadavků EU ( vnitřní audit )
-  Ing. Lubomír Šetlík – UZPI Praha

•Aplikace technologie „Bio control systém v rostl. výrobě“ a její pozitivní vliv na kvantitu a kvalitu zem. produkce
-  fi. SAFRON spol. s r. o.
-  BCS Slovakia s. r. o.


Začátek akce: 30. listopad 2007  Konec akce: 30. listopad 2007
Kontaktní osoba: Ing. Porč Miloš  E-mail: OAKOL@VOLNY.CZ
Místo konání: MJM Litovel, a.s.
Tel: 603718171  Fax: 

Název akce: Semináře představí pozměněný Program obnovy venkova
Popis:

Olomoucký kraj připravuje pro starosty obcí semináře představující Program obnovy venkova pro rok 2008. Cílem seminářů je seznámit představitele obecní samosprávy se změnami, které kraj v programu pro příští rok připravil, a poradit jim, jak se vyhnout problémům při sepisování žádostí o příspěvek. Vápenná (okres Jeseník), Obecní úřad  
 úterý 4. 12. 2007 od 13:00 hod.


Začátek akce: 4. prosinec 2007  Konec akce: 4. prosinec 2007
Kontaktní osoba: Ing. Josef Londa  E-mail: j.londa@kr-olomoucky.cz
Místo konání: Vápenná (okres Jeseník), Obecn
Tel:   Fax: 

Název akce: Semináře představí pozměněný Program obnovy venkova
Popis:

Olomoucký kraj připravuje pro starosty obcí semináře představující Program obnovy venkova pro rok 2008. Cílem seminářů je seznámit představitele obecní samosprávy se změnami, které kraj v programu pro příští rok připravil, a poradit jim, jak se vyhnout problémům při sepisování žádostí o příspěvek.Dolní Studénky (okres Šumperk), Obecní úřad čtvrtek 6. 12. 2007 od 10:00 hod.


Začátek akce: 6. prosinec 2007  Konec akce: 6. prosinec 2007
Kontaktní osoba: Ing. Josef Londa  E-mail: j.londa@kr-olomoucky.cz
Místo konání: Dolní Studénky (okres Šumperk)
Tel:   Fax: 

Název akce: Semináře představí pozměněný Program obnovy venkova
Popis:

Olomoucký kraj připravuje pro starosty obcí semináře představující Program obnovy venkova pro rok 2008. Cílem seminářů je seznámit představitele obecní samosprávy se změnami, které kraj v programu pro příští rok připravil, a poradit jim, jak se vyhnout problémům při sepisování žádostí o příspěvek. Přáslavice (okres Olomouc), Obecní úřad
 pátek 7. 12. 2007 od 10:00 hod.


Začátek akce: 7. prosinec 2007  Konec akce: 7. prosinec 2007
Kontaktní osoba: Ing. Josef Londa  E-mail: j.londa@kr-olomoucky.cz
Místo konání: Přáslavice (okres Olomouc), Ob
Tel:   Fax: 

Název akce: Kokory - 11. 12. 2007 - Bezpečnost a ochrana zdraví
Popis:
Okresní agrární komora v Přerově a Zemědělský svaz ČR, úz. org. Přerov Vás zvou na seminář Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, který se bude konat v úterý  11. prosince 2007 v Motorestu ZD Kokory. Zahájení v 9,00 h
Začátek akce: 11. prosinec 2007  Konec akce: 11. prosinec 2007
Kontaktní osoba: Ing. František ŠPALEK  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Kokory
Tel:   Fax: 

Název akce: Semináře představí pozměněný Program obnovy venkova
Popis:

Olomoucký kraj připravuje pro starosty obcí semináře představující Program obnovy venkova pro rok 2008. Cílem seminářů je seznámit představitele obecní samosprávy se změnami, které kraj v programu pro příští rok připravil, a poradit jim, jak se vyhnout problémům při sepisování žádostí o příspěvek. Skalka (okres Prostějov), Lázně Skalka   
 středa 12. 12. 2007 od 10:00 hod.


Začátek akce: 12. prosinec 2007  Konec akce: 12. prosinec 2007
Kontaktní osoba: Ing. Josef Londa  E-mail: j.londa@kr-olomoucky.cz
Místo konání: Skalka (okres Prostějov), Lázn
Tel:   Fax: 

Název akce: Semináře představí pozměněný Program obnovy venkova
Popis:

Olomoucký kraj připravuje pro starosty obcí semináře představující Program obnovy venkova pro rok 2008. Cílem seminářů je seznámit představitele obecní samosprávy se změnami, které kraj v programu pro příští rok připravil, a poradit jim, jak se vyhnout problémům při sepisování žádostí o příspěvek. Jezernice (okres Přerov), Obecní úřad    
 čtvrtek 13. 12. 2007 od 10:00 hod.


Začátek akce: 13. prosinec 2007  Konec akce: 13. prosinec 2007
Kontaktní osoba: Ing. Josef Londa  E-mail: j.londa@kr-olomoucky.cz
Místo konání: Jezernice (okres Přerov), Obec
Tel:   Fax: 

Název akce: SEMINÁŘ K VYHLÁŠENÉ VÝZVĚ 02/2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA
Popis:

Datum: 10. ledna 2008
Místo: Olomouc (Regionální centrum Olomouc, sál Centaurus, Jeremenkova 40b)
Čas: 10:00 hodin
Registrace: www.rr-strednimorava.cz
PROGRAM:
- Dokumentace k výzvě č. 02/2007
1.3 Bezmotorová doprava
2.2 Rozvoj měst - 2.2.1 Fyzická revitalizace území
2.3 Rozvoj venkova - 2.3.1 Fyzická revitalizace území
- Způsobilé výdaje


Začátek akce: 10. leden 2008  Konec akce: 10. leden 2008
Kontaktní osoba: Ing. Hana Linhartová  E-mail: hana.linhartova@rr-strednimora
Místo konání: Olomouc
Tel: 587 333 311  Fax: 

Název akce: Opava - 11.1.2008 - DAŇOVÁ REFORMA 2008 A JEJÍ UPLATNĚNÍ V PRAXI
Popis:
Okresní agrární komora Opava, Ostrava, Moravskoslezské centrum odborného vzdělávání pro rozvoj venkovského prostoru ve spolupráci se společnosti FINPORT, s. r. o. Vás tímto zve na odborný seminář
DAŇOVÁ REFORMA 2008 A JEJÍ UPLATNĚNÍ V PRAXI
11. ledna 2008 od 8.15 hodin, Aula Masarykovy střední školy zemědělské
a Vyšší odborné školy, Opava, Purkyňova 12
Začátek akce: 11. leden 2008  Konec akce: 11. leden 2008
Kontaktní osoba: Ing. Mariánek  E-mail: oakop@opava.cz
Místo konání: MSŠZ a VOŠ, Opava
Tel: 553 718 061;775 590 464  Fax: 

Název akce: IX. krajský sněm Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje
Popis:

IX. krajský sněm UNO, Fakulta tělesné kultury v Olomouci-Neředíně,Tř. Míru 645/115,od 9.30 hodin.
Na krajský sněm jsou pozváni zástupci Olomouckého kraje, zástupci Poslanecké sněmovny a senátu Parlamentu ČR a Evropského parlamentu zvolení v Olomouckém kraji.
Pro další informace a s dotazy se obracejte na Marcelu Vystrčilovou, tel: 737 470 824, e-mail sekretariat@uno-ok.cz, www.uno-ok.cz.


Začátek akce: 19. leden 2008  Konec akce: 19. leden 2008
Kontaktní osoba: Marcela Vystrčilová  E-mail: sekretariat@uno-ok.cz
Místo konání: Olomouc-Neředín
Tel: 737 470 824  Fax: 587 332 231

Název akce: Kukuřice v praxi 2008
Popis:
Agronomická fakulta MZLU v Brně ve spolupráci s KWS OSIVA s.r.o. si Vás dovolují pozvat na sedmý ročník mezinárodní konference: Kukuřice v praxi 2008
23. 1. 2008 Palačov, hostinec U Horáků
8,30 - 9 h - Prezence
Ing. Karel Prokeš, tel.: 602 777 524, e-mail: k.prokes@kws.com
Začátek akce: 23. leden 2008  Konec akce: 23. leden 2008
Kontaktní osoba: Ing. Karel Prokeš  E-mail: k.prokes@kws.com
Místo konání: Palačov, hostinec U Horáků
Tel: 602 777 524  Fax: 

Název akce: Zasedání Místní pracovní skupiny Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu
Popis:

Zasedání Místní pracovní skupiny Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu, které se uskuteční: od 14:00 do 15:00 v Kongresovém sále OK v 1. etáži budovy KÚ OK, Jeremenkova 40a, 779 11, Olomouc
1. Úvod
2. Aktivity OK a Zastoupení OK v Bruselu
3. Aktuální informace o publikovaných výzvách k předkládání projektů
4. Podměty členů pracovní skupiny směrem k Zastoupení OK
5. Diskuze
6. Závěr


Začátek akce: 28. leden 2008  Konec akce: 28. leden 2008
Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Szolonyová  E-mail: j.brabcova@kr-olomoucky.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: 585 508 830  Fax: 585 508 832

Název akce: XII. agrární ples Olomouc
Popis:

Okresní agrární komora Olomouc pod záštitou prezidenta Agrární komory ČR Jana Veleby Vás zve na XII. agrární ples, který se koná v pátek 1. února 2008 od 20.00 h v sálech Slovanského domu v Olomouci.
K tanci a poslechu hraje skupina Trio Bene Olomouc a cimbálová muzika Václava Hastíka.
Na organizaci plesu se podílejí žáci Střední školy zemědělské Olomouc.


Začátek akce: 1. únor 2008  Konec akce: 1. únor 2008
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: 7. Agrární ples v Praze
Popis:
Agrární komora ČR a Potravinářská komora ČR si Vás dovoluje pozvat na 7. Agrární ples pořádaný pod záštitou ministra zemědělství ČR v Praze na Žofíně.
Začátek akce: 8. únor 2008  Konec akce: 8. únor 2008
Kontaktní osoba: kancelář AK ČR Olomouc.  E-mail: kloboukova@akcr.cz
Místo konání: Praha
Tel: 585 228 530,  Fax: 585 222 517,

Název akce: Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika
Popis:

Seminář pro české a polské žadatele, který se bude konat u příležitosti zahájení Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR– Polská republika v letech 2007 - 2013. Školení se koná ve dvou termínech 12. a 14. února 2008 v Olomouci (Slovanský dům, Hynaisova 11) od 10.00 do 14.00 hod. a je určeno především potenciálním žadatelům k získání potřebných informací pro zpracování projektové žádosti.


Začátek akce: 12. únor 2008  Konec akce: 12. únor 2008
Kontaktní osoba: Arnošt Kořínek  E-mail:  korinek@crr.cz
Místo konání: Olomouc, Slovanský dům, Hynais
Tel: 587337716  Fax: 

Název akce: Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika
Popis:

Seminář pro české a polské žadatele, který se bude konat u příležitosti zahájení Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR– Polská republika v letech 2007 - 2013. Školení se koná ve dvou termínech 12. a 14. února 2008 v Olomouci (Slovanský dům, Hynaisova 11) od 10.00 do 14.00 hod. a je určeno především potenciálním žadatelům k získání potřebných informací pro zpracování projektové žádosti.


Začátek akce: 14. únor 2008  Konec akce: 14. únor 2008
Kontaktní osoba: Arnošt Kořínek  E-mail: korinek@crr.cz
Místo konání: Olomouc, Slovanský dům, Hynais
Tel: 587337716  Fax: 

Název akce: Přerov - 21. 2. 2008 - Konzultační den POLSKO
Popis:

Hospodářská komora okresu Přerov jako Regionální exportní místo CzechTrade pro Olomoucký kraj pořádá „Konzultační den POLSKO s ředitelem zahraniční kanceláře CzechTrade ve Varšavě“, který se uskuteční ve čtvrtek  21. 2. 2008 v Přerově.


Začátek akce: 21. únor 2008  Konec akce: 21. únor 2008
Kontaktní osoba: Andrea Kubáčková  E-mail: hkprerov@hkprerov.cz
Místo konání: Přerov
Tel: 724 613 029  Fax: 581 299 729

Název akce: Praha - 26. 2. 2008 - Druhá transformace zemědělských družstev
Popis:

V Hlavním sále Senátu - seminář s názvem "Druhá transformace zemědělských družstev", který se bude vztahovat k dosud nevyrovnaným majetkovým nárokům oprávněných osob. Seminář proběhne za účasti ministra zemědělství a dalších pozvaných hostů.

 Na akci je volný přístup, je potřeba se pouze předem registrovat telefonicky (t.257 072 288) nebo na mailu chourovam@senat.cz


Začátek akce: 26. únor 2008  Konec akce: 26. únor 2008
Kontaktní osoba: Chourová  E-mail: chourovam@senat.cz
Místo konání: Senát - Praha
Tel: 257 072 288  Fax: 

Název akce: Troubelice - 26. 2. 2008 - zákon o dani z příjmu
Popis:

Zemědělský svaz České republiky, územní organizace Olomouc pořádá seminář, který se koná v úterý dne 26. 2. 2008 od 9.00 hodin v restauraci Hanačka, TAGROS Troubelice, a. s.

Přednáší Ing. Karel Kvítek, FÚ Olomouc


Začátek akce: 26. únor 2008  Konec akce: 26. únor 2008
Kontaktní osoba: Helena Kadlčíková  E-mail: zscr.olomouc@seznam.cz
Místo konání: restaurace Hanačka, Troubelice
Tel: 585 244 618  Fax: 

Název akce: Troubelice - 28. 2. 2008 - Zákoník práce
Popis:

Zemědělský svaz České republiky, územní organizace Olomoucpořádá seminář, který se koná ve čtvrtek dne 28. 2. 2008 od 10.00 hodin v restauraci Hanačka, TAGROS Troubelice, a. s. s tímto programem:

1. Zákoník práce
2. Nařízení vlády 361/07 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 3. Kolektivní smlouva vyššího stupně pro rok 2007
Přednáší: Ing. Naděžda Drásalová 


Začátek akce: 28. únor 2008  Konec akce: 28. únor 2008
Kontaktní osoba: Helena Kadlčíková  E-mail: zscr.olomouc@seznam.cz
Místo konání: restaurace Hanačka, Troubelice
Tel: 585 244 618  Fax: 

Název akce: Šumperk - 3. 4. 2008 - Aktuální informace k nitrátové směrnici
Popis:

KIS OK - OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORA ŠUMPERK, ve spolupráci s ÚZPI Praha pořádají konzultační den na téma: „Aktuální informace k nitrátové směrnici včetně prováděcích předpisů a souvisejících právních norem” (zákon o vodách, zákon o odpadech...)

Termín :        čtvrtek 3.4. 2008, zahájení v 9:00 hod., prezence od 8:45 hod.


Začátek akce: 3. duben 2008  Konec akce: 3. duben 2008
Kontaktní osoba: Ing. Radek Musil  E-mail: svazkdv@spk.cz
Místo konání: velký sál ZA a PÚ MZe ČR Šumpe
Tel: 583 214 494  Fax: 

Název akce: Brno - 6. - 10. 4. 2008 - TECHAGRO
Popis:
10. mezinárodní veletrh zemědělské techniky, 9. mezinárodní veterinární veletrh a 10. mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh - BVV Brno.
Začátek akce: 6. duben 2008  Konec akce: 10. duben 2008
Kontaktní osoba: www.techagro.cz  E-mail: 
Místo konání: BVV Brno
Tel:   Fax: 

Název akce: Brno - 8. 4. 2008 - Uplatnění metody LEADER při rozvoji venkova a zemědělství
Popis:

Agrární komora ČR, Národní síť MAS a APIC ČR pořádá seminář na téma Uplatnění metody LEADER při rozvoji venkova a zemědělství

Seminář se uskuteční při příležitosti konání  10. mezinárodního veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO v Brně dne  8. dubna 2008  od  9.30 hod. v sále Morava, pavilon A3 


Začátek akce: 8. duben 2008  Konec akce: 8. duben 2008
Kontaktní osoba: Ing. J. Nekvasilová  E-mail: nekvasilova@akcr.cz
Místo konání: Brno,v sále Morava, pavilon A3
Tel: 724 359 868  Fax: 

Název akce: Litovel - 9. 4. 2008 - Aktuální informace k nitrátové směrnici
Popis:

KIS OK - OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORA OLOMOUC, ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH INFORMACÍ PRAHA
Vás tímto zvou na konzultační den na téma :
Aktuální informace k nitrátové směrnici –
 novela nařízení vlády č.103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí
Termín:  9. 4. 2008, presence od 8,30 hodin
Místo:   MJM Litovel a.s., Cholinská 19, Litovel


Začátek akce: 9. duben 2008  Konec akce: 9. duben 2008
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Litovel
Tel: 603718171  Fax: 

Název akce: Prostějov - 10. 4. 2008 - Cross compliance - obsah a výklad pojmu
Popis:
Cross compliance - obsah a výklad pojmu
Restaurace Haná, Plumlovská ul., Prostějov, 798 03 
Přednášející:    Ing. Lubomír Smrček, EKOTOXA s.r.o.
Začátek akce: 10. duben 2008  Konec akce: 10. duben 2008
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Hlaváčková, Ph.D  E-mail: nova@zscr.cz
Místo konání: Prostějov
Tel: 602 790 274  Fax: 

Název akce: Tisková konference k projektu SŠZe s doprovodným programem
Popis:

TISKOVÁ KONFERENCE s doprovodným programem k projektu „Střední školství v přechodu ČR na novou politiku EU pro zemědělství a venkov“ za účasti hosta pana Bernarda Morina vedoucího odboru „Rozvoj venkova“ Ředitelství pro zemědělství Úřadu departmentu Hérault, region Languedoc-Roussillon, Francie a zástupců partnerských organizací projektu. 21. 4. 2008 od 13.30 hod


Začátek akce: 21. duben 2008  Konec akce: 21. duben 2008
Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Kabilka  E-mail: kabilka@ged.cz
Místo konání: v aule Střední školy zemědělsk
Tel:   Fax: 

Název akce: FLORA OLOMOUC – jarní etapa
Popis:

Jarní zahradnické trhy, Hortifarm, expozice ČZS řezané cibuloviny. V jubilejním roce - letos uplyne 50 let od vůbec první české květinové výstavy (konala se 24. srpna 1958 v parkovém areálu dnešního Výstaviště Flora Olomouc) ponese ústřední květinová expozice v hlavním pavilonu název 
                                           „KRAJINA SNŮ“.


Začátek akce: 24. duben 2008  Konec akce: 27. duben 2008
Kontaktní osoba: www.flora-ol.cz  E-mail: 
Místo konání: Výstaviště Flora Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Šumperk - 24. 4. 2008 - Dotace 2008
Popis:

KIS OK - OAK Šumperk ve spolupráci se Zemědělskou agenturou MZe ČR pořádají konzultační den pro žadatele o dotace v zemědělství okresu Šumperk

Termín : čtvrtek dne 24. 4. 2008, zahájení v 8:30 hod., prezence od 8:15 hod.

Místo konání: velký zasedací sál ZA a PÚ MZe ČR Šumperk, pracoviště Šumperk, Nemocniční 53, PSČ 787 01 Šumperk


Začátek akce: 24. duben 2008  Konec akce: 24. duben 2008
Kontaktní osoba: Ing. Radek Musil  E-mail: svazkdv@spk.cz
Místo konání: Šumperk
Tel: 583 21 44 94  Fax: 583 21 47 18

Název akce: Školení pro žadatele o dotace v zemědělství okresu Přerov
Popis:

V pondělí 28. 4. 2008 a v úterý 29. 4. 2008 bude v budově MZe, odbor Zemědělská agentura Přerov, Wurmova 2 v Přerově, provedeno školení  žadatelů o dotace v zemědělství  pro rok 2008 (národní dotace, LFA a NATURA 2000, Top-Up, SSP, EP, STP, AEO - HRDP, zalesňování zemědělské půdy atd.) okresu Přerov.

Další informace je možno získat na odboru ZA Přerov, Wurmova 2, tel. 581292911.


Začátek akce: 28. duben 2008  Konec akce: 29. duben 2008
Kontaktní osoba: Ing. Oto Chromčík  E-mail: 
Místo konání: Přerov, Wurmova 2
Tel: 581292911  Fax: 

Název akce: Olomouc - 5. 5. 2008 - Inovační potenciál Olomouckého kraje
Popis:

Za podpory významných institucí Olomouckého kraje proběhne dne 5. května 2008 konference s názvem Inovační potenciál Olomouckého kraje, která je další z cyklu konferencí Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje. Hlavní myšlenkou tohoto setkání je podpoření vzájemné spolupráce v rámci regionu Olomouckého kraje a získání námětů pro rozvoj Vašeho podnikání.


Začátek akce: 5. květen 2008  Konec akce: 5. květen 2008
Kontaktní osoba: Jitka Kubalaková  E-mail: jitka.kubalakova@rco.cz
Místo konání: Olomouc, RCO
Tel:   Fax: 

Název akce: Horka nad Moravou - 7. 5. 2008 - Modernizace zemědělských podniků v živočišné výrobě
Popis:

AK ČR a APIC ČR o.s. Vás zvou na seminář "Modernizace zemědělských podniků  v živočišné výrobě"
Seminář se bude konat dne: 7. května 2008, od 10 h
Lovecká chata, Horka n.Moravou, 772 00 Olomouc


Začátek akce: 7. květen 2008  Konec akce: 7. květen 2008
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Horka n.Moravou
Tel: 603718171  Fax: 

Název akce: Prostějov - 14. 5. 2008 - Zákonné požadavky na chov z hlediska veterinární legislativy
Popis:

Zákonné požadavky na chov hospodářských zvířat z hlediska veterinární legislativy

Restaurace Haná, Plumlovská ul., Prostějov, 798 03 
Přednášející: MVDr. Zbyněk Semerád, SVS Praha
                    MVDr. Jan Bažant, SVS Praha


Začátek akce: 14. květen 2008  Konec akce: 14. květen 2008
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Hlaváčková, Ph.D  E-mail: nova@zscr.cz
Místo konání: Prostějov
Tel: 602 790 274  Fax: 

Název akce: Polní den - 14. 5. 2008 - Velký Týnec u Olomouce
Popis:

Pěstitelské technologie pro jarní ječmen

Místo konání (registrace od 8.30 h.):
Rest. Společenský dům Velký Týnec u Olomouce,

Poznámky – platby: 500 Kč, bezplatně pro členy SJS


Začátek akce: 14. květen 2008  Konec akce: 14. květen 2008
Kontaktní osoba: .  E-mail: 
Místo konání: Velký Týnec
Tel:   Fax: 

Název akce: Polní den - 14. 5. 2008 - Věrovany u Dubu nad Moravou
Popis:

Řepka, odrůdová agrotechnika

Místo konání (registrace od 8.30 h.): Kult. dům Věrovany u Dubu nad Moravou, okres Olomouc

Poznámky – platby: Bezplatně: hradí grant NAZV, společnosti Szngenta a Chemtura


Začátek akce: 14. květen 2008  Konec akce: 14. květen 2008
Kontaktní osoba: .  E-mail: 
Místo konání: Kult. dům Věrovany
Tel:   Fax: 

Název akce: Praha, Senát - 19. 5. 2008 - OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
Popis:

STÁLÁ  KOMISE SENÁTU PRO ROZVOJ VENKOVA A SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA ČR VÁS ZVOU na seminář „OCHRANA  ZEMĚDĚLSKÉHO  PŮDNÍHO  FONDU“, který se koná v pondělí 19. května 2008 od 9,30 hod. v prostorách Jednacího sálu Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 4, Praha 1 (vchod - recepce A).


Začátek akce: 19. květen 2008  Konec akce: 19. květen 2008
Kontaktní osoba: Ing. Václava Domšová  E-mail: drazdikovav@senat.cz
Místo konání: Praha, Senát
Tel:   Fax: 

Název akce: Šumperk - 27. 5. 2008 - Cross compliance
Popis:

KIS OK - Okresní Agrární komora ve spolupráci se Zemědělským svazem České republiky pořádají konzultační den na téma: „Cross compliance” dopady porušení systému cross compliance na dotace s platností od 1.1. 2009,  obsah a výklad pojmu zaměřený na soubor požadavků a norem cross compliance, jejichž plnění je vyžadováno jako podmínka pro poskytování finančních podpor.


Začátek akce: 27. květen 2008  Konec akce: 27. květen 2008
Kontaktní osoba: Ing. Radek Musil  E-mail: svazkdv@spk.cz
Místo konání: velký sál ZA a PÚ MZe ČR Šumpe
Tel: 603 891 289  Fax: 

Název akce: Horka nad Moravou - 3. 6. 2008 - Modernizace zemědělských podniků v rostlinné výrobě
Popis:

AK ČR a APIC- ČR o.s. Vás zvou na seminář Modernizace zemědělských podniků v rostlinné výrobě

Seminář se bude konat dne: 3. června 2008 v restauraci Autodemont Horka nad Moravou ( náves ) od 10 h.


Začátek akce: 3. červen 2008  Konec akce: 3. červen 2008
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Horka nad Moravou
Tel: 603718171,585230670  Fax: 

Název akce: Pohořelice - 5. 6. 2008 - Výživa dojnic
Popis:

Agrovýzkum Rapotín s.r.o. pracoviště Pohořelice, Oddělení fyziologie výživy zvířat

Pozvánka na vědeckou konferenci s mezinárodní účastí - Výživa dojnic
Konference se koná dne 5. 6. 2008
v konferenčním sále Městského úřadu v Pohořelicích
Zahájení v 9:00 hodin


Začátek akce: 5. červen 2008  Konec akce: 5. červen 2008
Kontaktní osoba: Bc. Roman Truksa  E-mail: truksa@vuvz.cz
Místo konání: Pohořelice
Tel: +420 519 426 000  Fax: http://www.vuchs.cz/akce

Název akce: Olomouc - 13. 6. 2008 - Vzdělávání pro nový venkov EU
Popis:

Konference „Vzdělávání pro nový venkov EU˝, která ukončí projekt „Střední školství v přechodu ČR na novou politiku EU pro zemědělství a venkov˝, vybraný pro naplňování NRP ČR - OP RLZ a podpořený z finančních prostředků ESF EU a SR ČR se uskuteční v aule Střední školy zemědělské, v Olomouci, U Hradiska 4 v pátek 13. června 2008.


Začátek akce: 13. červen 2008  Konec akce: 13. červen 2008
Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Kabilka  E-mail: 
Místo konání: Olomouc, U Hradiska 4
Tel:   Fax: 

Název akce: Hranice - 18. 6. 2008 - Cestovní ruch – aktuální témata pro rozvoj Hranicka
Popis:

Mikroregion Hranicko si Vás ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou dovoluje pozvat, v rámci vzdelávacího programu Vzdelávání pro rozvoj regionu, na seminář pod názvem
Cestovní ruch – aktuální témata pro rozvoj Hranicka


Začátek akce: 18. červen 2008  Konec akce: 18. červen 2008
Kontaktní osoba: Jan Balek  E-mail:  j.balek@regionhranicko.cz
Místo konání: Hotel Centrum, Hranice
Tel: 731 577 450  Fax: 581 626 202

Název akce: PŘEDŽŇOVÁ PORADA DODAVATELŮ A ODBĚRATELŮ
Popis:

PŘEDŽŇOVÁ  PORADA  DODAVATELŮ A ODBĚRATELŮ, která se koná v úterý 24. 6. 2008 od 13,00 hodin v sále administrativní budovy ZODV Újezd u Uničova.
Program :
      1.  informace z jednání celostátního obilnářského fóra
      2.  informace odběratelů k organizaci nákupu z letošních žní,   
          kvalitativním parametrům, cenám a pod.
      3.  diskuse


Začátek akce: 24. červen 2008  Konec akce: 24. červen 2008
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: ZODV Újezd u Uničova
Tel: 585 230 670  Fax: 585 230 670

Název akce: Všechovice - 24. 6. 2008 - Jak na verejná prostranství a hrište
Popis:

Mikroregion Hranicko si Vás ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou dovoluje pozvat, v rámci vzdelávacího programu Vzdelávání pro rozvoj regionu, na seminár pod názvem Jak na verejná prostranství a hrište – rady, návody, doporucení

Seminár se uskutecní v úterý 24. cervna 2008 od 13 hod.
ve Stredisku služeb venkovu, Všechovice c.40 (budova staré školy).


Začátek akce: 24. červen 2008  Konec akce: 24. červen 2008
Kontaktní osoba: Jan Balek  E-mail: j.balek@regionhranicko.cz
Místo konání: Všechovice c.40 (budova staré
Tel:  731 577 450  Fax: 581 626 202

Název akce: Velká Bystřice - 26. 6. 2008 - Posilování důvěry spotřebitele a úloha výrobců potravin
Popis:
Potravinářská komora ČR pořádá ve čtvrtek 26. června 2008  seminář "Posilování důvěry spotřebitele a úloha výrobců potravin v rámci potravinového řetězce,"
 ■ pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj 
 ■ Velká Bystřice u Olomouce
 ■ Hotel Zámek Velká Bystřice, Zámecké náměstí 773,Velká Bystřice (Olomouc) 
 9.00 - 16.00 hodin
Začátek akce: 26. červen 2008  Konec akce: 26. červen 2008
Kontaktní osoba: Mgr. Zbyněk Boublík  E-mail: boublik@foodnet.cz
Místo konání: Hotel Zámek Velká Bystřice
Tel: 296 411 193, 739 403 297  Fax: 

Název akce: Radíkov - 26. 6. 2008 - Jak zafinancovat váš záměr z fondů EU
Popis:

Mikroregion Hranicko si Vás ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou dovoluje pozvat, v rámci vzdelávacího programu Vzdelávání pro rozvoj regionu, na seminár pod názvem Jak zafinancovat váš zámer z fondu Evropské Unie
Seminár se uskutecní ve ctvrtek 26. cervna 2008 od 13 hod.
ve Škole obnovy venkova v Radíkove (Kulturní dum).


Začátek akce: 26. červen 2008  Konec akce: 26. červen 2008
Kontaktní osoba: Jan Balek  E-mail: j.balek@regionhranicko.cz
Místo konání: Radíkov - KD
Tel: 731 577 450  Fax: 

Název akce: Staré Město pod Sněžníkem - 12. 7. 2008 - Bioslavnosti 2008
Popis:

KDY: 12.7. od 9.30 hod.
KDE: Staré Město pod Sněžníkem, areál společnosti PRO-BIO

Srdečně vás zveme na letošní 3. Bioslavnosti. Přijďte si užít den ve stylu BIO! Čeká vás setkání s výrobci a prodejci bioproduktů, biospeciality pro „masaře“ i vegetariány, exkurze na ekofarmy, živá hudba, divadlo, soutěže.

více na: http://www.probio.cz/bioslavnosti2008/


Začátek akce: 12. červenec 2008  Konec akce: 12. červenec 2008
Kontaktní osoba: Ing. Martin Hutař  E-mail: probio@probio.cz
Místo konání: Staré Město pod Sněžníkem
Tel:   Fax: 

Název akce: Staré Město pod Sněžníkem - 12. 7. 2008 -Podpora diverzifikace zemědělství v LFA oblastech podhůří J
Popis:

PRO-BIO regionální centrum Jeseníky pořádá vzdělávací  seminář spojený s exkurzí  a ochutnávku biopotravin.

Seminář je úvodní aktivitou vzdělávacího projektu: „Podpora diverzifikace zemědělství v LFA oblastech podhůří Jeseníků prostřednictvím odborného vzdělávání zemědělských subjektů“   financovaného z EAFRD prostřednictvím PRV ČR.

začátek v 10.00 hod.

 


Začátek akce: 12. červenec 2008  Konec akce: 12. červenec 2008
Kontaktní osoba: Renata Baslerová  E-mail: reny08@seznam.cz
Místo konání: Kulturní dům Staré Město pod S
Tel: 737 768 010  Fax: 

Název akce: Albertovec - 27. 7. 2008 - Dostihový a jezdecký den
Popis:

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na Dostihový a jezdecký den, který se uskuteční v neděli 27. července 2008 v areálu hřebčína Albertovec.

Již od 10.00h bude areál hřebčína otevřen pro všechny návštěvníky. Samotná dostihová část dne bude slavnostně zahájena ve 13.00 h na dostihovém závodišti.


Začátek akce: 27. červenec 2008  Konec akce: 27. červenec 2008
Kontaktní osoba: Hřebčín Albertovec  E-mail: 
Místo konání: Hřebčín Albertovec
Tel: 553 654 774  Fax: 553 654 672

Název akce: LUDMÍROV - Vyjedou podomácku vyrobené traktorky
Popis:

Již druhý ročník ludmírovského Trucktor trialu mohou všichni zájemci navštívit od deseti hodin dopoledne v Ludmírově na Konicku. Jde o zápolení vesměs podomácku vyrobených traktorků, domamontů a přibližovadel, ale i závodních speciálů v kategorii traktor. Novinkou letošního závodu bude nahrazení kategorie Sprint kategorií Velký závod Jožinův, který bude divácky nejatraktivnější částí závodu.


Začátek akce: 2. srpen 2008  Konec akce: 2. srpen 2008
Kontaktní osoba: J  E-mail: 
Místo konání: Ludmírov na Konicku
Tel:   Fax: 

Název akce: Čechy pod Kosířem - JOSEFKOL 2008
Popis:
Sdružení Historické kočáry MYLORD ve spolupráci s Olomouckým krajem a obcí Čechy pod Kosířem pořádá I. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO SRAZU MISTRŮ ŘEMESLA KOLÁŘSKÉHO JOSEFKOL 2008
MÍSTO KONÁNÍ:
zámecký park v Čechách pod Kosířem ( a to za každého počasí )
16. a 17. srpna 2008
Sobota od 9:00 do 18:00 hod,
neděle od 9:00 do 16:00 hod.
Slavnostní zahájení v sobotu v 10:00 hod.

Začátek akce: 16. srpen 2008  Konec akce: 17. srpen 2008
Kontaktní osoba: www.historickekocary.cz  E-mail: 
Místo konání: zámecký park v Čechách pod Kos
Tel:   Fax: 

Název akce: Den otevřených dveří bioplynových stanic
Popis:

Den otevřených dveří v BPS ZD Bohuňovice, 783 14, okres Olomouc.

Od 10,00 h do 15,00 h.

AgriKomp Bohemia s.r.o.


Začátek akce: 20. srpen 2008  Konec akce: 20. srpen 2008
Kontaktní osoba: www.agrikomp.cz  E-mail: 
Místo konání: ZD Bohuňovice
Tel: 604291003  Fax: 

Název akce: Země živitelka - 21. 8. - 26. 8. 2008
Popis:

35. ročník. Mezinárodní výstava. Rostlinná a živočišná výroba, krmiva, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, ochrana životního prostředí, služby pro zemědělství, agroturistika.

http://www.vcb.cz/vystaviste.php?cze/vystavy-2008/zeme-zivitelka/8/


Začátek akce: 21. srpen 2008  Konec akce: 26. srpen 2008
Kontaktní osoba: www.vcb.cz  E-mail: 
Místo konání: České Budějovice
Tel:   Fax: 

Název akce: Jubilejní letní FLORA OLOMOUC 2008 na téma: UMĚNÍ V ROZKVETLÉ ZAHRADĚ
Popis:

Brány největšího českého zahradnického svátku, který letos slaví půlstoletí své existence (první květinová výstava v Olomouci - a vůbec v ČR - odstartovala 24. srpna 1958), se zájemcům otevřou ve dnech 21. až 24. srpna.

www.flora-ol.cz

 


Začátek akce: 21. srpen 2008  Konec akce: 24. srpen 2008
Kontaktní osoba: Flora Olomouc,a.s.  E-mail: info@flora-ol.cz
Místo konání: Výstaviště Flora Olomouc
Tel: 585 726 111  Fax: 

Název akce: České Budějovice - 22. 8. 2008 - Regionální podpora rozvoje venkova v ČR
Popis:

Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR pořádají odborný seminář „Regionální podpora rozvoje venkova v ČR“

Seminář se koná v rámci doprovodného programu 34. ročníku výstavy Země živitelka 2008 v Českých Budějovicích dne 22.8.2008, pavilon Z – 1. patro


Začátek akce: 22. srpen 2008  Konec akce: 22. srpen 2008
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Harnová  E-mail: harnova.marcela@tiscali.cz
Místo konání: České Budějovice, Z
Tel:   Fax: 

Název akce: Přerov - 22. - 24. 8. 2008 - České charolais dny
Popis:

Jubilejní 35. světový charolais kongres.
Tento kongres proběhne na území tří „postkomunistických“ států, což má pro delegáty z celého světa příchuť jisté pikantnosti. A předznamenává to možnost vysoké účasti. Česká republika bude garantem odborné části tohoto kongresu a nejprestižnější akcí na našem území jsou právě „ČESKÉ CHAROLAIS DNY Přerov 22.-24. 8. 2008“.


Začátek akce: 22. srpen 2008  Konec akce: 24. srpen 2008
Kontaktní osoba: www.genoservis.cz  E-mail: 
Místo konání: Výstaviště Přerov
Tel:   Fax: 

Název akce: Horka nad Moravou - 4. 9. 2008 - Kvalita a bezpečnost potravin
Popis:

AK ČR a APIC ČR  Vás zvou na seminář - Kvalita a bezpečnost potravin
Seminář se bude konat dne:  4. září 2008, od 10 h
v Lovecká chata,  Horka nad  Moravou


Začátek akce: 4. září 2008  Konec akce: 4. září 2008
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: 
Místo konání: Horkas nad Moravou
Tel: 603 71 81 71  Fax: 

Název akce: Prostějov - 5. 9. 2008 - Vyhodnocení sklizně obilovin a řepky, doporučení pro rok 2009
Popis:

KIS OK a partneři Vás zvou na seminář (konzultační den) pro vedoucí pracovníky a agronomy zemědělských podniků

Vyhodnocení sklizně obilovin a řepky, doporučení pro rok 2009

 Termín :     5. 9. 2008, presence od 8,30 hod.
 Místo :      Společenský dům Prostějov (levé přísálí), Komenského ul.č. 6


Začátek akce: 5. září 2008  Konec akce: 5. září 2008
Kontaktní osoba: MVDr. Augustin Kohoutek  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Prostějov
Tel: 582 338 565  Fax: 

Název akce: Dožínky Olomouckého kraje - 6. 9. 2008 - Olomouc
Popis:

Dožínky Olomouckého kraje se uskuteční 6. září 2008 mezi 9 - 18 h v Olomouci na Horním náměstí.
Začátek akce: 6. září 2008  Konec akce: 6. září 2008
Kontaktní osoba: Ing. Roman Beneš  E-mail: 
Místo konání:  Olomouc na Horní náměstí
Tel:   Fax: 

Název akce: Jesenické dožínky 2008
Popis:
Tradiční jesenické dožínky 2008 v Bělé pod Pradědem.
Začátek akce: 6. září 2008  Konec akce: 6. září 2008
Kontaktní osoba: Ing. Zdena Kameníková  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: Bělá pod Pradědem
Tel:   Fax: 

Název akce: Bělá pod Pradědem - 6. 9. 2008 - NOVÉ TRENDY V BIOPOTRAVINÁCH
Popis:
KIS OK - AGRÁRNÍ KOMORA OLOMOUCKÉHO KRAJE za finančního přispění Olomouckého kraje A OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORA JESENÍK Vás  zvou  na  konzultační den (seminář) NOVÉ TRENDY V BIOPOTRAVINÁCH, který se koná      6. září 2008 v  Relaxcentru Bělá pod Pradědem.
Začátek akce: 6. září 2008  Konec akce: 6. září 2008
Kontaktní osoba: Ing. Zdenka Kameníková  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: v Relaxcentru Bělá pod Praděd
Tel: 584411538, 721354260  Fax: 

Název akce: Horka nad Moravou - 12. 9. 2008 - Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich využití
Popis:

SEMINÁŘ (konzultační den) na téma:

• Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich využití
-  Ing. Martin Mrůzek, AgriKomp Bohemia
Termín :   pátek 12. 9. 2008  prezence od 8:30 hod.
Místo :      Lovecká chata Horka nad Moravou
                   
Seminář je bez vložného, koná se za finančního přispění Olomouckého kraje.


Začátek akce: 12. září 2008  Konec akce: 12. září 2008
Kontaktní osoba: Ing. Porč Miloš   E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Lovecká chata Horka nad Moravo
Tel: 603 718 171  Fax: 

Název akce: Polní den kukuřice
Popis:
Polní den kukuřice na pozemcích ZD Unčovice, středisko Unčovice pořádá ZD Unčovice a firma Martiník-Holásek. 9,00 - 10,00 h prohlídka odrůdových pokusů s odborným výkladem, 10,00 h prezentace techniky a odborná konzultace.
Začátek akce: 16. září 2008  Konec akce: 16. září 2008
Kontaktní osoba: 585342814  E-mail: 
Místo konání: Unčovice
Tel: 602745086  Fax: 

Název akce: Litovel - 18. 9. 2008 - Zemědělské dotace – současnost a budoucnost
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Olomouc za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ (konzultační den) na téma:

• Zemědělské dotace – současnost a budoucnost
-  Ing. Černek, Ing. Šmarda, Poradenská agentura Brno


Začátek akce: 18. září 2008  Konec akce: 18. září 2008
Kontaktní osoba: Ing. Porč Miloš  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: MJM Litovel a.s., Cholinská 19
Tel: 603 718 171  Fax: 

Název akce: Olomouc - 22. 9. 2008 - Podpora malého a středního podnikání
Popis:

Podpora malého a středního podnikání s důrazem na Olomoucký a Zlínský kraj pořádaný z iniciativy předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslava Vlčka.
Kdy: 22. 9. 2008, čas: 12,00 - 15,00 h.
Místo: bývalá budova Obchodní a živnostenské komory Olomouc na Kollárově náměstí 7, v Olomouci.


Začátek akce: 22. září 2008  Konec akce: 22. září 2008
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Havelka  E-mail: info@hkol.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: 585 225 231, 585 223 554  Fax: 

Název akce: Skalka - 23. 9. 2008 - Nové technologie v pěstování plodin a konzervace krmiv
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Prostějov za podpory Olomouckého kraje pořádají seminář · Nové  technologie v pěstování plodin a konzervace krmiv- Ing. Jaroslav Přikryl, CSc., Medipharm Hustopeče a  Bluentongue a IBR skotu - MVDr. Svatopluk Přikryl, KVS Olomouc, insp. Prostějov
  prezence od 8:30 hod.
Místo :      Přednáškový sál restaurace „U pramene“ Skalka


Začátek akce: 23. září 2008  Konec akce: 23. září 2008
Kontaktní osoba: MVDr.Augustin Kohoutek  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: restaurace „U pramene“ Skalka
Tel: 736 631 798  Fax: 

Název akce: Pohořelice - 25. 9. 2008 - EVROPSKÝ MODEL ZEMĚDĚLSTVÍ
Popis:
Vzdělávací seminář EVROPSKÝ MODEL ZEMĚDĚLSTVÍ v rámci projektu „Evropský model zemědělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova“ (Datum: 25.9. 2008).Pozvánku, včetně přihlášky si můžete stáhnout na webu: http://www.vuchs.cz/akce
Začátek akce: 25. září 2008  Konec akce: 25. září 2008
Kontaktní osoba: Ing. Jana Krhovjáková  E-mail: jana.krhovjakova@vuchs.cz
Místo konání: Pohořelice
Tel: 583 392 117  Fax: 583 392 129

Název akce: Exkurze - 25. 9. 2008 - bioplynová stanice, krokodýlí farma
Popis:

Odborná exkurze zaměřená na „Využití obnovitelný zdrojů energie“ , kterou pořádá Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy ve spolupráci s OAK v Přerově.

Exkurze je určena všem zemědělským subjektům působícím v Olomouckém kraji. Účast na exkurzi je bezplatná,  kapacita autobusu je omezená, proto bude dána přednost dříve se přihlášeným zájemcům.

 


Začátek akce: 25. září 2008  Konec akce: 25. září 2008
Kontaktní osoba: Ing. Martina Kašpárková  E-mail: martina.kasparkova@riv-cz.eu
Místo konání: Olomouc, Přerov
Tel: 581 026 005;739 486 962  Fax: 

Název akce: Litovel - 25. 9. 2008 - Novela veterinárního zákona
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Olomouc za podpory Olomouckého kraje pořádají
SEMINÁŘ (konzultační den) na téma:

· Novela veterinárního zákona
-  MVDr. Jiří Zubal – Krajská veterinární správa Olomouc


Začátek akce: 25. září 2008  Konec akce: 25. září 2008
Kontaktní osoba: Ing. Porč Miloš  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: MJM Litovel a.s., Cholinská 19
Tel: 603 718 171  Fax: 

Název akce: Brno - 29. 9. 2008 - podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic
Popis:

Ministerstvo zemědělství ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR
pořádají pracovní seminář: PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (dále jen PRV) Novela pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty – opatření III.2.1 - podopatření  III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic.


Začátek akce: 29. září 2008  Konec akce: 29. září 2008
Kontaktní osoba: J o s e f S í v e k  E-mail: Sivek.Josef@uzei.cz
Místo konání: MZLU AULA univerzity, Zeměděls
Tel: 604 205 637  Fax: 

Název akce: Skalka - 30. 9. 2008 - CROSS-COMPLIANCE a poznatky z kontrol RO SZIF
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Prostějov za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ (konzultační den) na téma

CROSS-COMPLIANCE
- Ing.  Smrček Lubomír, EKOTOXA s. r. o.
POZNATKY  Z  KONTROL DOTACÍ  V  ZEM. PODNICÍCH
- Zástupce RO SZIF  Olomouc


Začátek akce: 30. září 2008  Konec akce: 30. září 2008
Kontaktní osoba: MVDr..Augustin Kohoutek  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: U pramene ve Skalce
Tel: 736 631 798  Fax: 

Název akce: Olomouc - 1. 10. 2008 - Regionální operační program Střední Morava
Popis:

Konference Regionální operační program Střední Morava a Olomoucký kraj (zkušenosti z prvních výzev)

Místo konání: budova RCO, sál Pegasus,  Jeremenkova 40b, Olomouc

Přihlášky na konferenci zasílejte na e-mail: partnerstvi@kr-olomoucky.cz
Více informací ke konferenci Vám poskytne Ing. Leona Valovičová,
tel.: 585 508 236, 724 057 295.

 www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi


Začátek akce: 1. říjen 2008  Konec akce: 1. říjen 2008
Kontaktní osoba: Ing. Leona Valovičová  E-mail: partnerstvi@kr-olomoucky.cz
Místo konání: RCO, sál Pegasus, Olomouc
Tel: 585 508 236, 724 057 295.  Fax: 

Název akce: Rapotín - 2. 10. 2008 - EVROPSKÝ MODEL ZEMĚDĚLSTVÍ
Popis:
Vzdělávací seminář EVROPSKÝ MODEL ZEMĚDĚLSTVÍ v rámci projektu „Evropský model zemědělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova“ (Datum: 2.10. 2008).

Pozvánku, včetně přihlášky si můžete stáhnout na webu: http://www.vuchs.cz/akce


Začátek akce: 2. říjen 2008  Konec akce: 2. říjen 2008
Kontaktní osoba: Ing. Jana Krhovjáková  E-mail: jana.krhovjakova@vuchs.cz
Místo konání: Rapotín
Tel: 583 392 117  Fax: 583 392 129

Název akce: Bouzov - 8. 10. 2008 - 10. setkání zástupců mikroregionů OK
Popis:

Olomoucký kraj v rámci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008-2010 pokračuje v realizaci velmi úspěšných setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje.
10. setkání se tentokrát uskuteční ve spolupráci Olomouckého kraje a Mikroregionu Litovelsko dne 8. 10. 2008, v obci Bouzov.

Ing. Leona Valovičová, l.valovicova@kr-olomoucky.cz; T: 585 508 236

 


Začátek akce: 8. říjen 2008  Konec akce: 8. říjen 2008
Kontaktní osoba: Ing. Leona Valovičová  E-mail: l.valovicova@kr-olomoucky.cz
Místo konání: Bouzov
Tel: 585 508 236;724 057 295  Fax: 

Název akce: Rapotín - 8. 10. 2008 - VÝROBNÍ ZEMĚDĚLSKÁ PRAXE A POTRAVINÁŘSKÉ BIOTECHNOLOGICKÉ ÚPRAVY MLÉKA
Popis:
Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.,Rapotín, si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář s mezinárodní účastí „VÝROBNÍ ZEMĚDĚLSKÁ PRAXE A POTRAVINÁŘSKÉ BIOTECHNOLOGICKÉ ÚPRAVY PRO ZVÝRAZNĚNÍ POZITIVNÍCH ZDRAVOTNÍCH VLIVŮ MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ“, který se koná dne 8. října 2008 v konferenčním sále Výzkumného ústavu pro chov skotu, s.r.o. v Rapotíně. http://www.vuchs.cz/akce

Začátek akce: 8. říjen 2008  Konec akce: 8. říjen 2008
Kontaktní osoba: Ing. Jana Krhovjáková  E-mail: jana.krhovjakova@vuchs.cz
Místo konání: Rapotín
Tel: 583 392 117  Fax: 

Název akce: Zavádění regionálního značení na území HANÉ
Popis:

Seminář „Zavádění regionálního značení na území HANÉ“
Termín : středa 8. 10. 2008, v 11 h
Hlavním cílem regionálního značení výrobků je zviditelnění regionů se zachovalou přírodou a využití jejich socio-ekonomických výhod. Značka přidává výrobkům novou hodnotu – původ v určitém výjimečném území (krásy přírody, zdravé prostředí, místní kultura a tradice).


Začátek akce: 8. říjen 2008  Konec akce: 8. říjen 2008
Kontaktní osoba: Mgr. Dominika Doláková  E-mail: info@arsra.cz
Místo konání: kongresový sál Krajského úřadu
Tel: 774 415 157-8  Fax: 

Název akce: Litovel - 9. 10. 2008 - Hospodaření ve zranitelných oblastech
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Olomouc za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ (konzultační den) na téma : Hospodaření ve zranitelných oblastech
- Dr. Ing. Luděk Hřivna – MZLU Brno
- Ing. Lubomír Šetlík – UZPI  Praha

Termín :   čtvrtek 9. 10. 2008 prezence od 8:30 hod.
Místo :      MJM Litovel a.s., Cholinská 19, Litovel
                   


Začátek akce: 9. říjen 2008  Konec akce: 9. říjen 2008
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč   E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: MJM Litovel a.s., Cholinská 19
Tel: 603 718 171  Fax: 

Název akce: Kralice na Hané - 14. 10. 2008 - POUŽÍVÁNÍ VETERINÁRNÍCH LÉČIV V CHOVECH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
Popis:

Institut celoživotního vzdělávání a informatiky Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, ve spolupráci se svazy chovatelů hospodářských zvířat pod záštitou Odboru živočišných komodit Ministerstva zemědělství ČR si vás dovolují pozvat na seminář POUŽÍVÁNÍ VETERINÁRNÍCH LÉČIV V CHOVECH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT.

Od 10 h.


Začátek akce: 14. říjen 2008  Konec akce: 14. říjen 2008
Kontaktní osoba: Ing. Jindra Španihelová, Ph.D.  E-mail: spanihelovaj@vfu.cz
Místo konání: KD Kralice na Hané, Zahradní 4
Tel: 541 562 094  Fax: 541 21 97 54

Název akce: Jeseník - 14. 10. 2008 - Cross compliance
Popis:

SEMINÁŘ (konzultační den) na téma CROSS-COMPLIANCE
-Ing.Smrček Lubomír, EKOTOXA s.r.o.
Seminář bude zaměřen na soubor podmínek pro poskytování přímých plateb a vybraných plateb z Programu rozvoje venkova od r. 2009
            Termín :   úterý 14. října 2008
  od 9,00 – 11,30 hod.
Místo :      Přednáškový sál hotelu Slovan Jeseník, Masarykovo náměstí 23


Začátek akce: 14. říjen 2008  Konec akce: 14. říjen 2008
Kontaktní osoba: Ing. Zdenka Kameníková  E-mail:  oak@jes.cz
Místo konání: Jeseník
Tel: 721354260  Fax: 

Název akce: Přerov - 15. 10. 2008 - BESEDA S NÁMĚSTKEM MINISTRA FINANCÍ ČR
Popis:

BESEDA S NÁMĚSTKEM MINISTRA FINANCÍ ČR. Ing. Tomáš Zídek se od osmdesátých let se věnuje ochraně životního prostředí, zejména rozvoji ekologického zemědělství v ČR.

TERMÍN: 15. října 2008 od 11,45 do 13,00 hod.
MÍSTO : Klub TEPLO, Horní náměstí 9, Přerov, hnědý sál

GARANT:Ing. Tomáš Zídek, náměstek ministra financí ČR,
                                      Bc. Roman Haken, člen EHSV


Začátek akce: 15. říjen 2008  Konec akce: 15. říjen 2008
Kontaktní osoba: Pavla Šiková  E-mail: pavla.sikova@cpkp.cz
Místo konání: Klub TEPLO, Horní náměstí 9, P
Tel: 581210 502  Fax: 

Název akce: Ondřejovice u Zlatých Hor - 21. 10. 2008 - podnikání v cestovním ruchu
Popis:

AK ČR a APIC- ČR Vás zvou na seminář Jak začít podnikat v cestovním ruchu, jak podnikání v cestovním ruchu rozvíjet. Uvažujete o podnikání v cestovním ruchu? Máte prostory, které byste chtěli pronajímat k rekraci nebo chcete zřídit občerstvení?  Máte nápad, ale nevíte, jak ho zrealizovat, chybí Vám finanční prostředky?   Nezoufejte, pokusíme se Vám pomoci.


Začátek akce: 21. říjen 2008  Konec akce: 21. říjen 2008
Kontaktní osoba: ing. Zdenka Kameníková  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: na Ranči pod Rejvízem, Ondřejo
Tel: 721354260 , 584411538  Fax: 

Název akce: Horka nad Moravou - 24. 10. 2008 - Cross-compliance 2009 a dále
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Olomouc za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ (konzultační den) na téma:

Cross-compliance 2009 a dále
   -  Ing. Lubomír Smrček – Ekotoxa s.r.o.
BORGA Hale-presentace – Borga cz, s. r. o. 


Začátek akce: 24. říjen 2008  Konec akce: 24. říjen 2008
Kontaktní osoba: Ing. Porč Miloš  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Lovecká chata Horka nad Moravo
Tel: 603 718 171  Fax: 

Název akce: Šumperk - 29. 10. 2008 - CC a POZNATKY Z KONTROL DOTACÍ
Popis:

• CROSS-COMPLIANCE - Ing. Karel Vítek, akreditovaný poradce Mze ČR
• POZNATKY  Z  KONTROL DOTACÍ  V  ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH                                                               - Zástupce RO SZIF  Olomouc
• Praktické zkušenosti z hodnocení podniků při aplikaci CROSS-COMPLIANCE - Ing. Jan Juránek, akreditovaný poradce Mze ČR


Začátek akce: 29. říjen 2008  Konec akce: 29. říjen 2008
Kontaktní osoba: Ing. Radek Musil  E-mail: svazkdv@spk.cz
Místo konání: velký sál ZA MZe ČR, Nemocničn
Tel: 583 214 494  Fax: 

Název akce: Šumperk - 30. 10. 2008 - AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁKONU O PRODEJI STÁTNÍ PŮDY
Popis:

AKTUÁLNÍ INFORMACE V ZÁKONĚ O PRODEJI STÁTNÍ PŮDY
- Ing. Koubek Zdeněk – statek Pohořelice, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů – předseda představenstva a člen představenstva AK ČR
 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA MZe ČR, implementace předpisů EU včetně připravovaných legislativních změn a dopad na zemědělskou prvovýrobu na rok 2009,
- Ing. Martin Fantyš – tajemník AK ČR


Začátek akce: 30. říjen 2008  Konec akce: 30. říjen 2008
Kontaktní osoba: Ing. Radek Musil  E-mail: svazkdv@spk.cz
Místo konání: velký sál ZA MZe ČR, Nemocničn
Tel: 583 214 494  Fax: 

Název akce: Opava - PROTIEROZNÍ A PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA PŮDY
Popis:

 Pojem eroze, druhy a příčiny eroze, negativní dopady eroze půd, přístupy k řešení erozního ohrožení
 Faktory ovlivňující erozní smyv, metodika odvození hodnot odnosu povrchovým odtokem,             Lektor: Mgr. P. Pavka
 Problematika ochrany půdy a eroze v evropské a české legislativě, významné projekty v ochraně půdy  

    


Začátek akce: 30. říjen 2008  Konec akce: 30. říjen 2008
Kontaktní osoba: Ing. Kamila Lisalová  E-mail: kamila.lisalova@ekotoxa.cz
Místo konání: Masarykova SŠZ a VOŠ Opava, Pu
Tel: 558 900 015  Fax: 

Název akce: Opava - PROTIEROZNÍ A PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA PŮDY
Popis:
 Návrhy protierozních opatření, mapové výstupy, statistické zhodnocení, příklady realizovaných projektů
 Dodržování dobrých zemědělských a environmentálních podmínek (GAEC), s ohledem na protierozní ochranu půdy, krajinné prvky a další podmínky (změna travních porostů na ornou půdu)
 Půdoochrané technologie na orné půdě - způsoby zakládání porostů (orba, minimální zpracování, výsev do mulče)
Začátek akce: 4. listopad 2008  Konec akce: 4. listopad 2008
Kontaktní osoba: Ing. Kamila Lisalová  E-mail: kamila.lisalova@ekotoxa.cz
Místo konání: Masarykova SŠZ a VOŠ Opava, Pu
Tel: 558 900 015  Fax: 

Název akce: Rapotín - 5. 11. 2008 - údržba krajiny pomocí chovu krav bez tržní produkce mléka
Popis:

Šetrné čerpání přírodních zdrojů a údržba krajiny pomocí chovu krav bez tržní produkce mléka
Začátek v 9.00 h, konferenční sál Výzkumného ústavu pro chov skotu, s.r. o. v Rapotíně.

více na www.vuchs.cz


Začátek akce: 5. listopad 2008  Konec akce: 5. listopad 2008
Kontaktní osoba: Ludmila Kousalová  E-mail: ludmila.kousalova@vuchs.cz
Místo konání: Rapotín
Tel: 583 392 248  Fax: 583 392 129

Název akce: Olomouc - 5. 11. 2008 - České zemědělství v podmínkách reformy SZP a nástroje k její realizaci
Popis:

Seminář na téma: České zemědělství v podmínkách reformy SZP a nástroje k její
realizaci: přímé platby a cross compliance, zvyšování konkurenceschopnosti.
Vstup na seminář je určen zemědělským subjektům a je zcela ZDARMA.
Blizsi informace : www.ireas.cz

V Olomouci se uskuteční dne 5.listopadu 2008 v hotelu Alley, Michalské stromořadí 5/1061, 77200 Olomouc.


Začátek akce: 5. listopad 2008  Konec akce: 5. listopad 2008
Kontaktní osoba: Marta Konečná  E-mail: konference@ireas.cz
Místo konání: v hotelu Alley, Michalské stro
Tel: 222 230 259  Fax: 

Název akce: Šumperk - 6. 11. 2008 - VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE ZE ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Popis:

EKOTOXA s.r.o. - CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Vás zve na odborné školení VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE ZE ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Termín - 6.11.2008,  Zemědělská agentura MZe ČR, Nemocniční 53, Šumperk

Doba školení je od 9 do 16 hodin.


Začátek akce: 6. listopad 2008  Konec akce: 6. listopad 2008
Kontaktní osoba: Ing. Kamila Lisalová  E-mail: kamila.lisalova@ekotoxa.cz
Místo konání: ZA MZe Nemocniční 53, Šumperk
Tel: 558 900 015  Fax: 

Název akce: Opava - PROTIEROZNÍ A PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA PŮDY
Popis:

 Agroenvironmentální opatření - plnění podmínek pro získání dotací z PRV
 Biopásy – zakládání, složení směsi, doba trvání atd.
 Meziplodiny - vhodné druhy, směsi, výsevky, využití jednotlivých druhů    
 Tvorba travnatých pásů - zakládání, podmínky udržování
 Zatravňování - způsoby založení, vhodné směsi, druhy a odrůdy
 Další opatření (výsadba rozptýlené zeleně) - možnosti podpory


Začátek akce: 6. listopad 2008  Konec akce: 6. listopad 2008
Kontaktní osoba: Ing. Kamila Lisalová  E-mail: kamila.lisalova@ekotoxa.cz
Místo konání: Masarykova SŠZ a VOŠ Opava, Pu
Tel: 558 900 015  Fax: 

Název akce: Opava - PROTIEROZNÍ A PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA PŮDY
Popis:

 Geoinformatika a její využití v zemědělství, globální polohové systémy vč. využití
 Jak může geoinformatika pomoci při ochraně před půdní erozí
 Pozemkové úpravy – přípravné práce, projektantské práce (návrh opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozní a vodohospodářská opatření, opatření k ochraně životního prostředí), realizace


Začátek akce: 10. listopad 2008  Konec akce: 10. listopad 2008
Kontaktní osoba: Ing. Kamila Lisalová  E-mail: kamila.lisalova@ekotoxa.cz
Místo konání: Masarykova SŠZ a VOŠ Opava, Pu
Tel: 558 900 015  Fax: 

Název akce: Olomouc - 11. 11. 2008 - Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a veřejných službách
Popis:

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. pobočka Olomouc; Dolní náměstí 7, 772 00 Olomouc Vás zve na aktualizační seminář Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a veřejných službách

11. listopadu 2008, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40 b - učebna 1. patro
Seminář je určen tajemníkům, starostům, personalistům a mzdovým účetním obcí, měst a krajů.


Začátek akce: 11. listopad 2008  Konec akce: 11. listopad 2008
Kontaktní osoba: Gabriela Kořínková  E-mail:  olomouc@vcvscr.cz
Místo konání: Regionální centrum Olomouc, Je
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 12. 11. 2008 - Kurz -prohloubení praktických znalostí při využívání registrů pro vytvoření
Popis:

AK ČR a APIC- ČR Vás zvou na seminář Kurz -prohloubení praktických znalostí při využívání registrů pro vytvoření plánů hnojení

Seminář se bude konat dne:
 12.11.2008 od 10.00 hodin v počítačové místnosti Střední školy zemědělské, Gorazdovo nám., Olomouc
(bývalé Střední odborné učiliště zemědělské, naproti restaurace Bristol)


Začátek akce: 12. listopad 2008  Konec akce: 12. listopad 2008
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: 585 230 670  Fax: 

Název akce: Exkurze - 19. 11. 2008 - Prohlídka bioplynové stanice s odborným výkladem a účast na Přehlídce stroj
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Jeseník za podpory Olomouckého kraje pořádají EXKURZI A SEMINÁŘE SE ZEMĚDĚLSKOU TÉMATIKOU na téma Prohlídka bioplynové stanice s odborným výkladem a účast na Přehlídce strojů Fy TOKO, která se koná dne 19.listopadu 2008

PROGRAM:
        Odjezd autobusem  v 7,00 hod. z Jeseníku přes Olomouc


Začátek akce: 19. listopad 2008  Konec akce: 19. listopad 2008
Kontaktní osoba: Ing. Z. Kameníková  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: z Jeseníku přes Olomouc
Tel: 721354260  Fax: 

Název akce: Troubelice - 19. 11. 2008 - Nový zákon o nemocenském pojištění
Popis:
Seminář Nemocenské pojištění, nový zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.)
ve středu dne 19. listopadu 2008 od 9.00 hodin v restauraci Hanačka, TAGROS, a. s. Troubelice. Přednáší: paní Helena Přikrylová
Začátek akce: 19. listopad 2008  Konec akce: 19. listopad 2008
Kontaktní osoba: Helena Kadlčíková  E-mail: zscr.olomouc@seznam.cz
Místo konání: Troubelice
Tel: 585 244 618  Fax: 

Název akce: Kokory - 25. 11. 2008 - ÚČETNÍ a DAŇOVÁ ZÁVĚRKA za rok 2008
Popis:

SEMINÁŘ na téma: ÚČETNÍ a DAŇOVÁ ZÁVĚRKA  za rok 2008, OČEKÁVANÉ ZMĚNY pro rok 2009

Program  :
1. Změny účetních předpisů pro podnikatele
2. Zákon o daních z příjmů
3. Nemocenské pojištění a náhrady mezd a platu od 1.1.2009
4. Novela zákona o DPH zákonem 302/2008 Sb.

Přednáší :  Ing. Bohumír HOLEČEK
                Doc.Ing. Karel NOVOTNÝ, CSc.


Začátek akce: 25. listopad 2008  Konec akce: 25. listopad 2008
Kontaktní osoba: Ing. ŠPALEK František  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel: 607 655 020  Fax: 

Název akce: Kokory - 27. 11. 2008 - Nový zákon o nemocničním pojištění s výkladem a další změny v sociálním zabe
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora v Přerově za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ na téma:Nový zákon o nemocničním pojištění s výkladem a další změny v sociálním zabezpečení

Přednáší paní Věra STOPKOVÁ, vedoucí odboru sociálního pojištění OSSZ Přerov


Začátek akce: 27. listopad 2008  Konec akce: 27. listopad 2008
Kontaktní osoba: Ing. ŠPALEK František  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel: 607 655 020  Fax: 

Název akce: Prostějov - 27. 11. 2008 - Hospodaření se živinami s ohledem na ochranu vody, půdy a ovzduší
Popis:

ZEMĚDĚLSKÝ  SVAZ  ČR Vás zve na seminář - Hospodaření se živinami s ohledem na ochranu vody, půdy a ovzduší zaměřený na současnou situaci ve výživě rostlin,legislativu a požadavky na dotace, evidenci a skladování hnojiv, bilancování živina plány hnojení.Přednášející:  Ing. Jan Klír, VÚRV, v.v.i.a  Ing. Jana Wollnerova, VÚRV, v.v.i.

27.11.2008, Pizzerie MYSTIC, Plumlovská 18, Prostějov, 798 03


Začátek akce: 27. listopad 2008  Konec akce: 27. listopad 2008
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Hlaváčková, Ph.D  E-mail: nova@zscr.cz
Místo konání: Prostějov
Tel: 602 790 274  Fax: 

Název akce: Osek nad Bečvou - 4. 12. 2008 - Dopady změny klimatu na produkci vybraných polních plodin
Popis:
KIS OK - AK OK a OAK v Přerově za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ na téma :
• Dopady změny klimatu na produkci vybraných polních plodin
• Změny ve výskytu vybraných chorob a škůdců v očekávaných klimatických podmínkách
• UREA STABIL – nový způsob dusíkaté výživy rostlin
• Nové trendy  v ochraně rostlin
   
  Zahájení v 9,00 h

Začátek akce: 4. prosinec 2008  Konec akce: 4. prosinec 2008
Kontaktní osoba: Ing. František ŠPALEK  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Restaurace Osečanka, Osek n/B.
Tel: 607 655 020  Fax: 

Název akce: Olomouc - 9. 12. 2008 - dodržování Cross compliance příjemci přímých plateb
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Olomouc za podpory ÚZEI Praha Vás zvou na seminář „Implementace platných nařízení dodržování Cross compliance příjemci přímých plateb“
 
Termín :  Úterý 9. prosince 2008
          Zahájení v 9,00 h
Místo :   Budova MZe, Blanická 1, v zasedací místnosti Zemědělské agentury Olomouc
          - 1. poschodí


Začátek akce: 9. prosinec 2008  Konec akce: 9. prosinec 2008
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Por  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomouc, Blanická 1
Tel: 603 718 171  Fax: 

Název akce: Šumperk - 10. 12. 2008 - dodržování Cross compliance příjemci přímých plateb
Popis:
KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní Agrární komora Šumperk za podpory ÚZEI Praha pořádají seminář k implementaci platných nařízení dodržování Cross compliance příjemci přímých plateb
 
Termín :   středa 10. prosince 2008
  Zahájení v 9:00 hod.
Místo :      ve velkém sále ZA a PÚ MZe, Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
Začátek akce: 10. prosinec 2008  Konec akce: 10. prosinec 2008
Kontaktní osoba: p. Jílek  E-mail: svazkdv@spk.cz
Místo konání: Šumperk
Tel: 583 214 494  Fax: 

Název akce: Skalka - 11. 12. 2008 - dodržování Cross compliance příjemci přímých plateb
Popis:
KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní Agrární komora Prostějov za podpory ÚZEI Praha pořádají seminář k implementaci platných nařízení dodržování Cross compliance příjemci přímých plateb
 
Termín :   čtvrtek 11. prosince 2008
  Zahájení v 9:00 hod.
Místo :      Přednáškový sál restaurace „U pramene“ Skalka
Začátek akce: 11. prosinec 2008  Konec akce: 11. prosinec 2008
Kontaktní osoba: MVDr.Kohoutek Augustin  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Skalka
Tel: 736 631 798  Fax: 

Název akce: Přerov - 12. 12. 2008 - dodržování Cross compliance příjemci přímých plateb
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní Agrární komora Přerov za podpory ÚZEI Praha pořádají seminář k implementaci platných nařízení dodržování Cross compliance příjemci přímých plateb
 
Termín :   pátek 12. prosince 2008
  Zahájení v 9,00 h
Místo :      zasedací místnost MZe Přerov, Wurmova 2


Začátek akce: 12. prosinec 2008  Konec akce: 12. prosinec 2008
Kontaktní osoba: Ing. František ŠPALEK  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Přerov, Wurmova 2
Tel: 607 655 020  Fax: 

Název akce: Olomouc - 12. 12. 2008 - Evropské fondy AKTUÁLNĚ" - nové příležitosti v roce 2009
Popis:

Seminář pro Olomoucký kraj k financování podnikatelských záměrů z Evropských fondů v rámci cyklu školících a vzdělávacích seminářů „Evropské fondy AKTUÁLNĚ – nové příležitosti

v roce 2009“. Seminář se koná dne 12. prosince 2008 od 10:00 do 12:30h v budově Krajského úřadu Olomouckého kraje – Sál zastupitelstva, Jeremenkova 40a, Olomouc.


Začátek akce: 12. prosinec 2008  Konec akce: 12. prosinec 2008
Kontaktní osoba: Michaela Červinková  E-mail: cervinkova@komora.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: 266 721 433, 724 613 058  Fax: 266 721 692

Název akce: Nový rok
Popis:
Nový rok 2009
Začátek akce: 1. leden 2009  Konec akce: 1. leden 2009
Kontaktní osoba: .  E-mail: .
Místo konání: .
Tel: .  Fax: .

Název akce: Olomouc - 28. 1. 2009 - Cross compliance v podmínkách ČR od roku 2009, příprava na 6. výzvu k příjím
Popis:

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací seminář Cross compliance v podmínkách ČR od roku 2009 - PRV, příprava na 6. výzvu k příjímání žádostí o dotaci
Datum:  28. leden 2009
Místo: Hotel Alley, Michalské stromořadí 5/1061, 772 00 Olomouc
Seminář je organizován jako jednodenní a je zaměřen na praktické rady a konzultace Vašich konkrétních problémů


Začátek akce: 28. leden 2009  Konec akce: 28. leden 2009
Kontaktní osoba: Bc. Marta Konečná nebo Ing. Ma  E-mail: konference@ireas.cz
Místo konání: Hotel Alley, Michalské stromoř
Tel: 777 817 729, 222 230 259  Fax: 

Název akce: Troubelice - 29. 1. 2009 - Zdanění mezd a platů
Popis:

Pozvánka na seminář: Roční zúčtování daňových záloh za rok 2008
                     Zdanění mezd a platů v roce 2009
ve čtvrtek dne 29. ledna 2009 od 9.30 hodin
v restauraci Hanačka, TAGROS, a. s. Troubelice

Přednáší: paní Věra Příhodová, FÚ Olomouc
Zemědělský svaz České republiky, územní organizace Olomouc, Blanická l, 772 00 Olomouc
tel. 585 244 618, e-mail:zscr.olomouc@seznam.cz


Začátek akce: 29. leden 2009  Konec akce: 29. leden 2009
Kontaktní osoba: Helena Kadlčíková  E-mail: zscr.olomouc@seznam.cz
Místo konání: Troubelice
Tel: 585 244 618  Fax: 

Název akce: Prostějov - 31. 1. 2009 - XV. zemědělsko-potravinářský ples
Popis:
OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORA PROSTĚJOV Vás srdečně zve na XV. reprezentační zemědělsko-potravinářský ples v sobotu 31. ledna 2009 od 19.00 hodin ve Společenském domě Prostějov.
 K tanci a poslechu hraje skupina ROMANTICA pod vedením Romana Doležela

Začátek akce: 31. leden 2009  Konec akce: 31. leden 2009
Kontaktní osoba: MVDr. Augustin Kohoutek  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Prostějov
Tel: 736631798  Fax: 

Název akce: Jeseník - 3. 2. 2009 - Welfare hospodářských zvířat
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Jeseník za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ na téma

Welfare hospodářských zvířat
• Řádné zacházení se zvířaty
• Ochrana hospodářských zvířat proti týrání
• Zdraví zvířat a jeho ochrana
• Identifikace a evidence zvířat

Lektor:  MVDr. Dagmar Vobrová  - Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj 


Začátek akce: 3. únor 2009  Konec akce: 3. únor 2009
Kontaktní osoba: Ing. Zdenka Kameníková  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: hotel Slovan Jeseník, Masaryko
Tel: 584411538 ,721354260  Fax: 

Název akce: Kokory - 5. 2. 2009 - Aplikace stavebního zákona
Popis:

AK OK a OAK v Přerově za podpory Olomouckého kraje pořádají
SEMINÁŘ na téma : Aplikace stavebního zákona a souvisejících vyhlášek k řešení investičních záměrů, rekonstrukcí a modernizací v zemědělství

• (posklizňové linky, bioplynové stanice)
•  (biopaliva, kotelny)
• (sila)
• Demolice a odstranění staveb

Bc.Ing. Hana MAZUROVÁ, vedoucí oddělení KÚ OK
 v 9,00 h


Začátek akce: 5. únor 2009  Konec akce: 5. únor 2009
Kontaktní osoba: Ing. František ŠPALEK  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel: 607 655 020  Fax: 

Název akce: Olomouc - 11. 2. 2009 - Souhrn změn ve mzdové účtárně od 1. 1. 2009 a zkušenosti s jejich aplikací
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Olomouc za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ (konzultační den) na téma: „Souhrn změn ve mzdové účtárně od 1. 1. 2009 a zkušenosti s jejich aplikací"
Přednášející : Ing. Růžena Klímová – odborná lektorka v oblasti mzdového účetnictví - Praha
 zahájení v 8,30 hod. - Olomouc 


Začátek akce: 11. únor 2009  Konec akce: 11. únor 2009
Kontaktní osoba: Ing. Porč Miloš  E-mail:  oakol@volny.cz
Místo konání: budova KAZ (ZA), Blanická 3,
Tel: 603 718 171  Fax: 

Název akce: Olomouc - 13. 2. 2009 - XIII. agrární ples
Popis:

Okresní agrární komora Olomouc Vás srdečně zve na XIII. agrární ples, který se koná v pátek 13. února 2009 od 20 h v sálech Slovanského domu v Olomouci.
K tanci a poslechu hraje skupina Trio Bene Olomouc a cimbálová muzika Václava Hastíka.
Připraveno tradičně bohaté občerstvení.
Na organizaci plesu se podílejí žáci Střední školy zemědělské Olomouc.


Začátek akce: 13. únor 2009  Konec akce: 13. únor 2009
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: 603718171  Fax: 

Název akce: Selské sněmy po celé zemi!
Popis:

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) pořádá krajské selské sněmy. ZVÁNI JSOU VŠICHNI ČLENOVÉ ASZ I NEČLENOVÉ - SEDLÁCI BEZ ROZDÍLU PODNIKATELSKÉHO ZAMĚŘENÍ ČI VELIKOSTI FAREM!
18. 2. 2009 od 11 hod Olomouc, regionální centrum, Jeremenkova 40b (přízemí), www.asz.cz

 


Začátek akce: 18. únor 2009  Konec akce: 18. únor 2009
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Šebek  E-mail: kancelar@asz.cz
Místo konání: RCO Olomouc
Tel: 266 710 414  Fax: 266 710 413

Název akce: Olomouc - 19. 2. 2009 - CROSS-COMPLIANCE v oblasti rostlinné výroby
Popis:

Seminář projektu "Zemědělec v EU," který pořádá společnost Úhlava, o.p.s. dne 19.2.2009 v Hotelu Prachárna v Olomouci (Křelovská 91, 779 00 Olomouc).
 
Téma semináře je "Cross-compliance: Rostlinná výroba ve vztahu ke krajině a životnímu prostředí", zahájení je v 9:00 hod.
 
Bližší informace na adrese www.rac.uhlava.cz.


Začátek akce: 19. únor 2009  Konec akce: 19. únor 2009
Kontaktní osoba: Bc. Jan Kolář  E-mail:  kolar@uhlava.cz
Místo konání: Olomouc - Prachárna
Tel: 602 416 622, 376 311 745  Fax: 

Název akce: Přerov - 19. a 26. 2. 2009 - Finanční analýza – pomoc při řízení podniku
Popis:

Hospodářská komora okresu Přerov připravila dvoudenní odborný seminář – „Finanční analýza – pomoc při řízení podniku“. Seminář je určen pro neekonomy a ekonomy s nižší zkušeností s finanční analýzou. Seminář se uskuteční ve dnech 19. a 26. února 2009 v Přerově.
První den.


Začátek akce: 19. únor 2009  Konec akce: 19. únor 2009
Kontaktní osoba: Bc. Veronika Michálková  E-mail: hkprerov@hkprerov.cz
Místo konání: Hotel FIT plus, a.s., Dvořákov
Tel: 581 210 205  Fax: 581 299 729

Název akce: Kokory - 19. 2. 2009 - Správná zemědělská praxe a další
Popis:

SEMINÁŘ na téma :

1. Správná zemědělská praxe – požadavky, zkušenosti
2. Emise amoniaku ze zemědělského provozu – ohlašování
3. Povolování zemědělských staveb a technologií
4. Nakládání s odpady vznikajícími v zemědělství
5. Uplatnění integrované prevence v zemědělství
6. Požadavky na ochranu vod v zemědělství


Začátek akce: 19. únor 2009  Konec akce: 19. únor 2009
Kontaktní osoba: Ing. František ŠPALEK  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel: 607 655 020  Fax: 

Název akce: Chráněné označení původu a chráněné zeměpisné označení v Evropské unii
Popis:

Seminář na téma evropských ochranných známek v zemědělství a potravinářství s názvem Chráněné označení původu a chráněné zeměpisné označení v Evropské unii.

Přednášku na toto téma přednese europoslanec pan Ing. Jan Březina. Akce se uskuteční dne 20. 2. 2009 v prostorách Duha KK, Školní 4, Prostějov od 10:00.


Začátek akce: 20. únor 2009  Konec akce: 20. únor 2009
Kontaktní osoba: Mirek Krša  E-mail: krsa@euroskop.cz
Místo konání: Duha KK, Školní 4, Prostějov
Tel: 585 631 250  Fax: 

Název akce: Jeseník - 23. 2. 2009 - Kontrola podmíněnosti
Popis:

Cílem semináře je seznámit zástupce zemědělských podniků s kontrolovanými požadavky v oblasti životního prostředí a v oblasti veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin. Jedná se o 29 požadavků vybraných a kontrolovaných od r. 2009 na základě 8 směrnic. 

Lektor:  Ing. Lubomír Šetlík, ÚZEI, pracoviště Olomouc
         začátek v 9,00 hodin
Přednáškový sál hotelu Slovan Jeseník, Masarykovo náměstí


Začátek akce: 23. únor 2009  Konec akce: 23. únor 2009
Kontaktní osoba: Ing. Zdenka Kameníková  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: Jeseník, Masarykovo náměstí
Tel: 584411538, 721354260  Fax: 

Název akce: Přerov - 19. a 26. 2. 2009 - Finanční analýza – pomoc při řízení podniku
Popis:

Hospodářská komora okresu Přerov připravila dvoudenní odborný seminář – „Finanční analýza – pomoc při řízení podniku“. Seminář je určen pro neekonomy a ekonomy s nižší zkušeností s finanční analýzou. Seminář se uskuteční ve dnech 19. a 26. února 2009 v Přerově.
Druhý den.


Začátek akce: 26. únor 2009  Konec akce: 26. únor 2009
Kontaktní osoba: Bc. Veronika Michálková  E-mail: hkprerov@hkprerov.cz
Místo konání: Hotel FIT plus, a.s., Dvořákov
Tel: 581 210 205  Fax: 581 299 729

Název akce: Horka n. Moravou - 4. 3. 2009 - Využívání alternativních zdrojů biopaliv a energií
Popis:

AK ČR a APIC- ČR Vás zvou na seminář Využívání alternativních zdrojů biopaliv a energií
 
Seminář se bude konat dne:   4. března  2009
Lovecká chata  Horka n. Moravou, 772 00 Olomouc


Začátek akce: 4. březen 2009  Konec akce: 4. březen 2009
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Lovecká chata Horka n. Moravo
Tel: 603 718 171  Fax: 

Název akce: Velká Bystřice - 5. 3. 2009 - POŽADAVKY NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Popis:

Potravinářská komora České republiky si Vás dovoluje pozvat na SEMINÁŘ - "POŽADAVKY NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  A JEJICH DOPADY DO KONKURENCESCHOPNOSTI ZPRACOVATELSKÝCH PODNIKŮ“, který se uskuteční ve čtvrtek dne 5. března 2009 od 9:00 hodin v Hotelu Zámek Velká Bystřice, Zámecké náměstí 773, Velká Bystřice (Olomouc)


Začátek akce: 5. březen 2009  Konec akce: 5. březen 2009
Kontaktní osoba: Alexandra Adámková  E-mail: adamkova@foodnet.cz
Místo konání: Hotel Zámek Velká Bystřice
Tel: 296 411 193, 606 723 818  Fax: 

Název akce: Školení pracovníků silniční nákladní vnitrostátní dopravy
Popis:

CVB SOFTCAR s.r.o. a INFORMATIKA V DOPRAVĚ pořádají školení pro pracovníky silničních doprav i soukromé autodopravce Provozování silniční nákladní vnitrostátní dopravy v souladu se změnami a novinkami v evropské i národní legislativě účinnými k 1.2. 2009
10. 3. 2009 (úterý) v 9 hodin, salonek č. K4 klub Sidia, Kosmonautů 29, Olomouc


Začátek akce: 10. březen 2009  Konec akce: 10. březen 2009
Kontaktní osoba: www.softcar.cz  E-mail: cvbsoft@cbox.cz
Místo konání: K4 klub Sidia, Kosmonautů 29,
Tel: 596 748 768  Fax: 596 748 768

Název akce: Žofínské fórum
Popis:

Včera renesance, dnes propad - co bude dál s naším zemědělstvím a potravinářstvím

Velký sál paláce Žofín, 10. března 2009 od 13 h


Začátek akce: 10. březen 2009  Konec akce: 10. březen 2009
Kontaktní osoba: Marcela Burešová  E-mail: marcela.buresova@zofin.cz
Místo konání: Praha, Žofín
Tel: 224 932 539  Fax: 

Název akce: Šumperk - 11. 3. 2009 - DAŇOVÁ REFORMA 2009
Popis:

Okresní hospodářská komora Šumperk si Vás dovoluje pozvat na seminář DAŇOVÁ REFORMA 2009 – LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ

Termín: 11.3.2009 od 8.00 hodin  (prezence od 7.30 hodin) do 16.00 hod
Místo konání: školicí místnost OHK Šumperk – Šumperk, Hlavní třída 8, 3. patro
Lektor: RNDr. Petr Beránek -  ředitel společnosti ADAR s.r.o. Praha


Začátek akce: 11. březen 2009  Konec akce: 11. březen 2009
Kontaktní osoba: Martina Brucknerova  E-mail: ohk@ohk-sumperk.cz
Místo konání: Šumperk
Tel: 583 280 071/ 074, 722 606 287  Fax: 

Název akce: Rapotín - 12. 3. 2009 - ANALÝZA INDIKÁTORŮ MOŽNÉHO ROZVOJE VENKOVA
Popis:

Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín, si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací seminář ANALÝZA INDIKÁTORŮ MOŽNÉHO ROZVOJE VENKOVA v rámci projektu „Evropský model zemědělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova“, který se koná dne 12. března 2009 v konferenčním sále Výzkumného ústavu pro chov skotu, s.r.o. v Rapotíně.


Začátek akce: 12. březen 2009  Konec akce: 12. březen 2009
Kontaktní osoba: Ing. Jana Krhovjáková  E-mail: www.vuchs.cz
Místo konání: Rapotín
Tel: 583 392 117  Fax: 583 392 129

Název akce: Manažér pro řízení Cross compliance II.
Popis:

A. Teoretická část kurzu
výuka – 3 dny po 6 hodinách, prezentace zákonných norem a standardů   
Přednášejí zástupci dozorových orgánů ( ÚKZÚZ, SVS, ČPI, ČIŽP)  a  pracovníci  ÚZEI, MZe, MŽP
8.30 – 9.00  Registrace 9.00 – 16:00  Prezentace odborných  přednášek
AGROVENKOV, o.p.s., Poděbradova 842, 537 01 Chrudim,
tel.  465 524 214, e-mail sabata.agrovenkov@seznam.cz


Začátek akce: 17. březen 2009  Konec akce: 19. březen 2009
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Šabata  E-mail: sabata.agrovenkov@seznam.cz
Místo konání: Nemocniční 1852/53, Šumperk
Tel: 465 524 214, 731471711  Fax: 465 524 214

Název akce: Horka nad Moravou - 17. 3. 2009 - Dodržování předpisů a směrnic týkajících se zemědělství a životní
Popis:

Seminář Dodržování předpisů a směrnic týkajících se zemědělství a životního prostředí
10.00 - 12.00  Dobrý zemědělský a environmentální  stav
                      Zákonné požadavky ( 2,3,4)                   
12.00 – 14.00 Zákonné požadavky (  1,5,6,7,8,8a)                           
14.00 – 16.00 Kontroly podmíněnosti a jejich hodnocení
Exkurze  : ZD Unčovice


Začátek akce: 17. březen 2009  Konec akce: 17. březen 2009
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Lovecká chata, Horka n.Moravo
Tel: 603 718 171  Fax: 

Název akce: Manažer pro řízení Cross compliance II.
Popis:

A. Teoretická část kurzu
výuka – 3 dny po 6 hodinách, prezentace zákonných norem a standardů   
Přednášejí zástupci dozorových orgánů ( ÚKZÚZ, SVS, ČPI, ČIŽP)  a  pracovníci  ÚZEI, MZe, MŽP
8.30 – 9.00  Registrace 9.00 – 16:00  Prezentace odborných  přednášek
organizítor: AGROVENKOV, o.p.s., Poděbradova 842, 537 01 Chrudim,


Začátek akce: 24. březen 2009  Konec akce: 26. březen 2009
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Šabata  E-mail: sabata.agrovenkov@seznam.cz
Místo konání: Blanická 1, Olomouc
Tel: 731471711  Fax: 465 524 214

Název akce: Olomouc - 26. 3. 2009 - CROSS-COMPLIANCE živočišná výroba, potravinářství a krmivářství
Popis:

Seminář projektu "Zemědělec v EU," který pořádá společnost Úhlava, o.p.s. dne 26.3.2009 v Hotelu Prachárna v Olomouci (Křelovská 91, 779 00 Olomouc).
 
Téma semináře je "Cross-compliance: pro oblast živočišné výroby, potravinářství a krmivářství ", zahájení je v 9:00 hod.
 
Bližší informace www.rac.uhlava.cz.


Začátek akce: 26. březen 2009  Konec akce: 26. březen 2009
Kontaktní osoba: Bc. Jan Kolář  E-mail: kolar@uhlava.cz
Místo konání: Olomouc - Prachárna
Tel: 602 416 622, 376 311 745  Fax: 

Název akce: Přerov - 31. 3. - 1.4. 2009 - GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (GIS) V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU
Popis:

EKOTOXA s.r.o. Vás zve na školení GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (GIS) V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU
PŘEROV      31. 3. – 1. 4. 2009
Střední škola zemědělská Přerov -  Osmek 47, Přerov
ŠKOLENÍ JE DVOUDENNÍ

Školení je určeno pro pracovníky útvarů evidence půdy, agronomy a další zájemce ze zemědělské praxe.


Začátek akce: 31. březen 2009  Konec akce: 1. duben 2009
Kontaktní osoba: Ing. Eva Brhelová  E-mail: eva.brhelova@ekotoxa.cz
Místo konání: Přerov
Tel: 558 900 018  Fax: 

Název akce: Seminář k tématu kontroly dotací - Škola obnovy venkova
Popis:

Seminář, pořádaný Školou obnovy venkova Olomouckého kraje, na téma "Administrace evropských dotací s důrazem na kontrolní mechanismy". Akce se uskuteční v pátek, 17.4.2009  v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje v Olomouci.

Škola obnovy venkova Olomouckého kraje
Vodní 274, 783 44 Náměšť na Hané


Začátek akce: 17. duben 2009  Konec akce: 17. duben 2009
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Brzák  E-mail: jarek.brzak@post.cz
Místo konání: KÚ Olomouckého kraje v Olomouc
Tel: 605 174 701  Fax: 

Název akce: Přerov - 22. 4. 2009 - SEMINÁŘ k opatření osy II. PRV
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje, Okresní agrární komora v Přerově a AZV MZe ČR Přerov za podpory Ústavu zemědělských a ekonomických informací Praha pořádají SEMINÁŘ k opatření osy II. Programu rozvoje venkova

Termín :   středa 22. dubna  2009
  začátek ve 12:30 hod.
Místo :      zasedací místnost AZV MZe ČR, Wurmova 2, Přerov


Začátek akce: 22. duben 2009  Konec akce: 22. duben 2009
Kontaktní osoba: Ing. František Špalek  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Přerov
Tel: 607655020  Fax: 

Název akce: Šumperk - 22. 4. 2009 - Informace k přijímání žádostí o dotace
Popis:

KIS OK - AK OK a OAK Šumperk za podpory Ústavu zemědělských a ekonomických informací Praha a MZe ČR AZV Šumperk
pořádají SEMINÁŘ na téma:
           
- úvodní slovo ředitele Ing. Jiřího Gondy, MZe ČR  AZV Šumperk

•  Osa II. PRV - dotace (změny v roce 2009)
-  Ing. Lubomír Šetlík – ÚZEI Praha
•  Informace k přijímání žádostí o dotace v roce 2009
-  Ing. Moťka Zdeněk – MZe ČR  AZV Šumperk


Začátek akce: 22. duben 2009  Konec akce: 22. duben 2009
Kontaktní osoba: Ing. Musil Radek, Jiří Jílek  E-mail: svazkdv@spk.cz
Místo konání: AZV MZe ČR Šumperk, Nemocniční
Tel: 583 214 494  Fax: 

Název akce: Olomouc - FLORA, HORTIFARM, JARNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY
Popis:

Mezinárodní zahradnická výstava a veletrh, jarní etapa, veletrh drobné zahradní mechanizace, zahradnických pomůcek a potřeb, prodejní trhy květin, zeleniny, semen, okrasných rostlin, školkařských výpěstků. 


Začátek akce: 23. duben 2009  Konec akce: 26. duben 2009
Kontaktní osoba: www.flora-ol.cz  E-mail: info@flora-ol.cz
Místo konání: Výstaviště Flora Olomouc
Tel: 585726111  Fax: 585413370

Název akce: Jeseník - 23. 4. 2009 - Dotace 2009, změny přijímání žádostí 2009
Popis:

SEMINÁŘ na téma:

• Osa II. PRV - dotace (změny v roce 2009)
-  Ing. Lubomír Šetlík – ÚZEI Praha
• Informace k přijímání žádostí o dotace v roce 2009
-  Ing. Miroslava Hájková – MZe ČR  AZV Šumperk, pracoviště Jeseník
• Základní informace o vzniku Celostátní sítě pro venkov v Olomouckém kraji
-  Ing. Lubomír Šetlík – ÚZEI Praha


Začátek akce: 23. duben 2009  Konec akce: 23. duben 2009
Kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Kameníková  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: Hotel Slovan Jeseník
Tel: 721354260  Fax: 

Název akce: Krčmaň - 8. - 10. 5. 2009 - výstava zeměd. historické techniky
Popis:
Pozvánka na výstavu historické zemědělské techniky, kterou pořádá Občanské sdružení Větrný mlýn v Krčmani ve dnech 8.- 10. května od 10. do 18. hod. Vystaveno bude několik desítek strojů a mnoho drobností z vesnického života na přelomu 19. a 20. století.
Začátek akce: 8. květen 2009  Konec akce: 10. květen 2009
Kontaktní osoba: Coufal  E-mail: 
Místo konání: Krčmaň
Tel:   Fax: 

Název akce: Lázně Skalka - 12. 5. 2009 - Rostlinolékařská péče a kontrola
Popis:
KIS OK - AK OK a OAK Prostějov pořádají seminář Rostlinolékařská kontrola C -C, ochranná vodní pásma se uskuteční 12. května 2009 v Lázních Skalka.
Začátek akce: 12. květen 2009  Konec akce: 12. květen 2009
Kontaktní osoba: MVDr. Augustin Kohoutek  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Lázně Skalka
Tel: 737 631 798  Fax: 

Název akce: Školení - VYUŽITÍ DRUŽICOVÉ NAVIGACE V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU
Popis:

Součástí školení je praktické měření v terénu, kde bude mít každý účastník možnost vyzkoušet si práci s několika různými přístroji GPS na konkrétních typových úlohách ze zemědělské praxe (zaměření a dělení pozemků, zaměření ochranných zón, míst výskytu plevele a škůdců, plošné eroze, nalezení dříve zaměřených ploch). Školení proběhne od 9 do 16 hodin


Začátek akce: 28. květen 2009  Konec akce: 28. květen 2009
Kontaktní osoba: ing. Eva Brhelová  E-mail: eva.brhelova@ekotoxa.cz
Místo konání: Motorest Kokory - Kokory 381,
Tel: 558 900 018  Fax: 

Název akce: Lidečko - 29.- 30. 5. 2009 - Porážka a zpracování masa a masných výrobků v ekologickém zemědělství
Popis:
Seminář Porážka a zpracování masa a masných výrobků v ekologickém zemědělství, který se bude konat ve dnech 29.-30. května 2009 v Lidečku (Morava).
Začátek akce: 29. květen 2009  Konec akce: 30. květen 2009
Kontaktní osoba: Ing. L. Košťálová  E-mail: info@bioinstitut.cz
Místo konání: Lidečko
Tel:   Fax: 

Název akce: Brno - 1. – 2. 6. 2009 - Současnost a perspektivy environmentálních technik v Evropě
Popis:

PROGRAM

1.6. 2009 8.30 – 9.30 hod prezentace účastníků,
9.30 -11.30 hod mezinárodní konference
12:30 – 20:30 hod odborné vzdělávání
21:00 – 22.00 hod workshop

2.6. 2009 8.00 – 16:00 odborná exkurzue - návštěva vybraného velkochovu hospodářských
zvířat, bioplynové stanice a asanačního podniku
Odjezd od MZLU v Brně, Zemědělská 1: 8.00 hod
Příjezd k MZLU v Brně, Zemědělská 1: 16:00 hod


Začátek akce: 1. červen 2009  Konec akce: 2. červen 2009
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Štěpánková  E-mail: pavla.stepankova@mendelu.cz
Místo konání: Mendelova zemědělská a lesnick
Tel: 545 1352 27  Fax: 545 1352 05

Název akce: Školení - VYUŽITÍ DRUŽICOVÉ NAVIGACE V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU
Popis:

Součástí školení je praktické měření v terénu, kde bude mít každý účastník možnost vyzkoušet si práci s několika různými přístroji GPS na konkrétních typových úlohách ze zemědělské praxe (zaměření a dělení pozemků, zaměření ochranných zón, míst výskytu plevele a škůdců, plošné eroze, nalezení dříve zaměřených ploch).
Školení proběhne vždy od 9 do 16 hodin


Začátek akce: 2. červen 2009  Konec akce: 2. červen 2009
Kontaktní osoba: ing. Eva Brhelová  E-mail: eva.brhelova@ekotoxa.cz
Místo konání: Hotel Prachárna – Křelovská 91
Tel: 558 900 018  Fax: 

Název akce: Olomouc - 3. 6. 2009 - Řídíte efektivně zemědělskou výrobu?
Popis:

Seminář s názvem: „Řídíte efektivně zemědělskou výrobu?“

Seminář se koná 3. června 2009 od 8:30 do 14:30 hodin v Regionálním centru Olomouc s.r.o., Jeremenkova 1211/40B, Olomouc-Hodolany.


Začátek akce: 3. červen 2009  Konec akce: 3. červen 2009
Kontaktní osoba: Hana Srncová  E-mail: www.inmedias.eu
Místo konání: RCO Olomouc
Tel: 519 512 902, 606 706 895  Fax: 

Název akce: Školení - VYUŽITÍ DRUŽICOVÉ NAVIGACE V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU
Popis:

Součástí školení je praktické měření v terénu, kde bude mít každý účastník možnost vyzkoušet si práci s několika různými přístroji GPS na konkrétních typových úlohách ze zemědělské praxe (zaměření a dělení pozemků, zaměření ochranných zón, míst výskytu plevele a škůdců, plošné eroze, nalezení dříve zaměřených ploch).
Školení proběhne vždy od 9 do 16 hodin


Začátek akce: 4. červen 2009  Konec akce: 4. červen 2009
Kontaktní osoba: ing. Eva Brhelová  E-mail: eva.brhelova@ekotoxa.cz
Místo konání: Hotel Myslivna – Klepáčov 1, 7
Tel: 558 900 018  Fax: 

Název akce: Výrobek OK 2009
Popis:

Zasedání Hodnotitelské komise pro "Výrobek OK 2009". Hodnocení začíná ve 12 h v Olomouci, Blanická 1.

Předseda Hodnotitelské komise: RNDr. J. Smička - ředitel ČZPI Olomouc


Začátek akce: 4. červen 2009  Konec akce: 4. červen 2009
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomouc, Blanická 1
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 5. 6. 2009 - Praktické problémy se Zákoníkem práce
Popis:

Seminář Praktické problémy se Zákoníkem práce

5. června 2009, MEI, Hálkova 2, Olomouc

Cílem je seznámit posluchače s aktuálními novinkami v pracovním právu, resp. se způsoby řešení nejčastějších aplikačních problémů.
 
Seminář je určen pro personalisty, vedoucí zaměstnance, mzdové účetní.


Začátek akce: 5. červen 2009  Konec akce: 5. červen 2009
Kontaktní osoba: Gabriela Kořínková  E-mail:  www.vcvscr.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: 585 226 212  Fax: 

Název akce: Kokory - 17. 6. 2009 - Výrobek OK 2009
Popis:

Setkání oceněných potravinářských výrobců spojené s předáním certifikátů „Výrobek OK 2009“ se uskuteční za účasti hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka a dalších hostů v Motorestu ZD  Kokory  381, 751 05 Kokory, dne 17. června 2009 v 11 hodin 30 min.


Začátek akce: 17. červen 2009  Konec akce: 17. červen 2009
Kontaktní osoba: Ing. Roman Beneš  E-mail: benes@milkagro.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel: 724265100  Fax: 

Název akce: Olomouc - 22. 6. 2009 - Produkce osiv v podmínkách ekologického zemědělství
Popis:

Seminář svazu PRO-BIO a Bioinstitutu, o.p.s.: Produkce osiv v podmínkách ekologického zemědělství, který se uskuteční 22.6. 2009 od 10 hodin v Centru výpočetní techniky UP Olomouc, Biskupské nám. 1.

KDE: Centrum výpočetní techniky UP Olomouc (Zbrojnice), Biskupské nám. 1
KDY: 22. června 2009 v 10 hodin


Začátek akce: 22. červen 2009  Konec akce: 22. červen 2009
Kontaktní osoba: www.biospotrebitel.cz  E-mail: info@bioinstitut.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: 585 631 182  Fax: 

Název akce: Kulatý stůl - Příležitosti v Srbsku (Brno)
Popis:

Cílem "Kulatého stolu" je poskytnout aktuální ekonomické informace o Srbsku a představit jeho investiční a obchodní potenciál, nové příležitosti a účinné nástroje pro podporu exportu českých firem do obchodně i investičně zajímavé země jakou je Srbsko.

Datum: 23.06.2009, v  8:45 h


Začátek akce: 23. červen 2009  Konec akce: 23. červen 2009
Kontaktní osoba: ROSIVA Šumperk s.r.o.  E-mail: rosiva@rosiva.cz
Místo konání: Žerotínovo nám.3/5, Brno
Tel: 583 280 754  Fax: 583 280 753

Název akce: Věrovany - 24. 6. 2009 - ŽŇOVÉ FÓRUM - HANÁ 2009
Popis:

KIS OK - OAK Olomouc pořádají ŽŇOVÉ FÓRUM - HANÁ 2009
(předžňové setkání dodavatelů a odběratelů zrnin regionu HANÁ)

které se uskuteční ve středu 24.6.2009 od 10,00 hodin v kulturním domě
ZD Dub nad Moravou ve Věrovanech, okres Olomouc ( presence od 9,00 )


Začátek akce: 24. červen 2009  Konec akce: 24. červen 2009
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Věrovany
Tel:   Fax: 

Název akce: Brno - 25. 6. 2009 - Problematika regionálních potravinářských firem v současných hospodářských podm
Popis:

Diskusní fórum  na téma Problematika regionálních potravinářských firem v současných hospodářských podmínkách. Součástí „Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky“ v areálu BVV bude i prezentace účastníků potravinářské soutěže o ocenění „Zlatá chuť jižní Moravy“ a „Chuť jižní Moravy“ v pavilonu V a na venkovní ploše.

dne 25. června 2009  ve 14.30 hod.


Začátek akce: 25. červen 2009  Konec akce: 25. červen 2009
Kontaktní osoba: Jaromír Musil  E-mail: rak@rakjmk.cz
Místo konání: BVV, pavilon V, konferenční mí
Tel:   Fax: 

Název akce: NÁRODNÍ VÝSTAVY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
Popis:

Stovky hospodářských zvířat a expozice více než sto třiceti vystavovatelů si budou moci prohlédnout návštěvníci NÁRODNÍ VÝSTAVY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, která se uskuteční na brněnském výstavišti od 25. do 28. června 2009.

Pro více informací k Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky navštivte www.vystavazvirat.cz


Začátek akce: 25. červen 2009  Konec akce: 28. červen 2009
Kontaktní osoba: Martina Kremlová  E-mail: mkremlova@bvvi.cz
Místo konání: BVV Brno
Tel: 606 787 637  Fax: 

Název akce: Brno - 26. 6. 2009 - Problematika regionálních potravinářských firem v současných hospodářských podm
Popis:

Diskusní fórum  na téma Problematika regionálních potravinářských firem v současných hospodářských podmínkách. Součástí „Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky“ v areálu BVV bude i prezentace účastníků potravinářské soutěže o ocenění „Zlatá chuť jižní Moravy“ a „Chuť jižní Moravy“ v pavilonu V a na venkovní ploše.

dne 26. června 2009 (pátek) v 10.00 hod.


Začátek akce: 26. červen 2009  Konec akce: 26. červen 2009
Kontaktní osoba: Jaromír Musil  E-mail: rak@rakjmk.cz
Místo konání: BVV, pavilon V, konferenční mí
Tel:   Fax: 

Název akce: Polní den s tématem luskovino-obilných směsek a kvality půdy v EZ
Popis:

Seminář Bioinstitutu, o.p.s.: Polní den s tématem luskovino-obilných směsek a kvality půdy v EZ, který se uskuteční 29.6. 2009 od 10 hodin v Postřelmově okr. Šumperk, v areálu farmy Čechovi.

10:00 zahájení


Začátek akce: 29. červen 2009  Konec akce: 29. červen 2009
Kontaktní osoba: Ing. Lačňák  E-mail: info@bioinstitut.cz
Místo konání: Postřelmov
Tel: 774020212  Fax: 

Název akce: ZRUŠENO - Adolfovice - 2. 7. 2009 - Den louky
Popis:

Vzhledem k tomu, že pozemky, na kterých se měla dne 2.7.2009  uskutečnit akce "DEN LOUKY" jsou vlivem přívalových deštů podmáčeny  akce se  R U Š Í.

KRONE, Zemědělské družstvo Jeseník, OAK Jeseník, BV - Technika, a.s. pořádají Den louky
Představíme Vám v  Adolfovicích, v katastrech ZD Jeseník, kompletní sortiment strojů KRONE, 2. 7. 2009, zacátek v 10:30 hod


Začátek akce: 2. červenec 2009  Konec akce: 2. červenec 2009
Kontaktní osoba: Ing. Zdena Kameníková  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: Adolfovice u Jeseníku
Tel: 721354260  Fax: 

Název akce: Festival pro oživení Záhoří ve Veselíčku
Popis:

První prázdninový prodloužený víkend na vás čeká festival pro oživení venkova na Záhoří "Mladí pro venkov", který se uskuteční v neděli 5. července 2009 od 14 hodin v areálu sokolské zahrady ve Veselíčku u Lipníka nad Bečvou.


Začátek akce: 5. červenec 2009  Konec akce: 5. červenec 2009
Kontaktní osoba: Tomáš Šulák  E-mail: tomas.sulak@smarv.cz
Místo konání: www.obec-veselicko.cz/141
Tel: 775 949 142  Fax: 

Název akce: BIOSLAVNOSTI ve Starém Městě pod Sněžníkem
Popis:

11. 7. 2009 proběhne ve Starém Městě pod Sněžníkem 4. ročník Bioslavností. Den ve stylu BIO. www.probio.cz/bioslavnosti

Ochutnávky a občerstvení z bio specialit pro „masaře" i vegetariány, pohankové palačinky, pečený bioberan, jahelník, jarmark s bioprodukty (biovíno, biopečivo, fair trade, biokosmetika a další, snad se podaří i čerstvé sýry), exkurze na ekofarmy a do biomlýna.

 


Začátek akce: 11. červenec 2009  Konec akce: 11. červenec 2009
Kontaktní osoba: František Wintr  E-mail: www.probio.cz/bioslavnosti
Místo konání: taré Město pod Sněžníkem
Tel:   Fax: 

Název akce: II. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO SRAZU MISTRŮ ŘEMESLA KOLÁŘSKÉHO
Popis:

Historické kočáry „MYLORD" ve spolupráci s Olomouckým krajem a obcí Čechy pod Kosířem Vás srdečně zvou na

II. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO SRAZU MISTRŮ ŘEMESLA KOLÁŘSKÉHO

Kontaktní adresa

Museum historických kočárů
Náměstí Svobody č. 377
798 58 Čechy pod Kosířem
+420 602 557 167
info@historickekocary.cz
http://www.historickekocary.cz


Začátek akce: 25. červenec 2009  Konec akce: 26. červenec 2009
Kontaktní osoba: www.historickekocary.cz  E-mail: info@historickekocary.cz
Místo konání: Zámecký park Čechy pod Kosířem
Tel: 602 557 167  Fax: 

Název akce: Olomouc - FLORA, LETNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY
Popis:

Mezinárodní zahradnická výstava a  veletrh, letní etapa, prodej drobné zahradní mechanizace, zahradnických pomůcek a potřeb, prodejní trhy květin, zahradnického sortimentu.


Začátek akce: 20. srpen 2009  Konec akce: 23. srpen 2009
Kontaktní osoba: www.flora-ol.cz  E-mail: info@flora-ol.cz
Místo konání: Výstaviště Flora Olomouc
Tel: 585 726 111  Fax: 585 413 370

Název akce: Země živitelka 27. 8. - 1. 9. 2009
Popis:

36. ročník mezinárodního agrosalonu. Obnova a rozvoj venkova, rostlinná a živočišná výroba, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství, služby pro zemědělství, ostatní.
Prezentace regionálních potravinářských soutěží, včetně Výrobků Olomouckého kraje. 

 


Začátek akce: 27. srpen 2009  Konec akce: 1. září 2009
Kontaktní osoba: www.vcb.cz  E-mail: 
Místo konání: České Budějovice
Tel:   Fax: 

Název akce: Země živitelka 2009
Popis:

 V pondělí 31.8.2009 v době od 10.00 hod do 13.00 bude probíhat v pavilonu Z-1. patro Seminář: „Transfer poznatků vědy a výzkumu do praxe“, který pořádají Krajská informační střediska pro rozvoj zemědělství a venkova ČR.


Začátek akce: 31. srpen 2009  Konec akce: 31. srpen 2009
Kontaktní osoba: Pavla Vaňková  E-mail: 
Místo konání: České Budějovice
Tel:   Fax: 

Název akce: České Budějovice - 31. 8. 2009 - Obnovitelné zdroje energie - šance pro zemědělství
Popis:

Doprovodný seminář KIS na téma:

Prezentace činnosti krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova.
Transfer poznatků vědy a výzkumu do praxe: „Obnovitelné zdroje energie - šance pro zemědělství“,

která se bude konat při příležitosti výstavy Země živitelka 2009 v Českých Budějovicích
dne 31. 8. 2009 od 11 do 13 hodin v pavilonu Z v prvním patře.


Začátek akce: 31. srpen 2009  Konec akce: 31. srpen 2009
Kontaktní osoba: ing. Josef Dvořák, MZe ČR  E-mail: 
Místo konání: ZŽ České Budějovice
Tel:   Fax: 

Název akce: Ochrana rostlin – bezpečné zacházení s přípravky
Popis:

Ústav zemědělské ekonomiky a  informací   pořádá další  kurz  k problematice „Ochrana rostlin – bezpečné zacházení s přípravky“.   
 
Tento, již druhý  kurz je akreditován u MŠMT. Bude organizován jako prezenční ve třech dvoudenních soustředěních. První  soustředění je  plánováno na pátek a sobotu 4.9. – 5.9.  do Brna, pracoviště Státní rostlinolékařské správy, Brno-Líšeň.


Začátek akce: 4. září 2009  Konec akce: 5. září 2009
Kontaktní osoba: Ing. Sylva Nováková  E-mail: novakova.sylva@uzei.cz
Místo konání: Brno-Líšeň
Tel: 227 010 395, 604 323 859  Fax: 

Název akce: Jesenické dožínky 2009
Popis:
Pozvánka na Jesenické dožínky, které se uskuteční 5. září 2009 v Bělé pod Pradědem.
Začátek akce: 5. září 2009  Konec akce: 5. září 2009
Kontaktní osoba: Ing. Zdena Kameníková  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: Bělá pod Pradědem.
Tel:   Fax: 

Název akce: Ústí - 10. 9. 2009 - (Ne)zaměstnanost na venkově – problémy, nástroje a příklady řešení
Popis:

Pozvánka na  2. setkání Celostátní sítě pro venkov (CSPV) okresu Přerov, tentokrát na téma: (Ne)zaměstnanost na venkově – problémy, nástroje a příklady řešení,
které se uskuteční ve čtvrtek 10. září 2009 od 8.30 hod. v sále kulturního domu v obci Ústí, kterou pořádá Agentura pro zemědělství a venkov Přerov, MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko a Mikroregion Hranicko.


Začátek akce: 10. září 2009  Konec akce: 10. září 2009
Kontaktní osoba: Mgr. František Kopecký  E-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz
Místo konání: kulturní dům v obci Ústí
Tel: 773583020  Fax: 

Název akce: II. Dožínky Olomouckého kraje
Popis:

13.9.2009 se v rámci hodů v Prostějově konají Hanácké slavnosti jejichž součástí budou II. Dožínky Olomouckého kraje.

Místem konání je náměstí T.G. Masaryka Prostějov, kde bude od 13 hodin předání dožínkového věnce zástupci zemědělců (ing. Hlavinka, Ing. Stojan) hejtmanovi Olomouckého kraje. Poté dojde k předání věnců vždy nejlepšímu pěstiteli obilovin za každý okres Olomouckého kraje.


Začátek akce: 12. září 2009  Konec akce: 13. září 2009
Kontaktní osoba: Ing. Roman Beneš  E-mail: 
Místo konání: Prostějov
Tel:   Fax: 

Název akce: Žďár nad Sázavou - 22. 9. 2009 - Aktuální stav a řešení dopadů finanční a hospodářské krize na česk
Popis:

Pozvánka na celostátní seminář  k aktuálnímu stavu a řešení dopadů finanční a hospodářské krize na  české zemědělství a předvolební agrární fórum, které se bude konat v úterý dne 22. září 2009 od 9.00 hodin  v Domě kultury ve Žďáru nad Sázavou.


Začátek akce: 22. září 2009  Konec akce: 22. září 2009
Kontaktní osoba: Ing. Martin Pýcha  E-mail: www.zscr.cz
Místo konání: Dům kultury - Žďár nad Sázavou
Tel: 226 200 718, 602 790 273  Fax: 

Název akce: Jihlava - 23. 9. 2009 - Produkce osiv v podmínkách ekologického zemědělství
Popis:

Seminář a školení Produkce osiv v ekologickém zemědělství, které se bude konat dne 23. září 2009 v Jihlavě. více na: http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt156|mo12235

 


Začátek akce: 23. září 2009  Konec akce: 23. září 2009
Kontaktní osoba: Jan Valeška  E-mail:  infocentrum@biospotrebitel.cz
Místo konání: Jihlava
Tel: 272 660 501  Fax: 

Název akce: Litovel - 23. 9. 2009 - Cross compliance - žv
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Olomouc za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ (konzultační den) na téma :
Cross compliance

• Zásady  chovu hospodářských zvířat - přednášející Ing. Mejzlíková – ČPI  Praha
• Dodržování veterinárních předpisů - přednášející MVDr. Zubal – KVS Olomouc


Začátek akce: 23. září 2009  Konec akce: 23. září 2009
Kontaktní osoba: Ing. Porč Miloš  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: MJM Litovel a.s., Cholinská 19
Tel: 603 718 171  Fax: 

Název akce: Štěpánov - MPS při regionálním zastoupení v Bruselu
Popis:

Jednání Místní pracovní skupiny fungující při regionálním zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu, které se tentokráte pořádá ve spolupráci s Obcí Štěpánov. Prezentace  -
Ing. Marketá Kůrková, z RO Olomouc, SZIF, představí PRV ČR. Dozvíte se také o nové výzvě k předkládání projektových návrhů, jejichž příjem žádostí bude probíhat v termínu od 6. 10. 2009 do 26. 10. 2009 do 13 h


Začátek akce: 30. září 2009  Konec akce: 30. září 2009
Kontaktní osoba: Božena Krmelová  E-mail: radovan.dluhy@kr-olomoucky.cz
Místo konání: Základní škola Štěpánov 14-15h
Tel: 5854386482, 736 272 264  Fax: 

Název akce: Olomouc - FLORA, OLIMA, PODZIMNÍ TRHY
Popis:

Zdejší pavilony i exteriéry budou ve dnech 1. – 4. října patřit 14. ročníku výstavy ovoce, zeleniny a ovocných školkařských výpěstků. Podzimní etapu letošní závěrečné zahradnické výstavy FLORA OLOMOUC doplní festival gastronomie a nápojů OLIMA, jejíž součástí bude i prezentace potravinářských výrobků nesoucích označení "Výrobek Olomouckého kraje 2009".


Začátek akce: 1. říjen 2009  Konec akce: 4. říjen 2009
Kontaktní osoba: www.flora-ol.cz  E-mail: info@flora-ol.cz
Místo konání: Výstaviště Flora Olomouc
Tel: 585 726 111  Fax: 585 413 370

Název akce: Horka nad Moravou - 6. 10. 2009 - Cross compliance - rv
Popis:
KIS OK - AK OK a OAK Olomouc za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ (konzultační den) na téma :
Cross-compliance                         
- Dobrý zem. a enviroment. stav                               SZIF
- Minim. požadavky pro používání hnojiv                  Ústř. kontrol .a zkuš.ústav zem.
Začátek akce: 6. říjen 2009  Konec akce: 6. říjen 2009
Kontaktní osoba: Ing. Porč Miloš   E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Lov. chata Horka
Tel: 603 718 171  Fax: 

Název akce: Šumperk - 8. 10. 2009 - Evidence hnojení
Popis:

Okresní agrární komora Šumperk ve spolupráci s Agenturou pro zemědělství a venkov Šumperk za podpory Olomouckého kraje pořádá SEMINÁŘ  (s možností volné diskuze) na téma : Evidence hnojení

• Zahájení semináře-přednášející Ing. Jiří Gonda, MZe – Agentura pro zemědělství a venkov Šumperk
• Evidence hnojení (nitrátová směrnice) přednášející Ing. Jan Klír, CSc. – VÚRV Praha


Začátek akce: 8. říjen 2009  Konec akce: 8. říjen 2009
Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Krejčí  E-mail: svazkdv@spk.cz
Místo konání: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
Tel:  603 854 208  Fax: 

Název akce: Skalka - 14. 10. 2009 - Cross compliance - žv
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Prostějov za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ
(konzultační den) na téma : Cross compliance

•Zásady  chovu hospodářských zvířat  přednášející Ing. Mejzlíková – ČPI  Praha
•Dodržování veterinárních předpisů   přednášející MVDr. Přikryl – KVS Olomouc


Začátek akce: 14. říjen 2009  Konec akce: 14. říjen 2009
Kontaktní osoba: MVDr. Augustin Kohoutek  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Restaurace „U pramene“ Skalka,
Tel: 736 631 798  Fax: 

Název akce: Světový den chleba
Popis:

Čeští pekaři se 16. října poprvé připojí k oslavám Světového dne chleba. Tento svátek vyhlásila Mezinárodní unie řemeslných pekáren U.I.B. a slaví se nejrůznějším způsobem v řadě zemí světa. Svátek navazuje na Den výživy vyhlášený organizací OSN pro výživu a zemědělství FAO v roce 1947.


Začátek akce: 16. říjen 2009  Konec akce: 16. říjen 2009
Kontaktní osoba: .  E-mail: .
Místo konání: .
Tel: .  Fax: 

Název akce: Monitoring - evaluace - zefektivnovani managementu rozvoje venkova
Popis:

Pozvánka na konferenci Monitoring - evaluace - zefektivnovani managementu rozvoje venkova, spojenou se zajimavou studijni cestou po prikladech dobre praxe v mikroregionech Olomouckeho a Zlinskeho kraje. Akce se uskutecni ve dnech 19.-20. rijna 2009.
Misto konani konference je Krajsky urad Olomouckeho kraje


Začátek akce: 19. říjen 2009  Konec akce: 20. říjen 2009
Kontaktní osoba: Ing. Michal Reiner  E-mail: michal.reiner@cpkp.cz
Místo konání: Krajsky urad Olomouckeho kraje
Tel: 581 210 502,774 704 517  Fax: 

Název akce: Prostějov - školení - Cross compliance
Popis:

EKOTOXA - CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Vás zve na školení CROSS COMPLIANCE

Obsah:
 Přehled současně platných požadavků Cross Compliance a jejich splnění na úrovni zemědělského podniku v oblasti rostlinné i živočišné výroby.
 Kontroly požadavků a jejich hodnocení kontrolními orgány.
 Změny týkající se C - C v důsledku novely zákona o zemědělství a dalších předpisů.


Začátek akce: 20. říjen 2009  Konec akce: 20. říjen 2009
Kontaktní osoba: Kamila Lisalová  E-mail: kamila.lisalova@ekotoxa.cz
Místo konání: AZV, Aloise Krále 1552/4, Pros
Tel: 558 900 015  Fax: 

Název akce: Kokory - 20.10. 2009 - NITRÁTOVÁ SMĚRNICE - požadavky na dotace
Popis:
KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora v Přerově za podpory Ústavu zemědělských a ekonomických informací Praha pořádají SEMINÁŘ na téma: NITRÁTOVÁ  SMĚRNICE - požadavky na dotace
Přednášející : Ing. Jan KLÍR, CSc.,
                    Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně

Začátek akce: 20. říjen 2009  Konec akce: 20. říjen 2009
Kontaktní osoba: Ing. František ŠPALEK  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel: 607 655 020  Fax: 

Název akce: Brno - 22. 10. 2009 - Šlechtění a výživa dojnic s využitím NRC 2001
Popis:
Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., pracoviště Pohořelice, si Vás dovoluje pozvat na seminář s mezinárodní účastí „Šlechtění a výživa dojnic s využitím NRC 2001“, který se koná dne 22. října 2009 v Kaskáda sále hotelu International v Brně.
Pozvánku, včetně přihlášky si můžete stáhnout na webu: http://www.vuchs.cz/akce
Začátek akce: 22. říjen 2009  Konec akce: 22. říjen 2009
Kontaktní osoba: Jana Krhovjáková  E-mail: jana.krhovjakova@vuchs.cz
Místo konání: Brno ul. Husova 16
Tel: 583 392 117  Fax: 583 392 129

Název akce: Vyškov - 26. 10. 2009 - Ekologické zemědělství: inovace, aktuality zajímavosti
Popis:
Seminář svazu PRO-BIO, který se uskuteční 26.10. 2009 od 9 hodin v AGROS Vyškov – Dědice a.s. Jízdárenská 590, Vyškov - Dědice
 

Pozvánka ve formátu PDF. (2 MB)

Začátek akce: 26. říjen 2009  Konec akce: 26. říjen 2009
Kontaktní osoba: Věra Kreutzerová  E-mail: vera.kreutzerova@pro-bio.cz
Místo konání: Vyškov
Tel: 583 216 609  Fax: 

Název akce: Přerov - školení - Cross compliance
Popis:

EKOTOXA - CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Vás zve na školení CROSS COMPLIANCE

Obsah:
 Přehled současně platných požadavků Cross Compliance a jejich splnění na úrovni zemědělského podniku v oblasti rostlinné i živočišné výroby.
 Kontroly požadavků a jejich hodnocení kontrolními orgány.
 Změny týkající se C - C v důsledku novely zákona o zemědělství a dalších předpisů.


Začátek akce: 2. listopad 2009  Konec akce: 2. listopad 2009
Kontaktní osoba: Kamila Lisalová  E-mail: kamila.lisalova@ekotoxa.cz
Místo konání: AZV, Wurmova 2, Přerov
Tel: 558 900 015  Fax: 

Název akce: Horka nad Moravou - 5. 11. 2009 - Cros compliance - RV
Popis:
KIS OK - AK OK a OAK Olomouc za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ (konzultační den) na téma :
Cross-compliance                         
- Zkušenosti z kontrol na úseku ochrany vod             Česká inspekce živ.prostředí
- Minim. požadavky pro používání CHOL                 Státní rostlinolék. správa
Začátek akce: 5. listopad 2009  Konec akce: 5. listopad 2009
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Lov. chata Horka
Tel: 603 718 171  Fax: 

Název akce: Přerov - 12. 11. 2009 - Datové schránky
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora v Přerově
za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ Informační systém datových schránek.
12. listopadu 2009  Zahájení :   12,00 h
Místo    :   počítačová učebna Stř. zemědělské školy v Přerově, Osmek 8

Z kapacitních důvodů jen pro předem přihlášené zájemce!


Začátek akce: 12. listopad 2009  Konec akce: 12. listopad 2009
Kontaktní osoba: Ing. František ŠPALEK  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Přerov
Tel: 607 655 020  Fax: 

Název akce: Jeseník/Rudice - 12. 11. 2009 - Šance mléko
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Jeseník za podpory Olomouckého kraje pořádají EXKURZI A SEMINÁŘ  SE ZEMĚDĚLSKOU TÉMATIKOU na téma - Šance mléko- TOKO ve službách moderního zemědělství
Automaty k prodeji mléka z farmy- nové formy prodeje
Navigační a řídící systémy pro optimalizaci chodu mechanizace
Praktické ukázky strojů na poli, jízdy


Začátek akce: 12. listopad 2009  Konec akce: 12. listopad 2009
Kontaktní osoba: Davidová Helena  E-mail:  oak@jes.cz
Místo konání: Jeseník/Rudice
Tel: 584411538, 739694926  Fax: 

Název akce: Bouzov - 18. 11. 2009 - ZEMĚDĚLSKÉ AGENDY
Popis:
 Seminář (více naleznete na http://www.aginfo.cz/seminare.php ) :
 
ZEMĚDĚLSKÉ AGENDY A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2010
18. listopadu 2009 13.00-16.00 hodin Hotel Bouzov, Bouzov 15, 783 25 Bouzov

Začátek akce: 18. listopad 2009  Konec akce: 18. listopad 2009
Kontaktní osoba: AG info®  E-mail: 
Místo konání: Hotel Bouzov, Bouzov 15
Tel: 493 524 745  Fax: 493 533 490

Název akce: Šumperk - 19. 11. 2009 - NITRÁTOVÁ SMĚRNICE požadavky na dotace
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní Agrární komora Šumperk za podpory Ústavu zemědělských a ekonomických informací Praha pořádají SEMINÁŘ na téma: NITRÁTOVÁ  SMĚRNICE požadavky na dotace:
Ing. Jiří GONDA, MZe Agentura pro zemědělství a venkov Šumperk
Seznámení s celostátní sítí pro venkov

Ing. Jan KLÍR, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha – Ruzyně


Začátek akce: 19. listopad 2009  Konec akce: 19. listopad 2009
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Hošková  E-mail: svazkdv@spk.cz
Místo konání: Šumperk, Nemocniční 53
Tel: 583 214 494  Fax: 

Název akce: Týn nad Bečvou - 24. 11. 2009 - Technologie pěstování ovoce a jeho ošetřování
Popis:

KIS OK - AK OK a OAK v Přerově za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ: Technologie pěstování ovoce a jeho ošetřování
Program :
- Zakládání velkovýrobních technologií pěstování ovoce
- Chemická ochrana ovocných sadů
- Prohlídka ovocných výsadeb a skladů ZD Týn

Zahájení :  9,00 h, zasedací místnost ZD „Podhradí“ Týn n/B.


Začátek akce: 24. listopad 2009  Konec akce: 24. listopad 2009
Kontaktní osoba: Ing. František ŠPALEK  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: ZD „Podhradí“ Týn n/B.
Tel: 607 655 020  Fax: 

Název akce: Skalka - 26. 11. 2009 - GAEC a CC, portál farmáře
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje, Okresní agrární komora v Prostějově a Agentura pro zemědělství a venkov  Prostějov za podpory Ústavu zemědělských a ekonomických informací Praha

pořádají SEMINÁŘ na téma: Dobrý zemědělský a ekologický stav a jeho dodržování v zemědělském podniku (GAEC) a kontroly podmíněnosti s využitím portálu farmáře


Začátek akce: 26. listopad 2009  Konec akce: 26. listopad 2009
Kontaktní osoba: MVDr.Augustin Kohoutek  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Restaurace „U Pramene“ Skalka,
Tel: 736 631 798  Fax: 

Název akce: Kokory - 27. 11. 2009 - pro ekonomy zemědělských podniků
Popis:

KIS OK -  Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora v Přerově za podpory Olomouckého kraje pořádají ŠKOLENÍ  pro ekonomy zemědělských podniků
Přednášející :  Doc.Ing. Karel Novotný, CSc., Ing. Bohumír Holeček
               Organizační kancelář Praha - Písek

Termín   :  pátek 27. listopadu 2009
Zahájení :  9,00 h
Místo    :  Motorest ZD Kokory


Začátek akce: 27. listopad 2009  Konec akce: 27. listopad 2009
Kontaktní osoba: Ing. František ŠPALEK  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Kokory
Tel: 607 655 020  Fax: 

Název akce: Šumperk - 1. 12. 2009 - GAEC a kontroly podmíněnosti s využitím portálu farmáře
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje, Okresní Agrární komora Šumperk, Agentura pro zemědělství a venkov Šumperk za podpory Ústavu zemědělských a ekonomických informací Praha pořádají SEMINÁŘ na téma: Dobrý zemědělský a ekologický stav, jeho dodržování v zemědělském podniku (GAEC) a kontroly podmíněnosti s využitím portálu farmáře


Začátek akce: 1. prosinec 2009  Konec akce: 1. prosinec 2009
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Hošková  E-mail: svazkdv@spk.cz
Místo konání: Šumperk, Nemocniční 53
Tel: 583 214 494  Fax: 

Název akce: Litovel - 2. 12. 2009 - Dotace pro zemědělce a jejich náplň
Popis:

KIS OK - AK OK a OAK Olomouc za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ (konzultační den) na téma :

Dotace pro zemědělce a jejich náplň                Asistenční centrum  a. s.

Místo :   MJM Litovel a.s., Cholinská 19, Litovel


Začátek akce: 2. prosinec 2009  Konec akce: 2. prosinec 2009
Kontaktní osoba: Ing. Porč Miloš   E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: MJM Litovel a.s., Cholinská 19
Tel: 603 718 171  Fax: 

Název akce: Jeseník - 3. 12. 2009 - GAEC a CC, portál farmáře
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje, Okresní agrární komora v Jeseníku a Agentura pro zemědělství a venkov Olomouc za podpory Ústavu zemědělských a ekonomických informací Praha pořádají SEMINÁŘ
na téma: Dobrý zemědělský enviromentální stav a jeho dodržování v zemědělském podniku (GAEC) a kontroly podmíněnosti s využitím portálu farmáře


Začátek akce: 3. prosinec 2009  Konec akce: 3. prosinec 2009
Kontaktní osoba: Davidová Helena  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: Hotel Slovan Jeseník, Masaryko
Tel: 584411538  Fax: 

Název akce: Olomouc - 9. 12. 2009 - GAEC, C-C a portál farmáře
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje, Okresní agrární komora Olomouc a Agentura pro zemědělství a venkov Olomouc za podpory Ústavu zemědělských a ekonomických informací Praha pořádají SEMINÁŘ na téma: Dobrý zemědělský enviromentální stav a jeho dodržování v zemědělském podniku (GAEC) a kontroly podmíněnosti s využitím portálu farmáře


Začátek akce: 9. prosinec 2009  Konec akce: 9. prosinec 2009
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail:  oakol@volny.cz
Místo konání: Blanická 1, Olomouc – zasedací
Tel: 585230670, 603718171  Fax: 

Název akce: Kokory - 10. 12. 2009 - GAEC, C-C a portál farmáře
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje, Okresní agrární komora v Přerově a  Agentura pro zemědělství a venkov Přerov za podpory Ústavu zemědělských a ekonomických informací Praha pořádají SEMINÁŘ na téma: Dobrý zemědělský a ekologický stav, jeho dodržování v zemědělském podniku (GAEC) a kontroly podmíněnosti s využitím portálu farmáře


Začátek akce: 10. prosinec 2009  Konec akce: 10. prosinec 2009
Kontaktní osoba: Ing. František Špalek  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel: 607655020  Fax: 

Název akce: Jednání OAK Olomouc
Popis:

Společné zasedání představenstva a dozorčí rady OAK Olomouc, které se uskuteční v pondělí 14. 12. 2009 od 12.00 hodin na lovecké chatě Horka nad Moravou


Začátek akce: 14. prosinec 2009  Konec akce: 14. prosinec 2009
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Horka nad Moravou
Tel: 58 523 0670  Fax: 58 523 0670

Název akce: Litovel - 15. 12. 2009 - Dotace pro zemědělce
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Olomouc za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ (konzultační den) na téma:

• D o t a c e  pro zemědělce a jejich náplň


Začátek akce: 15. prosinec 2009  Konec akce: 15. prosinec 2009
Kontaktní osoba: Ing. Porč Miloš   E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: MJM Litovel a. s., Cholinská 1
Tel: 603 718 171  Fax: 

Název akce: Pavlovice u Kojetína - Vánoční besídka a košt slivovice
Popis:

Obec Pavlovice u Kojetína na Prostějovsku pořádá v sobotu vánoční besídku a košt slivovice. Akce začne ve tři hodiny odpoledne v sále obecního úřadu v Pavlovicích. K tanci a poslechu bude hrát skupina Večerka.


Začátek akce: 19. prosinec 2009  Konec akce: 19. prosinec 2009
Kontaktní osoba: www.pavlovice.cz  E-mail: obecpavlovice@seznam.cz
Místo konání: Obec Pavlovice u Kojetína
Tel:   Fax: 

Název akce: Skalka - 19. 1. 2010 - GAEC a C-C
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Prostějov za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ na téma: Nové požadavky GAEC a výsledky kontrol Cross compliance v oblasti rostlinné a živočišné výroby
prezence od 8:30 hod.


Začátek akce: 19. leden 2010  Konec akce: 19. leden 2010
Kontaktní osoba: MVDr. Augustin Kohoutek  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Restaurace „U Pramene“ Skalka
Tel: 737 631 798  Fax: 

Název akce: Kokory - 21. 1. 2010 - Aktuality z oblasti přímých plateb, kontrola zdraví SZP a její dopady
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora v Přerově za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ na téma : Aktuality z oblasti přímých plateb, kontrola zdraví SZP a její dopady.

Zahájení :  10,00 h


Začátek akce: 21. leden 2010  Konec akce: 21. leden 2010
Kontaktní osoba: Ing. František ŠPALEK  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel: 607 655 020  Fax: 

Název akce: Bioenergetika - nová šance pro zemědělství
Popis:
Regionální seminář je uskutečněn v rámci dotačního titulu MZe ČR z Programu rozvoje venkova, opatření 1.3.1.
Další odborné vzdělávání a informační činnost. 

Termín konání:
21. ledna 2010 od 9 do 14 hodin

Místo konání: Velký sál ÚZEI, Slezská 7, Praha 2

Program semináře


Začátek akce: 21. leden 2010  Konec akce: 21. leden 2010
Kontaktní osoba: Josef Sívek  E-mail: 
Místo konání: Praha 2, Velký sál ÚZEI, Slezs
Tel:   Fax: 

Název akce: Šumperk - 21. 1. 2010 - Nové požadavky GAEC a CC
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní Agrární komora Šumperk
za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ na téma: Nové požadavky GAEC a výsledky kontrol Cross compliance v oblasti rostlinné a živočišné výroby

prezence od 12:00 hod.


Začátek akce: 21. leden 2010  Konec akce: 21. leden 2010
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Hošková  E-mail: svazkdv@spk.cz
Místo konání: AZV Šumperk, Nemocniční 53
Tel: 583214494  Fax: 

Název akce: Přerov - 29. 1. 2010 - PORTÁL FARMÁŘE V PRAXI
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora v Přerově za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ na téma : PORTÁL  FARMÁŘE  V PRAXI praktický seminář pro zemědělce přímo na počítači
Termín   :   pátek 29. ledna 2010
Zahájení :   9,00 h
Místo    :   počítačová učebna Stř. zemědělské školy v Přerově, Osmek 8
Lektorka :   Bc. Simona Prečanová, AZV Přerov


Začátek akce: 29. leden 2010  Konec akce: 29. leden 2010
Kontaktní osoba: Ing. František ŠPALEK  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Přerov
Tel: 607 655 020  Fax: 

Název akce: Šumperk - 2. 2. 2010 - Aktuální informace
Popis:
SEMINÁŘ:
   
• Světová finanční krize
• Porovnání ekonomiky zemědělství v EU 27, náklady, výrobní spotřeba, nájmy, cena práce
• Predikce vývoje produkce a cen obilovin, masa a mléka
• Kontrola zdraví SZP a dopady do zemědělství – modulace
• Návrh na využití článku 68 pro dojnice
• Top – Up a jejich stanovení

• Jak dál v SZP
Začátek akce: 2. únor 2010  Konec akce: 2. únor 2010
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Hošková  E-mail: svazkdv@spk.cz
Místo konání: Šumperk, Nemocniční 53
Tel: 583214494  Fax: 

Název akce: XIV. Agrární ples v Olomouci
Popis:

Okresní agrární komora v Olomouci pořádá tradiční v pořadí již XIV. Agrární ples ve Slovanském domě v Olomouci. K tanci a poslechu hraje hudební skupina TRIO BENE Olomouc, cimbálová muzika V. Hastíka.


Začátek akce: 5. únor 2010  Konec akce: 5. únor 2010
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Slovanský dům Olomouc
Tel: 585230670  Fax: 585230670

Název akce: V. Konference samospráv Olomouckého kraje
Popis:
Konference samospráv Olomouckého kraje. Olomoucký kraj na ni pozval starosty, celkem se jich přihlásilo 229. Hejtman Martin Tesařík, náměstci a ředitel krajského úřadu na ní představí dotační tituly v roce 2010. Vystoupí i zástupci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava rozdělující část evropských dotací, představitelé úřadů práce a regionální vedení České televize.

Začátek akce: 9. únor 2010  Konec akce: 9. únor 2010
Kontaktní osoba: Tomáš Kocych  E-mail: t.kocych@kr-olomoucky.cz.
Místo konání: RCO Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Litovel - 10. 2. 2010 - Aktuality z oblasti přímých plateb
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Olomouc za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ (konzultační den) na téma:

Aktuality z oblasti přímých plateb, kontrola zdraví SZP a její dopady
 – přednášející : Ing. Jaroslav Humpál – UZEI Praha


Začátek akce: 10. únor 2010  Konec akce: 10. únor 2010
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: MJM Litovel, Cholinská 19
Tel: 603 718 171  Fax: 

Název akce: Sluňákov - 16. - 17. 2. 2010 - Zemědělská půda – význam, péče, ochrana
Popis:

Bioinstitut, o.p.s. Vás opět srdečně zve na tradiční dvoudenní seminář
Zemědělská půda – význam, péče, ochrana
Přírodní zahrady
16. - 17. února 2010
Sluňákov, Horka nad Moravou


Začátek akce: 16. únor 2010  Konec akce: 17. únor 2010
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Valeška  E-mail: info@biospotrebitel.cz
Místo konání: Sluňákov, Horka nad Moravou
Tel: 272 660 501  Fax: 

Název akce: Výživa zvířat a její vliv na užitkovost a zdraví zvířete
Popis:

Odborný seminář v rámci projektu „Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe“

  • datum: 18. 2. 2010, zahájení v 9:00 hod.
  • místo: konferenční sál Výzkumného ústavu pro chov skotu, s.r.o. v Rapotíně
  • příhlášky do 11. 2. 2010

Začátek akce: 18. únor 2010  Konec akce: 18. únor 2010
Kontaktní osoba: Jana Krhovjáková  E-mail: jana.krhovjakova@vuchs.cz
Místo konání: Rapotín
Tel: 583 392 117;  Fax: 583 392 129

Název akce: Šumperk - 24. 2. 2010 - Nastavení systému Cross Compliance, kontrolní body
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní Agrární komora Šumperk za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ na téma: Nastavení systému Cross Compliance, kontrolní body.
Zakotvení systému cross compliance v naší legislativě, počet kontrolních bodů, nastavení kontrolního systému, sankčního systému, fungování informačního systému mezi kontrolními organizacemi a SZIF.


Začátek akce: 24. únor 2010  Konec akce: 24. únor 2010
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Hošková  E-mail: svazkdv@spk.cz
Místo konání: AZV MZe ČR Šumperk, Nemocniční
Tel: 583214494  Fax: 

Název akce: 1. jednání v roce 2010 partnerů Celostátní sítě pro venkov v Olomouckém kraji
Popis:

Krajská agentura pro zemědělství a venkov (KAZV) Olomoucký kraj (OK) jako koordinátor aktivit CSPV v OK organizuje jednání partnerů CSPV v OK, které se uskuteční v pátek 26. února 2010 ve velké zasedací místnosti KAZV OK, Olomouc, Blanická 1, 1.patro. Jednání začne v 9.30 hodin.


Začátek akce: 26. únor 2010  Konec akce: 26. únor 2010
Kontaktní osoba: Ing. Karel Stojan  E-mail: olk.kazv@mze.cz
Místo konání: Olomouc, Blanická 1
Tel: 585 206 411, 585 244 544  Fax: 585 244 543

Název akce: Management, welfare, ekonomika,výživa a výroba krmiv v chovu masného skotu
Popis:

Odborný seminář v rámci projektu „Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare zvířat“

  • datum: 3. 3. 2010, zahájení v 9:00 hod.
  • místo: konferenční sál Výzkumného ústavu pro chov skotu, s.r.o. v Rapotíně
  • příhlášky do 24. 2. 2010

Začátek akce: 3. březen 2010  Konec akce: 3. březen 2010
Kontaktní osoba: Jana Krhovjáková  E-mail: jana.krhovjakova@vuchs.cz
Místo konání: Rapotín
Tel: 583 392 117  Fax: 583 392 129

Název akce: Jednání Krajského sdružení NS MAS ČR
Popis:

Jednání Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR, o.s. v Olomouckém kraji.

Uskuteční se dne 4. března 2010 na KAZV v Olomouci.


Začátek akce: 4. březen 2010  Konec akce: 4. březen 2010
Kontaktní osoba: Tomáš Šulák  E-mail: tomas.sulak@mas-mostenka.cz
Místo konání: KAZV Olomouc, Blanická ulice
Tel: 775 949 142  Fax: 

Název akce: Brno - 17. 3. 2010 - POZEMKOVÉ ÚPRAVY a zemědělské podnikání
Popis:

Diskusní seminář, který se koná 17. 3. 2010 v zasedací místnosti SZIF Kotlářská  ul. č. 53, Brno - POZEMKOVÉ ÚPRAVY a zemědělské podnikání.

 Pozice zemědělských podnikatelů v procesu pozemkových úprav
Hodnocení pozemkových úprav zemědělskými podnikateli
Vazby dotační podpory zemědělského podnikání k pozemkovým úpravám


Začátek akce: 17. březen 2010  Konec akce: 17. březen 2010
Kontaktní osoba: Kotulánová Barbora  E-mail: kotulanova@vumopbrno.cz
Místo konání: Brno, Kotlářská 53
Tel: 541126283  Fax: 

Název akce: Hradčany (PR) - 18. 3. 2010 - Dotační možnosti pro obce
Popis:

Setkání Celostátní sítě pro venkov (CSPV) okresu Přerov, které se uskuteční dne          18. března 2010 v obci Hradčany, okres Přerov,  na téma  „Dotační možnosti pro obce“.

 


Začátek akce: 18. březen 2010  Konec akce: 18. březen 2010
Kontaktní osoba: Ing. Oto Chromčík  E-mail: simona.Precanova@mze.cz
Místo konání: obec Hradčany, okres Přerov
Tel: 581 29 29 11  Fax: 

Název akce: TECHAGRO 2010 – Brno
Popis:
Mezinárodní trojlístek veletrhů TECHAGRO, ANIMAL VETEX a SILVA REGINA, Světová výstava vývoje myslivosti a lesnictví a veletrh RYBAŘENÍ zaplní celý areál brněnského výstaviště od pavilonu A až po kulaté Zetko, včetně nemodernější haly P. Plné budou i všechny venkovní volné plochy.
Začátek akce: 21. březen 2010  Konec akce: 25. březen 2010
Kontaktní osoba: www.bvv.cz  E-mail: 
Místo konání: Brno, Výstaviště
Tel: 541 151 111  Fax: 

Název akce: Vliv výživy hospodářských zvířat na kvalitu živočišných produktů s důrazem na zdraví člověka
Popis:

Odborný seminář v rámci projektu „Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe“

  • datum: 25. 3. 2010, zahájení v 9:00 hod.
  • místo: konferenční sál Výzkumného ústavu pro chov skotu, s.r.o. v Rapotíně

Začátek akce: 25. březen 2010  Konec akce: 25. březen 2010
Kontaktní osoba: Jana Krhovjáková  E-mail: jana.krhovjakova@vuchs.cz
Místo konání: Rapotín
Tel: 583 392 117  Fax: 583 392 129

Název akce: SMARV - 26. 3. 2010
Popis:

Akce, kterou pořádá SMARV, o.p.s. dne 26. března 2010. Jedná se již o osmý seminář spojený s exkurzí v rámci projektu "Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov - SMARV".

Více informací najdete 

na http://www.smarv.cz/index.php?menu=4&article=39.


Začátek akce: 26. březen 2010  Konec akce: 26. březen 2010
Kontaktní osoba: Tomáš Šulák  E-mail: tomas.sulak@mas-mostenka.cz
Místo konání: Přerov a exkurze
Tel: 775 949 142  Fax: 

Název akce: Šumperk - 1. 4. 2010 - Praktické využití portálu Farmáře
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní Agrární komora Šumperk za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ na téma: Praktické využití portálu Farmáře

Seminář se bude konat na počítačové učebně, kde si zájemci budou moci program vyzkoušet. http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo12769


Začátek akce: 1. duben 2010  Konec akce: 1. duben 2010
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Hošková  E-mail: svazkdv@spk.cz
Místo konání: Šumperk, areál SOŠ Šumperk
Tel: 583214494  Fax: 

Název akce: Semináře - Podpora rozvoje regionálního odbytu BIOMLÉKA
Popis:

Bezplatné školení a exkurze na ekofarmy s produkcí biomléka- metodiky, návody a další materiály- bezplatné poradenství k ekologické produkci a zpracování mléka 
Témata: - chov dojnic, ovcí, koz- technologie chovu a ustájení zvířat, welfare- výživa, krmení a pastva zvířat- hygiena získávání mléka a faremní zpracování mléka- základy marketingu biopotravin a regionální marketing- prodej ze dvora.


Začátek akce: 6. duben 2010  Konec akce: 6. duben 2010
Kontaktní osoba: Nesrstová Kateřina   E-mail: pro-bio@pro-bio.cz
Místo konání: AMALTHEA s.r.o., Hvozd u Prost
Tel: 583 216 609  Fax: 583 216 609

Název akce: Praha - 13. 4. 20010 - Půda a ochrana zemědělského půdního fondu
Popis:

P O Z V Á N K A SPOLKU PRO OBNOVU VENKOVA ČR A CELOSTÁTNÍ SÍTĚ PRO VENKOV pod záštitou STÁLÉ  KOMISE SENÁTU PRO ROZVOJ VENKOVA na seminář „Půda a ochrana zemědělského půdního fondu v ekonomických souvislostech“,
který se koná  v úterý 13. dubna 2010 od 9,30 hod. v prostorách Ministerstva zemědělství ČR Těšnov 17, Praha 1
(zasedací místnost ve 4. poschodí)


Začátek akce: 13. duben 2010  Konec akce: 13. duben 2010
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Harnová  E-mail: harnova.marcela@tiscali.cz
Místo konání: Praha, MZe ČR
Tel:   Fax: 

Název akce: Seminář - Nové trendy ve výživě selat
Popis:
Odborný seminář Nové trendy ve výživě selat pořádá Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o. dne 13. 4. 2010 v Olomouci, Hotel Prachárna, Křelovská ulice 91.

Začátek akce: 13. duben 2010  Konec akce: 13. duben 2010
Kontaktní osoba: Jolana Konrádová  E-mail: konradova@biofaktory.cz
Místo konání: Olomouc, Prachárna
Tel: 602 682 707, 281 920 737 l.117  Fax: 281 925 246

Název akce: Praha - 14. 4. 2010 - Mají zemědělci a potravináři živit národ nebo si jídlo dovezeme
Popis:
Agentura NKL Žofín s.r.o. ve spolupráci s Agrární komorou ČR a Hospodářskou komorou ČR si Vás dovoluje pozvat na 102. ŽOFÍNSKÉ FÓRUM „Mají zemědělci a potravináři živit národ nebo si jídlo dovezeme?“<BR>Praha, palác Žofín, 14. dubna 2010 od 13,00 hod.
Začátek akce: 14. duben 2010  Konec akce: 14. duben 2010
Kontaktní osoba: www.zofin.cz  E-mail: marcela.buresova@zofin.cz
Místo konání: Praha, Žofín
Tel: 224 930 848  Fax: 224 932 539

Název akce: Šumperk - 14. 4. 2010 - Pracovní právo pro zemědělce
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní Agrární komora Šumperk za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ na téma:
    Pracovní právo pro zemědělce
Seminář bude zaměřen na výklad problémových ustanovení zákoníku práce a jejich aplikaci v praxi.
 
Přednáší: JUDr. Eva Slavíčková, OIP Olomouc


Začátek akce: 14. duben 2010  Konec akce: 14. duben 2010
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Hošková  E-mail: svazkdv@spk.cz
Místo konání: Šumperk, AZV, Nemocniční 53
Tel: 583214494  Fax: 

Název akce: Den Zetoru v Přerově - 15. 4. 2010
Popis:

Zetor ve spolupráci s partnery si Vás dovoluje pozvat na Den Zetoru, který se bude konat ve čtvrtek 15. dubna od 9:00 do 15:00 hodin v areálu Střední školy zemědělské, Osmek 47


Začátek akce: 15. duben 2010  Konec akce: 15. duben 2010
Kontaktní osoba: w w w . z e t o r . c o m  E-mail: www.zetor.com
Místo konání: Střední škola zemědělská, Osme
Tel:   Fax: 

Název akce: FLORA Olomouc- jarní etapa
Popis:

Mezinárodní zahradnická výstava a veletrh, jarní etapa. HORTIFARM- veletrh drobné zahradní mechanizace, JARNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY- prodejní trhy květin, zeleniny, semen, okrasných rostlin


Začátek akce: 22. duben 2010  Konec akce: 25. duben 2010
Kontaktní osoba: www.flora-ol.cz  E-mail: info@flora-ol.cz
Místo konání: Výstaviště FLORA Olomouc
Tel: 585726111  Fax: 585413370

Název akce: Horní Moštěnice - 23. 4. 2010 - Křížem krážem Moštěnkou
Popis:

Seminář "Křížem krážem Moštěnkou" se bude věnovat projektům cestovního ruchu v regionu Moštěnky (jižní Přerovsko), Holešovska a Podhostýnska.

Uskuteční se v pátek dne 23. dubna 2010 od 9 do 17 hodin v Kulturním domě v Horní Moštěnici.

http://www.smarv.cz/index.php?menu=4&article=41

http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=4&article=344


Začátek akce: 23. duben 2010  Konec akce: 23. duben 2010
Kontaktní osoba: Tomáš Šulák  E-mail: tomas.sulak@smarv.cz
Místo konání: KD v Horní Moštěnici
Tel: 775 949 142  Fax: 

Název akce: GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (GIS) V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU
Popis:

Školení je určeno pro pracovníky útvarů evidence půdy, agronomy a další zájemce ze zemědělské praxe.

Témata: základy GIS, práce s geografickými daty v prostředí jednoduchého software GIS volně přístupné veřejné mapové služby z internetu, mapové portály pro zemědělství, příklady praktických úloh (nájem půdy, pozemkové úpravy, dotace).


Začátek akce: 28. duben 2010  Konec akce: 29. duben 2010
Kontaktní osoba: Ing. Eva Brhelová  E-mail: eva.brhelova@ekotoxa.cz
Místo konání: Střední škola zemědělská Přero
Tel: 558 900 018  Fax: 

Název akce: Aktuální informace z AZV v Olomouci
Popis:
Seminář k dotacím v kulturní domě v Šumvaldě pořádá pro zemědělce hospodařící v okrese Olomouc Agentura pro zemědělství a venkov Olomouc
Začátek akce: 28. duben 2010  Konec akce: 28. duben 2010
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Mračková  E-mail: mrackova@mze.cz
Místo konání: KD Šumvald
Tel: 585 206 423, 602 715 025  Fax: 585 244 543

Název akce: Kulatý stůl - Příležitosti v Srbsku (Olomouc)
Popis:

Cílem "Kulatého stolu" je představit aktuální investiční a obchodní příležitosti v Srbsku a nástroje pro podporu exportu českých firem do této země


Začátek akce: 28. duben 2010  Konec akce: 28. duben 2010
Kontaktní osoba: www.rosiva.cz  E-mail: rosiva@rosiva.cz
Místo konání: Krajský úřad Olomouckého kraje
Tel:   Fax: 583 280 753

Název akce: Zástupci mikroregionů se setkají v Tučíně – Vesnici roku 2009
Popis:

V pořadí dvanácté pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje se uskuteční ve čtvrtek 29. dubna 2010 v obci Tučín na Přerovsku. Na jednání si zástupci venkova a ostatní představitelé regionu vymění zkušenosti s přípravou a realizací projektů obcí a mikroregionů a dozví se také nejaktuálnější informace o Regionálním operačním programu Střední Morava.


Začátek akce: 29. duben 2010  Konec akce: 29. duben 2010
Kontaktní osoba: Leona Valovičová  E-mail: vzdelani@kr-olomoucky.cz
Místo konání: Tučín na Přerovsku
Tel: 585 508 236 a 724 057 295   Fax: 

Název akce: Šumperk - 29. 4. 2010 - Stavební zákon a prováděcí vyhlášky
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní Agrární komora Šumperkza podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ na téma: Stavební zákon a prováděcí vyhlášky
 


Začátek akce: 29. duben 2010  Konec akce: 29. duben 2010
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Hošková  E-mail: svazkdv@spk.cz
Místo konání: AZV MZe Šumperk, Nemocniční 53
Tel: 583214494  Fax: 

Název akce: Opatovice u Hranic - 13. 5. 2010
Popis:

Pozvánka na seminář svazu PRO-BIO: Výživa mléčného skotu v ekologickém zemědělství založená na krmivech z trvalých travních porostů, který se uskuteční 13. května 2010 od 10 hodin na farmě Ing. Dalibora Vacka v Opatovicích u Hranic.


Začátek akce: 13. květen 2010  Konec akce: 13. květen 2010
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Valeška  E-mail: info@bioinstitut.cz
Místo konání: Opatovice u Hranic
Tel: 585 631 182  Fax: 

Název akce: Olomouc - 13. 5. 2010 - VENKOV PO ROCE 2013
Popis:

Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s partnery projektu Středomoravskou agenturou rozvoje venkova, MAS Horní Pomoraví a Moravskou vysokou školou Olomouc vás zve na konferenci se zahraničními hosty

VENKOV PO ROCE 2013 
Místní akce, partnerství a sítě. Rozvoj venkova – příležitost pro vědu. 


Začátek akce: 13. květen 2010  Konec akce: 13. květen 2010
Kontaktní osoba:  Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.   E-mail: pavel.saradin@upol.cz
Místo konání: RCO a Konvikt v Olomouci
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 14. 5. 2010 - Partnerství LEADER 2010
Popis:

Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR, o. s. v Olomouckém kraji ve spolupráci s Krajskou agenturou pro zemědělství a venkov v Olomouci a Spolkem pro obnovu venkova Olomouckého kraje jako partnery Celostátní sítě pro venkov s podporou Olomouckého kraje vás zvou na: česko-slovenská konference Partnerství LEADER 2010


Začátek akce: 14. květen 2010  Konec akce: 14. květen 2010
Kontaktní osoba: Julie Zendulková  E-mail: julie.zendulkova@moravska-cest
Místo konání: Konvikt v Olomouci
Tel: 724 111 510  Fax: 

Název akce: Valná hromada OAK Olomouc
Popis:

Dne 14. 5. 2010 od 9,30 h se koná Valná hromada okresní agrární komory okresu Olomouc v restauraci Křepelka u Olomouce.

 


Začátek akce: 14. květen 2010  Konec akce: 14. květen 2010
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Křelov - Křepelka
Tel:   Fax: 

Název akce: Prostějov - 3. 6. 2010 - Ochrana polních plodin v ekologickém zemedelství, produkce bioosiv
Popis:

Pozvánka na seminář svazu PRO-BIO: Ochrana polních plodin v ekologickém zemedelství, produkce bioosiv, který se uskuteční 3.6. 2010 od 10 hodin v Agentuře pro zemědělství a venkov, Aloise Krále 2655/3, Prostějov.


Začátek akce: 3. červen 2010  Konec akce: 3. červen 2010
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Valeška  E-mail: info@biospotrebitel.cz
Místo konání: AZV Prostějov
Tel: 272 660 501  Fax: 

Název akce: Shromáždění starostů regionu Střední Morava v Olomouci
Popis:

Shromáždění starostů regionu Střední Morava v Olomouci 8. června 2010 od 9.30 v prostorách REGION CENTRA, Jeremenkova 48b.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo12943


Začátek akce: 8. červen 2010  Konec akce: 8. červen 2010
Kontaktní osoba: Jiřina Nehybová  E-mail: info@narodni-regiony.cz.
Místo konání: RCO Olomouc
Tel: 731 181 814  Fax: 

Název akce: Polní den ve VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni
Popis:

Pořádaný v úterý 8. června v areálu ústavu.
Program semináře zahrnuje bohatou diskusi k výživnému a zdravotnímu stavu rostlin v letošním vlhkém a studeném ročníku a vhodným agrotechnickým opatřením a rovněž prohlídku řady polních pokusů. Bližší informace http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt156|mo12953


Začátek akce: 8. červen 2010  Konec akce: 8. červen 2010
Kontaktní osoba: Ing. Helena KUSÁ, Ph.D.  E-mail: kusa@vurv.cz
Místo konání: Praha 6 - Ruzyně
Tel: 233 022 266  Fax: 233 310 636

Název akce: Olomouc - 11. 6. 2010 - Představenstvo AK OK
Popis:

Jednání představenstva Agrární komory Olomouckého kraje 

Program:

 

1.      Zahájení

2.      Aktuální informace AK ČR

3.      Projekt Regionální potravina – Výrobek Olomouckého kraje

4.      Dožínky, KIS, významný projekt

5.      Příprava valné hromady

6.      Různé, diskuse, závěr


Začátek akce: 11. červen 2010  Konec akce: 11. červen 2010
Kontaktní osoba: Ing. Roman Beneš  E-mail: benes@milkagro.cz
Místo konání: Olomouc, Blanická 1
Tel:   Fax: 

Název akce: PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z KONTROL PODMÍNĚNOSTI V ROCE 2009
Popis:
Seminář v rámci programu rozvoje venkova odborný seminář

Termín: 15.6. 2010 od 8.00 hod. do 16.00 hod

Místo konání: Penzion HUSOVA, ul. Husova 947, Náměšť nad Oslavou


Začátek akce: 15. červen 2010  Konec akce: 15. červen 2010
Kontaktní osoba: Jitka Schellová  E-mail: schellova@zeraagency.eu
Místo konání: Náměšť nad Oslavou
Tel: 724 082 737  Fax: 568 620 547

Název akce: Čejkovice - 17. 6. 2010 - Léčivé rostliny v ekologickém zemědělství
Popis:
Seminář  PĚSTOVÁNÍ, SBĚR A ZPRACOVÁNÍ LÉČIVÝCH ROSTLIN V SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

 

KDE: Sluneční brána, Čejkovice

KDY: 17. června 2010  od  9,30 h


Začátek akce: 17. červen 2010  Konec akce: 17. červen 2010
Kontaktní osoba: www.bioinstitut.cz  E-mail: info@bioinstitut.cz
Místo konání: Čejkovice
Tel: 585 631 182  Fax: 

Název akce: Propojování místních akcí rozvoje venkova v Olomouckém kraji
Popis:

Seminář na téma "Nová zemědělská produkce" s následnou exkurzí se uskuteční v sobotu dne 19. 6. 2010 ve Starém Městě, a to v rámci regionálních BIOSLAVNOSTÍ, které můžete rovněž navštívit.
Více informací http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo12993


Začátek akce: 19. červen 2010  Konec akce: 19. červen 2010
Kontaktní osoba: Tomáš Šulák  E-mail: tomas.sulak@mas-mostenka.cz
Místo konání: Staré Město pod Sněžníkem
Tel: 775 949 142  Fax: 

Název akce: Bioslavnosti Staré Město pod Sněžníkem - 19. 6. 2010
Popis:
Rok se s rokem sešel a máme tady další BIOSLAVNOSTI! Letos již páté, jubilejní. BIOSLAVNOSTI pořádá již od roku 2006 společnost PRO-BIO ze Starého Města pod Sněžníkem s cílem představit bohatost nabídky produktů v biokvalitě a rozšířit povědomí o ekologickém zemědělství.

Začátek akce: 19. červen 2010  Konec akce: 19. červen 2010
Kontaktní osoba: http://www.probio.cz/aktuality  E-mail: 
Místo konání: Staré Město pod Sněžníkem
Tel:   Fax: 

Název akce: Humpolec - 22. 6. 2010 - Chov dojnic v ekologického zemědělství - hlavní problémy a jejich příčiny
Popis:

Seminář na téma "Chov dojnic v ekologického zemědělství - hlavní problémy a jejich příčiny" a který je určen pro ekologicky hospodařící zemědělce - pro konvenční zemědělce, kteří uvažují o přechodu na ekologickou produkci mléka -  pro producenty a zpracovatele mléka.
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo12944


Začátek akce: 22. červen 2010  Konec akce: 22. červen 2010
Kontaktní osoba: Andrea Vizinová  E-mail: andrea.vizinova@pro-bio.cz
Místo konání: Humpolec
Tel: 583 216 609  Fax: 

Název akce: Horka nad Moravou - 22. 6. 2010 - Význam a prezentace regionálních potravin
Popis:

MZe ČR a KIS OK - OAK Olomouc Vás zvou na seminář Význam a prezentace regionálních potravin
od 10.00 do 14.00
Potravinářská výroba - prvovýroba - zpracování - prodej, s důrazem na domácí produkci
Ing. Tomáš Kreutzer, ředitel úřadu Potravinářské komory ČR
Obchod a propagace v zemědělství a potravinářské výrobě
Ing. Petra Škopová, MBA  


Začátek akce: 22. červen 2010  Konec akce: 22. červen 2010
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Lovecká chata Horka nad Moravo
Tel: 585 230 670, 603 718 171  Fax: 

Název akce: Skalka - 24. 6. 2010 - Skladování, používání a evidence hnojiv
Popis:

Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Prostějov za podpory Olomouckého kraje pořádají seminář na téma:

·        Skladování, používání a evidence hnojiv v zemědělském podniku.
·        Novelizace legislativy na tomto úseku v letošním roce.
·        Hnojení z pohledu zemědělské praxe.


Začátek akce: 24. červen 2010  Konec akce: 24. červen 2010
Kontaktní osoba: MVDr. Augustin Kohoutek  E-mail: 
Místo konání:  Restaurace „U Pramene“ Skalk
Tel:   Fax: 

Název akce: Újezd u Uničova - 30. 6. 2010 - předžňová porada
Popis:

Předžňová porada dodavatelů a odběratelů, která se koná ve středu 30. června od 13,00 hodin v sále administrativní budovy ZODV Újezd u Uničova
Program:
1. informace z jednání celostátního obilnářského fóra
2. informace odběratelů k organizaci nákupu z letošních žní, kvalitativním parametrům aj.
3. diskuse


Začátek akce: 30. červen 2010  Konec akce: 30. červen 2010
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: ZODV Újezd u Uničova
Tel: 603718171  Fax: 

Název akce: Bioakademie 2010 - 10. ročník
Popis:

Lednice - lidé z praxe, výzkumu, obchodu, NNO i státní správy v oborech podporujících ekologické zemědělství (EZ) z více než 20 zemí v regionu střední a východní Evropy i Asie. Letos je rok biodiverzity. Připravili jsme mimo oslav i novou formu - meeting, jehož kostrou jsou interaktivní workshopy s výstupy do praxe.


Pozvánka
Přihlášky zasílejte na adresu:
andrea.vizinova@pro-bio.cz

Začátek akce: 30. červen 2010  Konec akce: 2. červenec 2010
Kontaktní osoba: Kateřina Nesrstová  E-mail: andrea.vizinova@pro-bio.cz
Místo konání: Lednice
Tel: 725 571 027  Fax: 

Název akce: Olomouc - 5. 8. 2010 - Současné trendy v chovu prasat
Popis:
Seminář Současné trendy v chovu prasat, se koná ve čtvrtek 5. srpna 2010 od 8,30 h v Hotelu Prachárna, Křelovská 91, Olomouc.

Začátek akce: 5. srpen 2010  Konec akce: 5. srpen 2010
Kontaktní osoba: Marie Dittrichová  E-mail: m.dittrichova@tekro.cz
Místo konání: Olomouc, Hotel Prachárna
Tel: 241022173  Fax: 

Název akce: Olomouc - 13. 8. 2010 - REGIONÁLNÍ POTRAVINA
Popis:
Zasedání hodnotitelské komise 1. ročníku soutěže REGIONÁLNÍ POTRAVINA OLOMOUCKÉHO KRAJE.
Začátek akce: 13. srpen 2010  Konec akce: 13. srpen 2010
Kontaktní osoba: Inag. Pavel Stonawský  E-mail: ak-olomoucky@quick.cz
Místo konání: Olomouc, Blanická 1
Tel:   Fax: 

Název akce: Štěpánovské hody svatého Vavřince
Popis:

Hody začínají v pátek 13. srpna a potrvají až do neděle. Ukázka lidových řemesel v podání Spolku řemesel ručních, Svatovavřinecký  Country Fest, dechová hudba Vlčnovjanka z Vlčnova, sobotní večerní ohňostroj, výstava drobného zvířectva, folklórní vystoupení nebo historický šerm jsou jen malým výčtem toho, co na hodovníky ve Štěpánově  čeká.


Začátek akce: 13. srpen 2010  Konec akce: 15. srpen 2010
Kontaktní osoba: .  E-mail: 
Místo konání: Štěpánov
Tel:   Fax: 

Název akce: FLORA Olomouc- letní etapa
Popis:
mezinárodní zahradnická výstava - letní etapa. LETNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY - prodej květin, zahradnického sortimentu, drobné zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb
Začátek akce: 19. srpen 2010  Konec akce: 22. srpen 2010
Kontaktní osoba: www.flora-ol.cz  E-mail: info@flora-ol.cz
Místo konání: Výstaviště FLORA Olomouc
Tel: +420585726111  Fax: 585413370

Název akce: Olomouc - 19. 8. 2010 - Celostátní síť pro venkov v Olomouckém kraji
Popis:

2.setkání (jednání) v roce 2010 partnerů Celostátní sítě pro venkov v Olomouckém kraji se uskuteční 19.8.2010.


Začátek akce: 19. srpen 2010  Konec akce: 19. srpen 2010
Kontaktní osoba: Ing. Karel Stojan  E-mail: olk.kazv@mze.cz
Místo konání: Olomouc, Blanická 1
Tel: 585 206 412 ; 585 206 411, 58  Fax: 585 244 543

Název akce: Země živitelka 2010
Popis:

37. ročník
Obnova a rozvoj venkova, rostlinná a živočišná výroba, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství, služby pro zemědělství, ostatní.

Vstupné:

Plné: 80,- Kč
Zlevněné: 45,- Kč
Školní výpravy: 20,- Kč
Rodinné: 170,- Kč

Začátek akce: 26. srpen 2010  Konec akce: 31. srpen 2010
Kontaktní osoba: www.vcb.cz  E-mail: info@vcb.cz
Místo konání: České Budějovice
Tel: 387 714 911   Fax: 387 714 263

Název akce: České Budějovice - 26. 8. 2010 - NOVÉ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNOLOGIE A JEJICH VYUŽITÍ
Popis:

Ministerstvo zemědělství Vás srdečně zve u příležitosti výstavy „Země živitelka“ na seminář
NOVÉ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNOLOGIE A JEJICH VYUŽITÍ
V POTRAVINÁŘSTVÍ

DATUM: 26. srpna 2010 od 14:00 (pavilon bude otevřen 20 min před začátkem semináře)             
MÍSTO KONÁNÍ:       Pavilon Z, Výstaviště České Budějovice


Začátek akce: 26. srpen 2010  Konec akce: 26. srpen 2010
Kontaktní osoba: www.bezpecnostpotravin.cz  E-mail: 
Místo konání: Země živitelka
Tel:   Fax: 

Název akce: Jesenické dožínky - 4. 9. 2010 - Bělá pod Pradědem
Popis:

Pozvánka na Jesenické dožínky 2010, dne 4. září 2010 v Bělé pod Pradědem

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo13120


Začátek akce: 4. září 2010  Konec akce: 4. září 2010
Kontaktní osoba: Davidová Helena   E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: Bělá pod Pradědem
Tel: 739694926  Fax: 

Název akce: OLOMOUC - 9. 9. 2010 - Pohled na ekonomickou situaci
Popis:

OHK Olomouc připravila setkání s předním odborníkem na ekonomii Prof. Ing. Milanem Zeleným, M.S., Ph.D. a jeho pohled na ekonomickou situaci.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13066


Začátek akce: 9. září 2010  Konec akce: 9. září 2010
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Havelka  E-mail: info@hkol.cz
Místo konání: Sál Bohemia, Kollárovo náměstí
Tel: 585 225 231, 585 223 554  Fax: 

Název akce: Šternberk - 11. 9. 2010 - - Ekojarmark a řemeslné trhy
Popis:
Agrární komora Olomouckého kraje organizuje ochutnávku oceněných „Regionálních potravin Olomouckého kraje“

v rámci akce  Ekojarmark a řemeslné trhy, Hlavní náměstí ve Šternberku, 11. 9. 2010


Začátek akce: 11. září 2010  Konec akce: 11. září 2010
Kontaktní osoba: www.sternberk.eu  E-mail: 
Místo konání: Šternberk
Tel:   Fax: 

Název akce: Přerov - 11. 9. 2010 - - Mistrovství ve vaření kotlíkových gulášů
Popis:
Agrární komora Olomouckého kraje organizuje ochutnávku oceněných „Regionálních potravin Olomouckého kraje“ v rámci akce

-  Mistrovství ve vaření kotlíkových gulášů, Výstaviště Přerov, 11. 9. 2010


Začátek akce: 11. září 2010  Konec akce: 11. září 2010
Kontaktní osoba: Ing. F. Špalek  E-mail: 
Místo konání: Výstaviště Přerov
Tel:   Fax: 

Název akce: Prostějov - 12. 9. 2010 - Setkání zemědělců a zástupců obcí v Olomouckém kraji
Popis:

U příležitosti tradičních prostějovských hodů – svátku Povýšení kostela Svatého kříže - se konají o víkendu 11. a 12. září v Prostějově Hanácké slavnosti, spojené s dožínkami Olomouckého kraje pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka a starosty města Prostějov Jana Tesaře.


Začátek akce: 12. září 2010  Konec akce: 12. září 2010
Kontaktní osoba: www.mestopv.cz  E-mail: 
Místo konání: náměstí Prostějov
Tel:   Fax: 

Název akce: Brno - 22. - 24. 9. 2010 - BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
Popis:

V rámci VI.mezinárodní konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY, která se koná v termínu 22.-.24 září 2009 na Mendelově univerzitě, si Vám dovolujeme ZDARMA nabídnout seminář na téma  „ ZEMĚDĚLCI A KOMPOSTOVÁNÍ  - UPLATNĚNÍ KOMPOSTU PŘI ZAVEDENÍ ODDĚLENÉHO SBĚRU BIOODPADU“, který se uskuteční 24.9.2010 od 9.00 do 13.00 hod. v aule Mendelovy univerzity v Brně.


Začátek akce: 22. září 2010  Konec akce: 24. září 2010
Kontaktní osoba: Jitka Schellová  E-mail: schellova@zeraagency.eu
Místo konání: MENDELU Brno
Tel: 568 620 070  Fax: 568 620 547

Název akce: Hostouň - Porážka a zpracování masa v podmínkách EZ
Popis:

Seminář na téma "Porážka a zpracování masa v podmínkách EZ" a který je určen jak pro ekologicky hospodařící zemědělce, tak i pro konvenční zemědělce.

 


Začátek akce: 29. září 2010  Konec akce: 29. září 2010
Kontaktní osoba: Andrea Vizinová  E-mail: andrea.vizinova@pro-bio.cz
Místo konání: Hostouň
Tel: +420 583 216 609  Fax: +420 583 216 609

Název akce: Olomouc - 5. 10. 2010 - Význam a propagace regionálních potravin
Popis:
MZe ČR a AK ČR Vás zvou na seminář Význam a propagace regionálních  potravin
Seminář se bude konat dne: 5. 10. 2010.
Místo konání: Hotel Sigma Olomouc, Jeremenkova 36, Olomouc (naproti hlavního nádraží ČD)
Začátek akce: 5. říjen 2010  Konec akce: 5. říjen 2010
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Hotel Sigma Olomouc
Tel: 603 71 81 71  Fax: 

Název akce: FLORA Olomouc- lpodzimní etapa
Popis:
Výstava ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků - podzimní etapa. PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY - prodejní trhy květin, ovoce, zeleniny, okrasných a ovocných dřevin, drobné zahradní mechanizace. OLIMA - festival gastronomie a nápojů
Začátek akce: 7. říjen 2010  Konec akce: 10. říjen 2010
Kontaktní osoba: www.flora-ol.cz  E-mail: info@flora-ol.cz
Místo konání: Výstaviště FLORA Olomouc
Tel: +420585726111  Fax: 585413370

Název akce: Seminář ukáže cestu k čistšímu ovzduší
Popis:

Jak mohou nejnovější vědecké poznatky přispět k čistšímu ovzduší zjistí účastníci vzdělávacího semináře s názvem „Nanotechnologie v procesech snižování emisí“. Akce pořádaná pod záštitou náměstka hejtmana Pavla Horáka se koná 7. října 2010 od 10 hodin v prostorách kongresového sálu v budově Krajského úřadu Olomouckého kraje na ulici Jeremenkova 40a v Olomouci.


Začátek akce: 7. říjen 2010  Konec akce: 7. říjen 2010
Kontaktní osoba:  Pavel Horák  E-mail: info@nanoklastr.cz.
Místo konání: RCO Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Výrobek OK 2010
Popis:
V salonku hotelu Flora v Olomouci proběhne ocenění 11 výrobkům a jejich výrobcům v rámci soutěže "Výrobek Olomouckého kraje 2010" za účasti hejtmana Olomouckého kraje Ing. M. Tesaříka.
Začátek akce: 15. říjen 2010  Konec akce: 15. říjen 2010
Kontaktní osoba: Bc. Hošková Lucie  E-mail: hoskova.lucie@centrum.cz
Místo konání: hotel Flora Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Litovel - 21. 10. 2010 - Zobecnění poznatků z inspekční činnosti v roce 2010
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Olomouc za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ (konzultační den) na téma:

Zobecnění  poznatků z inspekční činnosti v roce 2010 přednášející :  
Ing.Vladimír Diviš - vedoucí oddělení inspekční činnosti RO SZIF Olomouc
Ing. Martina Mulačová - koordinátorka   inspekcí RO SZIF Olomouc


Začátek akce: 21. říjen 2010  Konec akce: 21. říjen 2010
Kontaktní osoba: Ing. Porč Miloš  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: MJM Litovel a. s.
Tel: 603 718 171  Fax: 

Název akce: Pardubice - Nové poznatky v ochraně rostlin a požadavky EU na zacházení s přípravky na OR
Popis:

Česká společnost rostlinolékařská vás srdečně zve na XIII. Rostlinolékařské dny zaměřené na téma "Nové poznatky v ochraně rostlin a požadavky EU na zacházení s přípravky na OR", které se konají ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Pardubicích.
Program naleznete v pozvánce .Pro elektronické vyplnění a odeslání přihlášky můžete použít formát RTF  nebo pro tisk verzi do formátu A5


Začátek akce: 3. listopad 2010  Konec akce: 4. listopad 2010
Kontaktní osoba: http://www.rostlinolekari.cz/  E-mail: 
Místo konání: Pardubice
Tel:   Fax: 

Název akce: Pohořelice - 4. 11. 2010 - Výživa dojnic: výběr hybridů, výroba a hodnocení kukuřičných siláží
Popis:

Agrovýzkum Rapotín s.r.o., pracoviště Pohořelice, si Vás dovoluje pozvat na seminář „Výživa dojnic: výběr hybridů, výroba a hodnocení kukuřičných siláží“, který se koná dne 4. listopadu 2010 v v konferenčním sále Městského úřadu v Pohořelicích.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Pozvánku, včetně přihlášky si můžete stáhnout na webu: http://www.vuchs.cz/akce


Začátek akce: 4. listopad 2010  Konec akce: 4. listopad 2010
Kontaktní osoba: www.vuchs.cz  E-mail: ales.vesely@seznam.cz
Místo konání: konferenční sál Městského úřad
Tel: 519 426 000; 721 939 068  Fax: 

Název akce: Velká Bystřice - 4. 11. 2010 - Regionální potraviny – příležitost pro výrobce
Popis:

Potravinářská komora České republiky si Vás dovoluje pozvat na:  SEMINÁŘ "Regionální potraviny – příležitost pro výrobce“, který se uskuteční ve čtvrtek dne 4. listopadu 2010 od 10:00 hodin v Hotelu Zámek Velká Bystřice, Zámecké náměstí 773,  Velká Bystřice (Olomouc)


Začátek akce: 4. listopad 2010  Konec akce: 4. listopad 2010
Kontaktní osoba: Alexandra Adámková  E-mail: adamkova@foodnet.cz
Místo konání: Velká Bystřice
Tel: 296 411 193, 606 723 818  Fax: 

Název akce: Přijďte ochutnat Regionální potraviny Olomouckého kraje
Popis:

Agrární komora Olomouckého kraje Vás srdečně zve na ochutnávku oceněných "Regionálních potravin Olomouckého kraje".

Dne 4.11.2010 od 10:00 do 16:00 hod.
v supermarketu Terno, Horní Lán 9, Olomouc.


Začátek akce: 4. listopad 2010  Konec akce: 4. listopad 2010
Kontaktní osoba: Bc. Hošková Lucie  E-mail: hoskova.lucie@centrum.cz
Místo konání: TERNO, Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Přijďte ochutnat Regionální potraviny Olomouckého kraje
Popis:
Agrární komora Olomouckého kraje Vás srdečně zve na ochutnávku oceněných "Regionálních potravin Olomouckého kraje".
 
Dne 5.11.2010 od 10:00 do 16:00 hod.
v OD  Coop Jednota, Lipnická 5, Hranice IV - Drahotuše

Začátek akce: 5. listopad 2010  Konec akce: 5. listopad 2010
Kontaktní osoba: Bc. Hošková Lucie  E-mail: hoskova.lucie@centrum.cz
Místo konání: Drahotuše
Tel:   Fax: 

Název akce: Přijďte ochutnat Regionální potraviny Olomouckého kraje
Popis:
Agrární komora Olomouckého kraje Vás srdečně zve na ochutnávku oceněných "Regionálních potravin Olomouckého kraje".

Dne 5.11.2010 od 10:00 do 16:00 hod.
v OD  Senimo, Pasteurova 905/10, Olomouc.
Začátek akce: 5. listopad 2010  Konec akce: 5. listopad 2010
Kontaktní osoba: Bc. Hošková Lucie  E-mail: hoskova.lucie@centrum.cz
Místo konání: SENIMO, Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Kokory - 10. 11. 2010 - Ochrana vod před znečištěním dusičnany
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora v Přerově
za podpory Ústavu zemědělských a ekonomických informací Praha pořádají seminář na téma :
Ochrana vod před znečištěním dusičnany – podmínky pro používání a skladování hnojiv
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13234


Začátek akce: 10. listopad 2010  Konec akce: 10. listopad 2010
Kontaktní osoba: Ing. František ŠPALEK  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel:  607 655 020  Fax: 

Název akce: Horka nad Moravou - 12. 11. 2010 - Zemědělství a životní prostředí
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Olomouc za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ (konzultační den) na téma: Zemědělství a životní prostředí přednášející :  Dr. Ing. Petr Marada – Mendelova univerzita Brno
      
Termín : pátek  12. 11. 2010, zahájení v 9,30 hodin

Místo : Lovecká chata Horka nad Moravou


Začátek akce: 12. listopad 2010  Konec akce: 12. listopad 2010
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Horka nad Moravou
Tel: 603 718 171  Fax: 

Název akce: Kroměříž - 12. 11. 2010 - Chov dojnic, koz a ovcí, hygiena získávání mléka, faremní zpracování mléka
Popis:

Seminář na téma "Chov dojnic, koz a ovcí, hygiena získávání mléka, faremní zpracování mléka, technologie a způsoby, prodej ze dvora" je určen pro ekologicky hospodařící zemědělce, pro konvenční zemědělce, kteří uvažují o přechodu na ekologickou produkci mléka,  pro producenty a zpracovatele mléka a také pro zájemce o tuto problematiku.
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13254


Začátek akce: 12. listopad 2010  Konec akce: 12. listopad 2010
Kontaktní osoba: Andrea Vizinová  E-mail: andrea.vizinova@pro-bio.cz
Místo konání: Kroměříž
Tel: +420 583 216 609  Fax: 

Název akce: Bouzov - 18. 11. 2010 - Nové expozice a obnova dědictví
Popis:

Seminář "Nové expozice a obnova dědictví" v rámci projektu Krajského sdružení NS MAS ČR v Olomouckém kraji, který se tentokrát uskuteční dne 18. listopadu 2010 v regionu MAS Moravská cesta na Bouzově. Více informací najdete
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13237


Začátek akce: 18. listopad 2010  Konec akce: 18. listopad 2010
Kontaktní osoba: Tomáš Šulák  E-mail: tomas.sulak@smarv.cz
Místo konání: Bouzov
Tel: 775 949 142  Fax: 

Název akce: Šumperk - 24. 11. 2010 - Průběžné vyhodnocení kontrol GAEC za rok 2010 a nové požadavky GAEC a SMR p
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní Agrární komora Šumperk za podpory Ústavu zemědělských a ekonomických informací Praha pořádají SEMINÁŘ na téma: „Průběžné vyhodnocení kontrol GAEC za rok 2010 a nové požadavky GAEC a SMR platné od 1. 1. 2011“ a postřehy z praxe s poukazem na chyby, kterých se zemědělci dopouštějí


Začátek akce: 24. listopad 2010  Konec akce: 24. listopad 2010
Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Vítámvásová  E-mail: svazkdv@spk.cz
Místo konání: Šumperk, AZV, Nemocniční 53
Tel: 583 214 494  Fax: 

Název akce: Olomouc - 1. 12. 2010 - Učňovské a střední zemědělské školství v Olomouckém kraji
Popis:
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13263
Začátek akce: 1. prosinec 2010  Konec akce: 1. prosinec 2010
Kontaktní osoba: Ing. Karel Stojan  E-mail: olk.kazv@mze.cz
Místo konání: Olomouc, Blanická 1
Tel:   Fax: 

Název akce: Kokory - 2. 12. 2010 - GAEC a kontroly podmíněnosti, výsledky kontrol
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora v Přerově za podpory Ústavu zemědělských a ekonomických informací Praha pořádají SEMINÁŘ na téma : Průběžné vyhodnocení kontrol GAEC za rok 2010 a nové požadavky GAEC a SMR platné od 1. 1. 2011
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13274


Začátek akce: 2. prosinec 2010  Konec akce: 2. prosinec 2010
Kontaktní osoba: Ing. F. Špalek  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Kokory, motorest
Tel: 607655020  Fax: 

Název akce: Setkání partnerů CSPV v Olomouckém kraji
Popis:

3.setkání (jednání) v roce 2010 partnerů Celostátní sítě pro venkov v Olomouckém kraji


Začátek akce: 3. prosinec 2010  Konec akce: 3. prosinec 2010
Kontaktní osoba: Ing. Karel Stojan  E-mail: olk.kazv@mze.cz
Místo konání: Olomouc, Blanická 1
Tel: 585 206 412 ; 585 206 411, 58  Fax: 585 244 543

Název akce: Litovel - 7. 12. 2010 - GAEC a kontroly podmíněnosti, výsledky kontrol
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora v Olomouci za podpory Ústavu zemědělských a ekonomických informací Praha pořádají SEMINÁŘ na téma : Průběžné vyhodnocení kontrol GAEC za rok 2010 a nové požadavky GAEC a SMR platné od 1. 1. 2011


Začátek akce: 7. prosinec 2010  Konec akce: 7. prosinec 2010
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: MJM Litovel, Cholinská 19
Tel:   Fax: 

Název akce: Skalka - 9. 12. 2010 - GAEC a kontroly podmíněnosti, výsledky kontrol
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora v Prostějově za podpory Ústavu zemědělských a ekonomických informací Praha pořádají SEMINÁŘ na téma : Průběžné vyhodnocení kontrol GAEC za rok 2010 a nové požadavky GAEC a SMR platné od 1. 1. 2011


Začátek akce: 9. prosinec 2010  Konec akce: 9. prosinec 2010
Kontaktní osoba: MVDr. Augustin Kohoutek  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Skalka - lázně
Tel:   Fax: 

Název akce: Štědrý den
Popis:

Štědrý den


Začátek akce: 24. prosinec 2010  Konec akce: 24. prosinec 2010
Kontaktní osoba: .  E-mail: 
Místo konání: .
Tel:   Fax: 

Název akce: Silvestr
Popis:
Silvestr, konec roku 2010.
Začátek akce: 31. prosinec 2010  Konec akce: 31. prosinec 2010
Kontaktní osoba: .  E-mail: 
Místo konání: .
Tel:   Fax: 

Název akce: Nový rok 2011
Popis:
Nový rok 2011.
Začátek akce: 1. leden 2011  Konec akce: 1. leden 2011
Kontaktní osoba: .  E-mail: 
Místo konání: .
Tel:   Fax: 

Název akce: Sympozium - ziskovost pěstování obilnin
Popis:

Jak maximalizovat ziskovost pěstování obilnin v roce 2011

Sympozium se koná dne  6. 1. 2011 v kongresovém sále Pegasus Olomouc

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt156|mo13355


Začátek akce: 6. leden 2011  Konec akce: 6. leden 2011
Kontaktní osoba: Ing. Drahomír Rygál  E-mail: ZVÚ Kroměříž
Místo konání: RCO Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Kokory - 19. 1. 2011 - Školení agronomů k aktuálním otázkám ochrany rostlin
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora v Přerově za podpory Olomouckého kraje si Vás dovolují pozvat na tradiční Školení agronomů k aktuálním otázkám ochrany rostlin

Termín :   20. ledna 2011
  prezence od 7,30 hod.
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt156|mo13344


Začátek akce: 19. leden 2011  Konec akce: 19. leden 2011
Kontaktní osoba: Ing. F. Špalek  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel: 607655020  Fax: 

Název akce: Kokory - 20. 1. 2011 - Školení agronomů k aktuálním otázkám ochrany rostlin
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora v Přerově za podpory Olomouckého kraje si Vás dovolují pozvat na tradiční Školení agronomů k aktuálním otázkám ochrany rostlin

Termín :   20. ledna 2011
  prezence od 7,30 hod.
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt156|mo13345


Začátek akce: 20. leden 2011  Konec akce: 20. leden 2011
Kontaktní osoba: Ing. F. Špalek  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel: 607655020  Fax: 

Název akce: Kokory - 27. 1. 2011 - ÚČETNÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA OČEKÁVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2011
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora v Přerově za podpory Olomouckého kraje pořádají   seminář na téma :

ÚČETNÍ  A  DAŇOVÁ  PROBLEMATIKA OČEKÁVANÉ ZMĚNY  PRO ROK 2011
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13357


Začátek akce: 27. leden 2011  Konec akce: 27. leden 2011
Kontaktní osoba: Ing. ŠPALEK František  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Kokory, motorest
Tel: 607 655 020  Fax: 

Název akce: Olomouc - 8. 2. 2011 - o HNOJIVECH A OSIVECH POLNÍCH PLODIN
Popis:

MJM Litovel a.s. si Vás dovoluje pozvat na seminář o HNOJIVECH A OSIVECH POLNÍCH PLODIN
Seminář se koná dne 8.2.2011 v motorestu ZLATÁ KŘEPELKA – (u dálnice) Olomouc - Skrbeň
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt156|mo13380


Začátek akce: 8. únor 2011  Konec akce: 8. únor 2011
Kontaktní osoba: ing.Jitka Neischlová  E-mail: neischlova@mjm.cz
Místo konání: motorest ZLATÁ KŘEPELKA
Tel: 602 768 341  Fax: 

Název akce: Olomouc - 10. 2. 2011 - ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÝCH ZEMĚDĚLCŮ
Popis:
Společnost mladých agrárníků České republiky pořádá seminář ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÝCH ZEMĚDĚLCŮ - zkušenosti příjemců a praktický návod k zahájení podnikání
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13367
Začátek akce: 10. únor 2011  Konec akce: 10. únor 2011
Kontaktní osoba: Šárka Hošková  E-mail: krizova@smacr.cz
Místo konání: Hotel Milotel, Hamerská 46, Ol
Tel: + 420 724 506 933  Fax: 

Název akce: Výroba kukuřičné siláže a stanovení její výživné hodnoty
Popis:
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha – Uhříněves, NutriVet, s.r.o. Pohořelice
Pozvánka na mezinárodní konferenci
Výroba kukuřičné siláže a stanovení její výživné hodnoty
15. únor   2011 od  9.00 hod. v Pohořelicích
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt156|mo13376
Začátek akce: 15. únor 2011  Konec akce: 15. únor 2011
Kontaktní osoba: Ing. Y. Tyrolová  E-mail: loucka.radko@vuzv.cz
Místo konání: Pohořelice
Tel: 731 650 836  Fax: 267710779

Název akce: Horka nad Moravou - 15.-16. 2. 2011 - Ekologické zemědělství a změna klimatu
Popis:

2 denní seminář ,,Ekologické zemědělství a změna klimatu", který se bude konat 15.- 16.února 2011 v Ekologickém centru Sluňákov Horka nad Moravou. Podrobnější program v příloze případně ke stažení zde :
www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=866&
n=ekologicke-zemedelstvi-a-zmena-klimatu.html
.


Začátek akce: 15. únor 2011  Konec akce: 16. únor 2011
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Valeška  E-mail: info@biospotrebitel.cz
Místo konání: Ekologické centrum Sluňákov
Tel: 272 660 501  Fax: 

Název akce: Přerov - 15. 2. 2011 - ŠKOLENÍ osob zacházejících s přípravky na ochranu rostlin
Popis:

OAK v Přerově organizuje  ŠKOLENÍ  osob zacházejících s přípravky na ochranu rostlin dle zák. č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči v platném znění, včetně souvisejících předpisů a nařízení  a zák. č. 356/2003 Sb. o chem. látkách a chem. přípravcích v platném znění, včetně souvisejících předpisů a nařízení a zásad správného a bezpečného používání přípravků na ochranu rostlin.


Začátek akce: 15. únor 2011  Konec akce: 15. únor 2011
Kontaktní osoba: Ing. F. Špalek  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: zasedací místnost MZe ČR, Wur
Tel: 581 210 956  Fax: 581 210 956

Název akce: Přerov - 17. 2. 2011 - ŠKOLENÍ osob zacházejících s přípravky na ochranu rostlin
Popis:

OAK v Přerově organizuje  ŠKOLENÍ  osob zacházejících s přípravky na ochranu rostlin dle zák. č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči v platném znění, včetně souvisejících předpisů a nařízení  a zák. č. 356/2003 Sb. o chem. látkách a chem. přípravcích v platném znění, včetně souvisejících předpisů a nařízení a zásad správného a bezpečného používání přípravků na ochranu rostlin.


Začátek akce: 17. únor 2011  Konec akce: 17. únor 2011
Kontaktní osoba: Ing. F. Špalek  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: zasedací místnost MZe ČR, Wur
Tel: 581 210 956  Fax: 581 210 956

Název akce: Šumperk - 18.2. 2011 - školení Portál farmáře 2011
Popis:
KIS OK - AK OK, OAK Šumperk za podpory Olomouckého kraje pořádají
SEMINÁŘ na téma: Praktické využití portálu Farmáře 2011
Přednáší:  Ing. Josef Vrzáň a kolektiv
Termín :   pátek 18. 2. 2011, 8:30  - 15:00 hodin
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13409
Začátek akce: 18. únor 2011  Konec akce: 18. únor 2011
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Hošková  E-mail: svazkdv@spk.cz
Místo konání: Zemědělská 3, Šumperk
Tel: 583 214 494  Fax: 

Název akce: Olomouc - 22. - 25. 2. 2011 - školení osob zacházejících s přípravky na ochranu rostlin
Popis:

Okresní agrární komora Olomouc, Blanická 3, 772 00 Olomouc, tel., fax: 585 230 670, e-mail: oakol@volny.cz organizuje jednodenní školení osob zacházejících s přípravky na ochranu rostlin dle zák. č. 326/2004 Sb. ve znění platných předpisů a zák. č. 353/2003 Sb. ve znění platných předpisů.
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt156|mo13360


Začátek akce: 22. únor 2011  Konec akce: 25. únor 2011
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomouc, Blanická 1
Tel: 585 230 670  Fax: 585 230 670

Název akce: Olomouc - 22.-23. 2. 2011 - portál farmáře
Popis:

Portál FARMÁŘ  pomoc při  vedení evidence v rostlinné výrobě

Olomouc - Gorazdovo nám. 1 (SZEŠ), 772 11 Olomouc, 22. –  23.02. 2011

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13413
Začátek akce: 22. únor 2011  Konec akce: 23. únor 2011
Kontaktní osoba: ing. Jan Šeda  E-mail: jseda@ideahelp.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: 465 676792  Fax: 465 676767

Název akce: Olomouc - 24. 2. 2011 - portál farmáře - zoo
Popis:

Olomouc - Gorazdovo nám. 1 (SZEŠ), 772 11 Olomouc, 24.02. 2011
Portál FARMÁŘ pomoc pro zootechnika

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13414


Začátek akce: 24. únor 2011  Konec akce: 24. únor 2011
Kontaktní osoba: ing. Jan Šeda  E-mail: jseda@ideahelp.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: 465 676792  Fax: 465 676767

Název akce: Skalka - 8. 3. 2011 - GAEC, SMR, portál farmáře
Popis:

KIS OK - AK OK a OAK Prostějov za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ na téma:

•Aktuální situace v českém zemědělství a hodnocení kontrol podmíněnosti 2010
•Změna GAEC a SMR na rok 2011 přináší problémy
•Portál farmáře – možnosti využití v zem.podniku

Přednáší:
Ing.Pavel Stonawský, poradce v registru Mze
Ing.Petra Vrtělová, vedoucí AZV Prostějov


Začátek akce: 8. březen 2011  Konec akce: 8. březen 2011
Kontaktní osoba: MVDr. Augustin Kohoutek  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Restaurace U Pramene Skalka
Tel: 737 631 798  Fax: 

Název akce: Olomouc - 22. - 23. 3. 2011 - GIS v zemědělské praxi
Popis:

EKOTOXA Vás zve na kurz GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (GIS) V  ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI
OLOMOUC      22. – 23. 3. 2011
Střední škola zemědělská Olomouc, U Hradiska 4

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13446


Začátek akce: 22. březen 2011  Konec akce: 23. březen 2011
Kontaktní osoba: Ing. Eva Brhelová  E-mail: eva.brhelova@ekotoxa.cz
Místo konání: Střední škola zemědělská Olomo
Tel: 558 900 018  Fax: 

Název akce: FLORA OLOMOUC - jarní etapa
Popis:

Mezinárodní zahradnická výstava a veletrh, jarní etapa
Jarní zahradnické trhy
prodejní trhy květin, zeleniny, semen, okrasných rostlin, školkařských výpěstků, zahradnických pomůcek a potřeb
Hortifarm
veletrh drobné zahradní mechanizace, zahradnických pomůcek a potřeb
Informace pro vystavovatele / návštěvníky
Partner výstavy www.ireceptar.cz


Začátek akce: 28. duben 2011  Konec akce: 1. květen 2011
Kontaktní osoba: www.flora-ol.cz  E-mail: 
Místo konání: Flora Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomoucké zemědělsko – potravinářské fórum
Popis:

Agrární komora Olomouckého kraje, Potravinářská komora České republiky Vás zvou na

Olomoucké zemědělsko – potravinářské fórum,
pořádané pod záštitou Ing. Pavla Horáka, náměstka hejtmana Olomouckého kraje

Aktuální problémy a budoucnost agropotravinářského komplexu ČR
Termín konání:  pondělí 16. května 2011 od 9.00 hodin


Začátek akce: 16. květen 2011  Konec akce: 16. květen 2011
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Hynaisova 10, Olomouc
Tel: 585 230 670, 603 718 171  Fax: 

Název akce: Hodnotitelská komise Regionální potravina
Popis:

Dne 20. 5. 2011 od 11 hodin zasedá Hodnotitelská komise Regionální potraviny Olomouckého kraje.

Na programu je hodnocení přihlášených potravin do této soutěže. Výsledkem bude předložení návrhu ministru zemědělství ČR k udělení této značky potravinám vyrobeným v Olomouckém kraji.


Začátek akce: 20. květen 2011  Konec akce: 20. květen 2011
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Stonawský  E-mail: pavel.stonawsky@seznam.cz
Místo konání: Olomouc, Blanická 1
Tel: 724202889  Fax: 

Název akce: Valná hromada OAK Olomouc
Popis:
Řádná valná hromada Okresní agrární komory Olomouc, 20. května 2011 od 9,30 hodin v motorestu „Zlatá křepelka“

 


Začátek akce: 20. květen 2011  Konec akce: 20. květen 2011
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: motorest Zlatá křepelka
Tel:   Fax: 

Název akce: Sportovní hry mikroregionu Lipensko
Popis:

Od 8 do 16 hodin uskuteční tradiční Sportovní hry mikroregionu Lipensko. Již 7. ročník této oblíbené akce se letos odehraje v Dolním Újezdě. Soutěžit se bude v malé kopané, volejbale, nohejbale a stolním tenisu.

Hlavní pořadatel: TJ Sokol Dolní Újezd
Další pořadatelé: Obec Dolní Újezd a DSO mikroregionu Lipensko


Začátek akce: 21. květen 2011  Konec akce: 21. květen 2011
Kontaktní osoba: Tomáš Šulák  E-mail: tomas.sulak@obec-veselicko.cz
Místo konání: sportovní areál v Dolním Újezd
Tel: 775 949 142  Fax: 

Název akce: Olomouc - 24. 5. 2011 - Nové trendy ve výživě prasnic
Popis:

Špičková reprodukce prasnic, životaschopnost a vyrovnanost selat ve vrhu i připravenost selat k odstavu jsou tedy klíčovými faktory pro efektivní chov prasat. Proto jsme pro Vás připravili seminář: “Nové trendy ve výživě prasnic“ Věříme, že Vás odborný program zaujme a přijmete naše pozvání do Znojma, Olomouce nebo Prahy. S pozdravem Ing. Pavel Grauer 


Začátek akce: 24. květen 2011  Konec akce: 24. květen 2011
Kontaktní osoba: Jolana Konrádová  E-mail: jolana.konradova@nutreco.com
Místo konání: Olomouc, Hotel Prachárna
Tel: +420 602 682 707  Fax: 

Název akce: Křtiny - 2. 6. 2011 - Nástroj pro hodnocení stavebních záměrů obce
Popis:

MAS Moravský kras o.s. si Vás dovoluje pozvat na seminář
Nástroj pro hodnocení stavebních záměrů obce – ekonomické, ekologické a sociální aspekty
termín: 2. června, od 9:30 – 16:00
Místo: zámek Křtiny, učebna

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13535


Začátek akce: 2. červen 2011  Konec akce: 2. červen 2011
Kontaktní osoba: Marie Horáková   E-mail: horakova@mas-moravsky-kras.cz
Místo konání: zámek Křtiny
Tel: 511 141 728   Fax: 

Název akce: Kulatý stůl - Příležitosti v Srbsku (Brno)
Popis:

Cílem „Kulatého stolu“ je poskytnout účastníkům aktuální ekonomické informace o Srbsku, představit jeho investiční a obchodní potenciál, konkrétní bezcelní průmyslové zóny, praktické informace o zakládání firem a nástroje České exportní banky na podporu exportu českých firem do této země.
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo13588


Začátek akce: 14. červen 2011  Konec akce: 14. červen 2011
Kontaktní osoba: NEWBalkan.com  E-mail: rosiva@rosiva.cz
Místo konání: Krajský úřad Jihomoravského kr
Tel: 583 280 753  Fax: 

Název akce: NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
Popis:

přehlídka hospodářských zvířat, prezentace chovatelských technologií a technologií pro výrobu krmiv, novinky a trendy v oblasti živočišné výroby, výstavu zemědělských strojů a zařízení
 
Zvýrazněné téma BIOMASA. 
VÝSTAVA bude probíhat souběžně s Mezinárodní výstavou chovatelských potřeb PROPET, Mezinárodní výstavou psů INTERCANIS a Mezinárodní výstavou koček INTERFELIS.
www.vystavazvirat.cz


Začátek akce: 23. červen 2011  Konec akce: 26. červen 2011
Kontaktní osoba: www.vystavazvirat.cz   E-mail: www.vystavazvirat.cz
Místo konání: Brno, Výstaviště
Tel:   Fax: 

Název akce: Bouzov - 23. 6. 2011 - Přírodě blízká protipovodňová opatření
Popis:

Potýká se Vaše obec nebo její okolí s přívalovými srážkami, s povodněmi, s vodní erozí? Chcete tuto situaci řešit a nevíte odkud začít?

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR Vás zvou na seminář Přírodě blízká protipovodňová opatření OP ŽP oblast podpory 1.3 a 6.4


Začátek akce: 23. červen 2011  Konec akce: 23. červen 2011
Kontaktní osoba: Ing. Eva Birgusová  E-mail: eva.birgusova@ekotoxa.cz
Místo konání: Hotel BOUZOV, Bouzov 15
Tel: 724200837  Fax: 

Název akce: Brno - 24. 6. 2011 - Podnikatelské forum
Popis:

POZVÁNKA na mezinárodní podnikatelské fórum, které se uskuteční v rámci Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky v pátek 24. června 2011 od 9.30 hod. do 13. 30 hod. v Rotundě pavilonu A na Brněnském výstavišti


Začátek akce: 24. červen 2011  Konec akce: 24. červen 2011
Kontaktní osoba: Hana Volešáková  E-mail: sekretariat@akcr.cz
Místo konání: Brno, Výstaviště
Tel: 224 215 946  Fax: 

Název akce: Den s Lesy ČR - 24.6. 2011 - u Chaty Josef
Popis:
Den s Lesy ČR, 24.6., u Chaty Josef, v části obce Rohle nazývané Janoslavice, v blízkosti  obce Dubicko u Zábřehu, okres Šumperk, Olomoucký kraj
Začátek akce: 24. červen 2011  Konec akce: 24. červen 2011
Kontaktní osoba: Zbyněk Boublík  E-mail: Boublik@lesycr.cz
Místo konání: Rohle - Janoslavice
Tel: 724 813 301  Fax: 

Název akce: Bioakademie 2011 - 11. ročník
Popis:

Ve dnech 30. června - 1. července se v Lednici na Moravě, v prostorách Zahradnické fakulty, bude konat pravidelná mezinárodní konference ekologického zemědělství Bioakademie. Letošní, již 11. ročník, je věnován regionalitě ve spojení s biopotravinami, rozvojem regionu a zmírňováním dopadů klimatické změny.
www.pro-bio.cz/bioak.


Začátek akce: 30. červen 2011  Konec akce: 1. červenec 2011
Kontaktní osoba: Milan Kouřil   E-mail: milan.kouril@pro-bio.cz
Místo konání: Lednice na Moravě
Tel: + 420 724 395 536   Fax: 

Název akce: Újezd u Uničova - 1. 7. 2011 - diskuze s Ing. J. Březinou
Popis:

Pozvánka na diskusi s Ing. Janem Březinou, poslancem Evropského parlamentu, v pátek 1. července 2011 od 9.00 hodin v zasedacím sále Zemědělsko - obchodního družstva vlastníků Újezd u Uničova.

Na setkání budou podány informace z jednání EP o reformě SZP po roce 2013.


Začátek akce: 1. červenec 2011  Konec akce: 1. červenec 2011
Kontaktní osoba: Ing. Roman Beneš  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Újezd u Uničova
Tel:   Fax: 

Název akce: Ing. Karel Stojan
Popis:
Poslední rozloučení s Ing. Karlem Stojanem, ředitelem KAZV Olomoucký kraj, se bude konat v sobotu 2. 7. 2011 v 9.30 hodin v katedrále sv. Václava v Olomouci.
Začátek akce: 2. červenec 2011  Konec akce: 2. červenec 2011
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Stonawský  E-mail: 
Místo konání: Olomouc, katedrála sv. Václava
Tel:   Fax: 

Název akce: BIOSLAVNOSTI - 16. 7. 2011 - Staré Město pod Sněžníkem
Popis:

Stalo se již tradicí, že naše firma – PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. pořádá pravidelně každé léto BIOSLAVNOSTI - osvětově-kulturně-zábavní akci s trhem s produkty ekologického zemědělství, exkurzemi, odbornými přednáškami, hudebním doprovodem a celodenním dětským koutkem.

Fotografie z minulého roku je možné si prohlédnout a stáhnout zde:

http://picasaweb.google.com/111522685320742539909


Začátek akce: 16. červenec 2011  Konec akce: 16. červenec 2011
Kontaktní osoba: Ing. Barbora Hernychová  E-mail: hernychova@probio.cz
Místo konání: Staré Město pod Sněžníkem
Tel: 777 935 189  Fax: 

Název akce: Tršice - Oslavy 150. výročí založení chmelařské Tršické oblasti
Popis:

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo13661

 [ pozvánka ]


Začátek akce: 13. srpen 2011  Konec akce: 13. srpen 2011
Kontaktní osoba:  [ pozvánka ]   E-mail: 
Místo konání: Zámecký park Tršice
Tel:   Fax: 

Název akce: FLORA OLOMOUC - letní etapa
Popis:
Mezinárodní zahradnická výstava a veletrh, letní etapa
Informace pro vystavovatele / návštěvníky
Partner výstavy www.ireceptar.cz
Letní zahradnické trhy
prodej květin, zahradnického sortimentu a drobné zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb

Začátek akce: 18. srpen 2011  Konec akce: 21. srpen 2011
Kontaktní osoba: www.flora-ol.cz  E-mail: 
Místo konání: Flora Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: 20. 8. 2011 - Šumperk - Folklórní slavnosti
Popis:

Ochutnávka Regionálních potravin Olomouckého kraje v rámci Foklórních slavností v Šumperku.

Zahájení v 8 hodin.

GPS: 49°57'56.598"N, 16°58'43.440"E


Začátek akce: 20. srpen 2011  Konec akce: 20. srpen 2011
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: oaksumperk@email.cz
Místo konání: Šumperk
Tel:   Fax: 

Název akce: Země živitelka 2011
Popis:

38. ročník
Obnova a rozvoj venkova, rostlinná a živočišná výroba, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství, služby pro zemědělství, ostatní.


Začátek akce: 25. srpen 2011  Konec akce: 30. srpen 2011
Kontaktní osoba: www.vcb.cz  E-mail: 
Místo konání: České Budějovice
Tel:   Fax: 

Název akce: Hanácká dožínková pouť - Dub nad Moravou
Popis:

Program: 10,15 h slavnostní průvod obcí
               10,30 h Slavnostní děkovná mše svatá (celebruje arcibiskup Jan Graubner)
                12,30 - 18,00 h odpolední kulturní program
               18,00 - 23,00 h Lidová veselice s dechovou hudbou
slavnostní křest Hanácké kuchařky


Začátek akce: 27. srpen 2011  Konec akce: 27. srpen 2011
Kontaktní osoba: .  E-mail: 
Místo konání: Dub nad Moravou
Tel:   Fax: 

Název akce: 27. 8. 2011 - Olomouc - Obchodní dům TERNO
Popis:

Ochutnávka Regionálních potravin Olomouckého kraje v supermarketu TERNO v Olomouci.

Zahájení v 8 hodin.

 GPS: 49°34'29.971"N, 17°13'51.407"E


Začátek akce: 27. srpen 2011  Konec akce: 27. srpen 2011
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomouc, Nová ulice
Tel:   Fax: 

Název akce: Újezd u Uničova - 2. 9. 2011 - diskuze s Mgr. H. Fajmonem
Popis:

Pozvánka na diskusi s Mgr. Hynkem Fajmonem, poslancem Evropského parlamentu, v pátek 2. září 2011 od 11.00 hodin v zasedacím sále Zemědělsko - obchodního družstva vlastníků Újezd u Uničova.
Hlavním tématem diskuse je Společná zemědělská politika a dění v Evropském parlamentu.


Začátek akce: 2. září 2011  Konec akce: 2. září 2011
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Újezd u Unočova ZOD
Tel:   Fax: 

Název akce: 3. 9. 2011 - Bělá pod Pradědem - Jesenické dožínky
Popis:

Ochutnávka Regionálních potravin Olomouckého kraje v rámci Jesenických dožínek.

Zahájení v 8 hodin.

GPS: 50°9'3.605"N, 17°12'6.788"E


Začátek akce: 3. září 2011  Konec akce: 3. září 2011
Kontaktní osoba: Helena Davidová  E-mail:  oak@jes.cz
Místo konání: Bělá pod Pradědem
Tel: 584 411 538,43  Fax: 

Název akce: Jednání představenstva AK OK
Popis:
Dne 5. 9. 2011 ve 13 h proběhne v Olomouci na Blanické 1 jednání představenstva Agrární komory Olomouckého kraje.
Začátek akce: 5. září 2011  Konec akce: 5. září 2011
Kontaktní osoba: Ing. Roman Beneš  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomouc, Blanická 1
Tel:   Fax: 

Název akce: Přerov - 10. 9. 2011 - Krajské dožínky Olomouckého kraje
Popis:

Krajské dožínky Olomouckého kraje se budou konat 10. září 2011 letos v Přerově na výstavišti. Dožínky budou v době od 10.00 hod. do 13.00 hod., budou součástí velké a již delší dobu hojně navštěvované akce Zubrfest a Mistrovství ČR ve vaření kotlíkových gulášů. Odpoledne budou vystupovat známe kapely.


Začátek akce: 10. září 2011  Konec akce: 10. září 2011
Kontaktní osoba: Ing. F. Špalek  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Výstaviště Přerov
Tel:   Fax: 

Název akce: 10. 9. 2011 - Přerov výstaviště - Dožínky Olomouckého kraje
Popis:

Ochutnávka Regionálních potravin Olomouckého kraje v rámci Dožínek Olomouckého kraje a Mistrovství ve vaření kotlíkových gulášů.

Zahájení v 8 hod.

GPS: 49°27'54.463"N, 17°27'1.031"E


Začátek akce: 10. září 2011  Konec akce: 10. září 2011
Kontaktní osoba: Ing. F. Špalek  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Výstaviště Přerov
Tel:   Fax: 

Název akce: 10. 9. 2011 - Uničov - Uničovský jarmark
Popis:

Ochutnávka Regionálních potravin Olomouckého kraje v rámci Uničovského jarmarku.

Zahájení v 8 hodin.

GPS: 49°46'15.637"N, 17°7'17.931"E


Začátek akce: 10. září 2011  Konec akce: 10. září 2011
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: oaksumperk@email.cz
Místo konání: Uničov, náměstí
Tel:   Fax: 

Název akce: 11. 9. 2011 - Prostějov - Hanácké slavnosti
Popis:

Ochutnávka Regionálních potravin Olomouckého kraje v rámci Hanáckých slavností v Prostějově.

Zahájení v 8 hodin.

GPS: 49°28'20.935"N, 17°6'37.128"E


Začátek akce: 11. září 2011  Konec akce: 11. září 2011
Kontaktní osoba: MVDr. Augustin Kohoutek  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Prostějov, náměstí
Tel:   Fax: 

Název akce: 17. 9. 2011 - Zábřeh - Zábřežský jarmark
Popis:

Ochutnávka Regionálních potravin Olomouckého kraje v rámci Zábřežského jarmarku.

Zahájení v 8 hodin.

GPS: 49°52'54.375"N, 16°52'35.364"E


Začátek akce: 17. září 2011  Konec akce: 17. září 2011
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: oaksumperk@email.cz
Místo konání: Zábřeh
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 20. 9. 2011 - Exportní seminář
Popis:

Pozvánka na Exportní seminář - regionální akce na podporu českých exportérů, který se koná dne 20. září 2011 od 9:00 do 15:00 hodin v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40A, Olomouc.
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13724


Začátek akce: 20. září 2011  Konec akce: 20. září 2011
Kontaktní osoba: Bc. Jana Procházková  E-mail: prochazkova@khkok.cz
Místo konání: RCO Olomouc
Tel:   Fax: 587 332 066

Název akce: Chcete rozumět řeči krav
Popis:
Společnost Alltech organizuje školení přímo na farmě ZD Unčovice.
Začátek akce: 21. září 2011  Konec akce: 21. září 2011
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Berka  E-mail: omarsikova@alltech.com
Místo konání: ZD Unčovice
Tel: 244 462 344  Fax: 

Název akce: 1. 10. 2011 - Olomouc - Obchodní dům SENIMO
Popis:

Ochutnávka Regionálních potravin Olomouckého kraje v supermarketu SENIMO.

Zahájení v 8 hodin.

GPS: 49°35'57.480"N, 17°16'24.180"E


Začátek akce: 1. říjen 2011  Konec akce: 1. říjen 2011
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomouc, Senimo
Tel:   Fax: 

Název akce: 8. 10. 2011 - Hranice - Farmářský den
Popis:

Ochutnávka Regionálních potravin Olomouckého kraje v rámci Farmářského dne.

Zahájení v 8 hodin.

GPS: 49°33'1.754"N, 17°44'5.398"E


Začátek akce: 8. říjen 2011  Konec akce: 8. říjen 2011
Kontaktní osoba: Ing. F. Špalek  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Hranice, u zámku
Tel:   Fax: 

Název akce: Skalka - 11. 10. 2011 - Eroze v LPIS, GAEC 2, Nitrátovka
Popis:

KIS OK - AK OK a Ústav zemědělské ekonomiky a informací,v rámci projektu Informační podpora pro zemědělce v České republice, zve na seminář Změny v provádění nitrátové směrnice od roku 2012 a nové nastavení GAEC 2, Eroze v LPIS.    http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13750


Začátek akce: 11. říjen 2011  Konec akce: 11. říjen 2011
Kontaktní osoba: MVDr. Augustin Kohoutek  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Skalka - lázně
Tel: 737 631 798   Fax: 

Název akce: FLORA OLOMOUC - Hortikomplex,OLIMA
Popis:
Výstava ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků
Partner výstavy www.ireceptar.cz
Podzimní zahradnické trhy
prodejní trhy květin, ovoce, zeleniny, okrasných a ovocných dřevin, drobné zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb
OLIMA
festival gastronomie a nápojů
prezentace REGIONÁLNÍCH POTRAVIN

Začátek akce: 13. říjen 2011  Konec akce: 16. říjen 2011
Kontaktní osoba: www.flora-ol.cz  E-mail: 
Místo konání: Flora Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: 13.10. 2011 - Olomouc - Výstava FLORA
Popis:

Ochutnávka Regionálních potravin Olomouckého kraje v rámci zahájení výstavy OLIMA na olomouckém výstavišti.

Zahájení v 9 hodin.

GPS: 49°35'19.114"N, 17°14'47.548"E


Začátek akce: 13. říjen 2011  Konec akce: 13. říjen 2011
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomoc, Flora
Tel:   Fax: 

Název akce: Chov ovcí a koz, faremní zpracování mléka a prodej ze dvora
Popis:

Pozvánka na seminář na téma "Chov ovcí a koz, faremní zpracování mléka a prodej ze dvora" a které jsou určeny jak pro ekologicky hospodařící zemědělce, tak i pro konvenční zemědělce, pro producenty a zpracovatele mléka.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13726


Začátek akce: 13. říjen 2011  Konec akce: 13. říjen 2011
Kontaktní osoba: Andrea Vizinová  E-mail: andrea.vizinova@pro-bio.cz
Místo konání: Pribyslav
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 13. 10. 2011 - informační systém HELIOS
Popis:

Pozvánka na zemědělský seminář
„ZASEL. HNOJIL. SKLIDIL. A VĚDĚL CO, KDY, KDE A KDO… „

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 13. října 2011 od 9:00 do 14:00 hodin v Regionálním centru Olomouc, Jeremenkova 1211/40B, Olomouc-Hodolany


Začátek akce: 13. říjen 2011  Konec akce: 13. říjen 2011
Kontaktní osoba: Hana Srncová   E-mail: hsrncova@inmedias.eu
Místo konání: RCO Olomouc
Tel: 519 512 902  Fax: 

Název akce: Vyhodnocení Regionální potraviny Olomouckého kraje 2011
Popis:

Dne 13. 10. 2011 ve 13 h proběhne slavnostní vyhodnocení soutěže Regionální potravina Olomouckého kraje 2011 v rámci festivalu gastronomie a nápojů OLIMA na výstaviště Flóra Olomouc, v pavilonu E. Vyhodnocení je spojeno s ochutnávkou oceněných výrobků a zúčastní se i  hejtman Olomouckého kraje.


Začátek akce: 13. říjen 2011  Konec akce: 13. říjen 2011
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: oaksumperk@email.cz
Místo konání: Výstaviště FLORA Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Litovel - 13. 10. 2011 - Eroze v LPIS, GAEC 2, Nitrátovka
Popis:

KIS OK - AK OK a Ústav zemědělské ekonomiky a informací,v rámci projektu Informační podpora pro zemědělce v České republice, zve na seminář Změny v provádění nitrátové směrnice od roku 2012 a nové nastavení GAEC 2, Eroze v LPIS.   http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13751


Začátek akce: 13. říjen 2011  Konec akce: 13. říjen 2011
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: MJM Litovel, Cholinská 19
Tel: 585 230 670  Fax: 

Název akce: Vyhodnocení Výrobek Olomouckého kraje 2011
Popis:

Dne 14. 10. 2011 ve 13 h proběhne slavnostní vyhodnocení soutěže Výrobek Olomouckého kraje 2011 (Výrobek OK 2011) v rámci festivalu gastronomie a nápojů OLIMA na výstaviště Flóra Olomouc, v pavilonu E. Vyhodnocení je spojeno s ochutnávkou oceněných výrobků.


Začátek akce: 14. říjen 2011  Konec akce: 14. říjen 2011
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: oaksumperk@email.cz
Místo konání: Výstaviště FLORA Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Chov dojnic, faremní zpracování mléka a prodej ze dvora
Popis:

Pozvánka na seminář na téma "Chov dojnic, faremní zpracování mléka a prodej ze dvora" a které jsou určeny jak pro ekologicky hospodařící zemědělce, tak i pro konvenční zemědělce, pro producenty a zpracovatele mléka.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13726


Začátek akce: 18. říjen 2011  Konec akce: 18. říjen 2011
Kontaktní osoba: Andrea Vizinová  E-mail: andrea.vizinova@pro-bio.cz
Místo konání: Kuncice pod Ondrejníkem
Tel: 583 216 609  Fax: 

Název akce: Regionfest ve dnech 21.- 22. října v Praze
Popis:
Prodej a prezentace vítězných Regionálních potravin z celé ČR v Praze na náměstí J. z Poděbrad spojené se slavnostním večerem pro úspěšné výrobce kvalitních oceněných potravin.
Začátek akce: 21. říjen 2011  Konec akce: 22. říjen 2011
Kontaktní osoba: www.regionalnipotravina.cz  E-mail: 
Místo konání: Praha
Tel:   Fax: 

Název akce: Šumperk - 21.10.2011 - Džemfest
Popis:

Multižánrový festival Džemfest v pátek 21. října spustí naplno v hlavním večeru a přitom roztáhne svá křídla i nad oblast gastronomie. K vynikající muzice se budou servírovat tradiční jídla Jeseníků a Regionální potraviny Olomouckého kraje. Kdo se na Džem chystá, neměl by doma večeřet. Byl by to hřích.


Začátek akce: 21. říjen 2011  Konec akce: 21. říjen 2011
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: oaksumperk@email.cz
Místo konání: Šumperk
Tel:   Fax: 

Název akce: Šumperk - 26.10.2011 - Eroze v LPIS, GAEC 2, Nitrátovka
Popis:

KIS OK - AK OK a Ústav zemědělské ekonomiky a informací,v rámci projektu Informační podpora pro zemědělce v České republice, zve na seminář Změny v provádění nitrátové směrnice od roku 2012 a nové nastavení GAEC 2, Eroze v LPIS.
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13762


Začátek akce: 26. říjen 2011  Konec akce: 26. říjen 2011
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: svazkdv@spk.cz
Místo konání: Šumperk, AZV, Nemocniční 53
Tel: 583 214 494   Fax: 

Název akce: Kokory - 27. 10. 2011 - Eroze v LPIS, GAEC 2, Nitrátovka
Popis:

KIS OK - AK OK a Ústav zemědělské ekonomiky a informací,v rámci projektu Informační podpora pro zemědělce v České republice, zve na seminář Změny v provádění nitrátové směrnice od roku 2012 a nové nastavení GAEC 2, Eroze v LPIS.  http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13763


Začátek akce: 27. říjen 2011  Konec akce: 27. říjen 2011
Kontaktní osoba: Ing. F. Špalek  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel: 607655020  Fax: 

Název akce: Pozvánka na Venkovské trhy ve Šternberku
Popis:
Město Šternberk ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR pořádají třetí „Venkovské trhy“ na náměstí ve Šternberku, které se uskuteční 29. října 2011, od 7,30 h.
Mediálním partnerem je Rádio Haná.
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo13772

Začátek akce: 29. říjen 2011  Konec akce: 29. říjen 2011
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Stonawský  E-mail: pavel.stonawsky@seznam.cz
Místo konání: Hlavní náměstí Šternberk
Tel:   Fax: 

Název akce: Jeseník - 31.10.2011 - Novela Zákoníku práce
Popis:
Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Jeseník za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ na téma :   
• Novela zákoníku práce platná od 8.7. 2011
• Změna zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti od roku 2012
• Diskuze, odpovědi na otázky
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13774

Začátek akce: 31. říjen 2011  Konec akce: 31. říjen 2011
Kontaktní osoba: Helena Davidová  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: Restaurace „U RADNICE“ Masary
Tel: 739694926  Fax: 

Název akce: Farmářské trhy v Šumperku - 4. - 5. 11. 2011
Popis:

V Šumperku se s úspěchem uchytily v poslední době oblíbené Farmářské trhy. Letošní sezónu uzavřou farmáři v pátek 4. a v sobotu 5. listopadu. „V rámci trhů představí Okresní Agrární komora Šumperk projekt Ministerstva zemědělství "Regionální potravina Olomouckého kraje".http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo13786


Začátek akce: 4. listopad 2011  Konec akce: 5. listopad 2011
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: oaksumperk@email.cz
Místo konání: Šumperk,Hlavní třída
Tel:   Fax: 

Název akce: Nová Hradečná - 7. - 8. 11. 2011 - Leader- budoucnost venkova
Popis:

Setkání v rámci Celostátní sítě pro venkov na dvoudenní seminář Leader- budoucnost venkova. Seminář se bude konat ve dnech 7. - 8. 11. 2011 v Nové Hradečné.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13779


Začátek akce: 7. listopad 2011  Konec akce: 8. listopad 2011
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Mračková  E-mail: mrackova@mze.cz
Místo konání: Nová Hradečná
Tel: 585206423  Fax: 

Název akce: Skalka - 15.11.2011 - siláže
Popis:

KIS OK - AK OK a OAK Prostějov za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ na téma:
•Nová technologie sklizně a konzervace objemných krmiv glycidové-kukuřice,čirok,luskovinoobilné směsky bílkovinné –víceleté pícniny a jejich kombinace

•Nejnovější poznatky nutričních a dietetických parametrů kukuřičných siláží a minimalizace dietetických poruch ve výživě skotu a dojnic


Začátek akce: 15. listopad 2011  Konec akce: 15. listopad 2011
Kontaktní osoba: MVDr. Augustin Kohoutek  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Skalka - lázně
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 21.11.2011 - Ekonomické , marketingové a obchodní fórum
Popis:

II . reprezentační ročník „Ekonomické, marketingové a obchodní  fórum předsedů, ředitelů, majitelů a manažerů společností  zemědělství, potravinářství, výroby, obchodu, služeb, bankovnictví a pojišťovnictví  a  zástupců a představitelů MAS a mikroregionů Moravy  a  Slezska"    http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt199|mo13789


Začátek akce: 21. listopad 2011  Konec akce: 21. listopad 2011
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Tomšů  E-mail: jaroslav.tomsu@volny.cz
Místo konání: Výstaviště FLORA Olomouc
Tel: 774 848 668   Fax: 

Název akce: Jeseník - 23. 11. 2011 - GAEC 2, Eroze v LPIS
Popis:

KIS OK - AK OK a OAK Jeseník za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ na téma : Nové nastavení GAEC 2, Eroze v LPIS

Termín :      středa    23. 11. 2011   od 9 hod.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13835


Začátek akce: 23. listopad 2011  Konec akce: 23. listopad 2011
Kontaktní osoba: Helena Davidová  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání:  Střední odborná škola Jeseník
Tel:   Fax: 

Název akce: Šumperk - 24. 11. 2011 - Portál farmáře
Popis:

Školení portál farmáře a související problematika
Témata: portál farmáře- úvod, základní pracovní operace, práce s mapovými vrstvami- nitrátová směrnice, stupně erozní ohroženosti, zakládání areálů, základy evidence zvířat, nakládání se statkovými hnojivy, ochranná pásma ve vztahu k používání prostředků na ochranu rostlin  http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13804


Začátek akce: 24. listopad 2011  Konec akce: 24. listopad 2011
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: oaksumperk@email.cz
Místo konání: Šumperk,Zemědělská 3
Tel: 583 214 494  Fax: 

Název akce: Horka nad Moravou - 28.11. 2011 - Zobecnění poznatků z inspekční činnosti
Popis:

SEMINÁŘ (konzultační den) na téma: Zobecnění  poznatků z inspekční činnosti
přednášející :  pracovníci RO SZIF Olomouc
Termín: pondělí  28. 11. 2011, zahájení v 9.00 hodin

Místo: Lovecká chata Horka nad Moravou
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13814


Začátek akce: 28. listopad 2011  Konec akce: 28. listopad 2011
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Horka nad Moravou
Tel:   Fax: 

Název akce: Kokory - 29. 11. 2011 - Účetní a daňová závěrka 2011
Popis:

KIS OK - AK OK a OAK v Přerově za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ na téma : ÚČETNÍ a DAŇOVÁ ZÁVĚRKA  za rok 2011 OČEKÁVANÉ ZMĚNY

Program  :
1. Účetní a daňová závěrka 2011
2. Daňová reforma daně z příjmů 2012 a 2013
3. DPH
4. Daň z nemovitosti
5. Zákoník práce
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13806


Začátek akce: 29. listopad 2011  Konec akce: 29. listopad 2011
Kontaktní osoba: Ing. F. Špalek  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Kokory, motorest
Tel: 607 655 020  Fax: 

Název akce: Šumperk - 29.11.2011 - Novela zákoníku práce
Popis:
SEMINÁŘ na téma:
• Novela zákoníku práce platná od 8.7. 2011
• Změna zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti od roku 2012
• Diskuze, odpovědi na otázky
Seminář bude zaměřen na příklady z praxe, poznatky z terénu.

Začátek akce: 29. listopad 2011  Konec akce: 29. listopad 2011
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: oaksumperk@email.cz
Místo konání: Šumperk, AZV, Nemocniční 53
Tel: 583214494  Fax: 

Název akce: Kokory - 7.12.2011 - Velká novela Zákoníku práce
Popis:

SEMINÁŘ na téma : Velká novela Zákoníku práce od 1.1.2012

Program :
- vznik prac. poměru, zkušební doba, doba určitá
- změny prac. poměru, skončení prac. poměru
- dohody o pracích konaných mimo prac. poměr
- pracovní doba, odměňování
- cestovní náhrady, překážky v práci, dovolená
- zákon o zaměstnanosti
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13826


Začátek akce: 7. prosinec 2011  Konec akce: 7. prosinec 2011
Kontaktní osoba: Ing. F. Špalek  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Kokory, motorest
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 13.12.2011 - SETKÁNÍ POŘADATELŮ FARMÁŘSKÝCH TRHŮ
Popis:
Agrární komora Šumperk a SZPI Olomouc pořádají SETKÁNÍ POŘADATELŮ FARMÁŘSKÝCH TRHŮ
Kdy:  v úterý 13.prosince 2011 v 9:00 hod.
Kde:  Zasedací místnost Inspektorátu SZPI v Olomouci, Pavelkova 13, 772 85 Olomouc
Začátek akce: 13. prosinec 2011  Konec akce: 13. prosinec 2011
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: oaksumperk@email.cz
Místo konání: Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 21.12.2011 - Velká novela Zákoníku práce
Popis:

SEMINÁŘ na téma : Velká novela Zákoníku práce od 1.1.2012      
(vznik, změny a skončení pracovního poměru, pracovní doba, odměňování,dohody, překážky v práci....., zákon o zaměstnanosti, zákon o specifických zdravotních službách)
Přednáší :  JUDr. Eva SLAVÍČKOVÁ, OIP Olomouc
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13872


Začátek akce: 21. prosinec 2011  Konec akce: 21. prosinec 2011
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomouc, Blanická 1
Tel: 585 230 670  Fax: 

Název akce: Skalka - 13.1.2012 - Ochrana rostlin
Popis:

Firma Zetaspol, s.r.o. Bedihošť pořádá seminář k ochraně rostlin.

13.1.2012 – na semináři vystoupí např. zástupci firmy Agrovita, DuPont, AgroProtec
Seminář se bude konat v lázních Skalka v restauraci U Pramene, od 8,30 hod.


Začátek akce: 13. leden 2012  Konec akce: 13. leden 2012
Kontaktní osoba: MVDr. Augustin Kohoutek  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Skalka, restaurace U Pramene
Tel:   Fax: 

Název akce: Vsisko - 16. 1. 2012 - přednášky o fyziologii rostlin
Popis:
SPOLEČNOST EGT system spol s.r.o. Vás zve na přátelské pracovní setkání spojené s přednáškami o fyziologii rostlin.
Pokud Vás bude nějaké téma zajímat, tak se u něj zastavíme a podrobně jej probereme.
Přednáší ing. Jaroslav Mach

Začátek akce: 16. leden 2012  Konec akce: 16. leden 2012
Kontaktní osoba: Jaroslav Mach  E-mail: energen@energen.info
Místo konání: Restaurace u Facků, Vsisko 35,
Tel: 733315656  Fax: 

Název akce: Sv. Kopeček - 17. 1. 2012 - Problematika uznávání honiteb a smluv o jejich nájmu
Popis:

seminář Problematika uznávání honiteb a smluv o jejich nájmu, který se koná
v úterý 17. ledna 2012 od 9.30 hodin v restauraci ARCHA na Svatém Kopečku u Olomouce (Darwinova ul., u vchodu do zoologické zahrady)

Seminář pořádají : Okresní agrární komora Olomouc spolu s Ministerstvem zemědělství ČR, Mysliveckou komisí AK ČR


Začátek akce: 17. leden 2012  Konec akce: 17. leden 2012
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Sv. Kopeček u Olomouce
Tel: 585230670  Fax: 

Název akce: Kokory - 18. a 19. 1. 2012 - Školení agronomů k aktuálním otázkám ochrany rostlin
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora v Přerově za podpory Olomouckého kraje si Vás dovolují pozvat na tradiční Školení agronomů k aktuálním otázkám ochrany rostlin

Termín :   18. a 19. ledna 2012
  prezence od 7,30 hod.
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt156|mo13892


Začátek akce: 18. leden 2012  Konec akce: 19. leden 2012
Kontaktní osoba: Ing. F. Špalek  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel: 607655020  Fax: 

Název akce: TROUBELICE - 19.1.2012 - Nemocenské a sociální pojištění v roce 2012
Popis:

P o z v á n k a na seminář Nemocenské a sociální pojištění v roce 2012

ve čtvrtek dne 19. 1. 2012 od 9,30 hodin
 v restauraci Hanačka, TAGROS, a. s. Troubelice
                                   
Přednáší: paní Helena Přikrylová

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13927


Začátek akce: 19. leden 2012  Konec akce: 19. leden 2012
Kontaktní osoba: Helena Kadlčíková  E-mail: zscr.olomouc@seznam.cz
Místo konání: Restaurace Hanačka, TAGROS, a
Tel: 585 244 618  Fax: 

Název akce: TROUBELICE - 23.1.2012 - Roční zúčtování a zdanění mezd
Popis:

Seminář: Roční zúčtování daňových záloh za rok 2011
a Zdanění mezd a platů v roce 2012
v pondělí dne 23. 1. 2012  od 9,30 hodin
Přednáší: paní Věra Příhodová

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13926


Začátek akce: 23. leden 2012  Konec akce: 23. leden 2012
Kontaktní osoba: Helena Kadlčíková  E-mail: zscr.olomouc@seznam.cz
Místo konání: Restaurace Hanačka, TAGROS, a
Tel: 585 244 618  Fax: 

Název akce: Jeseník - 24.1.2012 - Školení portál farmáře a související problematika
Popis:

KIS OK - AK OK a OAK Jeseník pořádají seminář na téma: Školení portál farmáře a související problematika.

Přednáší: Ing.Jan Hrubý  - UniConsulting – odborný specialista
          Štefan Šarík – Agrokonzulta  Žamberk –zemědělský poradce
Termín :  9:00  - 15:00 hodin (prezence od 8:30 hod.)
Místo konání : Střední odborná škola gastronomie a potravinářství, U Jatek 8,  Jeseník


Začátek akce: 24. leden 2012  Konec akce: 24. leden 2012
Kontaktní osoba: Helena Davidová  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: Jeseník, U Jatek 8
Tel: 584 411 538, 739694926  Fax: 

Název akce: TROUBELICE - 25.1.2012 - Zákoník práce a BOZP
Popis:

Seminář s programem:
-    zákon 365/2011 Sb.,  kterým se mění zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony  -kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2012     
-aktuality v BOZP
ve středu dne 25. 1. 2012 od 9.30 hodin
Přednáší: Ing. Naděžda Drásalová, poradce pro oblast pracovně-právních vztahů


Začátek akce: 25. leden 2012  Konec akce: 25. leden 2012
Kontaktní osoba: Helena Kadlčíková  E-mail: zscr.olomouc@seznam.cz
Místo konání: Restaurace Hanačka, TAGROS, a
Tel: 585 244 618  Fax: 

Název akce: Skalka - 26.1.2012 - Ochrana rostlin
Popis:

Firma Zetaspol, s.r.o. Bedihošť pořádá seminář k ochraně rostlin.

26.1.2012 – semináře se zúčastní např. zástupci firmy Dow AgroSciences, Bayer CropScience, Chemtura
Seminář se bude konat v lázních Skalka v restauraci U Pramene, od 8,30 hod.


Začátek akce: 26. leden 2012  Konec akce: 26. leden 2012
Kontaktní osoba: MVDr. Augustin Kohoutek  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Skalka, restaurace U Pramene
Tel:   Fax: 

Název akce: Skalka - 9.2.2012 - Ochrana rostlin
Popis:

Firma Zetaspol, s.r.o. Bedihošť pořádá seminář k ochraně rostlin.

9.2.2012 – tento seminář navštíví např. zástupci firmy BASF, Syngenta, FN Agro
Seminář se bude konat v lázních Skalka v restauraci U Pramene, od 8,30 hod.


Začátek akce: 9. únor 2012  Konec akce: 9. únor 2012
Kontaktní osoba: MVDr. Augustin Kohoutek  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Skalka, restaurace U Pramene
Tel:   Fax: 

Název akce: XVI. Agrární ples v Olomouci
Popis:

OAK Olomouc Vás srdečně zve na XVI. Agrární ples, který se koná v pátek 10. února 2012 od 20 h v sálech Slovanského domu v Olomouci. Hraje skupina L.I.F. a cimbálová muzika V. Hastíka. Na organizaci plesu se podílejí žáci Střední školy zemědělské Olomouc.


Začátek akce: 10. únor 2012  Konec akce: 10. únor 2012
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomouc, Slovanský dům
Tel: 585230670,603718171  Fax: 

Název akce: Jeseník - 14.2.2012 - Novela veterinárního zákona od roku 2012
Popis:

 SEMINÁŘ na téma Novela veterinárního zákona od roku 2012

Lektor:  MVDr. Dagmar Vobrová  - Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj       
     Termín : úterý 14.února 2012
       Začátek v 9,00 hod.
Místo : Zasedací místnost Zemědělského družstva Jeseník, Šumperská 118


Začátek akce: 14. únor 2012  Konec akce: 14. únor 2012
Kontaktní osoba: Helena Davidová  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: ZD Jeseník
Tel: 584411538 ,739694926  Fax: 

Název akce: Brno - 14.2.2012 - Trendy pícninářství a krmivářství
Popis:

Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání si Vás dovolují pozvat na přednášky trendy pícninářství a krmivářství

14. 2. 2012  Zásady krmení dojnic a požadavky na přípravu směsných krmných dávek
9.00 – 16.00, Institut celoživotního vzdělávání, Zemědělská 5, Mendelova univerzita v Brně


Začátek akce: 14. únor 2012  Konec akce: 14. únor 2012
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Štěpánková   E-mail: pavla.stepankova@mendelu.cz
Místo konání: Zemědělská 5, Mendelova univer
Tel: 545 135 227  Fax: 

Název akce: Horka nad Moravou - 16.2.2012 - Novela veterinárního zákona
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Olomouc za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ (konzultační den) na téma: Novela veterinárního zákona

přednášející: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj

Termín: čtvrtek  16.02. 2012, zahájení v 9.00 hodin


Začátek akce: 16. únor 2012  Konec akce: 16. únor 2012
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Lovecká chata Horka nad Moravo
Tel: 603 718 171  Fax: 

Název akce: Brno - 17.2.2012 - Trendy pícninářství a krmivářství
Popis:

Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání si Vás dovolují pozvat na přednášky trendy pícninářství a krmivářství

Přednášky jsou pořádané ve spolupráci s odborníky z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

17. 2. 2012  Možnosti zlepšení nutriční hodnoty a kvality píce

9.00 – 16.00, Institut celoživotního vzdělávání, Zemědělská 5, Mendelova univerzita v Brně


Začátek akce: 17. únor 2012  Konec akce: 17. únor 2012
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Štěpánková  E-mail: pavla.stepankova@mendelu.cz
Místo konání: Zemědělská 5, Mendelova univer
Tel: 545 135 227   Fax: 

Název akce: Prostějov - 18. 2. 2012 - XVIII. zemědělsko-potravinářský ples
Popis:
OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORA PROSTĚJOV Vás srdečně zve na XVIII. zemědělsko - potravinářský ples Reprezentační VE SPOLEČENSKÉM DOMĚ PROSTĚJOV
V 19:00 hod.
Slosovatelné vstupenky jsou k dispozici na OAK Prostějov, Kollárova 9, tel.: 582 330 706 v době od 8:00 do 13:30 hod.
Začátek akce: 18. únor 2012  Konec akce: 18. únor 2012
Kontaktní osoba: MVDr. Augustin Kohoutek  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Společenský dům Prostějov
Tel: 582 330 706  Fax: 

Název akce: Čehovice - 23.2.2012 - Ochrana rostlin
Popis:

Firma Zetaspol, s.r.o. Bedihošť pořádá seminář k ochraně rostlin.

23.2.2012 v kulturním domě v Čehovicích od 8,30 hod.
Budou zde např. zástupci firmy Arysta LifeScience, AgroAliance.


Začátek akce: 23. únor 2012  Konec akce: 23. únor 2012
Kontaktní osoba: MVDr. Augustin Kohoutek  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Čehovice
Tel:   Fax: 

Název akce: SALIMA - Mezinárodní potravinářský veletrh 28.2. - 2.3. 2012
Popis:

Výstavní a prodejní stánek Regionální potraviny Olomouckého kraje a oceněných Výrobků OK najdete po celou dobu výstavy v pavilonu V.


Začátek akce: 28. únor 2012  Konec akce: 2. březen 2012
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: www.bvv.cz/salima/
Místo konání: BVV Brno
Tel:   Fax: 

Název akce: Brno - 2.3.2012 - Vliv antinutričních látek na produkci
Popis:

Mendelova univerzita v Brně a Institut celoživotního vzdělávání si Vás dovolují pozvat na přednášky Trendy pícninářství a krmivářství - Vliv antinutričních látek na produkci
Přednášející: prof. P. Doležal a doc. J. Skládanka
9.00 – 16.00
učebna E23, Institut celoživotního vzdělávání, Zemědělská 5, Mendelova univerzita v Brně


Začátek akce: 2. březen 2012  Konec akce: 2. březen 2012
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Štěpánková  E-mail: pavla.stepankova@mendelu.cz
Místo konání: MENDELU Brno
Tel:  545 135 227   Fax: 

Název akce: Olomouc - 5.3.2012 - PORTÁL FARMÁŘE - začátečníci
Popis:
ŠKOLENÍ PORTÁL FARMÁŘE - pořádá Společnost mladých agrárníků ČR
KDE: Střední škola zemědělská Olomouc
U Hradiska 4, 779 00 Olomouc, počítačová učebna
KDY: pondělí 5.3.2012 9:00 – 15:00 začátečníci
  http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13966  
Začátek akce: 5. březen 2012  Konec akce: 5. březen 2012
Kontaktní osoba: Hošková  E-mail: hoskova@smacr.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: + 420 724 506 933  Fax: 

Název akce: Olomouc - 6.3.2012 - PORTÁL FARMÁŘE - pokročilí
Popis:
ŠKOLENÍ PORTÁL FARMÁŘE - pořádá Společnost mladých agrárníků ČR
KDE: Střední škola zemědělská Olomouc
U Hradiska 4, 779 00 Olomouc, počítačová učebna
KDY:      úterý 6.3.2012 9:00 – 15:00 pokročilí
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13967
Začátek akce: 6. březen 2012  Konec akce: 6. březen 2012
Kontaktní osoba: Hošková  E-mail: hoskova@smacr.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: + 420 724 506 933  Fax: 

Název akce: Olomouc - 13. 3. 2012 - UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ Z POHLEDU PODMÍNĚNOSTI
Popis:

Školení UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ Z POHLEDU PODMÍNĚNOSTI
Obsah:
 Aktuální informace týkající se rozšíření a kontroly podmíněnosti
 Evropská a česká legislativa v ochraně půdy (platná i navrhovaná)
 Degradační faktory půd
 Informační zdroje o půdě
 Ochrana půdy v podmíněnosti
 Protierozní standardy GAEC

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13970


Začátek akce: 13. březen 2012  Konec akce: 13. březen 2012
Kontaktní osoba: Kamila Lisalová  E-mail: kamila.lisalova@ekotoxa.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: 558 900 015, 724 118 470  Fax: 

Název akce: Kokory - 13. 3. 2012 - Cross compliance jako nástroj k ochraně vod a životního prostředí
Popis:

Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora v Přerově za podpory  firmy JoKo-Agroservis – Ing. Josef Kořínek pořádají vzdělávací seminář na téma : Cross compliance jako nástroj k ochraně vod a životního prostředí http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13980
Přednášejí :
RNDr. Jan DOVRTĚL, CSc.
Ing. Alena KLACKOVÁ
Školitelé jsou přední odborníci na danou problematiku u nás.


Začátek akce: 13. březen 2012  Konec akce: 13. březen 2012
Kontaktní osoba: Ing. F. Špalek  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Kokory, motorest
Tel: 607 655 020  Fax: 

Název akce: Šumperk - 20.3.2012 - Jak na prodej ze dvora
Popis:
KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní Agrární komora Šumperk pořádají SEMINÁŘ na téma: „Jak na prodej ze dvora“
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14011
Začátek akce: 20. březen 2012  Konec akce: 20. březen 2012
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: oaksumperk@email.cz
Místo konání: Šumperk, AZV, Nemocniční 53
Tel: 583 214 494  Fax: 

Název akce: Přerov - 21. 3. 2012 - UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ Z POHLEDU PODMÍNĚNOSTI
Popis:

Školení UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ Z POHLEDU PODMÍNĚNOSTI
Obsah:
 Aktuální informace týkající se rozšíření a kontroly podmíněnosti
 Evropská a česká legislativa v ochraně půdy (platná i navrhovaná)
 Degradační faktory půd
 Informační zdroje o půdě
 Ochrana půdy v podmíněnosti
 Protierozní standardy GAEC

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo13971


Začátek akce: 21. březen 2012  Konec akce: 21. březen 2012
Kontaktní osoba: Kamila Lisalová  E-mail: kamila.lisalova@ekotoxa.cz
Místo konání: Přerov
Tel: 558 900 015, 724 118 470  Fax: 

Název akce: Olomouc - 21.3.2012 - Veletrh komunitárních programů EU
Popis:
Cílem semináře je seznámit představitele měst a obcí a zástupce neziskového sektoru
s možnostmi financování aktivit se zaměřením na vzdělání, kulturu a neziskový sektor z prostředků komunitárních programů (programy Evropa pro občany, Celoživotního učení, Mládež v akci a Kultura) a doporučit jim postup přípravy projektových žádostí.
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo14004
Začátek akce: 21. březen 2012  Konec akce: 21. březen 2012
Kontaktní osoba: Michaela Vráželová  E-mail: info@ok4eu.cz
Místo konání: Kongresový sál KÚ Olomouckého
Tel: 587 432 015  Fax: 

Název akce: Prostějov - 22.3.2012 - ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY CHOVU DOJNIC EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA
Popis:

Společnost Sano – Moderní výživa zvířat, spol. s r. o. vás ve spolupráci s firmou Pfizer Animal Health srdečně zve na další díl pracovních setkání s předními odborníky na výživu a ekonomiku výroby mléka, na téma ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY CHOVU DOJNIC EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA


Začátek akce: 22. březen 2012  Konec akce: 22. březen 2012
Kontaktní osoba: Vendula Osvaldová  E-mail: vendula.osvaldova@sano.cz
Místo konání: Národní dům v Prostějově, Vojá
Tel: 379 713 120  Fax: 

Název akce: Praha - 26.3.2012 - Komunitně vedený místní rozvoj
Popis:

Prezentace, na ktere vystoupi i zastupce DG AGRI a clen Evropskeho hospodarskeho a socialniho vyboru, se bude konat pristi pondeli 26. 3. 2012 od 10 hod. v prostorach Evropskeho domu v Praze, Jungmannova 24. Material, ktery bude hlavnim bodem prezentace, si muzete jiz nyni stahnout na: http://is.hvjdesign.eu/dokumenty/nsmascr/narodni_strategicky_
plan_vize_2014+/nsmascr_1331578342.pdf
.


Začátek akce: 26. březen 2012  Konec akce: 26. březen 2012
Kontaktní osoba: Jan Florian ml.  E-mail: j.florian@nsmascr.cz
Místo konání: Praha
Tel: 77 44 99 396  Fax: 

Název akce: Litovel - 30.3.2012 - Cross compliance jako nástroj k ochraně vod a životního prostředí
Popis:

Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Olomouc za podpory  firmy JoKo-Agroservis – Ing. Josef Kořínek pořádají vzdělávací seminář na téma : Cross compliance jako nástroj k ochraně vod a životního prostředí Přednášejí :
RNDr. Jan DOVRTĚL, CSc.
Ing. Lubomír Smrček
Školitelé jsou přední odborníci na danou problematiku u nás.


Začátek akce: 30. březen 2012  Konec akce: 30. březen 2012
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: MJM Litovel, Cholinská 19
Tel:   Fax: 

Název akce: Šumperk - 4.4.2012 - Cross compliance jako nástroj k ochraně vod a životního prostředí
Popis:

Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Šumperk za podpory  firmy JoKo-Agroservis – Ing. Josef Kořínek pořádají vzdělávací seminář na téma : Cross compliance jako nástroj k ochraně vod a životního prostředí Přednášejí :
RNDr. Jan DOVRTĚL, CSc.
Ing. Lubomír Smrček
Školitelé jsou přední odborníci na danou problematiku u nás.Začátek akce: 4. duben 2012  Konec akce: 4. duben 2012
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: oaksumperk@email.cz
Místo konání: Šumperk, AZV, Nemocniční 53
Tel:   Fax: 

Název akce: Velké Hostěrádky - 5. 4. 2012 - Eroze orné půdy – příčiny, důsledky, možná řešení
Popis:

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců se sídlem v Šumperku Vás srdečně zve na seminář Eroze orné půdy – příčiny, důsledky, možná řešení, organizačně zajišťuje PRO-BIO regionální centrum Moravská brána 
Datum konání:  5. dubna 2012

Místo konání:  VH  Agroton s.r.o.
Velké Hostěrádky 224
691 74 Velké Hostěrádky
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14032


Začátek akce: 5. duben 2012  Konec akce: 5. duben 2012
Kontaktní osoba: Ing. Alena Malíková  E-mail: probio.moravskabrana@seznam.cz
Místo konání: Velké Hostěrádky
Tel: 604 905 611  Fax: 

Název akce: Farmářské trhy v Šumperku
Popis:
Farmářské trhy se budou konat na Hlavní třídě mezi hotelem Grand a OD Jednota od 8:00 do 16:00 hod. nebo do odjezdu prodejců.
Začátek akce: 6. duben 2012  Konec akce: 6. duben 2012
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: oaksumperk@email.cz
Místo konání: Šumperk, Hlavní třída
Tel:   Fax: 

Název akce: Lednice na Moravě - 12.4.2012 - Lidé a krajina
Popis:

Seminar Lide a krajina - lokalni a individualní pristup zamereny na implementaci Evropske umluvy o krajine. Seminar se kona 12. 4. 2012 v Lednici na Morave. Podrobnejsi informace:http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14024


Začátek akce: 12. duben 2012  Konec akce: 12. duben 2012
Kontaktní osoba: Ing. Jozef Sedlacek  E-mail:  jozef.sedlacek@mendelu.cz
Místo konání: Lednice na Moravě
Tel:   Fax: 

Název akce: Šternberk - Venkovské trhy
Popis:

2. ročník oblíbených Venkovských trhů Šternberk, které jsou zaměřeny prvořadě na  podporu pěstitelů a chovatelů regionu a prvovýrobců především potravinářských výrobků a v neposlední řadě vytvoření nové, příjemné tradice v našem městě, kde se lidé budou rádi setkávat.

Hlavní náměstí ve Šternberku - 7,30 - 11,30 h


Začátek akce: 14. duben 2012  Konec akce: 14. duben 2012
Kontaktní osoba: Renata Vašíčková  E-mail: vasickova@sternberk.cz
Místo konání: Šternberk
Tel: 585086577  Fax: 

Název akce: Valná hromada AK OK Olomouc
Popis:

Valná hromada Agrární komory Olomouckého kraje se koná 17. dubna 2012 ve 13.30 h v sídle AK OK, Blanická 3, Olomouc.
Program:
1. Zahájení
2. Jmenování skrutátorů, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, volba mandátové, návrhové komise
3. Zpráva představenstva o činnosti AK OK za uplynulé období
4. Zpráva dozorčí rady k výsledku hospodaření AK OK za roky 2010 a 2011
5. Diskuse
6. Usnesení, závěr


Začátek akce: 17. duben 2012  Konec akce: 17. duben 2012
Kontaktní osoba: Ing. Roman Beneš  E-mail: roman.benes@quick.cz
Místo konání: Olomouc, Blanická 1
Tel:   Fax: 

Název akce: Bedihošť - 19.4.2012 - FarmSupermarket
Popis:

Otevření skladu, showroomu a obchodu s potřebami pro živočišnou výrobu - FarmSupermarket v Bedihošti u Prostějova (Prostějovská 18, Bedihošť, areál firmy Zetaspol s.r.o.), které se koná 19. 4. 2012 od 9:30h.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo14039


Začátek akce: 19. duben 2012  Konec akce: 19. duben 2012
Kontaktní osoba: Petra Provazníková  E-mail: petra@bentleyczech.cz
Místo konání: Bedihošť
Tel:   Fax: 

Název akce: Přerov - 24. 4. 2012 - Dotační politika v roce 2012
Popis:

Agentura pro zemědělství a venkov Přerov a  OAKv Přerově si  Vás dovolují pozvat v rámci setkání Celostátní sítě pro venkov okresu Přerov na seminář

„Dotační politika v roce 2012 v agrárním sektoru a dosavadní zkušenosti z kontrol podmíněnosti “, 24. dubna 2012 v 9.00 hodin v zasedací místnosti Ministerstva zemědělství, oddělení AZV Přerov.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14050


Začátek akce: 24. duben 2012  Konec akce: 24. duben 2012
Kontaktní osoba: Ing. Simona Prečanová  E-mail: 
Místo konání: Přerov, Wurmova 2
Tel: 581 217 611, 724 574 129  Fax: 

Název akce: Šumvald - 26.4.2012 - DOTACE
Popis:
Seminář k dotační politice v roce 2012 bude jako každý rok v Šumvaldě a termín  je 26.4.2012. Pořádá AZV Olomouc.
Začátek akce: 26. duben 2012  Konec akce: 26. duben 2012
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Mračková  E-mail: mrackova@mze.cz
Místo konání: ŠUMVALD
Tel: 602 715 025  Fax: 585 244 543

Název akce: Šumperk - 4.5.2012 - Farmářské trhy
Popis:

Farmářské trhy budou probíhat každý první pátek v měsíci od 8 do 16 hodin na stejném místě jako vloni, tedy na Hlavní třídě v Šumperku mezi Hotelem Grand a OD Jednota.  Výjimkou bude jen sobota 2. 6., kdy se Farmářské trhy potkají se Slavnostmí města Šumperka. Další šancí pro lidi, kteří se jinak v pracovní den na trhy nedostanou je pátek 6. července. který připadá na státní svátek.


Začátek akce: 4. květen 2012  Konec akce: 4. květen 2012
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: oaksumperk@email.cz
Místo konání: Hlavní třída v Šumperku
Tel:   Fax: 

Název akce: Farmářské trhy v Šumperku
Popis:
Farmářské trhy se budou konat na Hlavní třídě mezi hotelem Grand a OD Jednota od 8:00 do 16:00 hod. nebo do odjezdu prodejců.
Začátek akce: 4. květen 2012  Konec akce: 4. květen 2012
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: oaksumperk@email.cz
Místo konání: Šumperk, Hlavní třída
Tel:   Fax: 

Název akce: Šternberk - Venkovské trhy
Popis:

2. ročník oblíbených Venkovských trhů Šternberk, které jsou zaměřeny prvořadě na  podporu pěstitelů a chovatelů regionu a prvovýrobců především potravinářských výrobků a v neposlední řadě vytvoření nové, příjemné tradice v našem městě, kde se lidé budou rádi setkávat.

Hlavní náměstí ve Šternberku - 7,30 - 11,30 h


Začátek akce: 5. květen 2012  Konec akce: 5. květen 2012
Kontaktní osoba: Renata Vašíčková  E-mail: vasickova@sternberk.cz
Místo konání: Šternberk
Tel: 585086577  Fax: 

Název akce: Hodnotitelská komise Regionální potravina
Popis:
Zasedání hodnotitelské komise soutěže Regionální potravina Olomouckého kraje a Výrobek OK 2012. Hodnocení přihlášených potravin.
Začátek akce: 18. květen 2012  Konec akce: 18. květen 2012
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Stonawský  E-mail: pavel.stonawsky@seznam.cz
Místo konání: Olomouc, Blanická 1
Tel: 724202889  Fax: 

Název akce: Olomouc - 24.5.2012 - PŘÍLEŽITOSTI V SRBSKU
Popis:

Pozvánka na 9.ročník akce "KULATÝ STŮL - PŘÍLEŽITOSTI V SRBSKU".

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo14074


Začátek akce: 24. květen 2012  Konec akce: 24. květen 2012
Kontaktní osoba: Ing.Roman Diviš  E-mail: rosiva@rosiva.cz
Místo konání: Magistrát města Olomouce, Hyna
Tel: +420 583 280 753  Fax: +420 583 280 753

Název akce: Odersko - 29.5.2012 - Agroenvironmentální opatření, krajinné prvky a ochrana přírody
Popis:

Pozvánka na seminář "Agroenvironmentální opatření, krajinné prvky a ochrana přírody",
který se bude konat na odersku 29.5.2012.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14088


Začátek akce: 29. květen 2012  Konec akce: 29. květen 2012
Kontaktní osoba: Alice Bohačíková  E-mail:  info@bioinstitut.cz
Místo konání: Odersko
Tel: +420 581 115 181  Fax: 

Název akce: 1. a 2. června Farmářské trhy v Šumperku
Popis:
Při příležitosti Slavností města Šumperka se návštěvníci po oba dny mohou těšit na Farmářské trhy, které budou po oba dny v pátek i v sobotu na Hlavní třídě.
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo14126

Začátek akce: 1. červen 2012  Konec akce: 2. červen 2012
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: oaksumperk@email.cz
Místo konání: Šumperk, Hlavní třída
Tel:   Fax: 

Název akce: Polní den cukrovky a pšenice v ZD Unčovice
Popis:
Termín zahájení: 5.6.2012
Termín ukončení: Místo: Unčovice, okres Olomouc
Souřadnice: lat   lon
Pořadatel: ZD Unčovice
Web: www.selgen.cz
Kontakt: vrabec@selgen.cz
Začátek akce: 5. červen 2012  Konec akce: 5. červen 2012
Kontaktní osoba: www.selgen.cz  E-mail: 
Místo konání: ZD Unčovice
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 6.6.2012 - PODOBY VENKOVA V OLOMOUCKÉM KRAJI
Popis:

Katedra politologie a evropských studií FF UP ve spolupráci s  Moravskou vysokou školou Olomouc a Celostátní sítí pro venkov Ministerstva zemědělství ČR vás zve na konferenci PODOBY VENKOVA V OLOMOUCKÉM KRAJI

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14162


Začátek akce: 6. červen 2012  Konec akce: 6. červen 2012
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Mračková  E-mail: mrackova@mze.cz
Místo konání: RCO Olomouc
Tel: 585 206 423  Fax: 

Název akce: Olomouc - 8.6.2012 - Debata s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR
Popis:

Pozvánka na debatu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, které bude zastupovat  Ing. Petr Očko, Ph.D. , ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje.

Akce se uskuteční v pátek 8.6.2012 od 10:30 do 12:30 v Kongresovém sále KÚOK.
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14152


Začátek akce: 8. červen 2012  Konec akce: 8. červen 2012
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Vaňková  E-mail: vankova@ok4inovace.cz
Místo konání: Olomouc, KÚOK
Tel: +420 602 583 248  Fax: 

Název akce: Senice na Hané - 13.6.2012 - seminář BPS
Popis:
STRUBE ČR, ZD Senice na Hané a ing. Jiříček pořádají odborný seminář na téma Bioplyn- alternativa pro zemědělství, který se koná v zasedací místnosti ZD Senice na Hané, ul. Vodní č. 214 v Senici na Hané ve středu 13.6.2012 od 9,00 hodin 
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14170
Začátek akce: 13. červen 2012  Konec akce: 13. červen 2012
Kontaktní osoba: Ing. Otakar Jiříček  E-mail: jiricek.ota@seznam.cz
Místo konání: ZD Senice na Hané, ul. Vodní č
Tel: 732 980 385  Fax: 

Název akce: Šumperk - 14.6.2012 - Mikrozdroje vodní energie jako součást energetické soběstačnosti obce
Popis:

Seminář je zaměřen na informování o možnostech realizace mikrozdroje elektrické energie na malých vodních tocích, případně v ČOV. Jedná se o ostrovní provozy s vlastní spotřebou podporující energetickou soběstačnost.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14160


Začátek akce: 14. červen 2012  Konec akce: 14. červen 2012
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Gonda, Bc. Věra Skop  E-mail: sumperk.azv@mze.cz
Místo konání: AZV MZe ČR Šumperk, Nemocniční
Tel: 583 314 243, 583 314 242, 602   Fax: 

Název akce: Venkovské trhy Šternberk
Popis:

Pozvánka

http://www.youtube.com/watch?v=MyPVWYGkIIQ&feature=relmfu


Začátek akce: 16. červen 2012  Konec akce: 16. červen 2012
Kontaktní osoba: Gabriela KŮROVÁ   E-mail: kurova@sternberk.cz
Místo konání: Šternberk, Hlavní náměstí
Tel: 734 262 882  Fax: 

Název akce: Olomouc - 20.6.2012 - Zemědělské školství
Popis:

Krajská agentura pro zemědělství a venkov Olomoucký kraj a Střední škola zemědělská v Olomouci si Vás dovolují pozvat v rámci prováděcího plánu akcí Celostátní sítě pro venkov v Olomouckém kraji na workshop
Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14163


Začátek akce: 20. červen 2012  Konec akce: 20. červen 2012
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Mračková  E-mail: mrackova@mze.cz
Místo konání: U Hradiska 4, Olomouc
Tel: 585 206 423  Fax: 585 244 543

Název akce: Lukavec - 20.6.2012 - Polní den ENERGEN
Popis:

EGT system spol s.r.o. a PS v Lukavci Vás srdečně zvou na Polní den ENERGEN
pořádaný ve středu 20. 6. 2012 ve sportovním areálu DD v Lukavci u Pacova

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt156|mo14171


Začátek akce: 20. červen 2012  Konec akce: 20. červen 2012
Kontaktní osoba: Jaroslav Mach  E-mail: mach.jaroslav@gmail.com
Místo konání: Lukavec u Pacova
Tel:   Fax: 

Název akce: Den s Lesy ČR u Chaty Wolfka
Popis:

Den s Lesy ČR u Chaty Wolfka, v části obce Malá Morava nazývané Vysoký Potok (kousek od Severomoravské chaty), okres Šumperk, Olomoucký kraj, pátek 22. 6. 2012, 9.00 – 13.15 hodin


Začátek akce: 22. červen 2012  Konec akce: 22. červen 2012
Kontaktní osoba: Zbyněk Boublík  E-mail: Boublik@lesycr.cz
Místo konání: v části obce Malá Morava
Tel: 724 813 301  Fax: 

Název akce: Praha - 27.6.2012 - ŠKODLIVÉ ORGANISMY VE SKLADECH
Popis:

MZe společně  s Českou společností rostlinolékařskou a Českomoravským sdružením organizací zemědělského zásobování a nákupu pořádá odborný seminář na téma ŠKODLIVÉ  ORGANISMY  VE  SKLADECH - RIZIKO  PRO  BEZPEČNÉ  POTRAVINY

Seminář se koná dne 27.června 2012 v budově Ministerstva zemědělství , sál č. 101, I. poschodí; Praha 1, Těšnov 17


Začátek akce: 27. červen 2012  Konec akce: 27. červen 2012
Kontaktní osoba: Ing. Antonín Svoboda  E-mail: cmsozzn@cmsozzn.cz
Místo konání: Praha, budova MZe
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 27.6.2012 - aktuální ekonomická situace u nás i ve světě
Popis:

Po dvou letech jsme pro Vás opět připravili setkání s předním českým a světovým ekonomem  prof. Ing. Milanem Zeleným, M.S., Ph.D. nad aktuální ekonomickou situací u nás i ve světě.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo14172


Začátek akce: 27. červen 2012  Konec akce: 27. červen 2012
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Havelka  E-mail: info@hkol.cz
Místo konání: Kollárovo náměstí 7, Olomouc
Tel: 585 225 231, 585 223 553  Fax: 

Název akce: Den s Lesy ČR na téma Terénní cyklistika v lese
Popis:
Den s Lesy ČR na téma Terénní cyklistika v lese, nedaleko obce Černá Voda – okolí Velkého rybníka, okres Jeseník, Olomoucký kraj, čtvrtek 28. června 2012, 14 – 18 hodin
Začátek akce: 28. červen 2012  Konec akce: 28. červen 2012
Kontaktní osoba: Zbyněk Boublík  E-mail: Boublik@lesycr.cz
Místo konání:  Černá Voda – okolí Velkého ry
Tel: 724 813 301  Fax: 

Název akce: Farmářské trhy v Šumperku
Popis:
Farmářské trhy se budou konat na Hlavní třídě mezi hotelem Grand a OD Jednota od 8:00 do 16:00 hod. nebo do odjezdu prodejců.

Začátek akce: 6. červenec 2012  Konec akce: 6. červenec 2012
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: oaksumperk@email.cz
Místo konání: Šumperk, Hlavní třída
Tel:   Fax: 

Název akce: Venkovské trhy Šternberk
Popis:

Pozvánka:

http://www.youtube.com/watch?v=2moIhTIf__w&feature=youtu.be 


Začátek akce: 14. červenec 2012  Konec akce: 14. červenec 2012
Kontaktní osoba: Gabriela KŮROVÁ   E-mail: kurova@sternberk.cz
Místo konání: Šternberk, Hlavní náměstí
Tel: 734 262 882  Fax: 

Název akce: Staré Město pod Sněžníkem - 14.7.2012 -Špaldové BIOSLAVNOSTI 2012
Popis:

Pozvánka na 7. ročník BIOSLAVNOSTÍ do Starého Města pod Sněžníkem.

více na: http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m1|mt15|mo14157


Začátek akce: 14. červenec 2012  Konec akce: 14. červenec 2012
Kontaktní osoba: Ing. Barbora Hernychová  E-mail: hernychova@probio.cz
Místo konání: Staré Město pod Sněžníkem
Tel: 777 935 189  Fax: 

Název akce: JOSEFKOL 2012 - 21.-22.7.2012 - Čechy pod Kosířem
Popis:
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo14224
Začátek akce: 21. červenec 2012  Konec akce: 22. červenec 2012
Kontaktní osoba: Václav Obr  E-mail: http://www.historickekocary.cz
Místo konání: Čechy pod Kosířem
Tel:   Fax: 

Název akce: Den MAS v Dřevohosticích nabídne jarmark regionálních výrobků a folklorní slavnosti
Popis:

V zámeckém parku v Dřevohosticích bude konat první Jarmark regionálních výrobků a folklorní slavnosti – Den MAS. Návštěvníci se mohou těšit na řemeslné a potravinářské výrobky nesoucí značku HANÁ regionální produkt® a v bohatém programu folklorních slavností se představí osm tanečních a hudebních souborů z Moravy a slovenský folklorní soubor z Kokavy nad Rymavicou.


Začátek akce: 28. červenec 2012  Konec akce: 28. červenec 2012
Kontaktní osoba: Ing. Miloslava Hrušková  E-mail: mila.hruskova@smarv.cz
Místo konání: Dřevohostice
Tel: 777 562 205  Fax: 

Název akce: Den otevřených dveří - sobota 28. července 2012
Popis:

Zveme vás proto v sobotu 28. července 2012 od 9.00 do cca 16.00 k návštěvě firmy SEMO Smržice.
Připravíme pro Vás zajímavé přednášky o nových odrůdách a pěstování rajčat, paprik, okurek i cibulí. Ale hlavně – ukážeme vám naživo to, co jsme schopni vám pro vaši zahrádku nabídnout. Provedeme Vás porosty zelenin, budete se moci podívat na čističku semen i baličku.


Začátek akce: 28. červenec 2012  Konec akce: 28. červenec 2012
Kontaktní osoba: www.semo.cz  E-mail: 
Místo konání: Smržice u Prostějova
Tel:   Fax: 

Název akce: Farmářské trhy v Šumperku
Popis:
Farmářské trhy se budou konat na Hlavní třídě mezi hotelem Grand a OD Jednota od 8:00 do 16:00 hod. nebo do odjezdu prodejců.

Začátek akce: 3. srpen 2012  Konec akce: 3. srpen 2012
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: oaksumperk@email.cz
Místo konání: Šumperk, Hlavní třída
Tel:   Fax: 

Název akce: Venkovské trhy Šternberk
Popis:

Pozvánka:

 http://www.youtube.com/watch?v=9QcBMhJeZsM&feature=email


Začátek akce: 11. srpen 2012  Konec akce: 11. srpen 2012
Kontaktní osoba: Gabriela KŮROVÁ   E-mail: kurova@sternberk.cz
Místo konání: Šternberk, Hlavní náměstí
Tel: 734 262 882  Fax: 

Název akce: FLORA OLOMOUC - letní etapa
Popis:
Mezinárodní zahradnická výstava a veletrh, letní etapa
Partner výstavy www.ireceptar.cz
Letní zahradnické trhy
prodej květin, zahradnického sortimentu a drobné zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb

Začátek akce: 16. srpen 2012  Konec akce: 19. srpen 2012
Kontaktní osoba: www.flora-ol.cz  E-mail: info@flora-ol.cz
Místo konání: Výstaviště FLORA Olomouc
Tel: 585 726 111  Fax: 

Název akce: Ochutnávka Regionálních potravin OLK
Popis:

V Šumperku se ochutnávka uskuteční v rámci Mezinárodního folklorního festivalu v sobotu 18. 8. 2012 od 9:00 hodin v rámci programu U nás na Hané“ – lidová gastronomie, zvyky, obyčeje  (v parku "U sovy").

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo14282


Začátek akce: 18. srpen 2012  Konec akce: 18. srpen 2012
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: oaksumperk@email.cz
Místo konání: Šumperk, Hlavní třída
Tel:   Fax: 

Název akce: Blatec - 22. 8. 2012 - Den kukuřice
Popis:
OSEVA BZENEC, ZD DUB NAD MORAVOU, NAVOS, NAVOS FARM TECHNIC, AGROTECHNIC MORAVIA a LOVOCHEMIE Vás srdečně zvou na den kukuřice středa 22. srpna 2012 od 9 h  pozemky ZD Dub nad Moravou

Začátek akce: 22. srpen 2012  Konec akce: 22. srpen 2012
Kontaktní osoba: Ing. Jan Spáčilík  E-mail: 
Místo konání: Blatec
Tel:   Fax: 

Název akce: Šumperk - 28.8.2012 - Ochrana půdy, SZP, hnojiva a půdy, kontroly Cross compliance
Popis:

Pozvánka na seminář
Ochrana půdy, Společná zemědělská politika, hnojiva a půdy, kontroly Cross compliance

pořadatelé: UniConsulting s.r.o. ve spolupráci s KIS OK - Okresní Agrární komorou Šumperk


Začátek akce: 28. srpen 2012  Konec akce: 28. srpen 2012
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: oaksumperk@email.cz
Místo konání: Šumperk, Nemocniční 53
Tel:   Fax: 

Název akce: Země živitelka České Budějovice, 39. ročník
Popis:

Obnova a rozvoj venkova, rostlinná a živočišná výroba, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství, služby pro zemědělství, ostatní.


Začátek akce: 30. srpen 2012  Konec akce: 4. září 2012
Kontaktní osoba: www.vcb.cz  E-mail: info@vcb.cz
Místo konání: České Budějovice
Tel: 387 714 911  Fax: 

Název akce: Venkovské trhy Šternberk
Popis:

Pozvánka:

http://www.youtube.com/watch?v=2moIhTIf__w&feature=youtu.be 


Začátek akce: 1. září 2012  Konec akce: 1. září 2012
Kontaktní osoba: Gabriela KŮROVÁ   E-mail: kurova@sternberk.cz
Místo konání: Šternberk, Hlavní náměstí
Tel: 734 262 882  Fax: 

Název akce: Jesenické dožínky 1. 9. 2012
Popis:

Pozvánka na Jesenické dožínky 2012.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt156|mo14280


Začátek akce: 1. září 2012  Konec akce: 1. září 2012
Kontaktní osoba: Helena Davidová  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: Bělá pod Pradědem
Tel:   Fax: 

Název akce: Farmářské trhy v Šumperku
Popis:
Farmářské trhy se budou konat na Hlavní třídě mezi hotelem Grand a OD Jednota od 8:00 do 16:00 hod. nebo do odjezdu prodejců.

Začátek akce: 7. září 2012  Konec akce: 7. září 2012
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: oaksumperk@email.cz
Místo konání: Šumperk, Hlavní třída
Tel:   Fax: 

Název akce: Přerov - 8.9.2012 - ZUBRFEST a ochutnávka Regionálních potravin
Popis:
Ochutnávka oceněných "Regionálních potravin Olomouckého kraje".
Ochutnávka se uskuteční v rámci  ZUBRFESTU a mezinárodní soutěže ve vaření kotlíkových gulášů v sobotu 8.9.2012 od 9,00 h na přerovském Výstavišti
Začátek akce: 8. září 2012  Konec akce: 8. září 2012
Kontaktní osoba: Ingn Pořízka. Duša  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Přerov
Tel:   Fax: 

Název akce: Uničov - 8.9.2012 - Ochutnávka Regionálních potravin OLK
Popis:

Navštivte dne 8. 9. 2012 od 9,00 hodin stánek „Regionální potravina“ na náměstí v Uničově v rámci Uničovského ekojarmarku a oceněné výrobky zde sami ochutnejte.


Začátek akce: 8. září 2012  Konec akce: 8. září 2012
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Stonawský  E-mail: redakce@kis-olomoucky.cz
Místo konání: Uničov
Tel:   Fax: 

Název akce: Hranice - 14.9.2012 - Farmářské trhy a ochutnávka
Popis:

Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora v Přerově Vás srdečně zvou na ochutnávku oceněných "Regionálních potravin Olomouckého kraje".

Ochutnávka se uskuteční v rámci  Farmářských trhů v pátek 14.9.2012 od 9,00h na travnaté ploše u Městského úřadu v Hranicích.


Začátek akce: 14. září 2012  Konec akce: 14. září 2012
Kontaktní osoba: Ing. Dušan Pořízka  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Hranice
Tel:   Fax: 

Název akce: Dožínky Olomouckého kraje 2012
Popis:
Dožínky Olomouckého kraje v rámci Hanáckých slavností v Prostějově. V 11 hodin předávání žňových věnců nejlepším zemědělcům kraje.
Začátek akce: 16. září 2012  Konec akce: 16. září 2012
Kontaktní osoba: MVDr. A. Kohoutek  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Prostějov
Tel:   Fax: 

Název akce: Bioakademie 20.-21. září 2012
Popis:

20.září: slavnostní zahájení v aule Zahradnické fakulty Mendelovi univerzity, Lednice
exkurze na farmy:
·         ČR – živočišná výroba
·         Slovensko – zpracování bioprodukce na farmách
·         Rakousko – rostlinná výroba

21.září: plenární zasedání, situace v různých zemích EU
Vyhlášení výsledků soutěží „Nejlepší sedlák Svazu PRO-BIO“ a „Nejlepší biopotravina roku“


Začátek akce: 20. září 2012  Konec akce: 21. září 2012
Kontaktní osoba: Nesrstová Kateřina   E-mail: pro-bio@pro-bio.cz
Místo konání: Lednice
Tel: 583 216 609   Fax: 

Název akce: Přerov - 21.-22.9.2012 - Výstava hub již popatnácté
Popis:

Ve dnech 21.-22.září 2012 pořádá Mykologický klub Přerov již tradiční výstavu hub.
Návštěvníci možnost shlédnout stovky originálních exemplářů různorodých druhů hub, výstavu fotografií hub a poslechnout zajímavé přednášky na dané tema.
Jako každý rok zde bude také fungovat mykologická poradna na které si mohou sběratelé nechat určit odborníky neznámé druhy našich hub.


Začátek akce: 21. září 2012  Konec akce: 22. září 2012
Kontaktní osoba: Ing. Dušan Pořízka  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Klub Teplo na Horním náměstí v
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 22.9.2012 - Ochutnávka regionálních potravin
Popis:

Ochutnejte potraviny oceněné značkou Regionální potravina Olomouckého kraje

Navštivte dne 22. 9. 2012 Supermarket TERNO Olomouc a oceněné výrobky zde od 9,00 hodin sami ochutnejte


Začátek akce: 22. září 2012  Konec akce: 22. září 2012
Kontaktní osoba: Ing.Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: TERNO Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Napajedla - 27. a 28. 9. 2012 - Chovatelská přehlídka
Popis:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ českého chovu anglického plnokrevníka.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo14287


Začátek akce: 27. září 2012  Konec akce: 28. září 2012
Kontaktní osoba: www.napajedlastud.com  E-mail: www.napajedlastud.com
Místo konání: HŘEBČÍN NAPAJEDLA
Tel: 577 941 009, 606 696 666  Fax: 

Název akce: Tovačov - 28.9.2012 - Vyhodnocení Výrobku OK 2012
Popis:

Vyhodnocení potravinářské soutěže Výrobek OK 2012 proběhne v rámci Setkání Hanáků v Tovačově, organizátoři - zámek Tovačov, Olomoucký kraj, město Tovačov, Hanácký taneční soubor Hatě Tovačov, Věrovanka, akce se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje.


Začátek akce: 28. září 2012  Konec akce: 28. září 2012
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Stonawský  E-mail: pavel.stonawsky@seznam.cz
Místo konání: Tovačov zámek
Tel: 724202889  Fax: 

Název akce: Farmářské trhy v Šumperku
Popis:
Farmářské trhy se budou konat na Hlavní třídě mezi hotelem Grand a OD Jednota od 8:00 do 16:00 hod. nebo do odjezdu prodejců.
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo14349
Začátek akce: 5. říjen 2012  Konec akce: 5. říjen 2012
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: oaksumperk@email.cz
Místo konání: Šumperk, Hlavní třída
Tel:   Fax: 

Název akce: Venkovské trhy Šternberk
Popis:

Pozvánka:

http://www.youtube.com/watch?v=2moIhTIf__w&feature=youtu.be 


Začátek akce: 6. říjen 2012  Konec akce: 6. říjen 2012
Kontaktní osoba: Gabriela KŮROVÁ   E-mail: kurova@sternberk.cz
Místo konání: Šternberk, Hlavní náměstí
Tel: 734 262 882  Fax: 

Název akce: Senice na Hané - 10.10.2012 - Den kukuřice
Popis:

Pozvánka na Den KWS kukuřice.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt156|mo14360


Začátek akce: 10. říjen 2012  Konec akce: 10. říjen 2012
Kontaktní osoba: Ing. B. Umzeitig  E-mail: 
Místo konání: Loučany x Těšetice
Tel: 602778351  Fax: 

Název akce: FLORA OLOMOUC - podzimní etapa (Hortikomplex)
Popis:
výstava ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků
Partner výstavy www.ireceptar.cz
Podzimní zahradnické trhy
prodejní trhy květin, ovoce, zeleniny, okrasných a ovocných dřevin, drobné zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb
Začátek akce: 11. říjen 2012  Konec akce: 14. říjen 2012
Kontaktní osoba: www.flora-ol.cz  E-mail: info@flora-ol.cz
Místo konání: Výstaviště FLORA Olomouc
Tel: 585 726 111  Fax: 

Název akce: OLIMA
Popis:

 OLIMA festival gastronomie a nápojů

Slavnostní předávání ocenění letošním úspěšným potravinářům:

 - REGIONÁLNÍ POTRAVINA OLOMOUCKÉHO KRAJE

 - VÝROBEK OK


Začátek akce: 11. říjen 2012  Konec akce: 14. říjen 2012
Kontaktní osoba: www.flora-ol.cz  E-mail: info@flora-ol.cz
Místo konání: Výstaviště FLORA Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Šternberk - 13,-14.10.2012 - Výstava drůbeže
Popis:

Ve Šternberku bude výstava drůbeže - plemene Rodajlendky.V sobotu 13. řijna od 14 do 18 h a v neděli 14. října od 8 do 12 h. Výstavy se zúčastní nejlepší tuzemští chovatelé, učast přislíbili i chovatelé ze Slovenska, Polska a Maďarska. Vitězové budou reprezentovat Českou republiku v prosinci 2012 na Evropské výstavě chovatelů králíků, holubů a drůbeže v Lipsku.


Začátek akce: 13. říjen 2012  Konec akce: 14. říjen 2012
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Stonawský  E-mail: 
Místo konání: areál chovatelů ve Lhotě
Tel:   Fax: 

Název akce: Pozvánka pro veřejnost: akce s Lesy ČR
Popis:
Oslavy lesa na Floře aneb Lesy v Olomouckém kraji – lesy pro lidi, sobota 13. října 2012, 10 – 16 hodin, Výstaviště Flora Olomouc
Začátek akce: 13. říjen 2012  Konec akce: 13. říjen 2012
Kontaktní osoba: www.olomouc.eu  E-mail: www.olomouc.eu
Místo konání: Výstaviště FLORA Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Šternberk - 20.10.2012 - Včelařský den
Popis:

ZO Českého svazu včelařů Šternberk zve na Včelařský den.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14365


Začátek akce: 20. říjen 2012  Konec akce: 20. říjen 2012
Kontaktní osoba: Leo Czabe  E-mail: czabe@post.cz
Místo konání: Opavská 8, Šternberk
Tel:   Fax: 

Název akce: Vlčice - 23.10.2012 - Výsadba aleje
Popis:

Pozvánka na seminář s praktickou ukázkou výsadby aleje ovocných stromů

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14358


Začátek akce: 23. říjen 2012  Konec akce: 23. říjen 2012
Kontaktní osoba: Alice Bohačíková  E-mail: info@bioinstitut.cz
Místo konání: Vlčice u Jeseníku
Tel: 581 115 181   Fax: 

Název akce: Kokory - 1.11.2012 - Zvyšování přírodní hodnoty zemědělské krajiny
Popis:
KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora v Přerově za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ na téma : Zvyšování přírodní hodnoty zemědělské krajiny
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14384
Začátek akce: 1. listopad 2012  Konec akce: 1. listopad 2012
Kontaktní osoba: Ing. Dušan Pořízka  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 2.11.2012 - BIOTECHNOLOGIE, POTRAVINÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ.
Popis:

Panelová diskuze se uskuteční v pátek 2. listopadu 2012 od 9:45 hod.
v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje (2. patro), Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
OK4Inovace si Vás dovoluje pozvat na panelovou diskuzi zaměřenou na téma BIOTECHNOLOGIE, POTRAVINÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo14386


Začátek akce: 2. listopad 2012  Konec akce: 2. listopad 2012
Kontaktní osoba: Veronika Vaňková  E-mail: vankova@ok4inovace.cz
Místo konání: KÚ Olomouckého kraje
Tel: 587 432 017  Fax: 

Název akce: Sobotín - 6.-7.11.2012 - LEADER – MOŽNOSTI PO ROCE 2013
Popis:

Společné jednání MAS OK a dalších partnerů Celostátní sítě pro venkov s představiteli institucí venkova v rámci CSV

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14388


Začátek akce: 6. listopad 2012  Konec akce: 7. listopad 2012
Kontaktní osoba: Ing. Radim Sršeň  E-mail: sumperskyvenkov@seznam.cz
Místo konání: Hotel Dolte Sobotín
Tel: 603 578 141  Fax: 

Název akce: Konference KWS ENERGETICKÉ PLODINY 2012
Popis:
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt156|mo14395
Začátek akce: 7. listopad 2012  Konec akce: 7. listopad 2012
Kontaktní osoba: Zdeňka Románková  E-mail: zdenka.romankova@kws.com
Místo konání: Větrný Jeníkov
Tel: 724 063 004  Fax: 

Název akce: Rapotín - 8.11.2012 - Trvale udržitelné systémy obhospodařování travních porostů
Popis:

Vědecká konference s mezinárodní účastí s názvem Trvale udržitelné systémy obhospodařování travních porostů v České republice a jejich perspektiva, která se bude konat dne 8. listopadu 2012 v sále Výzkumného ústavu pro chov skotu, s.r.o., Rapotín

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt199|mo14392


Začátek akce: 8. listopad 2012  Konec akce: 8. listopad 2012
Kontaktní osoba: Ing. Jan Pozdíšek, CSc.  E-mail: jan.pozdisek@vuchs.cz
Místo konání: Rapotín
Tel: 605 425 796  Fax: 

Název akce: Šumperk - 14.11.2012- Zemědělské pojištění a ekologická újma
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní Agrární komora Šumperk za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ na téma: Současný stav a chystané novinky zemědělského pojištění a problematika Ekologické újmy
Seminář bude zaměřen na příklady z praxe, poznatky z terénu.


Začátek akce: 14. listopad 2012  Konec akce: 14. listopad 2012
Kontaktní osoba: Ing.Jana Kořalková  E-mail: jana.oaksumperk@email.cz
Místo konání: Šumperk, Nemocniční 53
Tel: 583 214 494  Fax: 

Název akce: Dřevohostice - 14.11.2012-Integrovaná strategie rozvoje území MAS
Popis:

1. veřejné projednávání Integrované strategie rozvoje území MAS - Partnerství Moštěnka. Veřejné projednávání se koná 14. listopadu od 16:00 hodin v Dřevohosticích.


Začátek akce: 14. listopad 2012  Konec akce: 14. listopad 2012
Kontaktní osoba: Marie Tesařová  E-mail: marie.tesarova@smarv.cz
Místo konání: Dřevohostice
Tel: 734 435 217  Fax: 

Název akce: Skalka - 22.11.2012 - Vyhodnocení Kontroly podmíněnosti v roce 2012 a změny pro rok 2013
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje, Okresní agrární komora v Prostějově za podpory Ústavu zemědělských a ekonomických informací Praha pořádají SEMINÁŘ

 „Vyhodnocení Kontroly podmíněnosti v roce 2012 a změny pro rok 2013“

Hlavní téma: Welfare


Začátek akce: 22. listopad 2012  Konec akce: 22. listopad 2012
Kontaktní osoba: MVDr. A. Kohoutek  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Lázně Skalka
Tel:   Fax: 

Název akce: Kokory - 23.11.2012 - Nitrátová směrnice, Kontroly podmíněnosti v roce 2013
Popis:
KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje, Okresní agrární komora v Přerově za podpory Ústavu zemědělských a ekonomických informací Praha pořádají SEMINÁŘ v rámci projektu „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v ČR“
témata: Nitrátová směrnice, Kontroly podmíněnosti v roce 2013
Začátek akce: 23. listopad 2012  Konec akce: 23. listopad 2012
Kontaktní osoba: Ing. Dušan Pořízka  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel:   Fax: 

Název akce: Jeseník - 27.11.2012 - Vyhodnocení Kontroly podmíněnosti v roce 2012 a změny pro rok 2013
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje, Okresní agrární komora v Jeseníku za podpory Ústavu zemědělských a ekonomických informací Praha pořádají SEMINÁŘ „Vyhodnocení Kontroly podmíněnosti v roce 2012 a změny pro rok 2013“
Hlavní téma: Welfare


Začátek akce: 27. listopad 2012  Konec akce: 27. listopad 2012
Kontaktní osoba: H. Davidová  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: ZD Jeseník
Tel:   Fax: 

Název akce: Litovel - 29.11.2012 - BOZP v zemědělské praxi
Popis:
KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Olomouc za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ (konzultační den) na téma: BOZP v zemědělské praxi, přednášející : Ing. Stanislav Šimek – inspektor OIP
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14432
Začátek akce: 29. listopad 2012  Konec akce: 29. listopad 2012
Kontaktní osoba: Ing.Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: MJM Litovel a.s., Cholinská 19
Tel: 603 718 171  Fax: 

Název akce: Kokory - 30.11.2012 - Pozemkové úpravy a půdní eroze
Popis:

SEMINÁŘ na téma : Pozemkové úpravy a půdní eroze

Program :
- Pozemkové úpravy v ČR jako podmínka dobrého zemědělského hospodaření – Ing. Jaroslav Vítek, MBA, vrchní ředitel Pozemkového úřadu MZe, Praha
- Vliv hydrologických extrémů (povodně, sucho) na zemědělskou výrobu – RNDr. Pavel Punčochář, CSc., vrchní ředitel MZe Praha


Začátek akce: 30. listopad 2012  Konec akce: 30. listopad 2012
Kontaktní osoba: Ing. Dušan Pořízka  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel: 608434716  Fax: 

Název akce: Přerov - 30.11. – 1.12.2012 - IV. Výstavu Čech Moravy a Slezska
Popis:

Pozvánka na  IV. Výstavu Čech Moravy a Slezska – výstava hospodářských zvířat, ovcí, koz, drůbeže, králíků, holubů, morčat a exotického ptactva, která se koná ve dnech 30.11. – 1.12.2012 na Výstavišti v Přerově.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo14442


Začátek akce: 30. listopad 2012  Konec akce: 1. prosinec 2012
Kontaktní osoba: Ing. Dušan Pořízka  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Výstaviště Přerov
Tel:   Fax: 

Název akce: Smržice - 4.12.2012 - Architektura, urbanismus, vzhled obcí
Popis:

ŠKOLA OBNOVY VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE a CELOSTÁTNÍ SÍŤ PRO VENKOV V OLOMOUCKÉM KRAJI a AZV pořádají a srdečně Vás zvou na informační seminář pro starosty  Architektura, urbanismus, vzhled obcí a prezentace obcí na soutěžích
Seminář je určen pro starosty venkovských obcí, kterým není lhostejný vzhled obce
Na obcích čerpáme dotace, realizujeme projekty, ale myslíme vždy na ráz naší obce?


Začátek akce: 4. prosinec 2012  Konec akce: 4. prosinec 2012
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Mračková  E-mail: mrackova@mze.cz
Místo konání: KD Smržice u Prostějova
Tel: 585 206 423  Fax: 

Název akce: Olomouc - 5.12.2012 - diskusní fórum zemědělství a rozvoj venkova v období 2014 -2020
Popis:

Krajská agentura pro zemědělství a venkov Olomoucký kraj a Agrární komora Olomouckého kraje si Vás dovolují pozvat v rámci prováděcího plánu akcí Celostátní sítě pro venkov v Olomouckém kraji na diskusní fórum zemědělství a rozvoj venkova v období 2014 -2020, které se bude konat od 10.00 hodin : http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14431

 


Začátek akce: 5. prosinec 2012  Konec akce: 5. prosinec 2012
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Mračková   E-mail: olomouc.azv@mze.cz
Místo konání: Olomouc,Prachárna
Tel: 585 206 411  Fax: 

Název akce: Olomouc - 13.12.2012 - SEMINÁŘ PRO MZDOVÉ ÚČETNÍ
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Olomouc za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ PRO MZDOVÉ ÚČETNÍ (konzultační den) na téma:
•Nemocenské a sociální pojištění v roce 2013
 - přednášející : Helena Přikrylová-lektorka Svazu účetních

•Evidenční listy důchodového pojištění
 - přednášející : Markéta Utíkalová-OSSZ Olomouc


Začátek akce: 13. prosinec 2012  Konec akce: 13. prosinec 2012
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomouc, Blanická 1
Tel: 603 718 171  Fax: 

Název akce: Kokory - 19.12.2012 - Hodnocení ekologické újmy
Popis:

Seminář je zaměřený na problematiku ekologické újmy z pohledu státní správy i dotčených provozovatelů, mimo jiné také vychází ze zákona č. 167/2008 Sb. a souvisejících předpisů

Přednáší : Mgr. Eliška STOFFEROVÁ,
specialista na  životního prostředí, specialista na hodnocení rizik ekologické újmy a
dotační možnosti v ŽP, AMEC, s.r.o.

Termín : 19.12.2012 v době od 9:00 – 16:00 hod.


Začátek akce: 19. prosinec 2012  Konec akce: 19. prosinec 2012
Kontaktní osoba: Ing. Dušan Pořízka  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel: 581210956, 608434716  Fax: 

Název akce: Kokory - 10.1.2013 - ÚČETNÍ a DAŇOVÁ ZÁVĚRKA za rok 2012
Popis:
SEMINÁŘ na téma : ÚČETNÍ a DAŇOVÁ ZÁVĚRKA  za rok 2012 OČEKÁVANÉ ZMĚNY
Přednáší : 
Ing.Bohumír HOLEČEK, auditor a daňový poradce
Doc.Ing. Karel NOVOTNÝ, CSc.
Organizační kancelář Praha - Písek  

  Prezence od 8,30 h
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14461

Začátek akce: 10. leden 2013  Konec akce: 10. leden 2013
Kontaktní osoba: Ing. Dušan Pořízka  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel:   Fax: 

Název akce: Kokory - 16.1.2013 - Integrovaná ochrana proti vybraným chorobám a škůdcům ovocných dřevin
Popis:

Integrovaná ochrana proti vybraným chorobám a škůdcům ovocných dřevin a vinné révy

Lektor : Ing. Petr ACKERMANN, CSc.,
pracovník ÚKZÚZ, Odboru karantény a ochrany rostlin Brno, externí učitel na  MZLU Brno, soudní znalec v oboru zahradnictví a ochrana rostlin

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14475


Začátek akce: 16. leden 2013  Konec akce: 16. leden 2013
Kontaktní osoba: Ing. Dušan Pořízka  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel: 581210956, 608434716  Fax: 

Název akce: Horka nad Moravou - 16.1.2013 - BOZP
Popis:
Lektorský den shrnující problematiku z oblasti pracovních podmínek, pracovních vztahů a BOZP po velké novele zákoníku práce
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14453
 

Začátek akce: 16. leden 2013  Konec akce: 16. leden 2013
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: stanislavsimek@seznam.cz
Místo konání: Horka nad Moravou
Tel: 739608056, 604110753  Fax: 

Název akce: Seminář s exkurzí dne 16.1.2013
Popis:

SEMINÁŘ SE ZEMĚDĚLSKOU TÉMATIKOU na téma Zpracování a konzervace ovocných moštů a účast na přehlídce strojů firmy TOKO

Odjezd autobusem  v 5,00 hod. z Horních Heřmanic
1. Přednáška s odborným výkladem o zpracování a prodeji zemědělských produktů
2. Účast na přehlídce nejnovějších technologií v zemědělství Fy TOKO s odborným seminářem v Beckově
3. Návrat do v 23,00 hodin


Začátek akce: 16. leden 2013  Konec akce: 16. leden 2013
Kontaktní osoba: H. Davidová  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: Beckov
Tel: 584411538, 739694926  Fax: 

Název akce: Troubelice - 21.1.2013 - Roční zúčtování daňových záloh, mezd a platů
Popis:

Seminář: Roční zúčtování daňových záloh za rok 2012
Zdanění mezd a platů v roce 2013 v pondělí dne 21. ledna 2013  od 9,30 hodin v restauraci Hanačka, TAGROS, a. s. Troubelice

Přednáší: paní Věra Příhodová

Vložné 200,00 Kč (od členů Zemědělského svazu) a 1.000,00 Kč (od nečlenů Zemědělského svazu) bude vybíráno v hotovosti při prezenci.


Začátek akce: 21. leden 2013  Konec akce: 21. leden 2013
Kontaktní osoba: Helena Kadlčíková  E-mail: zscr.olomou@seznam.cz
Místo konání: Troubelice
Tel: 585 244 618  Fax: 

Název akce: Šumperk - 22. a 23. 1. 2013 - ŠKOLENÍ PORTÁL FARMÁŘE
Popis:

ŠKOLENÍ PORTÁL FARMÁŘE
KDE:  Střední odborná škola, Zemědělská 3, 787 01 Šumperk
KDY:   úterý   22. 1. 2013 9:00 – 15:00 začátečníci
  středa  23. 1. 2013 9:00 – 15:00 pokročilí
POPLATEK: ZDARMA, kapacita 15 osob, občerstvení zajištěno
KONTAKT: Tel.: + 420 724 506 934
vyplněné přihlášky zasílejte prosím na stancova@smacr.cz


Začátek akce: 22. leden 2013  Konec akce: 23. leden 2013
Kontaktní osoba: Stancová  E-mail: stancova@smacr.cz
Místo konání: Střední odborná škola, Šumperk
Tel: 724 506 934  Fax: 

Název akce: Troubelice - 23.1.2013 - Nemocenské a sociální pojištění v roce 2013
Popis:

Seminář Nemocenské a sociální pojištění v roce 2013 ve středu dne  23. 1. 2013 od 9,30 hodinv restauraci Hanačka, TAGROS, a. s. Troubelice 
                                     Přednáší: paní Helena Přikrylová 

Vložné ve výši 200,00 Kč (od členů ZS) a 1.000,00 Kč (od nečlenů ZS) bude vybíráno hotově při prezenci.
Účastníci obdrží podkladové materiály. Stravování zajištěno.


Začátek akce: 23. leden 2013  Konec akce: 23. leden 2013
Kontaktní osoba: Helena Kadlčíková  E-mail: zscr.olomouc@seznam.cz
Místo konání: Troubelice
Tel: 585 244 618  Fax: 

Název akce: Ministr zemědělství zavítá na Hranicko a Přerovsko
Popis:

Ve čtvrtek 24.ledna 2013 se uskuteční na Hranicku a Přerovsku návštěva ministra zemědělství Petra Bendla.

Ministr navštíví: Tučín, Bělotín, Rouské a Partutovice.


Začátek akce: 24. leden 2013  Konec akce: 24. leden 2013
Kontaktní osoba: Ing. Dušan Pořízka  E-mail: dusan.porizka@seznam.cz
Místo konání: Hranicko a Přerovsko
Tel:   Fax: 

Název akce: Kokory - 30.-31.1.2013 - Školení agronomů k aktuálním otázkám ochrany rostlin
Popis:

KIS OK - Okresní agrární komora v Přerově,Wurmova 2, 750 02 Přerov si Vás dovoluje pozvat na tradiční
Školení agronomů k aktuálním otázkám ochrany rostlin
  prezence od 7,30 hod.

U prezence obdržíte stručnou aktualizovanou metodiku ochrany rostlin pro rok 2013.


Začátek akce: 30. leden 2013  Konec akce: 31. leden 2013
Kontaktní osoba: Ing. Dušan Pořízka  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel: 581210956  Fax: 

Název akce: Jeseník - 6.2.2013 - Novela veterinárního zákona 2013
Popis:
SEMINÁŘ na téma: Novela veterinárního zákona 2013
• Ochrana hospodářských zvířat proti týrání
• Zdraví zvířat a jeho ochrana

     Lektor:  MVDr. Dagmar Vobrová  - Krajská veterinární správa pro
     Olomoucký kraj      

 http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14520


Začátek akce: 6. únor 2013  Konec akce: 6. únor 2013
Kontaktní osoba: Helena Davidová  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: ZD Jeseník
Tel: 584411538 ,721354260  Fax: 

Název akce: Olomouc - 8.2.2013 - XVII.Agrární ples
Popis:

Okresní agrární komora Olomouc pořádá v pátek 8.února 2013 tradiční v pořadí XII. Agrární ples.

 

Tento se uskuteční ve Slovanském domě v Olomouci

se zahájením ve 20,00 hodin. Připraveno bohaté občerstvení, slosování vstupenek, program

Vstupenky k dispozici pouze v předprodeji od 21.1.2013 v sídle OAK Olomouc, Blanická 3,

Olomouc. Telefon 585 230 670, e-mail : oakol@volny.cz 


Začátek akce: 8. únor 2013  Konec akce: 8. únor 2013
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Slovanský dům Olomouc
Tel: 585 230 670  Fax: 

Název akce: Olomouc - 10.-11.2.2013 - veletrh o čokoládě
Popis:

Pozvánka na Čokoladovou Show, veletrh o čokoládě, který se koná v neděli a v pondělí 10. a 11. 2. 2013 v Olomouci na RCO (Jeremenkova 40b) od 10.00 do 18:00

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo14532


Začátek akce: 10. únor 2013  Konec akce: 11. únor 2013
Kontaktní osoba: ChrisFromParis  E-mail: www.cokoladovashow.cz
Místo konání: RCO Olomouc
Tel: 776 290 550  Fax: 

Název akce: Přerov - 19.-20.2.2013 - K U R Z odborné způsobilosti I.st.
Popis:
K U R Z odborné způsobilosti I.st. pro pracovníky pracujícími s přípravky na ochranu rostlin podle § 86, odst.1 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změněně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 199/2012 Sb.
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14467
Začátek akce: 19. únor 2013  Konec akce: 20. únor 2013
Kontaktní osoba: ing. Helena Chutná  E-mail: HelenaChutna@seznam.cz
Místo konání: MZe, Wurmova 606/2 Přerov
Tel: 737 107 965  Fax: 

Název akce: Litovel - 21.2.2013 - Legislativa EU a ČR 2013 pro zem. podniky
Popis:

SEMINÁŘ  (konzultační den) na téma:

Legislativa EU a ČR 2013 pro zem. podniky v oblastech :
• Nitrátová směrnice
• Ochrana vod
• Kontroly těsnosti nádrží, jímek
• Využití digestátu z bioplynových stanic

přednášející : Ing. Jan Klír – VÚRV Praha
                                 
Termín :  čtvrtek  21. 2. 2013, zahájení v 9.00 hodin


Začátek akce: 21. únor 2013  Konec akce: 21. únor 2013
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: MJM Litovel a.s., Cholinská 19
Tel: 603 718 171  Fax: 

Název akce: Šumperk - 21.2.2013 - Ochrana vod a erozní ohroženost
Popis:
KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní Agrární komora Šumperk za podpory Olomouckého kraje pořádají
SEMINÁŘ na téma:   
•Ochrana vod
•Erozní ohroženost
Seminář bude zaměřen na příklady z praxe, poznatky z terénu.
Plnění podmínek je nezbytnou podmínkou výplaty dotací  zemědělskému  podnikateli.
Přednáší:  ing.Jan Leština CSc.- akreditovaný poradce VÚRV,v.v.i.
Začátek akce: 21. únor 2013  Konec akce: 21. únor 2013
Kontaktní osoba: Ing.Jana Kořalková  E-mail: jana.oaksumperk@email.cz
Místo konání: Šumperk, Nemocniční 53
Tel: 583 214 494  Fax: 

Název akce: Prostějov - 23.2.2013 - XIX. Reprezentační zemědělsko-potravinářský ples
Popis:
Prostějov - 23.2.2013 - XIX. Reprezentační zemědělsko-potravinářský ples ve Společenském domě Prostějov.

Začátek akce: 23. únor 2013  Konec akce: 23. únor 2013
Kontaktní osoba: MVDr. A. Kohoutek  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Prostějov
Tel: 736631798  Fax: 

Název akce: Vsisko - 25.2.2013 - o fyziologii rostlin
Popis:

POZVÁNKA – SEMINÁŘ ENERGEN SPOLEČNOSTI EGT system spol s.r.o.
25.2.2013  - VSISKO   - Restaurace u Facků, Vsisko 35 (Olomoucká ul.), Velký Týnec

Na přátelské pracovní setkání spojené s přednáškami o fyziologii rostlin.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt156|mo14500


Začátek akce: 25. únor 2013  Konec akce: 25. únor 2013
Kontaktní osoba: ing. Jaroslav Mach  E-mail: energen@energen.info
Místo konání: Vsisko 35, Velký Týnec
Tel: 733315656  Fax: 

Název akce: Sluňákov - 26.-27.2.2013 - Agroekosystém
Popis:
Pozvánka na každoroční dvoudenní seminář na Sluňákově, který se bude konat 26.- 27.února 2013.
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo14527
Začátek akce: 26. únor 2013  Konec akce: 27. únor 2013
Kontaktní osoba: Alice Bohačíková  E-mail: info@bioinstitut.cz
Místo konání: Sluňákov
Tel: 581 115 181   Fax: 

Název akce: Šumperk - 26.2.2013 - Zákoník práce v praxi
Popis:

SEMINÁŘ na téma: Zákoník práce v praxi          
• nelegální zaměstnávání
• čerpání dovolené po novu
• zákon o specifických zdravotních službách
• částečná nezaměstnanost
• výměna poznatků z kontrolní činnosti OIP

Seminář bude zaměřen na příklady z praxe, poznatky z terénu.
 
Přednáší:  JUDr. Eva Slavíčková -  vedoucí pracovnice OIP


Začátek akce: 26. únor 2013  Konec akce: 26. únor 2013
Kontaktní osoba: Ing. Jana Kořalková  E-mail: jana.oaksumperk@email.cz
Místo konání: Šumperk, Nemocniční 53
Tel: 583 214 494  Fax: 

Název akce: Olomouc - 27.2.2013 - diskuze na téma důchodové reformy
Popis:

Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na odbornou debatu zaměřenou na změny v důchodových systémech a na praktickou aplikaci těchto změn. Přednášet budou odborníci z Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí a Finanční správy.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14548


Začátek akce: 27. únor 2013  Konec akce: 27. únor 2013
Kontaktní osoba: MPSV  E-mail: duchodovareforma@scomp.cz
Místo konání: RCO Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Kokory - 28.2.2013 - Ekonomika práce strojů v rostlinné výrobě
Popis:

Na semináři, zabývajícím se ekonomikou práce strojů, budete mít možnost dozvědět se zajímavé informace o problematice biopaliv, základním zpracování půdy a o traktorové dopravě. Mimo jiné se budou na semináři probírat i mobilní energetické prostředky, motorová vozidla, hydraulické mechanismy a další
Lektor:
Prof. Ing. František Bauer, CSc.


Začátek akce: 28. únor 2013  Konec akce: 28. únor 2013
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel: 581 210 956  Fax: 

Název akce: Kokory - 5.3.2013 - BOZP v zemědělství
Popis:

SEMINÁŘ na téma : BOZP v zemědělství - pro vedoucí pracovníky a pracovníky pověřené BOZP

- Platná legislativa BOZP
- Rizika a kategorizace pracovních činností
- Ověření znalostí – test
- Vydání osvědčení

p. Bohumír  VELČOVSKÝ, odborně způsobilá osoba BOZP, č. osv. 311/93,
Termín :   5. 3. 2013
  Prezence od 8,30 h , Motorest ZD Kokory


Začátek akce: 5. březen 2013  Konec akce: 5. březen 2013
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel: 728 730 428  Fax: 

Název akce: Troubelice - 7.3.2013 - Novela zákona o dani z příjmu
Popis:

Seminář, který se koná ve čtvrtek dne 7. 3. 2013  od 9.00 hodin v restauraci Hanačka, TAGROS Troubelice, a. s. s tímto programem: 

1. Novela zákona o dani z příjmu platná pro rok 2012
2. Novela zákona o dani z příjmu platná pro rok 2013
3. Připočitatelné a odpočitatelné položky

Přednáší: Ing. Karel Kvítek, FÚ Olomouc


Začátek akce: 7. březen 2013  Konec akce: 7. březen 2013
Kontaktní osoba: Helena Kadlčíková  E-mail: zscr.olomouc@seznam.cz
Místo konání: Troubelice
Tel: 585 244 618  Fax: 

Název akce: Prostějov - 7.3.2013 - Rostlinolékařská péče a CC
Popis:
KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Prostějov za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ na téma:
    
•Rostlinolékařská péče – ochrana rostlin dle úprav české a evropské legislativy na rok 2013
•Výsledky kontroly podmíněnosti v roce 2012  a nové požadavky na rok 2013
•Různé
Začátek akce: 7. březen 2013  Konec akce: 7. březen 2013
Kontaktní osoba: MVDr. A. Kohoutek  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Prostějov, U tří bříz
Tel: 736 631 798  Fax: 

Název akce: Šumperk - 24.4.2013 - proškolení a ověření znalostí předpisů k zajištění BPPO
Popis:

Periodické proškolení a ověření znalostí předpisů k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky (jejich zástupce) zemědělských podniků.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14611


Začátek akce: 24. duben 2013  Konec akce: 24. duben 2013
Kontaktní osoba: Jana Kořalková  E-mail: jana.oaksumperk@email.cz
Místo konání: Šumperk, Nemocniční 53
Tel: 583 214 494  Fax: 

Název akce: Olomouc - 25.-28.4.2013 - Jarní zahradnická FLORA OLOMOUC
Popis:
Od 25. do 28. dubna (otevřeno denně od 9 do 18 hod.) bude Výstaviště Flora Olomouc patřit jarní etapě  mezinárodní zahradnické výstavy a veletrhu FLORA OLOMOUC.
http://www.flora-ol.cz/view.php?nazevclanku=aktualne-jarni-zahradnicka-flora-olomouc-kvetinove-putovani-olomouckou-univerzitou&cisloclanku=2013030003
Začátek akce: 25. duben 2013  Konec akce: 28. duben 2013
Kontaktní osoba: www.flora-ol.cz  E-mail: info@flora-ol.cz
Místo konání: Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Šumperk - 30.4.2013 - Účetnictví a daně v zemědělství
Popis:

Pozvánka na seminář, který se koná v úterý 30.4.2013 od 9.00 hodin do 12.00 hodin v sále ZA a PÚ Mze ČR Šumperk, Nemocniční 53 na téma: "Účetnictví a daně v zemědělství“

Přednáší: ing. Marie Havlíčková – auditorka
          Bc. Silvie Hrabalová – daňová poradkyně


Začátek akce: 30. duben 2013  Konec akce: 30. duben 2013
Kontaktní osoba: Ing. Jana Kořalková  E-mail: jana.oaksumperk@email.cz
Místo konání: Šumperk, Nemocniční 53
Tel: 583 214 494  Fax: 

Název akce: Valná hromada OAK Olomouc
Popis:
Valná hromada OAK Olomouc dne 16.5.2013 na motorestu "Zlatá křepelka" od 9,30 hodin
Začátek akce: 16. květen 2013  Konec akce: 16. květen 2013
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: motorest Zlatá křepelka
Tel: 585230670  Fax: 

Název akce: Hodnotitelská komise Regionální potravina Olomouckého kraje
Popis:

Zasedání Hodnotitelské komise Regionální potravina Olomouckého kraje.

Hodnocení přihlášených potravin.


Začátek akce: 24. květen 2013  Konec akce: 24. květen 2013
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Stonawský  E-mail: stonawsky@vepaspol.cz
Místo konání: Olomouc, Blanická 1
Tel: 724202889  Fax: 

Název akce: Kokory - 4.6.2013 - Hospodaření s černou zvěří v zemědělské krajině
Popis:

SEMINÁŘ na téma : Hospodaření s černou zvěří v zemědělské krajině - problémy a opatření
Prezence od 8,30 h, zahájení v 9,00 h

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14633


Začátek akce: 4. červen 2013  Konec akce: 4. červen 2013
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel: 581 210 956, 728 730 428  Fax: 

Název akce: Olomouc - 5.6.2013 - setkání partnerů CSV v OK
Popis:
1. Setkání partnerů CVS v OK  – dne 5.června 2013 od 11.30 hod. v zasedací místnosti KAZV Olomoucký kraj, Blanická 1.
Začátek akce: 5. červen 2013  Konec akce: 5. červen 2013
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Mračková  E-mail: katerina.mrackova@szif.cz
Místo konání: Olomouc, Blanická 1
Tel: 585 206 423,602 715 025   Fax: 

Název akce: Spálov - 10.-11.6.2013 - Biodiverzita venkovské krajiny
Popis:

Biodiverzita venkovské krajiny. Podrobnější popis :
http://regol.conbios.eu/index.php?action=Biodiverzita-venkovske-krajiny
Cílem je vysvětlit základní rozdíly mezi KP a VKP a naučit se s nimi pracovat v rámci kompetencí státní správy, zemědělské i laické veřejnosti, nevládních organizací, spolků a sdružení, které se mohou do ochrany biodiverzity venkovské krajiny aktivně zapojovat.


Začátek akce: 10. červen 2013  Konec akce: 11. červen 2013
Kontaktní osoba: Pavlína Samsonová  E-mail: http://regol.conbios.eu/
Místo konání: Švamlův mlýn ve Spálově okr. N
Tel: 581 115 181,776 305 605  Fax: 

Název akce: Naše pole v Nabočanech
Popis:

Zemědělská výstava Naše pole, která se uskuteční dne 11. - 12. června 2013 v Nabočanech u Chrudimi.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt156|mo14622


Začátek akce: 11. červen 2013  Konec akce: 12. červen 2013
Kontaktní osoba: www.nasepole.cz  E-mail: 
Místo konání: Nabočany u Chrudimi
Tel:   Fax: 

Název akce: Kokory - 11.6.2013 - Poznatky a zkušenosti z inspekční činnosti
Popis:

SEMINÁŘ :Poznatky a zkušenosti z inspekční činnosti

- Dodržování dobrých zemědělských a enviromentálních podmínek (GAEC)
- Chyby zjištěné pracovníky SZIF při kontrolách na místě
- Registr přípravků na ochranu rostlin
- Ochranná pásma vodních zdrojů
Ing. Martina FRICOVÁ, MBA, vedoucí Referátu inspekcí opatření na plochu,
RO SZIF Olomouc, Ing. Ladislav PREČAN, SRS Olomouc  


Začátek akce: 11. červen 2013  Konec akce: 11. červen 2013
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel: 581 210 956, 728 730 428  Fax: 

Název akce: Olomouc - 20.6.2013 - specifické zdravotní služby
Popis:
Novela zákona o specifických zdravotních službách a související právní předpisy. Seminář pořádaný dne 20.6.2013 společností Ecological Consulting a.s. v Olomouci ve školících prostorách společnosti , v době od 9:15 –14:45 hodin

Začátek akce: 20. červen 2013  Konec akce: 20. červen 2013
Kontaktní osoba: Mgr. Svatava Hrubá  E-mail: vzdelavani@ecological.cz
Místo konání: Na Střelnici 48, Olomouc-Lazce
Tel: 585 203 166,733 531 355  Fax: 

Název akce: Dubicko - Den s Lesy ČR
Popis:

Den s Lesy ČR, pátek 21. června 2013, 9 – 14 hodin,  u chaty Josef v katastrálním území Janoslavice (kousek od obce Dubicko u Zábřehu na Moravě), okres Šumperk, Olomoucký kraj
Událost je připravována pro děti 1. – 6. tříd základních škol, na které čeká dvoukilometrová lesní stezka s úkoly a bohatý doprovodný program. Událost organizují Lesy ČR, Lesní správa Ruda nad Moravou.


Začátek akce: 21. červen 2013  Konec akce: 21. červen 2013
Kontaktní osoba: Zbyněk Boublík  E-mail: Boublik@lesycr.cz
Místo konání: Dubicko
Tel: 724 813 301  Fax: 

Název akce: Rozhledna na Velkém Kosíři
Popis:

Rozhledna na Velkém Kosíři, slavnostní otevření,  11 – cca 16 hodin,  v blízkosti obce Čechy pod Kosířem. Pořadatelem akce je Mikroregion Kosířsko, Lesy ČR zajišťují doprovodný program. V okolí nové rozhledny Lesy ČR upravily cesty pro turisty, postaraly se o instalaci krytých lavic a navíc chystají výstavbu odpočinkového altánu. Slavnostní otevření rozhledny proběhne na Velkém Kosíři ve 14 hodin.


Začátek akce: 22. červen 2013  Konec akce: 22. červen 2013
Kontaktní osoba: Zbyněk Boublík  E-mail: Boublik@lesycr.cz
Místo konání: Čechy pod Kosířem
Tel: 724 813 301  Fax: 

Název akce: Brno - 27.-30.6.2013 - Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky
Popis:

NÁRODNÍ VÝSTAVA v Brně je největší přehlídkou živočišné produkce v ČR. Téměř 800 kusů zvířat - skotu, ovcí, koz, prasat a koní je předvedeno v  přehlídkách a hodnoceních za účasti českých i mezinárodních porotců. Na 200 českých a  zahraničních vystavovatelů zde prezentuje chovatelské technologie, veterinární a reprodukční techniku, krmiva a zemědělské stroje.


Začátek akce: 27. červen 2013  Konec akce: 30. červen 2013
Kontaktní osoba: http://www.bvv.cz/narodni-vyst  E-mail: msebestova@bvv.cz
Místo konání: Brno - Výstaviště
Tel:   Fax: 

Název akce: Šumperk - 27.6.2013 - Katastr nemovitostí po rekodifikaci občanského práva v roce 2013
Popis:

Seminář se koná ve čtvrtek 27.6. 2013 od 9.30 hodin do 12.30 hodin v sále  MZe ČR Šumperk, Nemocniční 53 na téma: Katastr nemovitostí po rekodifikaci občanského práva v roce 2013
Přednáší:   ing. Naděžda Vitulová – ředitelka Katastrálního úřadu Brno - město
            Mgr. Jiří Fojtášek –  metodik kanceláře JM kraje ve věcech právních  

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14647


Začátek akce: 27. červen 2013  Konec akce: 27. červen 2013
Kontaktní osoba: Jana Kořalková  E-mail: jana.oaksumperk@email.cz
Místo konání: Šumperk, Nemocniční 53
Tel: 583 214 494  Fax: 

Název akce: FLORA OLOMOUC - letní etapa
Popis:

FLORA OLOMOUC - letní etapa
mezinárodní zahradnická výstava a veletrh, letní etapa
Informace pro vystavovatele / návštěvníky
Spolupořadatel výstavy ČZS - www.zahradkari.cz
Mediální partner výstavy www.zahradkar.org
Partner výstavy www.ireceptar.cz

 Letní zahradnické trhy


Začátek akce: 15. srpen 2013  Konec akce: 18. srpen 2013
Kontaktní osoba: www.flora-ol.cz  E-mail: info@flora-ol.cz
Místo konání: Výstaviště FLORA Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Šumperk - 17. 8. 2013 - ochutnávka Regionálních potravin
Popis:

Ochutnejte potraviny oceněné značkou Regionální potravina Olomouckého kraje

Navštivte dne 17. 8. 2013 stánek Regionální potraviny na Mezinárodních folklórních slavnostech v Šumperku a oceněné výrobky zde sami ochutnejte.


Začátek akce: 17. srpen 2013  Konec akce: 17. srpen 2013
Kontaktní osoba: Ing. Jana Kořalková  E-mail: jana.oaksumperk@email.cz
Místo konání: Náměstí
Tel:   Fax: 

Název akce: Šumperk - 6.9.2013 - Farmářské trhy
Popis:
Šumperk - Farmářské trhy
Ochutnávka Regionálních potravin - 6.9.2013 Šumperk

Začátek akce: 6. září 2013  Konec akce: 6. září 2013
Kontaktní osoba: Ing. Jana Kořalková  E-mail: jana.oaksumperk@email.cz
Místo konání: Šumperk, Hlavní třída
Tel:   Fax: 

Název akce: Jesenické dožínky - 7.9.2013 - ochutnávka RP OLK
Popis:

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo14725

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo14746


Začátek akce: 7. září 2013  Konec akce: 7. září 2013
Kontaktní osoba: Helena Davidová  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: Bělá pod Pradědem
Tel:   Fax: 

Název akce: Šternberk - 14.9.2013 - Venkovské trhy
Popis:
Tradiční Venkovské trhy ve Šternberku na Hlavním náměstí spojené s ochutnávkou a prodejem oceněných Regionálních potravin Olomouckého kraje.
Začátek akce: 14. září 2013  Konec akce: 14. září 2013
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Stonawský  E-mail: pavel.stonawsky@seznam.cz
Místo konání: Šternberk, Hlavní náměstí
Tel: 724202889  Fax: 

Název akce: Prostějov - 15. 9. 2013 - Hanácké slavnosti
Popis:
Pozvánka na hanácké slavnosti do Prostějova, součástí jsou celokrajské dožínky a i mj. ochutnávka Regionálních potravin Olomouckého kraje.
Začátek akce: 15. září 2013  Konec akce: 15. září 2013
Kontaktní osoba: MVDr. A. Kohoutek  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Prostějov
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 16.-17.9.2013 - DŘEVINY ROSTOUCÍ MIMO LES
Popis:

POZVÁNKA NA WORKSHOP „DŘEVINY ROSTOUCÍ MIMO LES“

Seminář proběhne v prostorách Vlastivědného muzea Olomouc (http://www.vmo.cz/, Nám. republiky 5, Olomouc).

Více se dozvíte na webové stránce http://www.regol.conbios


Začátek akce: 16. září 2013  Konec akce: 17. září 2013
Kontaktní osoba: www.regol.conbios  E-mail: 
Místo konání: VMO Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Hranice - 1.-3.10.2013 - Venkov 2013
Popis:

Národní konference Venkov 2013, která se koná ve dnech 1.-3.10.2013 v Hranicích

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo14741


Začátek akce: 1. říjen 2013  Konec akce: 3. říjen 2013
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Mračková  E-mail: www.venkov2013.cz
Místo konání: Hranice
Tel:   Fax: 

Název akce: FLORA OLOMOUC - podzimní etapa, OLIMA
Popis:
FLORA OLOMOUC - podzimní etapa (Hortikomplex)
výstava ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků
Informace pro vystavovatele / návštěvníky
Mezinárodní zahradnická výstava a veletrh, jarní etapa

Podzimní zahradnické trhy
prodejní trhy květin, ovoce, zeleniny, okrasných a ovocných dřevin, drobné zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb
OLIMA
festival gastronomie a nápojů

Začátek akce: 3. říjen 2013  Konec akce: 6. říjen 2013
Kontaktní osoba: www.flora-ol.cz  E-mail: info@flora-ol.cz
Místo konání: Výstaviště FLORA Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 3. - 6.10.2013 - OLIMA
Popis:

Pozvánka na festival gastronomie a nápojů jehož součástí je ochutnávka Regionálních potravin Olomouckého kraje.

3. 10. 2013 - Vyhodnocení výrobců Regionální potravina Olomouckého kraje 2013

4.10. 2013 - Vyhodnocení výrobců Výrobek OK 2013


Začátek akce: 3. říjen 2013  Konec akce: 6. říjen 2013
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: oaksumperk@email.cz
Místo konání: Výstaviště FLORA Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 5.10. 2013 - SENIMO
Popis:
Ochutnávka Regionálních potravin Olomouckého kraje sv supermarketu SENIMO, spojená s prodejem oceněných výrobků.
Začátek akce: 5. říjen 2013  Konec akce: 5. říjen 2013
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomouc, SENIMO
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 11.10.2013 - TERNO
Popis:
Ochutnávka Regionálních potravin Olomouckého kraje v supermarketu TERNO, spojená s prodejem oceněných výrobků.
Začátek akce: 11. říjen 2013  Konec akce: 11. říjen 2013
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomouc, TERNO
Tel:   Fax: 

Název akce: Hranice - 11.10.2013 - Farmářský trh
Popis:
Ochutnávka Regionálních potravin Olomouckého kraje na Farmářském trhu v Hranicích, spojená s prodejem oceněných výrobků.
Začátek akce: 11. říjen 2013  Konec akce: 11. říjen 2013
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Hranice
Tel:   Fax: 

Název akce: Prostějov - 15.10.2013 - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Popis:

Pozvánka na odborný seminář
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z PRAKTICKÉHO POHLEDU S DŮRAZEM NA NOVELIZACI ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ÚČINNOU OD 1.4.2012 A PŘIPRAVOVANOU TECHNICKOU NOVELU

15. ŘÍJNA 2013      9,30 - 14,00 hod.
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov


Začátek akce: 15. říjen 2013  Konec akce: 15. říjen 2013
Kontaktní osoba: Ing. Renata Syrová  E-mail: ohkpv@ohkpv.cz
Místo konání: Národní dům, Prostějov
Tel: 582 332 721  Fax: 

Název akce: Kokory - 7. 11.2013 - Nitrátovka
Popis:

Seminář v motorestu ZD Kokory 7. 11.2013 od 9 h

Program :
1) Změny ve vyhlášce č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv
   
2) Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu – č. 262/2012 Sb. a základní informace o implementaci nařízení vlády č.79/2007 Sb., v platném znění pro rok 2014

3) Představení návrhu PRV na období 2015-2021


Začátek akce: 7. listopad 2013  Konec akce: 7. listopad 2013
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 8.11.2013 - České zemědělství a venkov v rámci SZP po roce 2013
Popis:

Diskusní fórum:
České zemědělství a venkov v rámci SZP po roce 2013, aktuality v oblasti zemědělství a venkova z pohledu EU, které se bude konat v pátek 8. listopadu 2013 od 10.00 hodin
(9.00-10.00 prezence)
v salonku hotelu Prachárna, Křelovská 91, Olomouc-Řepčín


Začátek akce: 8. listopad 2013  Konec akce: 8. listopad 2013
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomouc,Prachárna
Tel: 585 230 670  Fax: 

Název akce: Horka nad Moravou - 14.11.2013 - Nitrátovka
Popis:

seminář
Program :
1) Změny ve vyhlášce č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv
   
2) Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu – č. 262/2012 Sb. a základní informace o implementaci nařízení vlády č.79/2007 Sb., v platném znění pro rok 2014

3) Představení návrhu PRV na období 2015-2021


Začátek akce: 14. listopad 2013  Konec akce: 14. listopad 2013
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Lovecká chata Horka nad Moravo
Tel: 603 718 171  Fax: 

Název akce: Horka nad Moravou - 26.11.2013 - Hospodaření s černou zvěří v zemědělské krajině
Popis:

SEMINÁŘ: Hospodaření s černou zvěří v zemědělské krajině - problémy a opatření : 

přednášející : Ing. Petr Ziegrosser 
                                 


Začátek akce: 26. listopad 2013  Konec akce: 26. listopad 2013
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Lovecká chata Horka nad Moravo
Tel: 603 718 171  Fax: 

Název akce: Přerov - 28.11.2013 - řízení zemědělské výroby v informačním systému
Popis:

Seminář zaměřený na řízení zemědělské výroby v informačním systému. Cílem tohoto semináře je představení praktických možností práce a efektivního řízení zemědělského podniku v informačním systému.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14796


Začátek akce: 28. listopad 2013  Konec akce: 28. listopad 2013
Kontaktní osoba: Hana Sedláčková  E-mail: hsedlackova@inmedias.eu
Místo konání: Přerov, hotel FIT plus
Tel: 519512013  Fax: 

Název akce: Praha - 28.11.2013 - Úřední kontrola krmiv
Popis:
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zve na seminář dne 28. 11. 2013 v budově Ministerstva zemědělství ČR, Těšnov 17, Praha 1
Úřední kontrola krmiv
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14804

Začátek akce: 28. listopad 2013  Konec akce: 28. listopad 2013
Kontaktní osoba: Ivana Krsková  E-mail: ivana.krskova@ukzuz.cz
Místo konání: Praha, budova MZe
Tel:   Fax: 

Název akce: Šumperk - 28.11.2013 - Nitrátovka
Popis:

seminář
Program :
1) Změny ve vyhlášce č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv
   
2) Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu – č. 262/2012 Sb. a základní informace o implementaci nařízení vlády č.79/2007 Sb., v platném znění pro rok 2014

3) Představení návrhu PRV na období 2015-2021


Začátek akce: 28. listopad 2013  Konec akce: 28. listopad 2013
Kontaktní osoba: Ing. Jana Kořalková  E-mail: jana.oaksumperk@email.cz
Místo konání: Šumperk, Nemocniční 53
Tel: 583 214 494  Fax: 

Název akce: Jeseník - 28.11.2013 - ŠKODY NA POLÍCH ZPUSOBENÉ ZVĚŘÍ
Popis:
SEMINÁŘ : ŠKODY NA POLÍCH ZPUSOBENÉ ZVĚŘÍ, předcházení škodám, jejich náhrady a hospodaření s černou zvěří v zemědělské krajině
                         
Termín :     28.11.2013  od  9.00 hodin
Místo :        HOTEL SLOVAN Masarykovo nám. Jeseník
Přednášející: Ing.Igor Hájek – soudní  znalec ke škodám způsobených zvěří
Začátek akce: 28. listopad 2013  Konec akce: 28. listopad 2013
Kontaktní osoba: Helena Davidová  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: HOTEL SLOVAN Masarykovo nám. J
Tel: 739694926  Fax: 

Název akce: Vsisko - 29.11.2013 - AGROFORUM
Popis:

Seminář AGROFORUM 2013 v pátek 29. listopadu 2013 od 10.00 hodin v salonku restaurace U Facků – Vsisko 35, 783 72 Velký Týnec

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14799


Začátek akce: 29. listopad 2013  Konec akce: 29. listopad 2013
Kontaktní osoba: Ing. Roman Beneš  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Velký Týnec,Vsisko
Tel: 581 210 956  Fax: 

Název akce: Kokory - 3.12.2013 - Nový občanský zákoník a jeho dopad na právní vztahy v zemědělství
Popis:

Zemědělský svaz ČR, Územní organizace Přerov Vás zve na  seminář  Nový občanský zákoník a jeho dopad na právní vztahy v zemědělství, který se bude konat v úterý dne 3. prosince 2013 v Motorestu ZD Kokory

Zahájení v 9,00 h


Začátek akce: 3. prosinec 2013  Konec akce: 3. prosinec 2013
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 11.12.2013 - SEMINÁŘ PRO MZDOVÉ ÚČETNÍ
Popis:

SEMINÁŘ PRO MZDOVÉ ÚČETNÍ na téma :

• Nemocenské pojištění a pojistné  od 1. 1. 2014
• Roční zúčtování daňových záloh za rok 2013
• Změna ve zdanění mezd a platů v roce 2014

Přednášející : Helena Přikrylová
              Věra Příhodová
                                     
Termín :  středa 11. 12. 2013, zahájení v 9,00 hodin


Začátek akce: 11. prosinec 2013  Konec akce: 11. prosinec 2013
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: budova MZe, Blanická 1, Olomou
Tel: 585 230 670, 603 718 171  Fax: 

Název akce: Olomouc - 11.12.2013 - Změny Občanského zákoníku ve vazbě na zemědělství od 1. 1. 2014
Popis:

Seminář : Změny Občanského zákoníku ve vazbě na zemědělství od 1. 1. 2014
 Téma: Užívací vztahy k půdě a  zemědělským stavbám
             Novinky v závazkovém právu

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14832


Začátek akce: 11. prosinec 2013  Konec akce: 11. prosinec 2013
Kontaktní osoba: Ing. Roman Beneš  E-mail: sekretariat@akcr.cz
Místo konání: Hotel Hesperia, Brněnská 55,Ol
Tel:   Fax: 

Název akce: Litovel - 17.12.2013 - Ekonomika provozu traktorů a traktorových souprav v zemědělství
Popis:
SEMINÁŘ na téma: Ekonomika provozu traktorů a traktorových souprav v zemědělství – problematika biopaliv, základní zpracování půdy, traktorová doprava ......

přednášející : Prof. Ing. František Bauer, CSc.
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14845


Začátek akce: 17. prosinec 2013  Konec akce: 17. prosinec 2013
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: MJM Litovel a.s., Cholinská 19
Tel: 581 210 956  Fax: 

Název akce: Jeseník - 18.12.2013 - Energie v bioplynové stanici a výroba mléčných výrobků
Popis:
SEMINÁŘ :
Technologie výroby energie v bioplynové stanici.
Technologické postupy výroby mléčných výrobků.

Termín :     18. 12. 2013 
             8,00 odjezd od SOZŠ Horní Heřmanice
             8,45 odjezd od SOŠP a G  Jeseník

Místo :        Zemědělské družstvo Jeseník


Začátek akce: 18. prosinec 2013  Konec akce: 18. prosinec 2013
Kontaktní osoba: Helena Davidová  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: ZD Jeseník
Tel:   Fax: 

Název akce: Kokory - 9. 1. 2014 - Účetní a daňová závěrka za rok 2013
Popis:

SEMINÁŘ na téma : Účetní a daňová závěrka za rok 2013, změny pro rok 2014 a další výhled
Přednáší : 
Ing. Bohumír HOLEČEK, auditor a daňový poradce
Doc. Ing. Karel NOVOTNÝ, CSc., Organizační kancelář Praha - Písek

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14847


Začátek akce: 9. leden 2014  Konec akce: 9. leden 2014
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel: 581 210 956  Fax: 

Název akce: Kokory - 15.1.2014 - Občanský zákoník
Popis:
SEMINÁŘ na téma :

 Zemědělství a nový občanský zákoník
 Pachtovní smlouvy a katastr nemovitostí
 Standardní postupy v zemědělské praxi pro evidenci půdy
 Dotazy k dané problematice
Přednáší : 
Petr LIŠKA, Geocentrum, spol. s r.o. Olomouc
Ing. Ivo  KOUTNÍK, Geocentrum, spol. s r.o. Olomouc

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14866


Začátek akce: 15. leden 2014  Konec akce: 15. leden 2014
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel: 581 210 956  Fax: 

Název akce: Brno - 30. 1. 2014 - Ekonomické, marketingové a obchodní fórum
Popis:
III. reprezentační ročník „Ekonomické, marketingové a obchodní fórum předsedů, ředitelů,majitelů a vedoucích manažerů společností zemědělství, potravinářství, výroby, obchodu, služeb, bankovnictví a pojišťovnictví Moravy a  Slezska“
Začátek akce: 30. leden 2014  Konec akce: 30. leden 2014
Kontaktní osoba: Ing.Tomšů  E-mail: jaroslav.tomsu@volny.cz
Místo konání: Mendelova univerzita, budova Q
Tel: 774 848 668  Fax: 

Název akce: Prostějov - 8.2.2014 - XX. Reprezentační zemědělsko-potravinářský ples
Popis:
Prostějov - 8.2.2014 - XX. Reprezentační zemědělsko-potravinářský ples
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo14886
 

Začátek akce: 8. únor 2014  Konec akce: 8. únor 2014
Kontaktní osoba: MVDr. A. Kohoutek  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: Prostějov
Tel:   Fax: 

Název akce: XVIII. Agrární ples v Olomouci
Popis:

Okresní agrární komora Olomouc pořádá v pátek 14.února 2014 tradiční v pořadí XVIII. Agrární ples.

 

Tento se uskuteční ve Slovanském domě v Olomouci se zahájením v 19,00 hodin. Připraveno bohaté občerstvení, slosování vstupenek, program

Vstupenky k dispozici pouze v předprodeji od 31.1.2014 v sídle OAK Olomouc, Blanická 3,

Olomouc. Telefon 585 230 670, e-mail : oakol@volny.cz 


Začátek akce: 14. únor 2014  Konec akce: 14. únor 2014
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: 585230670  Fax: 

Název akce: Brno - 25.-28.2. 2014 - SALIMA
Popis:

Komplex mezinárodních potravinářských veletrhů SALIMA - MBK - INTECO - VINEX podává dokonalý přehled o zpracovatelském průmyslu v zemích střední a východní Evropy. V rámci souboru těchto veletrhů se prezentují přední výrobci a dodavatelé potravin a technologií pro potravinářské obory, mlynářství, pekařství, cukrářství, vinařství a zařízení pro obchod, hotely a veřejné stravování z celého světa.


Začátek akce: 25. únor 2014  Konec akce: 28. únor 2014
Kontaktní osoba: www.bvv.cz  E-mail: www.bvv.cz
Místo konání: Brno výstaviště
Tel:   Fax: 

Název akce: Brno - 25.2.2014 - FOOD FORUM 2014
Popis:

Ministerstvo zemědělství a Potravinářská komora České republiky pořádá dne 25. února 2014 od 14.30 do 16. 30 hodin, v den zahájení Mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2014, v pořadí již 5. mezinárodní konferenci „FOOD FORUM 2014“ na téma „Kvalita a bezpečnost potravin na evropském trhu“


Začátek akce: 25. únor 2014  Konec akce: 25. únor 2014
Kontaktní osoba: Ing. Olaf Deutsch  E-mail: olaf.deutsch@mze.cz
Místo konání: Holiday Inn, Brno
Tel:   Fax: 

Název akce: Jeseník - 25.2.2014 - Nový OZ a změny zákoníku práce
Popis:

SEMINÁŘ                             
1.  Dopad nového občanského zákoníku do pracovního práva.
2.  Změny zákoníku práce v roce 2013- zák.č.303,155,47/2013 Sb.

Termín : 25. 2. 2014   od  9,30 hod.
Místo :  HOTEL SLOVAN Masarykovo nám. Jeseník
Přednášející: JUDr. Slavíčková – Oblastní inspektorát práce Olomouc

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14916


Začátek akce: 25. únor 2014  Konec akce: 25. únor 2014
Kontaktní osoba: Helena Davidová  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: Jeseník, hotel Slovan
Tel: 739694926  Fax: 

Název akce: Kokory - 5.3.2014 - Racionální výživa a hnojení obilnin, olejnin a okopanin, inovace ve výživě a hno
Popis:

Okresní agrární komora v Přerově si Vás dovoluje pozvat na  seminář financovaný z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu s názvem: „Rozvoj konkurenceschopnosti v zemědělství“ 
Racionální výživa a hnojení obilnin, olejnin a okopanin, inovace ve výživě a hnojení

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt156|mo14910


Začátek akce: 5. březen 2014  Konec akce: 5. březen 2014
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel: 581 210 956  Fax: 

Název akce: Workshop Implementace systému teritoriálních paktů zaměstnanosti v ČR
Popis:

Workshopu „Implementace systému teritoriálních paktů zaměstnanosti v ČR“, který proběhne dne 11. 3. 2014 v Olomouci.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14909


Začátek akce: 11. březen 2014  Konec akce: 11. březen 2014
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Večeř  E-mail: zamestnanost@kr-olomoucky.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: 585 508 494  Fax: 

Název akce: Náměšť nad Oslavou - KURZ PŮDNÍCH SPECIALISTŮ
Popis:

KURZ  PŮDNÍCH SPECIALISTŮ
 
A M B A S A D O R      O CH R A N Y    P Ů D Y
 
TERMÍNY: 11.  BŘEZNA, 12. BŘEZNA, 13. BŘEZNA 2014
TŘÍDENNÍ AKCE S MOŽNOSTÍ SI VYBRAT TERMÍN DLE PROGRAMU

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14924


Začátek akce: 11. březen 2014  Konec akce: 13. březen 2014
Kontaktní osoba: Jitka Schellová  E-mail: schellova@zeraagency.eu
Místo konání: Náměšť
Tel: 724 082 737  Fax: 

Název akce: Olomouc - 12.3.2014 - Dopad Občanského zákoníku na Zákoník práce
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Olomouc za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ
na téma : Dopad Občanského zákoníku na Zákoník práce

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14925


Začátek akce: 12. březen 2014  Konec akce: 12. březen 2014
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomouc, Blanická 1
Tel: 603 718 171, 585 230 670  Fax: 

Název akce: Lipová - Lázně - 12.3.2014 - Ekonomika provozu a biopaliva ve spalovacích motorech
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Jeseník za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ  
      -   Ekonomika provozu traktorových souprav.
      -   Problematika biopaliv ve spalovacích motorech.
      -   Využití regulační hydrauliky traktorů.
      -   Tahové vlastnosti kolových a pásových traktorů

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14928


Začátek akce: 12. březen 2014  Konec akce: 12. březen 2014
Kontaktní osoba: Helena Davidová  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: Lipová Lázně
Tel: 739694926  Fax: 

Název akce: Olomouc - 17.3.2014 - Posílení regionu a podpora podnikání
Popis:

Diskuze mezi podnikateli a poslanci (Faltýnek, Brázdil a Okleštěk), která proběhne 17. 3. 2014 od 9:00 hodin na téma Posílení regionu a podpora podnikání.

Organizuje Okresní hospodářská komora Olomouc.

Kde:OHK Olomouc, Opletalova 1, Olomouc
Kdy:17. 3. 2014, v 9:00 hod do 11:00 hod
Kdo: Hnutí ANO 2011


Začátek akce: 17. březen 2014  Konec akce: 17. březen 2014
Kontaktní osoba: Petra Prchalová  E-mail: prchalova@ano2011.cz
Místo konání: Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Brno - 21.3.2014 - seminář Africký mor
Popis:

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě pořádá seminář k velmi aktuální problematice s názvem Africký mor prasat - hrozba dneška. Seminář se bude konat v hotelu Myslivna v Brně (Nad Pisárkami 1) 21. března 2014.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt157|mo14934


Začátek akce: 21. březen 2014  Konec akce: 21. březen 2014
Kontaktní osoba: Ing. Stibal  E-mail: stibal@schpcm.cz
Místo konání: Brno
Tel: 266712861  Fax: 

Název akce: Brno - 30.3. - 3.4. 2014 - TECHAGRO
Popis:

Za dobu více než dvacetiletého úspěšného trvání nesou veletrhy TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA známku prestižní akce s vysokým odborným kreditem, která představuje jednu z předních událostí svého druhu v Evropě. Svědčí o tom i výsledky předchozího ročníku, který byl nejúspěšnější ve své historii. 

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky


Začátek akce: 30. březen 2014  Konec akce: 3. duben 2014
Kontaktní osoba: www.bvv.cz  E-mail: www.bvv.cz
Místo konání: Brno výstaviště
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 15.4.2014 - Úspora firemních financí
Popis:

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje ve spolupráci s hlavním partnerem HK ČR, společností ZFP akademie, a.s. si Vás dovoluji pozvat na praktický vzdělávací seminář

ÚSPORA FIREMNÍCH FINANCÍ

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14961


Začátek akce: 15. duben 2014  Konec akce: 15. duben 2014
Kontaktní osoba: Bc. Jana Procházková  E-mail: prochazkova@khkok.cz
Místo konání: Hotel Flora, Olomouc
Tel: 587 332 068  Fax: 

Název akce: Hradec Králové - 17.4.2014 - Energetické plodiny
Popis:

Víte, jak:
• správně založit připravit pozemek pro pěstování energetických plodin?
• správně založit porost energetických plodin?
• jsou druhy energetických plodin a jaký mají vztah k druhu pozemku, na nichž je chceme pěstovat.
• Praktické příklady problémů a tipy na jejich odstranění již založených porostů.

http://www.teplarenske-dny.cz/cs/


Začátek akce: 17. duben 2014  Konec akce: 17. duben 2014
Kontaktní osoba: Ing. Adéla Trávníčková  E-mail: travnickova@parexpo.cz
Místo konání: Aldis, Hradec Králové
Tel: 466 414 400  Fax: 

Název akce: FLORA OLOMOUC 2014 - 24. - 27. 4. 2014
Popis:

FLORA OLOMOUC 2014, jarní etapa  - mezinárodní zahradnická výstava a veletrh
HORTIFARM  - veletrh zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb pro zahradníky a zahrádkáře
JARNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY  - prodejní trhy květin, okrasných dřevin, zahradnického sortimentu, pomůcek a potřeb pro zahradníky a zahrádkáře


Začátek akce: 24. duben 2014  Konec akce: 27. duben 2014
Kontaktní osoba: Ing. Vojtěch Zahradník  E-mail: zahradnik@flora-ol.cz
Místo konání: Výstaviště FLORA Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 6. 5. 2014 - SZP
Popis:

POZVÁNKA Společná zemědělská politika po roce 2014

 6. 5. 2014 - Hotel Flora, Krapkova 34, 779 00  Olomouc


Začátek akce: 6. květen 2014  Konec akce: 6. květen 2014
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Nekvasilová  E-mail: sekretariat@akcr.cz
Místo konání: Hotel Flora Olomouc
Tel: 724 359 868  Fax: 

Název akce: Olomouc - 27. 5. 2014 - PŘÍLEŽITOSTI V ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V SRBSKU
Popis:

"KULATÝ STŮL - PŘÍLEŽITOSTI V ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V SRBSKU". 

Hlavní témata:

- Srbsko - místo pro investici a kooperaci s možností volného přístupu na trhy Ruska, Běloruska, Turecka a Kazachstánu,

- obchodní podmínky ČR - Srbsko a možnosti podpory exportu ze strany Ministerstva zemědělství

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo14987


Začátek akce: 27. květen 2014  Konec akce: 27. květen 2014
Kontaktní osoba: Ing.Roman Diviš  E-mail: rosiva@rosiva.cz
Místo konání: Olomouc - krajský úřad
Tel: 583 280 753  Fax: 

Název akce: Přerov - 27.5.2014 - ZETOR SHOW
Popis:

Přijměte pozvání na ZETOR SHOW

27. května 2014, 10 - 16 h

Přerov - Výstaviště

http://www.vystavisteprerov.cz/obrazky/84/mapa2.jpg

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo14985


Začátek akce: 27. květen 2014  Konec akce: 27. květen 2014
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Přerov - Výstaviště
Tel:   Fax: 

Název akce: Plumlov - 28.5.2014 - Komerční pěstování rychle rostoucích dřevin v ČR
Popis:

Společnost mladých agrárníků ČR pořádá seminář v rámci projektu PRV "Komerční pěstování  rychle rostoucích dřevin v ČR"
   
28. květen 2014 9:00 – 17:00   Restaurace Pácl, Hlavní náměstí 113, Plumov, 798 03

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo14990


Začátek akce: 28. květen 2014  Konec akce: 28. květen 2014
Kontaktní osoba: Petr Mahr  E-mail: mahr@smacr.cz
Místo konání: Restaurace Pácl, Plumov
Tel: 732 716 002  Fax: 

Název akce: Hodnocení potravin RP OLK 2014
Popis:

Hodnocení přihlášených potravin do soutěže Regionální potravina v Olomouckém kraji 2014 a do krajské soutěže Výrobek OK 2014.


Začátek akce: 30. květen 2014  Konec akce: 30. květen 2014
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Stonawský  E-mail: stonawsky@vepaspol.cz
Místo konání: Olomouc, Blanická 1
Tel: 724202889  Fax: 

Název akce: HORNÍ MOŠTĚNICE - 5.-6.6.2014 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Popis:
Zveme Vás na Dny otevřených dveří v SALIX MORAVA a.s. Horní Moštěnice
5.- 6. června 2014
8.00 - 12.30 program pro školy
13.00 - 18.00 program pro veřejnost
Místo konání:
na louce za administrativní budovou (na konci obce směr Holešov)
spojené s ochutnávkou Regionálních potravin Olomouckého kraje
Začátek akce: 5. červen 2014  Konec akce: 6. červen 2014
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Horní Moštěnice
Tel:   Fax: 

Název akce: Kokory - 20.6.2014 - ochutnávka Regionálních potravin OLK
Popis:
Ochutnejte Regionální potraviny Olomouckého kraje!!!
Navštivte dne 20. 6. 2014
stánek Regionální potraviny
na Dni otevřených dveří
v ZD Kokory
a oceněné výrobky sami ochunejte.

Začátek akce: 20. červen 2014  Konec akce: 20. červen 2014
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: ZD Kokory
Tel:   Fax: 

Název akce: Hustopeče nad Bečvou - 21.6.2014 - Farmářská slavnost
Popis:

POZVÁNKA na Farmářskou slavnost, která se koná 21. června 2014 na rodinné Farmě Zdeňka (Poruba 46, Hustopeče nad Bečvou). Rádi bychom pozvali nejen Vás, Vaše kolegy a blízké, ale všechny spoluobčany.


Začátek akce: 21. červen 2014  Konec akce: 21. červen 2014
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Poruba
Tel:   Fax: 

Název akce: Staré Město pod Sněžníkem - 12.7.2014 - Bioslavnosti 2014
Popis:

BIOSLAVNOSTI „Jde to i bez lepku“ druhou červencovou sobotu ve Starém Městě pod Sněžníkem

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo15025


Začátek akce: 12. červenec 2014  Konec akce: 12. červenec 2014
Kontaktní osoba: PRO-BIO, obchodní spol. s r.o.  E-mail: https://www.facebook.com/Biosl
Místo konání: Staré Město pod Sněžníkem
Tel: 583 301 952  Fax: probio@probio.cz

Název akce: Velká Bystřice - Bystřické selské trhy 12.7.2014
Popis:
Zámecké náměstí letos podruhé ožije ruchem selského trhu.
Ochutnáte a nakoupíte letní výpěstky z moravských a slezských zahrad, zdravou výživu i dobroty z maloprodukce.
Ochutnávka oceněných regionálních potravin ve spolupráci s Agrární komorou Olomouc.
Výstava historické zemědělské techniky.

Začátek akce: 12. červenec 2014  Konec akce: 12. červenec 2014
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Velká Bystřice
Tel:   Fax: 

Název akce: Ochutnávka Regionálních potravin Olomouckého kraje
Popis:
Navštivte dne 9. 8. 2014 stánek Regionální potraviny na Pivovarských slavnostech – Litovelský otvírák v areálu Pivovaru Litovel a oceněné výrobky zde sami ochutnejte.
Začátek akce: 9. srpen 2014  Konec akce: 9. srpen 2014
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Litovel
Tel:   Fax: 

Název akce: FLORA OLOMOUC - letní etapa
Popis:
FLORA OLOMOUC - letní etapa - mezinárodní zahradnická výstava a veletrh, letní etapa 
Letní zahradnické trhy - prodej květin, zahradnického sortimentu a drobné zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb
Začátek akce: 14. srpen 2014  Konec akce: 17. srpen 2014
Kontaktní osoba: Ing. Vojtěch Zahradník  E-mail:  zahradnik@flora-ol.cz
Místo konání: Výstaviště FLORA Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Pravčice - 16.8.2014 - Žně našich dědů
Popis:

Pozvánka

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo15035


Začátek akce: 16. srpen 2014  Konec akce: 16. srpen 2014
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Pravčice
Tel:   Fax: 

Název akce: Šumperk - 16.8.2014 - Ochutnávka Regionálních potravin Olomouckého kraje
Popis:
Navštivte dne 16. 8. 2014 stánek Regionální potraviny na Mezinárodním folklorním festivalu v Šumperku a oceněné výrobky zde sami ochutnejte.
Začátek akce: 16. srpen 2014  Konec akce: 16. srpen 2014
Kontaktní osoba: Ing. Jana Kořalková  E-mail: jana.oaksumperk@email.cz
Místo konání: Šumperk
Tel:   Fax: 

Název akce: 4. Dožínky MAS Moravská brána
Popis:

Pozvánka na 4. Dožínky MAS Moravská brána v Jezernici.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo15066


Začátek akce: 23. srpen 2014  Konec akce: 23. srpen 2014
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Sportovní areál Jezernice
Tel:   Fax: 

Název akce: Dub nad Moravou - 24.8.2014 - Ochutnávka Regionálních potravin Olomouckého kraje
Popis:

Navštivte dne 24. 8. 2014 stánek Regionální potraviny na Hanácké dožínkové pouti v Dubu nad Moravou a oceněné výrobky zde sami ochutnejte.

http://www.dubnadmoravou.cz/spolky-sdruzeni/rk-farnost-/


Začátek akce: 24. srpen 2014  Konec akce: 24. srpen 2014
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Stonawský  E-mail: jan.kornek@seznam.cz
Místo konání: Dub nad Moravou
Tel:   Fax: 

Název akce: České Budějovice - 28.8. - 2.9.2014 - Země živitelka
Popis:

Budoucnost českého zemědělství a českého venkova

Obnova a rozvoj venkova, rostlinná a živočišná výroba, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství, služby pro zemědělství, ostatní.


Začátek akce: 28. srpen 2014  Konec akce: 2. září 2014
Kontaktní osoba: http://www.vcb.cz/kalendar/181  E-mail: info@vcb.cz
Místo konání: České Budějovice
Tel: 387 714 911   Fax: 387 714 263

Název akce: Přerov - 30.-31.8.2014 - Dožínky Olomouckého kraje
Popis:

Pozvánka na Dožínky Olomouckého kraje, které se uskuteční ve dnech 30. a 31.srpna 2014 na přerovském výstavišti.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo15032


Začátek akce: 30. srpen 2014  Konec akce: 31. srpen 2014
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Přerov výstaviště
Tel:   Fax: 

Název akce: Dubicko - 5.9.2014 - DEN KUKUŘICE KWS 2014
Popis:
KWS OSIVA s.r.o. ve spolupráci s VFS Trading, s.r.o. a zemědělskými podniky Vás zvou na tradiční DEN KUKUŘICE KWS 2014
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt156|mo15071
Začátek akce: 5. září 2014  Konec akce: 5. září 2014
Kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Románková  E-mail: zdenka.romankova@kws.com
Místo konání: jídelna hlavní budovy podniku
Tel: 724 063 004  Fax: 

Název akce: Olomouc - 6.9.2014 - Ochutnávka Regionálních potravin Olomouckého kraje
Popis:
Navštivte dne 6. 9. 2014 stánek Regionální potraviny na Hanáckém farmářském trhu v Olomouci a oceněné výrobky zde sami ochutnejte.
Začátek akce: 6. září 2014  Konec akce: 6. září 2014
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Stonawský  E-mail: pavel.stonawsky@seznam.cz
Místo konání: Olomouc - Dolní náměstí
Tel:   Fax: 

Název akce: Bělá pod Pradědem - 6.9.2014 - 11. Jesenické dožínky
Popis:

Navštivte dne 6. 9. 2014 stánek Regionální potraviny na Jesenických dožínkách v Bělé pod Pradědem a oceněné výrobky zde sami ochutnejte.

Pozvánka na 11. Jesenické dožínky v Bělé pod Pradědem.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo15041


Začátek akce: 6. září 2014  Konec akce: 6. září 2014
Kontaktní osoba: Helena Davidová  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: Bělá pod Pradědem
Tel: 739 694 926  Fax: 

Název akce: Šternberk - 13.9.2014 - Ochutnávka Regionálních potravin Olomouckého kraje
Popis:
Navštivte dne 13. 9. 2014 stánek Regionální potraviny na Venkovských trzích ve Šternberku a oceněné výrobky zde sami ochutnejte.
Začátek akce: 13. září 2014  Konec akce: 13. září 2014
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Stonawský  E-mail: pavel.stonawsky@seznam.cz
Místo konání: Šternberk, Hlavní náměstí
Tel:   Fax: 

Název akce: Prostějov - 14.9.2014 - Ochutnávka Regionálních potravin Olomouckého kraje
Popis:

Pozvánka na Hanácké slavnosti a Dožínky Olomouckého kraje.

Navštivte dne 14. 9. 2014 stánek Regionální potraviny na Hanáckých slavnostech v Prostějově a oceněné výrobky zde sami ochutnejte.


Začátek akce: 14. září 2014  Konec akce: 14. září 2014
Kontaktní osoba: MVDr. Augustin Kohoutek  E-mail: oakpv@volny.cz
Místo konání: Prostějov
Tel:   Fax: 

Název akce: Zábřeh - 27.9.2014 - Ochutnávka Regionálních potravin Olomouckého kraje
Popis:
Navštivte dne 27. 9. 2014 stánek Regionální potraviny na Zábřežském kulturním jarmarku v Zábřehu a oceněné výrobky zde sami ochutnejte.
Začátek akce: 27. září 2014  Konec akce: 27. září 2014
Kontaktní osoba: Ing. Jana Kořalková  E-mail: jana.oaksumperk@email.cz
Místo konání: Zábřeh
Tel:   Fax: 

Název akce: Zábřeh - 28.9.2014 - Ochutnávka Regionálních potravin Olomouckého kraje
Popis:
Navštivte dne 28. 9. 2014 stánek Regionální potraviny na V. setkání Hanáků v Zábřehu na Moravě a oceněné výrobky zde sami ochutnejte.
Začátek akce: 28. září 2014  Konec akce: 28. září 2014
Kontaktní osoba: Ing. Jana Kořalková  E-mail: jana.oaksumperk@email.cz
Místo konání: Zábřeh
Tel:   Fax: 

Název akce: FLORA OLOMOUC - podzimní etapa (Hortikomplex)
Popis:
FLORA OLOMOUC - podzimní etapa (Hortikomplex) - výstava ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků
Podzimní zahradnické trhy - prodejní trhy květin, ovoce, zeleniny, okrasných a ovocných dřevin, drobné zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb
OLIMA - festival gastronomie a nápojů
Začátek akce: 2. říjen 2014  Konec akce: 5. říjen 2014
Kontaktní osoba: Ing. Vojtěch Zahradník  E-mail: zahradnik@flora-ol.cz
Místo konání: Výstaviště FLORA Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Jindřichov - 8.10.2014 - Naučná trasa JOSEFOVÁ – sklářská osada a lesní železnice
Popis:

Slavnostní otevření investiční akce „Naučná trasa JOSEFOVÁ – sklářská osada a lesní železnice“ se uskuteční již zítra, ve středu 8. října 2014, od 14 hodin.

GPS místa akce: 50°8'54.620"N, 17°3'54.279"E.
Pro účastníky je připraven krátký kulturní program.

 


Začátek akce: 8. říjen 2014  Konec akce: 8. říjen 2014
Kontaktní osoba: Zbyněk Boublík  E-mail: boublik@lesycr.cz
Místo konání: Josefová u Jindřichova
Tel: 724 813 301  Fax: 

Název akce: Hranice - 10.10.2014 - Ochutnávka Regionálních potravin OLK
Popis:

Navštivte dne 10.10.2014 stánek Regionální potraviny na Farmářském dnu v Hranicích a oceněné výrobky zde sami ochutnejte.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo15092


Začátek akce: 10. říjen 2014  Konec akce: 10. říjen 2014
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Hranice
Tel:   Fax: 

Název akce: Senice na Hané - 14.10.2014 - Den kukuřice s KWS
Popis:

Pozvánka na Den kukuřice s KWS.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt156|mo15107

Zdeňka Románková
Regionální obchodní manažerka

KWS OSIVA s.r.o.
Pod Hradbami 2004/5
594 01 Velké Meziříčí

Phone: +420 724 063 004
e-mail: zdenka.romankova@kws.com


Začátek akce: 14. říjen 2014  Konec akce: 14. říjen 2014
Kontaktní osoba: Z. Románková  E-mail: 
Místo konání: Senice na Hané
Tel:   Fax: 

Název akce: Prostějov - 16.10.2014 - ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 - ZMĚNY V ROCE 2014 A V 2015
Popis:
Pozvánka na odborný seminář na téma ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 - ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015
16. ŘÍJNA 2014      9,00 - 13,00 hod.
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
Začátek akce: 16. říjen 2014  Konec akce: 16. říjen 2014
Kontaktní osoba: Ivana Krátká  E-mail: ohkpv@ohkpv.cz
Místo konání: Národní dům, Prostějov
Tel: 582 332 721  Fax: 

Název akce: Prostějov - 17.10.2014 - UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2014 A ZMĚNY PRO ROK 2015
Popis:
Pozvánka na odborný seminář na téma UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2014 A ZMĚNY PRO ROK 2015
17. ŘÍJNA 2014      9,00 - 14,00 hod.
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
Začátek akce: 17. říjen 2014  Konec akce: 17. říjen 2014
Kontaktní osoba: Ivana Krátká  E-mail: ohkpv@ohkpv.cz
Místo konání: Národní dům, Prostějov
Tel: 582 332 721  Fax: 

Název akce: Černá Voda - 25.10.2014 - Výlov Velkého rybníka
Popis:
Výlov Velkého rybníka u obce Černá Voda, sobota 25. října 2014, 9 – 15 hodin, Velký rybník, obec Černá Voda, okres Jeseník, Olomoucký kraj.
Začátek akce: 25. říjen 2014  Konec akce: 25. říjen 2014
Kontaktní osoba: Zbyněk Boublík  E-mail: Boublik@lesycr.cz
Místo konání: Černá Voda
Tel: 724 813 301  Fax: 

Název akce: Olomouc - 10.11.2014 - České zemědělství a venkov v rámci SZP po roce 2014
Popis:

Krajská agentura pro zemědělství a venkov Olomoucký kraj a Agrární komora Olomouckého kraje si Vás dovolují pozvat v rámci prováděcího plánu akcí Celostátní sítě pro venkov v Olomouckém kraji na diskusní fórum České zemědělství a venkov v rámci SZP po roce 2014, ochrana spotřebitele a bezpečnost potravin, které se bude konat v pondělí 10. listopadu 2014 od 9.30 hodin


Začátek akce: 10. listopad 2014  Konec akce: 10. listopad 2014
Kontaktní osoba: MVDr. Augustin Kohoutek  E-mail: oakpv@oakpv.cz
Místo konání: hotel Prachárna, Olomouc-Řepčí
Tel: 582 330 706  Fax: 

Název akce: Brno - 12.11.2014 - Integrovaný systém pro sledování sucha
Popis:

Pozvánka na pracovní jednání a diskuzi s názvem „Integrovaný systém pro sledování sucha – jak můžeme společně zlepšit a řešit monitoring, prognózu a hodnocení sucha v průběhu sezóny“ a eliminaci jeho dopadů.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo15110


Začátek akce: 12. listopad 2014  Konec akce: 12. listopad 2014
Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Musil, Ph.D.  E-mail: rak@rakjm.cz
Místo konání: Mendelu Brno
Tel: 607 612 772  Fax: 549 216 878

Název akce: Supíkovice - 21.11.2014 - JAK NAVRÁTIT (JESENICKÉ) KRAJINĚ SCHOPNOST ZADRŽOVAT VODU
Popis:

Obec Supíkovice a Mikulovice u Jeseníku ve spolupráci se spolkem Silezika a Agenturou pro sociální začleňování dne 21.11.2014 v 9:30 v kulturním domě na návsi v Supíkovicích pořádá seminář na téma:

JAK NAVRÁTIT  (JESENICKÉ) KRAJINĚ SCHOPNOST ZADRŽOVAT VODU.


Začátek akce: 21. listopad 2014  Konec akce: 21. listopad 2014
Kontaktní osoba: Mgr. Juraj Grňo  E-mail: silezika@silezika.org
Místo konání: KD Supíkovice
Tel: 777 666 387  Fax: 

Název akce: Olomouc - 2.12.2014 - Rychloseznamka4inovace – POTRAVINÁŘSTVÍ, NÁPOJÁŘSTVÍ, KRMIVA
Popis:

V úterý 2. PROSINCE se od 13,00 hod. v Olomouci uskuteční rychloseznamka pro inovace a výzkumnou spolupráci, propojující firmy a výzkumné ústavy vyvíjejících technologie nebo řešící problémy v oblasti potravinářství, nápojářství či krmiv.

http://www.akce4inovace.cz/udalost/rychloseznamka4inovace-potravinarstvi-napojarstvi-krmiva/


Začátek akce: 2. prosinec 2014  Konec akce: 2. prosinec 2014
Kontaktní osoba: Kamil Krč  E-mail: krc@ok4inovace.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: 725 468 700   Fax: 

Název akce: Litovel - 2.12.2014 - Moderní metody řízení zemědělských podniků
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Olomouc za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ na téma:
Moderní metody řízení zemědělských podniků 
Přednášející : Ing. Karol Müller-Centrum Prosperity, s.r.o., Martin, SK                                                                 
úterý  2. 12. 2014, presence od 8,30 hodin


Začátek akce: 2. prosinec 2014  Konec akce: 2. prosinec 2014
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: MJM Litovel, Cholinská 19
Tel: 585230670, 603718171  Fax: 

Název akce: Opava - 12.12.2014 - IOR K VYŠŠÍ BEZPEČNOSTI POTRAVIN A EFEKTIVITĚ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE
Popis:
Seminář věnovaný integrované ochraně rostlin na téma:
INTEGROVANOU OCHRANOU ROSTLIN K VYŠŠÍ  BEZPEČNOSTI POTRAVIN A EFEKTIVITĚ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt156|mo15127
Začátek akce: 12. prosinec 2014  Konec akce: 12. prosinec 2014
Kontaktní osoba: Ing. Vilém Kaller  E-mail: opava@rostlinolekari.cz
Místo konání: Opava
Tel:   Fax: 

Název akce: Kokory - 12.12.2014 - Technologie precizního zemědělství v rostlinné produkci
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora v Přerově za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ na téma :
Technologie precizního zemědělství v rostlinné produkci
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo15155


Začátek akce: 12. prosinec 2014  Konec akce: 12. prosinec 2014
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel: 581 210 956  Fax: 

Název akce: Olomouc - 16.12.2014 - SEMINÁŘ PRO MZDOVÉ ÚČETNÍ
Popis:

Konzultační den na téma :

• Roční zúčtování daně 2014, změny ve zdaňování od 1.1.2015
přednášející : Ing. Milan Lošťák – FÚ Olomouc

• Pojistné na soc. zabezpečení a nemocenské pojištění od 1.1.2015
přednášející : Helena Přikrylová – lektor Svazu účetních


Začátek akce: 16. prosinec 2014  Konec akce: 16. prosinec 2014
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomouc, Blanická 1
Tel: 585230670, 603718171  Fax: 

Název akce: Kokory - 8.1.2015 - Účetní a daňová závěrka za rok 2014, změny pro rok 2015
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora v Přerově za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ na téma : Účetní a daňová závěrka za rok 2014, změny pro rok 2015
Přednáší : 
Ing. Bohumír HOLEČEK, auditor a daňový poradce
Doc. Ing. Karel NOVOTNÝ, CSc.
Organizační kancelář Praha - Písek
Prezence od 8,30 h, zahájení v 9,00 h
Motorest ZD Kokory


Začátek akce: 8. leden 2015  Konec akce: 8. leden 2015
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel:   Fax: 

Název akce: Troubelice - 21.1.2015 - Zdanění mezd a platů 2015, změny, výkazy
Popis:
Pozvánka na seminář: Roční zúčtování daňových záloh za rok 2014
Zdanění mezd a platů 2015, změny, výkazy ve středu  dne 21. ledna 2015 od 9,3O hodin v restauraci Hanačka, TAGROS, a. s. Troubelice
Začátek akce: 21. leden 2015  Konec akce: 21. leden 2015
Kontaktní osoba: Helena Kadlčíková  E-mail: zscr.olomouc@seznam.cz
Místo konání: Troubelice
Tel: 725 039 735  Fax: 

Název akce: Troubelice - 29.1.2015 - Nemocenské a sociální pojištění v roce 2015
Popis:

Pozvánka na seminář Nemocenské a sociální pojištění v roce 2015 ve čtvrtek dne 29. 1. 2015 od  9,00 hodin v restauraci Hanačka, TAGROS a. s. Troubelice

Přednáší: paní Helena Přikrylová

Předpokládaný závěr semináře: 10.30 hodin 


Začátek akce: 29. leden 2015  Konec akce: 29. leden 2015
Kontaktní osoba: Helena Kadlčíková  E-mail: zscr.olomouc@seznam.cz
Místo konání: Hanačka, Troubelice
Tel: 725 039 735  Fax: 

Název akce: Troubelice - 29.1.2015 - Zákoník práce - novely platné k 1. 1. 2015
Popis:

Pozvánka na seminář Zákoník práce -  novely platné k 1. 1. 2015, zkušenosti z roční praxe vlivu nového OZ na ZP, minimalizace rizik pro zaměstnavatele, ve čtvrtek dne 29. 1. 2015 od  10,30 hodin,v restauraci Hanačka, TAGROS, a. s. Troubelice

Přednáší: Mgr. Radek Havran


Začátek akce: 29. leden 2015  Konec akce: 29. leden 2015
Kontaktní osoba: Helena Kadlčíková  E-mail: zscr.olomouc@seznam.cz
Místo konání: Hanačka, Troubelice
Tel: 725 039 735  Fax: 

Název akce: Jeseník - 11.2.2015 - Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti a novinky v BOZP v roce 2015
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Jeseník za podpory Olomouckého kraje pořádají tematický
SEMINÁŘ: Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti a novinky v BOZP v roce 2015.
                     
Termín : Středa  11.2.2015   od 9,00 hod.        

Místo : Zemědělské družstvo Jeseník  - zasedací místnost


Začátek akce: 11. únor 2015  Konec akce: 11. únor 2015
Kontaktní osoba: Davidová Helena   E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: ZD Jeseník
Tel: 739694926  Fax: 

Název akce: Olomouc - 13.2.2015 - IXX. agrární ples OAK Olomouc
Popis:

Okresní agrární komora Olomouc srdečně zve na IXX. agrární ples, který se koná dne 13. února 2015 v sálech Slovanského domu v Olomouci.

Vstupenky je možné si koupit od 20. ledna 2015 v kanceláři OAK Olomouc, Blanická 1, Olomouc u Jany Drtilové - nejlépe po telefonické domluvě na čísle 585230670.


Začátek akce: 13. únor 2015  Konec akce: 13. únor 2015
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Stonawský  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: 585230670  Fax: 

Název akce: Prostějov - 14.2.2015 - ODBORNÝ VČELAŘSKÝ SEMINÁŘ
Popis:
Okresní organizace Českého svazu včelařů v Prostějově zve včelaře i zájemce o včelaření na ODBORNÝ VČELAŘSKÝ SEMINÁŘ, který se koná 14. února 2015 od 9:00 hodin v Domě služeb, Vrahovická ul. 83, Prostějov – Vrahovice
Začátek akce: 14. únor 2015  Konec akce: 14. únor 2015
Kontaktní osoba: Věra Medříková  E-mail: Medrikova.Vera@atlas.cz
Místo konání: Prostějov
Tel:   Fax: 

Název akce: Představenstvo AK OK
Popis:
Jednání představenstva Agrární komory Olomouckého kraje,
které se bude konat v pondělí 16. února 2015, v 10.00 hodin v malé zasedací místnosti, Blanická 3, Olomouc.
Začátek akce: 16. únor 2015  Konec akce: 16. únor 2015
Kontaktní osoba: Ing. Roman Beneš  E-mail: ak-olomoucky@quick.cz
Místo konání: Olomouc, Blanická 1
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 19.2.2015 - Evropské dotačních programů pro obce
Popis:

Pozvánka jménem sdružení OK4EU pozvat na „Seminář evropských dotačních programů pro obce.“ Akce se uskuteční dne 19. 2. 2015 v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo15198


Začátek akce: 19. únor 2015  Konec akce: 19. únor 2015
Kontaktní osoba: Mgr. Štěpán Krajča  E-mail: krajca@ok4eu.cz
Místo konání: Olomouc - Dolní náměstí
Tel: 587 432 016  Fax: 

Název akce: Olomouc - 19.2.2015 - Nitrátovka
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Olomouc za podpory  ÚZEI Praha pořádají vzdělávací seminář v rámci projektu „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice“

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo15199


Začátek akce: 19. únor 2015  Konec akce: 19. únor 2015
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomouc, Blanická 1
Tel:   Fax: 

Název akce: Kokory - 24.2.2015 - Nitátovka
Popis:

KIS OK - AK OK a Okresní agrární komora v Přerově za podpory ÚZEI Praha pořádají vzdělávací seminář v rámci projektu „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice“,

Aktuální informace k Nitrátové směrnici pro rok 2015  

Ing. Lubomír Smrček

Termín : 24. února 2015
          Prezence od 9,00 h  Motorest ZD Kokory


Začátek akce: 24. únor 2015  Konec akce: 24. únor 2015
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel:   Fax: 

Název akce: Kokory - 24.2.2015 - České zemědělství a venkov v rámci Společné zemědělské politiky
Popis:

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Agrární komorou Olomouckého kraje si Vás dovolují pozvat v rámci prováděcího plánu akcí CSV na diskusní setkání České zemědělství a venkov v rámci Společné zemědělské politiky, rozvoj zemědělství a venkova v Olomouckém kraji, které se bude konat v úterý 24. února 2015 od 13.30 hodin (13.00-13.30 prezence) v Motorestu Zemědělského družstva Kokory


Začátek akce: 24. únor 2015  Konec akce: 24. únor 2015
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel:   Fax: 

Název akce: Troubelice - 24.2.2015 - Zákon o dani z příjmu...
Popis:

Pozvánka na seminář, který se koná v úterý  dne  24. 2. 2015  od 9.00 hodin v restauraci Hanačka, TAGROS Troubelice, a. s.
s tímto programem: 

1. Novela zákona o dani z příjmu platná pro rok 2014, 2015
2. Připočitatelné a odpočitatelné položky
3. Zaměstnanecké benefity
4. Zdaňování příjmů vzniklých děděním a darováním
5. Daňové odpočty na odborné vzdělávání
6. Motivační příspěvky

 


Začátek akce: 24. únor 2015  Konec akce: 24. únor 2015
Kontaktní osoba: Helena Kadlčíková  E-mail: zscr.olomouc@seznam.cz
Místo konání: Troubelice, Hanačka
Tel: 725 039 735  Fax: 

Název akce: Šumperk - 5.3.2015 - Nitrátovka
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora v Šumperku za podpory ÚZEI Praha pořádají vzdělávací seminář v rámci projektu „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice“,
1) Aktuální informace k Nitrátové směrnici pro rok 2015  

5. března 2015
          Prezence od 9,00 h 
Nemocniční 53, Šumperk


Začátek akce: 5. březen 2015  Konec akce: 5. březen 2015
Kontaktní osoba: Ing. Jana Kořalková  E-mail: jana.oaksumperk@email.cz
Místo konání: Šumperk, Nemocniční 53
Tel: 583 214 494   Fax: 

Název akce: Kokory - 8.1.2015 - Účetní a daňová závěrka za rok 2014, změny pro rok 2015
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora v Přerov za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ na téma : Jak projít kontrolami ÚKZÚZ s čistým štítem

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt156|mo15207


Začátek akce: 10. březen 2015  Konec akce: 10. březen 2015
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 10.3.2015 - Zákoník práce
Popis:

ZÁKONÍK PRÁCE A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
– významné změny, ke kterým došlo v průběhu roku 2014 a na počátku roku 2015, se zaměřením na vybrané problémy dle poznatků a praxe orgánů inspekce práce

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo15225


Začátek akce: 10. březen 2015  Konec akce: 10. březen 2015
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Lekeš  E-mail: m.lekes@email.cz
Místo konání: RCO Olomouc
Tel: 776 574 359  Fax: 

Název akce: Vsisko - 11.3.2015 - Řepka bez hranic 2015
Popis:

Česká zemědělská univerzita v Praze, KWS MAIS GmbH, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., AGROEKO Žamberk spol. s r.o. a KWS OSIVA s.r.o.
 Ing. Karel Prokeš, tel. 602 777 524, e-mail: karel.prokes@kws.com

Termín akce: od 11. 3. 2015 09:30 do 11. 3. 2015 12:10

Místo konání: restaurace U Facků, Vsisko 35 (Olomoucká ul.), 783 72 Velký Týnec


Začátek akce: 11. březen 2015  Konec akce: 11. březen 2015
Kontaktní osoba: Ing. Karel Prokeš  E-mail: 602 777 524
Místo konání: Vsisko
Tel: karel.prokes@kws.com  Fax: 

Název akce: XXIII. sněm Agrární komory České republiky
Popis:
Sněm AK ČR se koná ve čtvrtek dne 12. března 2015 v Clarion Congress Hotelu Olomouc (ul. Jeremenkova 35)
Zahájení sněmu v 10.00 hodin, prezence od 8.30 hod.
Začátek akce: 12. březen 2015  Konec akce: 12. březen 2015
Kontaktní osoba: Valerie Ivašková  E-mail: sekretariat@akcr.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: 731 652 466  Fax: 

Název akce: Kokory - 17.3.2015 - Půdní úrodnost
Popis:

Okresní agrární komora v Přerově si Vás dovoluje pozvat na seminář financovaných z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu s názvem: „Efektivní rozvoj a inovace v zemědělském a potravinářském sektoru“
seminář Půdní úrodnost - nezbytný předpoklad pro setrvalou rostlinnou produkci

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt156|mo15231


Začátek akce: 17. březen 2015  Konec akce: 17. březen 2015
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel:   Fax: 

Název akce: Rapotín - 24.3.2015 - Intenzifikační faktory plodnosti skotu
Popis:

Seminář Intenzifikační faktory plodnosti skotu pořádaný dne 24. března 2015 společností Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt199|mo15238


Začátek akce: 24. březen 2015  Konec akce: 24. březen 2015
Kontaktní osoba: Ing. Sylva Suchá  E-mail: sylva.sucha@vuchs.cz
Místo konání: Rapotín
Tel:   Fax: 

Název akce: Konec mléčných kvót
Popis:
Den kdy skončily mléčné kvóty........
Začátek akce: 1. duben 2015  Konec akce: 1. duben 2015
Kontaktní osoba: .  E-mail: 
Místo konání: EU
Tel:   Fax: 

Název akce: Přáslavice - 8.4.2015 - Dotace 2015
Popis:
Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond vás, v rámci akcí Celostátní sítě pro venkov, zve na seminář "Dotace 2015". V okrese Olomouc se uskuteční seminář dne 8. dubna 2015 od 13:00 hodin v sále Víceúčelového centra Přáslavice 23.

Začátek akce: 8. duben 2015  Konec akce: 8. duben 2015
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Víchová  E-mail: katerina.vichova@szif.cz
Místo konání: Přáslavice
Tel:   Fax: 

Název akce: Přerov - 9.4.2015 - Dotace 2015
Popis:

Státní zemědělský intervenční fond, regionální odbor Olomouc si Vás - v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov -   dovoluje pozvat na seminář pro zemědělce a odbornou veřejnost, který se bude konat
dne 9. 4. 2015 od 9:00 hod v zasedací místnosti MZe, Wurmova 606/2, 75002 Přerov

Prezence od 8:30 hodin


Začátek akce: 9. duben 2015  Konec akce: 9. duben 2015
Kontaktní osoba: Ing. Blanka Hönigová  E-mail: 
Místo konání: Přerov, Wurmova 2
Tel: 724 728 331  Fax: 

Název akce: Otrokovice - 12.4.2015 - VČELA JE NEJVĚTŠÍ DAR PŘÍRODY
Popis:

Český svaz včelařů, o.s., okresní organizace Zlín za finanční podpory PRV ČSV, o.s., Vás zve na VIII. VČELAŘSKOU AKADEMII a III. Regionální výstavu včelařských potřeb
pro členy ČSV a širokou veřejnost, která se koná v neděli 12. 4. 2015
v Kongresovém a kulturním centru Otrokovická BESEDA, náměstí 3. května 1302, OTROKOVICE


Začátek akce: 12. duben 2015  Konec akce: 12. duben 2015
Kontaktní osoba: Radek Květák  E-mail: akademie2015@seznam.cz
Místo konání: Otrokovice
Tel: 724163223  Fax: 

Název akce: Olomouc - 15.4.2015 - Uzavírání obchodních smluv
Popis:

Okresní hospodářská komora v Olomouci, ve spolupráci s advokátní kanceláří Dohnal, Pertot, Slanina, pro Vás připravila seminář - Jak správně uzavírat obchodní smlouvy, jaká rizika hrozí a na co si dát pozor v dodatcích smluv.

Seminář se koná  ve středu 15. dubna 2015, od 9:00 hod do 11:00 hod + následné konzultace

Místo konání: OHK Olomouc, Opletalova 1, Olomouc


Začátek akce: 15. duben 2015  Konec akce: 15. duben 2015
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Havelka  E-mail: info@hkol.cz
Místo konání: Opletalova 1, 772 00 Olomouc
Tel: 585 225 231  Fax: 

Název akce: Olomouc - 16.4.2015 - Reforma SZP po roce 2014 II z AGRÁRNÍ KOMORA ČR
Popis:

Agrární komora České republiky aktuálně připravila pro zemědělce dva cykly seminářů právě se zaměřením na obsah dalšího plánovacího období Společné zemědělské politiky.

16.4.2015 - Hotel Flora, Krapkova 34, 779 00  Olomouc
od 8.30 hod. – prezence účastníků

http://www.apic-ak.cz/pozvanka-na-seminare-reforma-szp-po-roce-2014-ii.php


Začátek akce: 16. duben 2015  Konec akce: 16. duben 2015
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Berecová  E-mail: berecova@akcr.cz
Místo konání: Hotel Flora Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: X. Konference samospráv Olomouckého kraje
Popis:

X. Konference samospráv Olomouckého kraje, která se uskuteční v úterý
21. dubna 2015 od 9:00 hodin. Místem konání je kongresový sál Pegasus Regionálního centra Olomouc (výšková budova vedle sídla Olomouckého kraje).

http://setkani.weboveprezentace.com/x-konference-samosprav-ok/


Začátek akce: 21. duben 2015  Konec akce: 21. duben 2015
Kontaktní osoba: .  E-mail: .
Místo konání: Olomouc RCO
Tel:   Fax: 

Název akce: Prostějov - 4.5.2015 - POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI PRACOVNÍCH ÚRAZECH A NEMOCECH
Popis:

Odborný seminář POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI PRACOVNÍCH ÚRAZECH A NEMOCECH Z POVOLÁNÍ PO 1.1.2015

4. KVĚTNA 2015      9,00 - 14,00 hodin
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov


Začátek akce: 4. květen 2015  Konec akce: 4. květen 2015
Kontaktní osoba: Ivana Krátká  E-mail: ohkpv@ohkpv.cz
Místo konání: Národní dům, Prostějov
Tel: 582 332 721  Fax: 582 332 721

Název akce: Hlavnice - 27.5.2015 - Hlavnická řepka
Popis:

Zveme všechny příznivce na výstavu, která se koná ve středu 27.5.2015 od 8:30 hodin v Hlavnicích (okres Opava). Výstava je zaměřená na výživu a ochranu řepky, odrůdové doporučení a komentovanou prohlídku pokusných porostů. Nebude chybět bohaté občerstvení.


Začátek akce: 27. květen 2015  Konec akce: 27. květen 2015
Kontaktní osoba: www.navos-km.cz  E-mail: navos@navos-km.cz
Místo konání: Hlavnice
Tel: 573 302 222, 573 331 201  Fax: 

Název akce: Nový Jičín - 29.–31.5.2015 - výstava koní a hospodářských zvířat
Popis:
SCHKMS spolek Nový Jičín - 29.–31.5.2015 - výstava koní a hospodářských zvířat
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt157|mo15254
Začátek akce: 29. květen 2015  Konec akce: 31. květen 2015
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Nový Jičín
Tel:   Fax: 

Název akce: Zasedání Hodnotitelské komise Regionální potravina
Popis:
Zasedání Hodnotitelské komise Regionální potravina Olomouckého kraje, Blanická 1, Olomouc, sídlo RO SZIF Olomouc, 1.patro - zasedací místnost, od 11 hodin.
Začátek akce: 29. květen 2015  Konec akce: 29. květen 2015
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Stonawský  E-mail: pavel.stonawsky@gmail.com
Místo konání: Olomouc, Blanická 1
Tel: 724202889  Fax: 

Název akce: Olomouc - 29.5.2015 - k zákoníku práce s advokátem
Popis:

Přednáška k zákoníku práce s advokátem  JUDr. Milošem Hejmalou. V rámci programu bude také prostor pro Vaše dotazy. Přihlášky přijímáme na www.suol.cz 
Pracovněprávní aktuality 2015, aplikace novinek v praxi
Přednáší: JUDr. Miloš Hejmala, advokát, specialita na PP


Začátek akce: 29. květen 2015  Konec akce: 29. květen 2015
Kontaktní osoba: Daniela Vláčilová  E-mail: www.suol.cz
Místo konání: WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 11.-14.6.2015 - Světový pohár v parkurovém skákání
Popis:

Světového poháru J&T Banka CSI3*W Olomouc 2015, který se koná od 11. do 14. června v areálu olomouckého Equine Sport Centra, se zúčastní bezmála tři stovky koní!

více na : http://www.csi-olomouc.cz

 


Začátek akce: 11. červen 2015  Konec akce: 14. červen 2015
Kontaktní osoba: Josef Malinovský   E-mail: equinet@equinet.cz
Místo konání: Olomouc-Equine Sport Centrum
Tel: 606 382 315  Fax: 

Název akce: Kroměříž - 12.6.2015 - Den otevřených dveří P&L
Popis:
Tým pracovníků P&L Kroměříž Vás srdečně zve k návštěvě provozovny u příležitosti
Dne otevřených dveří.
Začátek akce: 12. červen 2015  Konec akce: 12. červen 2015
Kontaktní osoba: www.pal.cz  E-mail: kromeriz@pal.cz
Místo konání: Kroměříž
Tel:   Fax: 

Název akce: Skalička - 20.6.2015 - Chov včelích matek
Popis:
Výbor Okresní organizace ČSV Přerov Vás tímto zve na p ř e d n á š k u  Chov včelích matek
Kdy: sobota 20.6.2015, od 14:00
Kde: včelí farma Juráň Skalička (vedle areálu ZD Skalagro Skalička, při příjezdu od
Hranic zahnout na začátku obce před kulturním domem doprava)
Přednášející: J a r o s l a v  J u r á ň
Začátek akce: 20. červen 2015  Konec akce: 20. červen 2015
Kontaktní osoba: František Hošek  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Skalička
Tel:   Fax: 

Název akce: Brno - 25. - 28.6. 2015 - Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky
Popis:

Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky
Výstaviště Brno

◾Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky
◾v průběhu celé výstavy budou uskutečněny aukce a předvádění hospodářských zvířat, dále bude posílena veterinární část výstavy a v širokém rozsahu budou zastoupeni vystavovatelé zemědělské techniky
◾počet návštěvníků přes 40 000


Začátek akce: 25. červen 2015  Konec akce: 28. červen 2015
Kontaktní osoba: www.bvv.cz  E-mail: bvv.cz
Místo konání: Výstaviště Brno
Tel:   Fax: 

Název akce: Čelechovice na Hané - 27.6.2015 - Poznej svého farmáře
Popis:

Součástí programu na rodinných farmách je také ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina, hudební vystoupení, dětský koutek nebo tvůrčí dílny pro rodiny. Vstup na všechny farmy je zdarma.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo15310


Začátek akce: 27. červen 2015  Konec akce: 27. červen 2015
Kontaktní osoba: Ing.Lucie Hošková  E-mail: oaksumperk@email.cz
Místo konání: Čelechovice na Hané
Tel:   Fax: 

Název akce: Desáté BIOSLAVNOSTI Na dovolenou s PRO-BIO
Popis:

Srdečně Vás zveme na 10. jubilejní ročník letního festivalu BIOSLAVNOSTI, který se koná 11. července 2015 v areálu společnosti PRO-BIO , s.r.o. ve Starém Městě pod Sněžníkem.

http://www.bio-info.cz/zpravy/desate-bioslavnosti-na-dovolenou-s-pro-bio?lang=1&ref=m&source=email


Začátek akce: 11. červenec 2015  Konec akce: 11. červenec 2015
Kontaktní osoba: Tým PRO-BIO, s.r.o.  E-mail: http://www.probio.cz/
Místo konání: Staré Město pod Sněžníkem
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 15.7.2015 - Včelí den
Popis:

Zveme všechny zájemce na "Včelí den" v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin na pracovišti VÚRV, v.v.i. v Olomouci. Akci pořádají 15. července 2015 pracovníci výzkumného týmu "Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin", pod vedením Ing. Karla Duška, CSc.


Začátek akce: 15. červenec 2015  Konec akce: 15. červenec 2015
Kontaktní osoba: Schubertová Vlasta   E-mail: schubertova@genobanka.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: 702087799; 585208961  Fax: 

Název akce: Olomouc - 24.7.2015 - Označování potravin
Popis:

AK OK pořádá konzultační seminář na téma: Označování potravin a připravované novinky

Marian Jurečka, ministr zemědělství ČR, bude přítomen od 9 -11 h
               - Nařízení 1169/2011 a prováděcí vyhláška, označování - Český výrobek 

a další
 
pátek  24. července 2015,  prezence od 8.30 h, zahájení v 9.00 h
Olomoucký kraj, kongresový sál, Jeremenkova 40a, Olomouc


Začátek akce: 24. červenec 2015  Konec akce: 24. červenec 2015
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: oaksumperk@email.cz
Místo konání: Olomouc, kongresový sál OLK
Tel:   Fax: 

Název akce: Smržice - 25.7.2015 - Den otevřených dveří
Popis:

Zveme všechny zahrádkáře, zahrádkářky, pěstitele, pěstitelky, zahradníky, zahradnice, prostě všechny příznivce a fandy zahradkaření na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který jsme pro Vás připravili na sobotu 25.7.2015 od 8:30 do 15:00 v samém středu a srdci semenářské produkce Československa, ve firmě SEMO ve Smržicích u Prostějova.


Začátek akce: 25. červenec 2015  Konec akce: 25. červenec 2015
Kontaktní osoba: www.semo.cz  E-mail: 
Místo konání: SEMO Smržice
Tel:   Fax: 

Název akce: Bobrovník - 2.8.2015 - Bobrovnické dny
Popis:

Autocamping Bobrovník Vás srdečně zve na Bobrovnické dny
2.8. 2015 od 10:00
Program: prezentace, ochutnávka, prodej vítězných regionálních potravin Olomouckého kraje 2015
Zábava i soutěže pro děti po celý den
Odpoledne:  Co (ne)odnesl čas na Autocampingu Bobrovník během 50 let od jeho vzniku, setkání s pamětníky
K poslechu a tanci zvou Oškerovci


Začátek akce: 2. srpen 2015  Konec akce: 2. srpen 2015
Kontaktní osoba: Davidová  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: Autocamping Bobrovník
Tel:   Fax: 

Název akce: Šumperk - 7.8.2015 - Farmářské trhy
Popis:

7. srpna 2015     8:00 - 16:00

Ochutnejte oceněné potraviny značkou Regionální potravina Olomouckého kraje a tyto výrobky i zde nakupte.


Začátek akce: 7. srpen 2015  Konec akce: 7. srpen 2015
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: http://www.farmarsketrhysumper
Místo konání: Sady 1. máje, Šumperk
Tel:   Fax: 

Název akce: 8. - 9. 8. 2015 - Výstava chovatelů Moravy s Slezska – oslavy 90. výročí ZH Tlumačov
Popis:

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV, DOLNÍ 115, 763 62 TLUMAČOV

  TELEFON:  576 771 710, TELEFON / FAX: 577 929 085,  

EMAIL:  hrebcinec-tlum@volny.cz
http://www.hrebcinectlumacov.wz.cz/


Začátek akce: 8. srpen 2015  Konec akce: 9. srpen 2015
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: hrebcinec-tlum@volny.cz
Místo konání: Tlumačov
Tel:   Fax: 

Název akce: Šternberk - 8.8.2015 - Venkovské trhy
Popis:
A máme tady pozvánku od Regionální potraviny Olomouckého kraje k ochutnávce a nákupu na sobotní Venkovské trhy do Šternberka na Hlavní náměstí dne 8. srpna. Všichni jste srdečně zváni!
Začátek akce: 8. srpen 2015  Konec akce: 8. srpen 2015
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Stonawský  E-mail: pavel.stonawsky@gmail.com
Místo konání: Šternberk, Hlavní náměstí
Tel:   Fax: 

Název akce: Dubicko - 19.8.2015 - DEN KUKUŘICE KWS 2014
Popis:

KWS OSIVA s.r.o. ve spolupráci s VFS Trading, s.r.o. a zemědělskými podniky Vás zvou na tradiční DEN KUKUŘICE KWS 2015


Datum a místo konání:
  19. 8. 2015   Dubická a.s. – jídelna hlavní budovy podniku v Dubic


Začátek akce: 19. srpen 2015  Konec akce: 19. srpen 2015
Kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Románková  E-mail: zdenka.romankova@kws.com
Místo konání: Dubicko
Tel: 724 063 004  Fax: 

Název akce: České Budějovice - 27.8.2015 – 1.9.2015 - Země živitelka
Popis:
42. Ročník mezinárodního agrosalonu
Ekostyl                                                                                                    
Mezinárodní výstava družstevnictví
Začátek akce: 27. srpen 2015  Konec akce: 1. září 2015
Kontaktní osoba: http://www.vcb.cz/kalendar/274  E-mail: www.vcb.cz
Místo konání: České Budějovice
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - Dožínky Olomouckého kraje
Popis:
Zemědělci Olomouckého kraje pořádají Dožínky a hospodářskou výstavu pod záštitou ministra zemědělství, hejtmana Olomouckého kraje a primátora statutárního města Olomouce ve Smetanových sadech na výstavišti FLORA Olomouc.
Začátek akce: 12. září 2015  Konec akce: 13. září 2015
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Berecová  E-mail: pavel.stonawsky@gmail.com
Místo konání: Olomouc
Tel: 732812260  Fax: 

Název akce: Přáslavice - 15.9.2015 - Investiční dotace z PRV
Popis:

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás - v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov - dovolují pozvat na seminář pro zemědělce a odbornou veřejnost v Olomouckém kraji „Investiční dotace v zemědělství, aktuální podmínky pro získání dotací z PRV 2014-2020“.


Začátek akce: 15. září 2015  Konec akce: 15. září 2015
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Mračková  E-mail: katerina.mrackovva@szif.cz
Místo konání: Přáslavice
Tel:   Fax: 

Název akce: Velká Bystřice - 27.9.2015 - Regionální potravina
Popis:

Ochutnejte potraviny oceněné značkou Regionální potravina Olomouckého kraje.

Navštivte v neděli 27.9.2015 Hanácké selské trhy na náměstí ve Velké Bystřici.

Oceněné výrobky zde ochutnejte a nakupte.


Začátek akce: 27. září 2015  Konec akce: 27. září 2015
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Velká Bystřice
Tel:   Fax: 

Název akce: Flora Olomouc 2015, podzimní etapa 1.-4.10.2015
Popis:

FLORA OLOMOUC 2015 – podzimní etapa (Hortikomplex): celonárodní výstava ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků

OLIMA: festival gastronomie a nápojů

PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY: prodej květin, okrasných dřevin, zahradnického sortimentu, pomůcek, potřeb pro zahradníky a zahrádkáře

Doba konání: 1. – 4. října 2015, 9.00 – 18.00 hodin (neděle 9.00 – 17.00 hodin)
Výstaviště Flora Olomouc, a. s.


Začátek akce: 1. říjen 2015  Konec akce: 4. říjen 2015
Kontaktní osoba: www.flora-ol.cz  E-mail: 
Místo konání: Výstaviště FLORA Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 7.10.2015 - dotace na snižování emisí
Popis:
INFORMAČNÍ SEMINÁŘ K OPERAČNÍMU PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020 PRIORITNÍ OSA 2 „ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LIDSKÝCH SÍDLECH" SPECIFICKÝ CÍL 2.2 „SNÍŽIT EMISE STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ PODÍLEJÍCÍCH SE NA EXPOZICI OBYVATELSTVA NADLIMITNÍM KONCENTRACÍM ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK"
Začátek akce: 7. říjen 2015  Konec akce: 7. říjen 2015
Kontaktní osoba: Alena Pecinová  E-mail: alena.pecinova@ekomonitor.cz
Místo konání: Hotel Flora Olomouc
Tel: 606 730 325  Fax: 

Název akce: Dub nad Moravou - 24.10.2015 - Regionální potraviny
Popis:

Ochutnejte potraviny oceněné značkou Regionální potravina Olomouckého kraje.

Navštivte v sobotu 24.10.2015 Dub nad Moravou, Svatohubertskou pouť.

Oceněné výrobky zde ochutnejte a nakupte.


Začátek akce: 24. říjen 2015  Konec akce: 24. říjen 2015
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Dub nad Moravou
Tel:   Fax: 

Název akce: Praha - 26.10.2015 Žofínské fórum Aktuální situace na trhu s potravinami
Popis:

Aktuální situace na trhu s potravinami a jeho perspektiva, příležitost pro české zemědělce a potravináře.

Praha, Velký sál paláce Žofín, 26. října 2015 od 13,00 hod.
Informace – telefon 224 930 848 nebo na www.zofin.cz

Čitelně vyplněnou přihlášku zašlete na fax 224 932 539 nebo e-mail: forum@zofin.cz


Začátek akce: 26. říjen 2015  Konec akce: 26. říjen 2015
Kontaktní osoba: www.zofin.cz  E-mail: forum@zofin.cz
Místo konání: Praha Žofín
Tel: 224 930 848  Fax: 

Název akce: Skalský Dvůr - Konference České zemědělství v horských a podhorských oblastech
Popis:

První den konference je zaměřen na problematiku podpory a vymezení LFA oblastí s tradiční večerní diskuzí za přítomnosti ministra zemědělství a téma Možnosti rozvoje hospodaření v LFA oblastech s následným neformálním posezením a rautem.

Druhý den konference je zaměřen na aktuální témata týkající se SPÚ, místních akčních skupin, PGRLF a novely zákona o myslivosti.


Začátek akce: 2. listopad 2015  Konec akce: 3. listopad 2015
Kontaktní osoba: Mgr. Olga Špiková  E-mail: spikova@cmszp.cz
Místo konání: Skalský Dvůr
Tel: 602 832 880  Fax: 

Název akce: Přerov - 8.11.2015 - Racionalizace chovu včel
Popis:

Výbor Okresní organizace ČSV Přerov Vás tímto zve na p ř e d n á š k u  Racionalizace chovu včel
Kdy: neděle 8.11.2015, od 9:00 do cca 12:00 (otevřeno od 8:30)
Přednášející: Ladislav Nerad
včelař s praktickými zkušenostmi včelaření na úlovém systému Langstroth 2/3, který používá plastové rámky a vyrábí úly typu Langstroth


Začátek akce: 8. listopad 2015  Konec akce: 8. listopad 2015
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Wurmova 2, Přerov
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 27.11.2015 - Zemědělství a nový občanský zákoník
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Olomouc za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ na téma:
Zemědělství a nový občanský zákoník

Přednášející : JUDr. Jakub Dohnal, Ph.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo15434


Začátek akce: 27. listopad 2015  Konec akce: 27. listopad 2015
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomouc, Blanická 1
Tel:   Fax: 

Název akce: Přerov - 28., 29.11.2015 - XII. Výstava Moravy a Slezska
Popis:

Výstava hospodářských zvířat - krávy, koně, ovce, kozy, drůbež, králíci, holubi, morčata a exotické ptactvo, speciální expozice klubu Stříbřitých malých králíků, expozice klubu hamburčanek a Slezských plemen holubů, expozice klubu araukan, ukázka exotického ptactva pořádá Český svaz chovatelů, okresní organizace Přerov za pomoci chovatelů okresů Přerov a Kroměříž.


Začátek akce: 28. listopad 2015  Konec akce: 29. listopad 2015
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Výstaviště Přerov
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 2.12.2015 - OXYPROGRAM
Popis:

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na open meeting společnosti CARBON SOLUTIONS GLOBAL LTD., v jehož rámci bude české veřejnosti poprvé oficiálně představen projekt OXYPROGRAM
Vědeckotechnický park UP v Olomouci /v areálu Přídodovědecké fakulty Univerzity Palackého na ulici Šlechtitelů/ ve středu 2. prosince 2015 od 16.00 hodin


Začátek akce: 2. prosinec 2015  Konec akce: 2. prosinec 2015
Kontaktní osoba: Jaromír Tichý  E-mail: www.oxytree.com
Místo konání: Olomouc, kongresový sál OLK
Tel: +420722796053  Fax: 

Název akce: Kokory - 8.12.2015 - Ochrana půdy a vody v zemědělském podniku....
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora v Přerově za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ na téma :

• Ochrana půdy a vody v zemědělském podniku
• Ochrana ovzduší
• Nakládání s odpady
• Požadavky na dotace
• Greening
Přednáší : 
Ing. Jan KLÍR, CSc.

Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha


Začátek akce: 8. prosinec 2015  Konec akce: 8. prosinec 2015
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel:   Fax: 

Název akce: Opava - 10.12.2015 - Aktuální poznatky z rostlinolékařské problematiky
Popis:

Seminář Aktuální poznatky z rostlinolékařské problematiky, který se koná ve čtvrtek 10. prosince 2015 od 9:00 hodin na Masarykově střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole v Opavě

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt156|mo15427


Začátek akce: 10. prosinec 2015  Konec akce: 10. prosinec 2015
Kontaktní osoba: Ing. Vilém Kaller  E-mail: opava@rostlinolekari.cz
Místo konání: Opava
Tel: 724 120 060  Fax: 

Název akce: Šumperk - 8.1.2016 - Zemědělství a nový občanský zákoník
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Šumperk za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ  na téma: Zemědělství a nový občanský zákoník • Nájem a pacht – novinky, rizika, změny
.......

Přednášející : JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D


Začátek akce: 8. leden 2016  Konec akce: 8. leden 2016
Kontaktní osoba: Ing.Lucie Hošková  E-mail: oaksumperk@email.cz
Místo konání: Šumperk, Nemocniční 53
Tel: 583 214 494, 724 734 693  Fax: 

Název akce: Olomouc - 27.1.2016 - konference Bayer ExpertForum
Popis:

Konference Bayer ExpertForum

Pořádá:
Bayer s.r.o.
Siemensova 2717/4
155 80 Praha 5
www.bayercropscience.cz


Začátek akce: 27. leden 2016  Konec akce: 27. leden 2016
Kontaktní osoba: www.bayercropscience.cz  E-mail: www.bayercropscience.cz
Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Kokory - 2.-3.2.2016 - Školení agronomů o aktuálních otázkách ochrany rostlin
Popis:

Česká společnost rostlinolékařská regionální organizace Severní Moravy a Slezska si Vás dovoluje pozvat na tradiční Školení agronomů o aktuálních otázkách ochrany rostlin, které se uskuteční ve dnech 2. a 3. února 2016 v sále Motorestu ZD Kokory

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt156|mo15466


Začátek akce: 2. únor 2016  Konec akce: 3. únor 2016
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 5.2.2016 - XX. Agrární ples
Popis:

Okresní agrární komora Olomouc Vás zve na XX. Agrární ples, který se koná v pátek 5. 2. 2016 ve Slovanském domě v Olomouci.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina L. I. F. a cimbálová muzika Václav Hastíka.
Raut a bohatá tombola v ceně vstupenky.

Vstupenky pouze v předprodeji v sídle komory Blanická 1, Olomouc


Začátek akce: 5. únor 2016  Konec akce: 5. únor 2016
Kontaktní osoba: Jana Drtilová  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: 585 230 670  Fax: 

Název akce: Šumperk - 9.2.2016 - Ochrana půdy a vody v zemědělském podniku
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora Šumperk za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ na téma :

• Ochrana půdy a vody v zemědělském podniku
• Ochrana ovzduší
• Nakládání s odpady
• Požadavky na dotace
• Greening


Začátek akce: 9. únor 2016  Konec akce: 9. únor 2016
Kontaktní osoba: Ing.Lucie Hošková  E-mail: oaksumperk@email.cz
Místo konání: Šumperk, Nemocniční 53
Tel: 583 214 494, 724 734 693  Fax: 

Název akce: Prostějov - 11.2.2016 - ochrana rostlin
Popis:
Pozvánka na seminář ochrany rostlin, který se koná ve čtvrtek dne 11. 2. 2016 v 9.00 hodin v kavárně Národního domu v Prostějově.
Začátek akce: 11. únor 2016  Konec akce: 11. únor 2016
Kontaktní osoba: Ing. Ladislava Jelínková  E-mail: oakpv@volny.cz
Místo konání: Prostějov
Tel:   Fax: 

Název akce: Prostějov - 18.2.2016 - ochrana rostlin
Popis:

Zetaspol, s.r.o. Bedihošť Vás zve na seminář ochrany rostlin, který se koná ve čtvrtek dne 18. 2. 2016 v 9.00 hodin v kavárně Národního domu v Prostějově.

 


Začátek akce: 18. únor 2016  Konec akce: 18. únor 2016
Kontaktní osoba: Ing. Ladislava Jelínková  E-mail: oakpv@volny.cz
Místo konání: Prostějov
Tel:   Fax: 

Název akce: Prostějov - 20.2.2016 - XXII. zemědělsko-potravinářský ples
Popis:
OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORA PROSTĚJOV vás srdečně zve na XXII. REPREZENTAČNÍ ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝ PLES VE SPOLEČENSKÉM DOMĚ PROSTĚJOV V SOBOTU 20. ÚNORA 2016 V 19.00 h.
Začátek akce: 20. únor 2016  Konec akce: 20. únor 2016
Kontaktní osoba: MVDr. Augustin Kohoutek  E-mail: oakpv@volny.cz
Místo konání: Prostějov
Tel:   Fax: 

Název akce: Topolany u Olomouce - 23.2.2016 - Hospodářský den
Popis:

Roman Koutek a GM CHEMIE spol. s r.o.pořádají dne 23 . 2 . 2016 od 9. 00 hod
v Topolanech u Olomouce na sále restaurace Moravský grunt Hospodářský den

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt156|mo15492


Začátek akce: 23. únor 2016  Konec akce: 23. únor 2016
Kontaktní osoba: Roman Koutek  E-mail: koutek.roman@seznam.cz
Místo konání: Topolany
Tel: 777102955  Fax: 

Název akce: Vsisko - 2.3.2016 - Řepka bez hranic 2016
Popis:

Česká zemědělská univerzita v Praze, KWS SAAT SE, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a KWS OSIVA s.r.o.

si Vás dovolují pozvat na seminář Řepka bez hranic 2016

2. 3. 2016   Vsisko, restaurace U Facků

http://www.kws.cz

 


 


Začátek akce: 2. březen 2016  Konec akce: 2. březen 2016
Kontaktní osoba: Karel Prokeš  E-mail: karel.prokes@kws.com
Místo konání: Vsisko
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 9.3.2016 - Nitrátová směrnice
Popis:

KIS OK  - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora v Olomouci za podpory ÚZEI Praha pořádají vzdělávací  seminář v rámci projektu
„Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice“

Termín :  dne 9. března 2016
Zahájení : v 9:00 hodin
Místo : Salónek v Hotelu Senimo, Pasteurova 905/10, Olomouc


Začátek akce: 9. březen 2016  Konec akce: 9. březen 2016
Kontaktní osoba: Ing. Darina Juříčková  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomouc RCO
Tel: 776 280 898  Fax: 

Název akce: Velké Opatovice - 9.3.2016 - TECHNOLOGIE PĚSTOVÁNÍ A SILÁŽOVÁNÍ TRAVNÍCH A JETELOTRAVNÍCH POROSTŮ
Popis:

SEED SERVICE s.r.o. Vysoké Mýto a VOS zemědělců, a. s. Velké Opatovice, ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a S.O.S. Skalice n. Svit., s.r.o.
pořádají seminář TECHNOLOGIE PĚSTOVÁNÍ A SILÁŽOVÁNÍ TRAVNÍCH A JETELOTRAVNÍCH POROSTŮ
Akce se uskuteční ve středu 9.3.2016 od 9.00 hodin v sále MKS v zámku ve Velkých Opatovicích (Boskovicko).


Začátek akce: 9. březen 2016  Konec akce: 9. březen 2016
Kontaktní osoba: Podrabský  E-mail: podrabsky@seedservice.cz
Místo konání: Velké Opatovice
Tel: 604 578 260, 777 724 961  Fax: 

Název akce: Olomouc - 16.3.2016 - Jak správně značit potraviny
Popis:
Jak správně značit potraviny?
Přijďte na bezplatný seminář s Regionální potravinou!!!
Závazné přihlášky na akci zasílejte na email: svobodova@foodnet.cz
více na: http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo15475
Začátek akce: 16. březen 2016  Konec akce: 16. březen 2016
Kontaktní osoba: Svobodová  E-mail: svobodova@foodnet.cz
Místo konání: Hotel Clarion Jeremenkova 36,O
Tel:   Fax: 

Název akce: Veselíčko - 16.3.2016 - Zahájení činnosti mladého zemědělce
Popis:

Společnost mladých agrárníků České republiky ve spolupráci s MAS v jednotlivých oblastech působnosti pořádá semináře k dotačnímu titulu Zahájení činnosti mladého zemědělce (ZČMZ). Více na : http://www.smacr.cz/data/soubory-ke-stazeni/Seminare-ZCMZ_pozvanka_2016_final.pdf

16. 3. (středa) 13:00 (ve spolupráci s MAS Moravská Brána), komunitní škola Veselíčko, Veselíčko 68 (budova OÚ)


Začátek akce: 16. březen 2016  Konec akce: 16. březen 2016
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Táborská  E-mail: taborska@smacr.cz
Místo konání: Veselíčko
Tel: 724 506 934  Fax: 

Název akce: Přerov -17.3.2016 -Možnosti dotací pro zemědělce v 1. polovině roku 2016
Popis:

Program :

1. PRV 2014 – 2020: Podpora agroturistiky, Podpora nezemědělských činností, Zahájení činnosti mladých zemědělců

2. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
     2014-2020: Úspora energií (modernizace rozvodů energií, zateplování 
     hospodářských budov, využití odpadní energie apod.)


Začátek akce: 17. březen 2016  Konec akce: 17. březen 2016
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Přerov, Wurmova 2
Tel:   Fax: 

Název akce: Šumperk - 18.3.2016 - Nitrátovka
Popis:

KIS OK  - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní Agrární komora v Šumperku za podpory ÚZEI Praha pořádají vzdělávací  seminář v rámci projektu „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice“

Zahájení :  9:00 hodin
zasedací místnost v budově MZe, Nemocniční 1852/53, Šumperk


Začátek akce: 18. březen 2016  Konec akce: 18. březen 2016
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: oaksumperk@email.cz
Místo konání: Šumperk, Nemocniční 53
Tel: 583 214 494  Fax: 

Název akce: Šumperk - 22.3.2016 - Zahájení činnosti mladého zemědělce
Popis:

Společnost mladých agrárníků České republiky ve spolupráci s MAS v jednotlivých oblastech působnosti pořádá semináře k dotačnímu titulu Zahájení činnosti mladého zemědělce (ZČMZ). Více na : http://www.smacr.cz/data/soubory-ke-stazeni/Seminare-ZCMZ_pozvanka_2016_final.pdf

9:30 (ve spolupráci s MAS Horní Pomoraví), Agentura pro zemědělství a venkov, Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk


Začátek akce: 22. březen 2016  Konec akce: 22. březen 2016
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Táborská  E-mail: taborska@smacr.cz
Místo konání: Šumperk, Nemocniční 53
Tel: 724 506 934  Fax: 

Název akce: Kokory - 23.3.2016 - Nitrátovka
Popis:

KIS OK  - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora v Přerově za podpory ÚZEI Praha pořádají vzdělávací  seminář v rámci projektu „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice“
Termín :  dne 23. března 2016
Zahájení : v 9:00 hodin
Místo : Motorest ZD Kokory


Začátek akce: 23. březen 2016  Konec akce: 23. březen 2016
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel:   Fax: 

Název akce: Brno - 3.-7.4. 2016 - TECHAGRO
Popis:

Za dobu více než dvacetiletého úspěšného trvání nesou veletrhy TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA, BIOMASA známku prestižní akce s vysokým odborným kreditem, která představuje jednu z předních událostí svého druhu v Evropě. Svědčí o tom i výsledky ročníku 2014, který byl nejúspěšnější ve své historii. Ročník 2016 má nejlepší předpoklady být ještě úspěšnější.


Začátek akce: 3. duben 2016  Konec akce: 7. duben 2016
Kontaktní osoba: http://www.bvv.cz/techagro/tec  E-mail: lvymazalova@bvv.cz
Místo konání: Brno - Výstaviště
Tel:   Fax: 

Název akce: Šumperk - 12. 4. 2016 - DOTACE 2016 / Jednotná žádost
Popis:

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond Vás srdečně zvou v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov na seminář DOTACE 2016 / Jednotná žádost

Šumperk  12. 4. 2016 - DOTACE 2016 / Jednotná žádost 
9 - 12h  Zasedací místnost Mze, Nemocniční 53, 787 01 Šumperk


Začátek akce: 12. duben 2016  Konec akce: 12. duben 2016
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Ivica Rusko  E-mail: ivica.rusko@szif.cz
Místo konání: Šumperk, Nemocniční 53
Tel: 585 526 552  Fax: 

Název akce: Jeseník - 12. 4. 2016 - DOTACE 2016 / Jednotná žádost
Popis:

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond Vás srdečně zvou v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov na seminář DOTACE 2016 / Jednotná žádost

Jeseník - 12. 4. 2016 - DOTACE 2016 / Jednotná žádost 
9 - 12h Zasedací místnost MěÚ, Karla Čapka 147/10,  790 01 Jeseník


Začátek akce: 12. duben 2016  Konec akce: 12. duben 2016
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Ivica Rusko   E-mail: ivica.rusko@szif.cz
Místo konání: Jeseník
Tel: 585 526 552  Fax: 

Název akce: Šumvald - 12. 4. 2016 - DOTACE 2016 / Jednotná žádost
Popis:

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond Vás srdečně zvou v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov na seminář DOTACE 2016 / Jednotná žádost

Šumvald - 12. 4. 2016 - DOTACE 2016 / Jednotná žádost 
9 - 12 h Kulturní dům  Šumvald 22, 783 75  Šumvald


Začátek akce: 12. duben 2016  Konec akce: 12. duben 2016
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Ivica Rusko  E-mail: ivica.rusko@szif.cz
Místo konání: Šumvald
Tel: 585 526 552  Fax: 

Název akce: Přerov - 13. 4. 2016 - DOTACE 2016 / Jednotná žádost
Popis:

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond Vás srdečně zvou v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov na seminář DOTACE 2016 / Jednotná žádost

Přerov - 13. 4. 2016 - DOTACE 2016 / Jednotná žádost 
9 - 12 h Zasedací místnost Mze , Wurmova 606/2, 750 02 Přerov I - Město


Začátek akce: 13. duben 2016  Konec akce: 13. duben 2016
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Ivica Rusko   E-mail: ivica.rusko@szif.cz
Místo konání: Přerov
Tel: 585 526 552  Fax: 

Název akce: Kralice na Hané - 14. 4. 2016 - DOTACE 2016 / Jednotná žádost
Popis:

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond Vás srdečně zvou v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov na seminář DOTACE 2016 / Jednotná žádost

Kralice na Hané - 14. 4. 2016 - DOTACE 2016 / Jednotná žádost 
9 - 12 h Kulturní dům, Kralice na Hané 123, 798 12 Kralice na Hané


Začátek akce: 14. duben 2016  Konec akce: 14. duben 2016
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Ivica Rusko   E-mail: ivica.rusko@szif.cz
Místo konání: Kralice na Hané
Tel: 585 526 552  Fax: 

Název akce: Olomouc - 19.4.2016 - Dotace 2016
Popis:

Olomouc, Hotel Hesperia, Brněnská 385/55
19.4.2016 od 10:00 ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV V JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V ROCE 2016 A SOUVISEJÍCÍ DOTAČNÍ NÁSTROJE

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo15584


Začátek akce: 19. duben 2016  Konec akce: 19. duben 2016
Kontaktní osoba: Jiří Pekař   E-mail: jiri.pekar@unni.cz
Místo konání: Olomouc, Hotel Hesperia,
Tel: 777 855 911  Fax: 

Název akce: Olomouc - 21. 4. – 24. 4. 2016 - Flora Olomouc, jarní etapa 2016
Popis:

Mezinárodní zahradnická výstava a veletrh, prodej zahradních pomůcek, výpěstků, květin atd.

Ústřední expozice výstavy ponese název Karel IV. – Otec vlasti a návštěvníkům připomene pomocí symboliky nesčíslného množství barev, tvarů a vůní sedmisté výročí narození tohoto významného státníka a panovníka z rodu Lucemburků, jenž české země přetvořil v kvetoucí zahradu Evropy vrcholného středověku.


Začátek akce: 21. duben 2016  Konec akce: 24. duben 2016
Kontaktní osoba: Ing. Jana Jirovská  E-mail: jirovska.jana@flora-ol.cz
Místo konání: Výstaviště Flora Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: OLOMOUC - 25.4.2016 - Jak správně značit potraviny
Popis:

Státní zemědělský intervenční fond a Ministerstvo zemědělství ČR zvou na seminář „Jak správně značit potraviny?“, který je pořádán v rámci soutěže Regionální potravina 2016.

Pro velký zájem byl do programu seminářů zařazen následující mimořádný termín:

25.4.      Olomouc RO SZIF Olomouc, Blanická 383/3, velká zasedací místnost


Začátek akce: 25. duben 2016  Konec akce: 25. duben 2016
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: oaksumperk@email.cz
Místo konání: Olomouc, Blanická 1
Tel:   Fax: 

Název akce: Hodnocení - Regionální potravina Olomouckého kraje
Popis:
Hodnocení  přihlášených výrobků do soutěže Regionální potravina Olomouckého kraje a do soutěže Výrobek OK 2016.
Začátek akce: 27. květen 2016  Konec akce: 27. květen 2016
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: oaksumperk@email.cz
Místo konání: Olomouc, Blanická 1
Tel:   Fax: 

Název akce: Branišovice - 31.5.2016 - 23. Velký polní den obilnin
Popis:

Společnosti RAGT, VP AGRO a Syngenta si Vás dovolují pozvat na 23. Velký polní den obilnin Branišovice 31. 5. 2016.

Aktuální sortiment odrůd pšenic, ječmenů, tritikale a žita.
Na předváděcí ploše je za účasti řady osivářských firem připraven odborný výklad k jednotlivým odrůdám a použité chemické ochraně firmy Syngenta.
603 861 053 /Ing. Pavel Stehlík/
602 500 271 /Ing. Petr Laml/


Začátek akce: 31. květen 2016  Konec akce: 31. květen 2016
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Stehlík  E-mail: 
Místo konání: Branišovice
Tel: 603 861 053  Fax: 

Název akce: Unčovice - 7.6.2016 - POLNÍ DEN CUKROVÉ ŘEPY
Popis:

Zemědělské družstvo Unčovice a firma Ing. Vlastimil Martiník Vás zvou na 7. června 2016 na 24. POLNÍ DEN CUKROVÉ ŘEPY
Prohlídka poloprovozních odrůdových pokusů cukrovky
Prezentace osivářských firem
Individuální prohlídka pokusů cukrovky s odborným výkladem
Kulturní program, občerstvení zajištěno. Pořadatelé se těší na vaši účast.


Začátek akce: 7. červen 2016  Konec akce: 7. červen 2016
Kontaktní osoba: Ing. Vlastimil Martiník  E-mail: 
Místo konání: Unčovice
Tel:   Fax: 

Název akce: Senice na Hané - 15.-16.6.2016 - Polní dny Bayer
Popis:

Přihláška na Polní dny Bayer CropScience 2016 na:

http://www.bayercropscience.cz/akce/polni-dny/

 GPS souřadnice:
Loc: 49°38'23.481"N, 17°5'58.894"E


Začátek akce: 15. červen 2016  Konec akce: 16. červen 2016
Kontaktní osoba: Ing. Jan Brzkovský  E-mail: jan.brzkovsky@bayer.com
Místo konání: Senice na Hané
Tel: 602704488  Fax: 

Název akce: Olomouc -15.6.2016 - Polní kázání
Popis:
Zveme Vás na "Polní kázání" v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin, které se bude konat ve středu 15. června 2016 na pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Olomouci.
Začátek akce: 15. červen 2016  Konec akce: 15. červen 2016
Kontaktní osoba: Schubertová Vlasta   E-mail: schubertova@genobanka.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: 702 087 799; 585 208 961  Fax: 

Název akce: Polní dny luskovin, lnu, konopí a kmínu (Agritec, 29. – 30. 6. 2016)
Popis:

Zveme Vás na Polní dny luskovin, lnu, konopí a kmínu, které proběhnou v naší firmě ve dnech 29. a 30. června 2016.

více na: http://www.agritec.cz/cs/aktuality/polni-dny-luskovin-lnu-konopi-kminu-agritec-29-30-6-2016


Začátek akce: 29. červen 2016  Konec akce: 30. červen 2016
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Hochman  E-mail: hochman@agritec.cz
Místo konání: Šumperk
Tel: 602 761 189  Fax: 

Název akce: Olomouc -13.7.2016 - Včelí den
Popis:

Zveme Vás na "Včelí den" v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin, který se bude konat ve středu 13. července 2016 na pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Olomouci.


Začátek akce: 13. červenec 2016  Konec akce: 13. červenec 2016
Kontaktní osoba: Schubertová Vlasta   E-mail: schubertova@genobanka.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: 702 087 775, 603 170 667  Fax: 

Název akce: Lipník nad Bečvou - 24.7.2016 - Ochutnávka Regionálních potravin
Popis:

Ochutnejte potraviny oceněné značkou Regionální potravina Olomouckého kraje
Navštivte dne 24. 7. 2016 Svatojakubské hody na náměstí TGM v Lipníku nad Bečvou a od 8:00 do 16:00 hodin zde oceněné výrobky sami ochutnejte a nakupte.

www.regionalnipotravina.cz


Začátek akce: 24. červenec 2016  Konec akce: 24. červenec 2016
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Lipník nad Bečvou
Tel:   Fax: 

Název akce: Bobrovník - 6.8.2016 - Regionální potraviny Olomouckého kraje
Popis:

AUTOCAMPING BOBROVNÍK VÁS ZVE NA BOBROVNICKÉ LETNÍ SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ FLÓRY A FAUNY
• 6. 8. 2016 10:00, AUTOCAMPING BOBROVNÍK

• S OCHUTNÁVKOU REGIONÁLNÍCH POTRAVIN OLOMOUCKÉHO KRAJE

• PRO DĚTI PŘIPRAVEN SKÁKACÍ HRAD A RŮZNÉ SOUTĚŽE

• SOUČÁSTÍ PROGRAMU JSOU I ZÁJMOVÉ SPORTOVNÍ AKCE BĚH NA ŠERÁK A SOKOLÍ VRH
K TANCI A POSLECHU HRAJÍ OŠKEROVCI


Začátek akce: 6. srpen 2016  Konec akce: 6. srpen 2016
Kontaktní osoba: Helena Davidová  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: Jeseník - Bobrovník
Tel:   Fax: 

Název akce: Přerov - 7.8.2016 - Ochutnávka Regionálních potravin
Popis:

Ochutnejte potraviny oceněné značkou Regionální potravina Olomouckého kraje
Navštivte dne 7. 8. 2016 Svatovavřinecké hody na Horním náměstí v Přerově a zde oceněné výrobky sami ochutnejte a nakupte.

www.regionalnipotravina.cz


Začátek akce: 7. srpen 2016  Konec akce: 7. srpen 2016
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Přerov
Tel:   Fax: 

Název akce: Litovel - 13.08.2016 - XII. Litovelský Otvírák 2016
Popis:

Jedna z největších akcí regionu se pyšní vysokou návštěvností, bohatým programem pro všechny generace a spoustou dobrého litovelského piva. Letos proběhne již 12. ročník, s ochutnávkou Regionálních potravin Olomouckého kraje.


Začátek akce: 13. srpen 2016  Konec akce: 13. srpen 2016
Kontaktní osoba: Darina Juříčková  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: areál pivovaru, ul. Palackého
Tel:   Fax: 

Název akce: Velký Újezd - 13.-14.8.2016 - Den otevřených dveří
Popis:

Muzeum zemědělských strojů Velký Újezd pořádá ve dnech 13. - 14. 8. 2016 Dny otevřených dveří

Budou představeny:
- historické a zeměděělské stroje
- vybavení domácnosti
- historická řemesla
a pro zpestření auto a moto veteráni
Otevřeno po oba dny os 10 h do 17 h
občerstvení zajištěno


Začátek akce: 13. srpen 2016  Konec akce: 14. srpen 2016
Kontaktní osoba: Jan Coufal  E-mail: J.Coufal@email.cz
Místo konání: Velký Újezd
Tel:   Fax: 

Název akce: Pravčice - 13.8.2016 - Žně našich dědů
Popis:

MUZEUM ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY NAŠICH DĚDŮ, JOSEF NETOPIL A SYNOVÉ POŘÁDAJÍ dne 13.8.2016 Žně našich dědů, pod záštitou hejtmana Zlínského kraje pana MVDr. Stanislava Mišáka.
Akce se koná v Pravčících v areálu zemědělského podniku.


Začátek akce: 13. srpen 2016  Konec akce: 13. srpen 2016
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Pravčice
Tel:   Fax: 

Název akce: Kojetín - 14.8.2016 - Ochutnávka Regionálních potravin
Popis:

Ochutnejte potraviny oceněné značkou Regionální potravina Olomouckého kraje
Navštivte dne 14. 8. 2016 Kojetínské hody na Masarykově náměstí v Kojetíně a zde oceněné výrobky sami ochutnejte a nakupte.

www.regionalnipotravina.cz


Začátek akce: 14. srpen 2016  Konec akce: 14. srpen 2016
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Kojetín
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 18. 8. – 21. 8. 2016 - Flora Olomouc, letní etapa
Popis:

 


Začátek akce: 18. srpen 2016  Konec akce: 21. srpen 2016
Kontaktní osoba: Ing. Jana Jirovská  E-mail: jirovska.jana@flora-ol.cz
Místo konání: Výstaviště Flora Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Přerov - 30.8.2016 - Podpora investic ve 3. kole PRV 2014 – 2020
Popis:

AK OK a  Okresní agrární komora v Přerově a Lions CZ, odborníci na dotace Vás zvou na seminář Podpora investic ve 3. kole PRV 2014 – 2020
1. statistiky žádostí 1. a 2. kolo PRV 2014-2020, zkušenosti s podáváním projektů
2. účastníkům se dostane konkrétních informací o uznatelných nákladech, postupu přípravy projektu, bodovacích kritériích, povinných přílohách, výběrových řízeních apod.


Začátek akce: 30. srpen 2016  Konec akce: 30. srpen 2016
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Přerov, Wurmova 2
Tel:   Fax: 

Název akce: Přerov - 31.8.2016 - Welfare -administrace - dotace
Popis:

Školení:
Použití IZR při řešení náhrad a změn v deklaracích opatření WELFARE a zasílání změnových žádostí přes Portál farmáře pro žadatele Olomouckého kraje, které se uskuteční ve středu 31. srpna 2016 od 9 hodin v zasedací místnosti v přízemí budovy MZe, Wurmova 2, Přerov


Začátek akce: 31. srpen 2016  Konec akce: 31. srpen 2016
Kontaktní osoba: Ing. Petra Vrtělová  E-mail:  jiri.viktorin@szif.cz
Místo konání: Přerov, Wurmova 2
Tel: 585 526 569  Fax: 

Název akce: Bělá pod Pradědem - 3.9.2016 - Jesenické dožínky a Regionální potravina
Popis:

Ochutnejte potraviny oceněné značkou Regionální potravina Olomouckého kraje
Navštivte dne 3. 9. 2016 Jesenické ddožínky v Bělé pod Pradědem a zde oceněné výrobky sami ochutnejte a nakupte.


Začátek akce: 3. září 2016  Konec akce: 3. září 2016
Kontaktní osoba: Helena Davidová  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: Bělá pod Pradědem
Tel:   Fax: 

Název akce: Bělá pod Pradědem - 3.9.2016 - Jesenické dožínky a Regionální potravina
Popis:
Ochutnejte potraviny oceněné značkou Regionální potravina Olomouckého kraje
Navštivte dne 3. 9. 2016 Jesenické dožínky v Bělé pod Pradědem a zde oceněné výrobky sami ochutnejte a nakupte.
Začátek akce: 3. září 2016  Konec akce: 3. září 2016
Kontaktní osoba: Helena Davidová  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: Bělá pod Pradědem
Tel:   Fax: 

Název akce: Přerov - 3.9.2016 - Gulášfest a Regionální potraviny
Popis:
Ochutnejte potraviny oceněné značkou Regionální potravina Olomouckého kraje
Navštivte dne 3. 9. 2016 Gulášfest na Výstavišti v Přerově a zde oceněné výrobky sami ochutnejte a nakupte.
Začátek akce: 3. září 2016  Konec akce: 3. září 2016
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Přerov výstaviště
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 3.9.2016 - Česká potravina pomáhá
Popis:

ČESKÁ POTRAVINA POMÁHÁ aneb rodinný den plný zábavy
www.ceskapotravinapomaha.cz

OLOMOUC, Korunní pevnůstka
Sobota 3.9.2016 / 13:00 hod.
Ministr zemědělství Marian Jurečka zve všechny rodiny s dětmi na nevšední odpoledne s programem pro celou rodinu


Začátek akce: 3. září 2016  Konec akce: 3. září 2016
Kontaktní osoba: www.ceskapotravinapomaha.cz  E-mail: info@ceskapotravinapomaha.cz
Místo konání: Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Blansko - 6.9.2016 - Aktuální témata na úseku lesního hospodářství
Popis:
Společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., člen Asociace institucí vzdělávání dospělých s akreditací u Ministerstva vnitra České republiky Vás zve na seminář Aktuální témata na úseku lesního hospodářství 6. září 2016
do hotelu Zámecká Sýpka v Blansku
Začátek akce: 6. září 2016  Konec akce: 6. září 2016
Kontaktní osoba: Alena Pecinová  E-mail: alena.pecinova@ekomonitor.cz
Místo konání: hotel Zámecká Sýpka v Blansku
Tel: 606 730 325  Fax: 

Název akce: Prostějov - 11.9.2016 - Hanácké slavnosti a Regionální potravina
Popis:
Ochutnejte potraviny oceněné značkou Regionální potravina Olomouckého kraje
Navštivte dne 11. 9. 2016 Hanácké slavnosti u Národního domu v Prostějově a zde oceněné výrobky sami ochutnejte a nakupte.
Začátek akce: 11. září 2016  Konec akce: 11. září 2016
Kontaktní osoba: Augustin Kohoutek  E-mail: oakpv@volny.cz
Místo konání: Prostějov
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 14.9.2016 - 3. kolo příjmu žádostí PRV
Popis:
Pozvánka na seminář 3. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020
Místo konání: Olomouc - prostory Slovanského domu, Hynaisova 11, Olomouc.
Datum a čas zahájení: 14.9.2016 od 10:00 hod., www.unni-konference.cz.
Začátek akce: 14. září 2016  Konec akce: 14. září 2016
Kontaktní osoba: www.unni-konference.cz  E-mail: konference@unni.cz
Místo konání: Olomouc - Slovanský důmu
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 17.-18.9.2016 - Dožínky Olomouckého kraje
Popis:
Dožínky Olomouckého kraje se uskuteční na Výstavišti Flóra Olomouc ve dnech 17.-18.9.2016.
Začátek akce: 17. září 2016  Konec akce: 18. září 2016
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: oaksumperk@email.cz
Místo konání: Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 17. a 18. 9.2016 - Dožínky Olomouckého kraje
Popis:
Ochutnejte potraviny oceněné značkou Regionální potravina Olomouckého kraje
Navštivte ve dnech 17. a 18. 9.2016  Dožínky Olomouckého kraje, hospodářskou výstavu zeměděělských strojů a zvířat, a zde oceněné výrobky sami ochutnejte a nakupte.
Začátek akce: 17. září 2016  Konec akce: 18. září 2016
Kontaktní osoba: Darina Juříčková  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomouc, Výstaviště FLORA
Tel: 776 280 898  Fax: 

Název akce: Olomouc - 21.9.2016 - Moderní technologie pro potravinářský průmysl III
Popis:

Třetí ročník této konference navazuje na dva předchozí ročníky, které se konaly taktéž v Olomouci. Na letošní konferenci budou představeny nejmodernější technologie a postupy, možnosti a podpora údržby již instalovaných technologií a další podpůrné aplikace a zařízení pro efektivní výrobu v oblasti potravinářské výroby.

www.konference-tmi.cz/popis-konference20.html


Začátek akce: 21. září 2016  Konec akce: 21. září 2016
Kontaktní osoba: Tereza Chwastková  E-mail: Tereza.Chwastkova@trademedia.c
Místo konání: NH COLLECTION OLOMOUC CONGRESS
Tel: 773 277 506  Fax: 

Název akce: Bělá pod Pradědem - 24.9.2016 - Den otevřeného dvora v Bělé pod Pradědem
Popis:
Ochutnejte potraviny oceněné značkou Regionální potravina Olomouckého kraje
Navštivte dne 24. 9. 2016 Den otevřeného dvora v areálu ovčína ZD Jeseník v Bělé pod Pradědem, Domašově, a zde oceněné výrobky sami ochutnejte a nakupte.
Začátek akce: 24. září 2016  Konec akce: 24. září 2016
Kontaktní osoba: Helena Davidová  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: Domašov, Bělá Pod Pradědem
Tel:   Fax: 

Název akce: Kokory - 27.9.2016 - Nitrátovka a PRV III. kolo
Popis:

KIS OK  - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora v Přerově za podpory ÚZEI Praha pořádají vzdělávací  seminář v rámci projektu

„Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice“ a Investiční podpora PRV – III. kolo


Začátek akce: 27. září 2016  Konec akce: 27. září 2016
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 4.10.2016 - Ekologické zemědělství a biopotraviny
Popis:

Seminář o ekologickém zemědělství a biopotravinách v Olomouckém kraji se koná 4. 10. od 9:00 hod v Olomouci, na Střední odborné škole obchodu a služeb (Štursova 14) a je určen pro širokou veřejnost. Cílem semináře je představit ekologické farmy a bio výrobce v regionu Olomouckého kraje, navázat a podpořit vzájemné vazby mezi nimi a spotřebiteli.


Začátek akce: 4. říjen 2016  Konec akce: 4. říjen 2016
Kontaktní osoba: Ing. Andrea Hrabalová  E-mail: andrea.hrabalova@ctpez.cz
Místo konání: Olomouc, Štursova 14
Tel: 737 852 515  Fax: 

Název akce: Olomouc -5.10.2016 - Nitrátovka
Popis:

KIS OK  - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní Agrární komora Olomouc za podpory ÚZEI Praha pořádají vzdělávací  seminář v rámci projektu „Informační podpora pro zemědělce  v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice“
Termín :  dne 5. října 2016
Zahájení : v 9:00 hodin
Místo : Budova MZe, Blanická 1, Olomouc


Začátek akce: 5. říjen 2016  Konec akce: 5. říjen 2016
Kontaktní osoba: Darina Juříčková  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomouc, Blanická 1
Tel: 776 280 898  Fax: 

Název akce: Regionální potravina Olomouckého kraje
Popis:

Slavnostní předání ocenění Regionální potravina Olomouckého kraje za rok 2016 v rámci podzimní výstavy FLORA Olomouc v pavilonu A dne 20.10.2016 v 11 h  za účasti náměstkyně ministra zemědělství Ing. Jaroslavy Beneš Špalkové, hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila, Ing. Miloše Jírovského, zástupce ředitele SZIF Praha a Ing. Kateřiny Mračkové, ředitelky RO SZIF Olomouc.


Začátek akce: 20. říjen 2016  Konec akce: 20. říjen 2016
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: ak-olomoucky@email.cz
Místo konání: Výstaviště FLORA Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Výrobek OK 2016
Popis:

Slavnostní předání ocenění Výrobek Olomouckého kraje za rok 2016 v rámci podzimní výstavy FLORA Olomouc v pavilonu A dne 21.10.2016 v 11 h  za účasti hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila a Ing. Kateřiny Mračkové, ředitelky RO SZIF Olomouc.


Začátek akce: 21. říjen 2016  Konec akce: 21. říjen 2016
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Výstaviště FLORA Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Šumperk - 10.11.2016 - Výsledky kontrol v zemědělských podnicích
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a OAK Šumperk za podpory Olomouckého kraje pořádají SEMINÁŘ na téma: Výsledky kontrol v zemědělských podnicích

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo15748


Začátek akce: 10. listopad 2016  Konec akce: 10. listopad 2016
Kontaktní osoba: Ing. Zlata Lakomá   E-mail: oaksumperk@seznam.cz
Místo konání: Přednáškový sál, budova MZe, N
Tel: 605 056 387  Fax: 

Název akce: Olomouc - 11.11.2016 -ZÁKONÍK PRÁCE V ROCE 2016
Popis:

Uplatňování zákoníku prácev personální a mzdové praxi v roce 2016 ve světle jeho posledních novel s praktickými příklady.
Lektor: Mgr. Zdeněk Schmied - pracovník odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo15745


Začátek akce: 11. listopad 2016  Konec akce: 11. listopad 2016
Kontaktní osoba: Miroslav Lekeš  E-mail: m.lekes@email.cz
Místo konání: Clarion Congress hotel Olomouc
Tel: 776 574 359  Fax: 

Název akce: Přerov - 13.11.2016 - Ošetřování včelstev během kalendářního roku
Popis:

Výbor Okresní organizace ČSV Přerov Vás tímto zve na p ř e d n á š k u
Kdy: neděle 13.11.2016, od 9:00 do cca 12:00 (otevřeno od 8:30)
Kde: budova Ministerstva zemědělství, Wurmova 2, Přerov
Přednášející: Jiří Sláma
Téma: Ošetřování včelstev během kalendářního roku
Včelaři si musí s sebou vzít své registrační číslo chovatele, které se nyní musí uvádět do presenční listiny!


Začátek akce: 13. listopad 2016  Konec akce: 13. listopad 2016
Kontaktní osoba: František Hošek  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Přerov
Tel:   Fax: 

Název akce: Kokory - 16.11.2016 - Půdoochranné technologie
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a OAK Přerov za podpory ÚZEI Praha Vás zvou na vzdělávací  seminář

„Půdoochranné technologie vhodné pro plnění podmínek DZES a nástroje pro posouzení erozního ohrožení dílů půdních bloků vedených v LPIS“


Začátek akce: 16. listopad 2016  Konec akce: 16. listopad 2016
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel:   Fax: 

Název akce: Prostějov - 2.12.2016 - ZMĚNY ZÁKONA O DPH V ROCE 2017 A JEJICH DOPADY DO PRAXE
Popis:

Pozvánka na odborný seminář ZMĚNY ZÁKONA O DPH V ROCE 2017 A JEJICH DOPADY DO PRAXE
V průběhu semináře budou účastníci informováni o změnách v oblasti DPH s připravovanou novelou, která nabude účinnosti od 1.1.2017.

2. PROSINCE 2016      9,00 - 13,00 hodin
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov


Začátek akce: 2. prosinec 2016  Konec akce: 2. prosinec 2016
Kontaktní osoba: Ivana Krátká  E-mail: ohkpv@ohkpv.cz
Místo konání: Prostějov
Tel: 582 332 721  Fax: 

Název akce: Praha - 6.12.2016 - Ochrana půdy před degradací
Popis:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. vás srdečně zve na odborný seminář pro zemědělskou praxi, který se koná dne 6.12. 2016:
Ochrana půdy před degradací
Použití digestátů z BPS  v zemědělství a vliv jejich používání na kvalitu půdy a výnosy pěstovaných plodin
Místo konání:
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. (aula)
160 00 Praha 6 – Ruzyně, Drnovská 507/73


Začátek akce: 6. prosinec 2016  Konec akce: 6. prosinec 2016
Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.  E-mail: muhlbachova@vurv.cz
Místo konání: Praha 6 - Ruzyně
Tel: 702 087 748  Fax: 

Název akce: Exkurze - 8.12.2016
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora v Přerově za podpory Olomouckého kraje pořádají EXKURZI do Cukrovaru Prosenice a do zemědělského podniku Agras Želatovice a.s.

Termín :   čtvrtek 8. prosince 2016  
Sraz v  7,50 h, ukončení kolem 14,00 h 


Začátek akce: 8. prosinec 2016  Konec akce: 8. prosinec 2016
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: SŠZe Přerov
Tel: 581 210 956, 728 730 428  Fax: 

Název akce: Kokory - 19.1.2017 - Účetní a daňová závěrka za rok 2016, změny pro rok 2017
Popis:

Okresní agrární komora v Přerově, Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
 tel. 581210956, 728730428, email : oakpr@volny.cz

pořádá SEMINÁŘ na téma : Účetní a daňová závěrka za rok 2016, změny pro rok 2017
Přednáší : 
Ing. Bohumír HOLEČEK, auditor a daňový poradce
Doc. Ing. Karel NOVOTNÝ, CSc.


Začátek akce: 19. leden 2017  Konec akce: 19. leden 2017
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel: 581 210 956, 728 730 428  Fax: 

Název akce: Kokory - 25.1.2017 - Zemědělství a občanský zákoník -novely, změny
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora v Přerově za podpory Olomouckého kraje pořádají seminář na téma Zemědělství a občanský zákoník -novely, změny

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo15818


Začátek akce: 25. leden 2017  Konec akce: 25. leden 2017
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel: 581 210 956, 728 730 428  Fax: 

Název akce: Prostějov - 25.1.2017 - Ochrana vody, půdy a ovzduší při zemědělské činnosti
Popis:

Ochrana vody, půdy a ovzduší při zemědělské činnosti
 
8.30 – 9.00  Prezence účastníků

Termín a místo konání: 25. 1. 2017, salonek Restaurace U Tří bříz, Dolní 3658/2,  796 01 Prostějov 

http://www.vurv.cz/sites/File/25_01_2017%20Prostejov.pdf


Začátek akce: 25. leden 2017  Konec akce: 25. leden 2017
Kontaktní osoba: Eva Soldánová  E-mail: zscr.pv@quick.cz
Místo konání: Prostějov
Tel: 724 212 899  Fax: 

Název akce: Kokory - 2. 2. 2017 - Povinnosti zemědělců v oblasti životního prostředí
Popis:

KIS OK - Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora v Přerově za podpory Olomouckého kraje pořádají  seminář na téma : Povinnosti zemědělců v oblasti životního prostředí

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo15815


Začátek akce: 2. únor 2017  Konec akce: 2. únor 2017
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel: 581 210 956, 728 730 428  Fax: 

Název akce: Kokory - 14. a 15. 2 .2017- Školení agronomů
Popis:

Česká společnost rostlinolékařská, z. s. pobočka Opava, Svobody 210, 751 31 Týn nad Bečvou si Vás dovoluje pozvat na tradiční Školení agronomů, které se koná ve dnech 14. a 15. února 2017 v sále Motorestu ZD Kokory

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt156|mo15812


Začátek akce: 14. únor 2017  Konec akce: 15. únor 2017
Kontaktní osoba: Ing. Josef Gall  E-mail: josef.gall@seznam.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel: 737 272 936  Fax: 

Název akce: Přerov - 16.2.2017 - Ekonomika provozu traktorů a inovace v mechanizaci
Popis:
Ekonomika provozu traktorů a inovace v mechanizaci
Přednáší :   
Prof. Ing. František Bauer, CSc.
  
16. února 2017 v době od 9:00 – 16:00 hod.
Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47, Přerov
Začátek akce: 16. únor 2017  Konec akce: 16. únor 2017
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Přerov
Tel: 581 210 956  Fax: 

Název akce: XXI. Agrární ples v Olomouci
Popis:

Okresní agrární komora Olomouc Vás zve na XXI. Agrární ples, který se koná v pátek 17. 2. 2017 ve Slovanském domě v Olomouci.

K tanci a poslechu hraje hudební skupina L. I. F. a cimbálová muzika Jánoš.
Raut a bohatá tombola v ceně vstupenky.

Vstupenky pouze v předprodeji v sídle komory Blanická 1, Olomouc
(naproti pošty vedle hlavního nádraží) tel. 776 280 898


Začátek akce: 17. únor 2017  Konec akce: 17. únor 2017
Kontaktní osoba: Ing. Darina Juříčková  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Slovanský dům v Olomouci
Tel: 776 280 898  Fax: 

Název akce: Přerov - 17.2.2017 - PORTÁL FARMÁŘE pro začínající či méně zdatné uživatele
Popis:

KIS OK - AK OK a OAK v Přerově za podpory Olomouckého kraje pořádají školení na téma PORTÁL  FARMÁŘE

Ing. Lubomír SMRČEK
Vezměte si s sebou přihlašovací údaje  k Portálu farmáře !
Kapacita 20 osob – 1 osoba = 1 PC, pouze  zájemci z jednoho podniku budou v případě obsazení pracovat spolu
počítačová učebna Střední školy zemědělské, Osmek 47, Přerov
zahájení v 8,30 h.


Začátek akce: 17. únor 2017  Konec akce: 17. únor 2017
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Přerov
Tel: 581 210 956, 728 730 428  Fax: 

Název akce: Topolany - 22.2.2017 - Hospodářský den
Popis:

Hospodářský den 22. 2. 2017 od 8.30 hod v Topolanech u Olomouce na sále restaurace Moravský grunt

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt156|mo15846


Začátek akce: 22. únor 2017  Konec akce: 22. únor 2017
Kontaktní osoba: Roman Koutek  E-mail: koutek.roman@seznam.cz
Místo konání: Topolany u Olomouce
Tel: 777102955  Fax: 

Název akce: Bedihošť - 23.-27.2.2017 - školení
Popis:

Termíny kurzů a školení v roce 2017 ve firmě Zetaspol, s.r.o., U Parku 205, 798 21 Bedihošť

23. - 24. února  I. Stupeň - kurz 12 hodin, vydání osvědčení I. st.

23., 24. a 27. února   II. Stupeň - kurz 15 hodin, vydání potvrzení o absolvování základního kurzu  II. st. a zkouška

Ing. Jana Dočkalová, Ing. Jaroslav Mejstřík  
Telefon:606 072 359 
 582 368 493 
e-mail: vzdelavani@zetaspol.com 


Začátek akce: 23. únor 2017  Konec akce: 27. únor 2017
Kontaktní osoba: Ing. Jana Dočkalová  E-mail: vzdelavani@zetaspol.com
Místo konání: U Parku 205, 798 21 Bedihošť
Tel: 606 072 359  Fax: 

Název akce: Přerov - 24.2.2017 - Půdní úrodnost – nezbytný předpoklad pro setrvalou rostlinnou produkci
Popis:

Půdní úrodnost – nezbytný předpoklad pro setrvalou rostlinnou produkci
Přednášet bude lektor z Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.

24.  února 2017 v době od 9:00 – 16:00 hod.

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 

 


Začátek akce: 24. únor 2017  Konec akce: 24. únor 2017
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Přerov
Tel: 581 210 956  Fax: 

Název akce: Kokory - 28.2.2017 -Pracovněprávní problematika právní úprava Zákoníku práce, jeho novely
Popis:

Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora v Přerově za podpory Olomouckého kraje pořádají  seminář  na téma : Pracovněprávní problematika právní úprava Zákoníku práce, jeho  novely
Přednáší : Josef KORBELÁŘ, právník ZS ČR

Termín :   úterý 28. února 2017 
Prezence od 9,30 h, zahájení v 10,00 h


Začátek akce: 28. únor 2017  Konec akce: 28. únor 2017
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel: 581 210 956, 728 730 428  Fax: 

Název akce: Vsisko - 2.3.2017 - Řepka bez hranic
Popis:
Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova univerzita v Brně a KWS Osiva s.r.o. pořádají seminář Řepka bez hranic 2017 dne 2.3.2017 ve Vsisku u Olomouce, restaurace U Facků.
Začátek akce: 2. březen 2017  Konec akce: 2. březen 2017
Kontaktní osoba: Ing. Karel Prokeš  E-mail: karel.prokes@kws.com
Místo konání: Vsisko
Tel: 602777524  Fax: 

Název akce: Přerov - 2.3.2017 - Biopaliva a alternativní zdroje energie
Popis:

Okresní agrární komora v Přerově pořádá přednášku na téma: Biopaliva a alternativní zdroje energie

Přednáší :   
Prof. Ing. František Bauer, CSc.
2. března 2017 v době od 9:00 – 16:00 hod.

Místo konání:
Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47, Přerov


Začátek akce: 2. březen 2017  Konec akce: 2. březen 2017
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Přeorv
Tel: 728730428   Fax: 

Název akce: Olomouc - 9.3.2017 - Jak správně značit potraviny
Popis:

Jak správně značit potraviny?
- bezplatný seminář s Regionální potravinou!

Závazné přihlášky na akci zasílejte na email: svobodova@foodnet.cz s uvedením jména, příjmení a společnosti, společně s vybraným termínem a místem konání. (maximální kapacita míst je omezena) SEMINÁŘ JE ZCELA BEZPLATNÝ Informace o soutěži Regionální potravina naleznete na www.regionalnipotravina.cz


Začátek akce: 9. březen 2017  Konec akce: 9. březen 2017
Kontaktní osoba: Svobodová - Potravinářská komo  E-mail: svobodova@foodnet.cz
Místo konání: Olomouc Hotel Clarion Jeremenk
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 15.3.2017 - Envi opatření v jednotné žádosti
Popis:
MZe si Vás dovolujeme pozvat na seminář ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV V JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V ROCE 2017 A SOUVISEJÍCÍ DOTAČNÍ NÁSTROJE, který se budou konat:
Střední škola polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79 15.3.2017 v 10:00
Začátek akce: 15. březen 2017  Konec akce: 15. březen 2017
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Viktorin  E-mail: jiri.viktorin@szif.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: 602 719 380  Fax: 

Název akce: Prostějov - 16.3.2017 - DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ A OSVČ V ROCE 2017
Popis:

Pozvánka na odborný seminář pořádaný ve spolupráci s Okresní správou sociálního zabezpečení Prostějov
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ A OSVČ V ROCE 2017

16. BŘEZNA 2017      9,00 - 14,00 hodin
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov


Začátek akce: 16. březen 2017  Konec akce: 16. březen 2017
Kontaktní osoba: Ivana Krátká  E-mail: ohkpv@ohkpv.cz
Místo konání: Prostějov
Tel: 582 332 721  Fax: 

Název akce: Přerov - 22.3.2017 - Jak správně připravit žádost o dotaci pro mladé a začínající zemědělce
Popis:

Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora v Přerově za podpory Olomouckého kraje

pořádají seminář na téma

Jak správně připravit žádost o dotaci pro mladé a začínající zemědělce (ZČMZ) ve 4. kole PRV 2014 -2020


Začátek akce: 22. březen 2017  Konec akce: 22. březen 2017
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Přerov, Wurmova 2
Tel: 581 210 956, 728730428  Fax: 

Název akce: Šumperk - 22.3.2017 - nitrátová směrnice
Popis:

UZEI Praha a AK OK Olomouckého kraje Vás zvou na seminář Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice, který se koná 22. března 2017 od 9:00 hodin

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt156|mo15891


Začátek akce: 22. březen 2017  Konec akce: 22. březen 2017
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: ak-olomoucky@email.cz
Místo konání: Šumperk, Nemocniční 53
Tel: 724734693  Fax: 

Název akce: Kokory - 29.3.2017 - o finančních nástrojích a řízení rizik pro producenty mléka a vepřového masa
Popis:

Termíny školení v rámci mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby (II. balíček)

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo15826


Začátek akce: 29. březen 2017  Konec akce: 29. březen 2017
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel:   Fax: 

Název akce: Zlín - 1.4.2017 - IX. Včelařská akademie
Popis:

IX. Včelařská akademie a IV. regionální výstava včelařských potřeb proběhne ve Zlíně 1. 4. 2017 od 8:00.

V rámci akademie budou přednášky odborníků ze Slovenska, ČR a Rakouska nejen pro včelaře, ale i zájemce o včelaření z řad veřejnosti. Na výstavě si bude možno zakoupit včelařské potřeby a odbornou literaturu.

Přihlášku na akademii, program a informace najdete na: http://www.csvoozlin.cz


Začátek akce: 1. duben 2017  Konec akce: 1. duben 2017
Kontaktní osoba: Ing. Roman Slavík, Ph.D.  E-mail: slavik@post.cz
Místo konání: Zlín
Tel: 777096829  Fax: 

Název akce: Přerov - 2.4.2017 - Tlumení nákaz včel
Popis:
Výbor Okresní organizace ČSV Přerov Vás tímto zve na p ř e d n á š k u
 neděle 2.4.2017, od 9:00 do cca 12:00 (otevřeno od 8:30)
Přednášející: MVDr . Josef DUPÁK, vedoucí oddělení ochrany zdraví zvířat Krajské veterinární správa pro Olomoucký kraj
Téma: Tlumení nákaz včel
Včelaři si musí s sebou vzít své registrační číslo chovatele, které se nyní musí uvádět do presenční listiny!
Začátek akce: 2. duben 2017  Konec akce: 2. duben 2017
Kontaktní osoba: František Hošek  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Přerov, Wurmova 2
Tel:   Fax: 

Název akce: Jeseník - 10.4.2017 - DOTACE 2017
Popis:

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na semináře DOTACE 2017 - Jednotná žádost

Jeseník 10. 4. 2017  9 - 12  Zasedací místnost MěÚ, Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník

Přednášejí:
pracovníci RO SZIF Olomouc
Účast na seminářích je bezplatná a občerstvení je zajištěno. Potvrzení účasti není vyžadováno.


Začátek akce: 10. duben 2017  Konec akce: 10. duben 2017
Kontaktní osoba: Ing. Petr Lerch   E-mail: petr.lerch@szif.cz
Místo konání: Jeseník
Tel: 728 985 633   Fax: 

Název akce: Šumperk - 10.4.2017 - DOTACE 2017
Popis:

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na semináře DOTACE 2017 - Jednotná žádost

Šumperk 10. 4. 2017  9 - 12 Zasedací místnost MZe, Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

Přednášejí:
pracovníci RO SZIF Olomouc
Účast na seminářích je bezplatná a občerstvení je zajištěno. Potvrzení účasti není vyžadováno.


Začátek akce: 10. duben 2017  Konec akce: 10. duben 2017
Kontaktní osoba: Ing. Petr Lerch   E-mail: petr.lerch@szif.cz
Místo konání: Šumperk, Nemocniční 53
Tel: 728 985 633  Fax: 

Název akce: Kralice na Hané - 11.4.2017 - DOTACE 2017
Popis:

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na semináře DOTACE 2017 - Jednotná žádost

 11. 4. 2017  9 - 12 Kulturní dům, U pivovaru 123, 798 12 Kralice na Hané

Přednášejí:
pracovníci RO SZIF Olomouc
Účast na seminářích je bezplatná a občerstvení je zajištěno. Potvrzení účasti není vyžadováno.


Začátek akce: 11. duben 2017  Konec akce: 11. duben 2017
Kontaktní osoba: Ing. Petr Lerch   E-mail: petr.lerch@szif.cz
Místo konání:  Kralice na Hané
Tel: 728 985 633   Fax: 

Název akce: Šumperk - 12.4.2017 - Zelená nafta
Popis:

Agrární komora Olomouckého kraje zve na seminář Zelená nafta

Přednáší: Pracovníci celního úřadu pro Olomoucký kraj
Čas:  8:30 hod. - prezence, 9:00 hod zahájení
Vložné:  300,- Kč/os (člen) , 500 Kč/os (nečlen)

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo15901


Začátek akce: 12. duben 2017  Konec akce: 12. duben 2017
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: ak-olomoucky@email.cz
Místo konání: Šumperk, Nemocniční 1852/53
Tel: 724 734 693  Fax: 

Název akce: Šumvald - 12.4.2017 - DOTACE 2017
Popis:

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na semináře DOTACE 2017 - Jednotná žádost

 12. 4. 2017  9 - 12 Kulturní dům,  Šumvald 22, 783 85 Šumvald

Přednášejí:
pracovníci RO SZIF Olomouc
Účast na seminářích je bezplatná a občerstvení je zajištěno. Potvrzení účasti není vyžadováno.


Začátek akce: 12. duben 2017  Konec akce: 12. duben 2017
Kontaktní osoba: Ing. Petr Lerch   E-mail: petr.lerch@szif.cz
Místo konání: Šumvald
Tel: 728 985 633   Fax: 

Název akce: Přerov - 13.4.2017 - Farmářské trhy
Popis:
Okresní agrární komora v Přerově a statutární město Přerov za finanční podpory Olomouckého kraje a Ministerstva zemědělství pořádá Farmářské trhy v Přerově na náměstí T.G.M 13.4.2017 od 9,00 do 16,00 h
Začátek akce: 13. duben 2017  Konec akce: 13. duben 2017
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Přerov
Tel: 728 730 428, 581 210 956  Fax: 

Název akce: Přerov - 13.4.2017 - DOTACE 2017
Popis:

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na semináře DOTACE 2017 - Jednotná žádost

Přerov 13. 4. 2017  9 - 12 Zasedací místnost MZe, Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Přednášejí:
pracovníci RO SZIF Olomouc
Účast na seminářích je bezplatná a občerstvení je zajištěno. Potvrzení účasti není vyžadováno.


Začátek akce: 13. duben 2017  Konec akce: 13. duben 2017
Kontaktní osoba: Ing. Petr Lerch   E-mail: petr.lerch@szif.cz
Místo konání: Přerov, Wurmova 2
Tel: 728 985 633   Fax: 

Název akce: Hrubá Voda - 26.-27.4.2017 - Mrazy a jejich dopady
Popis:

Konference s mezinárodní účastí
Mrazy a jejich dopady
26.–27. 4. 2017
Hotel Akademie Hrubá Voda

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo15836


Začátek akce: 26. duben 2017  Konec akce: 27. duben 2017
Kontaktní osoba: RNDr. Jaroslav Střeštík, CSc.  E-mail: konference.brno@chmi.cz
Místo konání: Hrubá Voda u Olomouce
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 26.4.2017 - Zelená nafta
Popis:

Okresní Agrární komora Olomouc zve na seminář Zelená nafta

Přednáší: Pracovníci celního úřadu pro Olomoucký kraj
Čas:  8:30 hod. - prezence, 9:00 hod zahájení
Vložné: zdarma pro členy OAK Olomouc, 300,- Kč/os - ostatní

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo15903


Začátek akce: 26. duben 2017  Konec akce: 26. duben 2017
Kontaktní osoba: Ing. Darina Juříčková  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: budova MZe, Blanická 1, Olomou
Tel: 776 280 898  Fax: 

Název akce: Přerov - 28.4.2017 - Organická hmota
Popis:

Organická hmota a její význam pro stabilizaci půdního prostředí pro předcházení erozi půdy

přednáší: doc. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc.
Termín: 28. 4. 2017 v době od 9:00 – 16:00 hod.
Místo konání: Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47, 750 02 Přerov


Začátek akce: 28. duben 2017  Konec akce: 28. duben 2017
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Přerov
Tel: 728 730 428, 581 210 956  Fax: 

Název akce: Olomouc - 3.5.2017 Jak správně značit potraviny?
Popis:

Dne 3. 5. 2017 bude pro velký zájem ze strany výrobců v Olomouckém kraji pořádán dodatečný Seminář RP s Regionální potravinou – Jak správně značit potraviny? Seminář je pod patronátem MZe, které zde prezentuje část věnovanou značení potravin a související legislativě.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo15920


Začátek akce: 3. květen 2017  Konec akce: 3. květen 2017
Kontaktní osoba: Svobodová - Potravinářská komo  E-mail: svobodova@foodnet.cz
Místo konání: Hotel Clarion, Jeremenkova 36,
Tel:   Fax: 

Název akce: Brno - 11.-14.5. 2017 - ANIMAL TECH
Popis:

ANIMAL TECH se v roce 2017 bude konat společně s Národní výstavou hospodářských zvířat, Veletrhem udržitelného života v krajině NATUR EXPO BRNO a Národní výstavou myslivosti.

www.bvv.cz/animal-tech/


Začátek akce: 11. květen 2017  Konec akce: 14. květen 2017
Kontaktní osoba: www.bvv.cz/animal-tech/  E-mail: 
Místo konání: Výstaviště Brno
Tel:   Fax: 

Název akce: Poznej svého farmáře v roce 2017
Popis:

Kozí farma Nikáda, 79829 Tištín 57, www.kozifarmanikada.cz

Návštěvníci mohou ochutnat výrobky přímo od farmářů, nakoupit kvalitní potraviny z regionu a podívat se, jak farmáři hospodaří a vyrábí potraviny. Součástí  je doprovodný program pro celé rodiny, např. hudební a divadelní vystoupení, představení regionálních potravin či lokálních farmářů nebo foodtruck se sladkovodními rybami.


Začátek akce: 3. červen 2017  Konec akce: 3. červen 2017
Kontaktní osoba: Lenka Kubíková  E-mail: kozifarmanikada@seznam.cz
Místo konání: Tištín 57
Tel: 604 441 959  Fax: 

Název akce: Přerov - 13.6.2017 - Umíte úplně využít všechny možnosti programu EXCELL
Popis:
AK OK a OAK v Přerově za podpory Olomouckého kraje pořádají školení u pc pro pokročilé uživatele na téma Umíte úplně využít všechny možnosti programu EXCELL ?
Ing. M. KUNETKA, učitel na SŠ zemědělské v Přerově
16 osob – 1 osoba = 1 PC, pouze  zájemci z jednoho podniku budou v případě obsazení pracovat spolu
Střední školy zemědělské, Osmek 47, Přerov
Zahájení v 8 h, předpoklad ukončení ve 13 h
Začátek akce: 13. červen 2017  Konec akce: 13. červen 2017
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Přerov
Tel: 581210956,728730428  Fax: 

Název akce: Olomouc - 14.6.2017 - Polní kázání
Popis:

„Polní kázání“ v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických,
kořeninových a léčivých rostlin na pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Šlechtitelů 29/892,, 783 71 Olomouc, středa 14.6.2017 oodd 11,00 hodin

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt156|mo15934


Začátek akce: 14. červen 2017  Konec akce: 14. červen 2017
Kontaktní osoba: VURV - Schubertova   E-mail: schubertova@genobanka.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: 702 087 799; 585 208 961  Fax: 

Název akce: Olomouc - 19.7.2017 - Včelí den
Popis:

„Včelí den“ v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin na pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Šlechtitelů 29//892, 783 71 Olomouc, středa 19.7.2017 od 10,00 hodin


http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt157|mo15936


Začátek akce: 19. červenec 2017  Konec akce: 19. červenec 2017
Kontaktní osoba: VURV - Schubertova   E-mail: schubertova@genobanka.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: 702 087 799; 585 208 961  Fax: 

Název akce: Velký Újezd - 12.-.13.8.2017 - Dny otevřených dveří
Popis:

Pozvánka na Dny otevřených dveří, které pořádá Muzeum zemědělských strojů a řemesel
Velký Újezd ve dnech 12.-.13.8.2017  od 10 do 17 h, doplněno ukázkou auto veteránů.

S pozdravem Ing. Naswetter, J. Coufal


Začátek akce: 12. srpen 2017  Konec akce: 13. srpen 2017
Kontaktní osoba: J. Coufal  E-mail: J.Coufal@email.cz
Místo konání: Velký Újezd
Tel:   Fax: 

Název akce: Kojetín -13.8.2017 - Regionální potravina Olomouckého kraje 2017
Popis:
Přijďte ochutnat a nakoupit oceněné Regionální potraviny Olomouckého kraje 2017 na Kojetínské hody dne 13.8.2017
Začátek akce: 13. srpen 2017  Konec akce: 13. srpen 2017
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Kojetín
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 17.-20.8.2017 - FLORA Olomouc -letní etapa
Popis:

Letní etapa mezinárodní květinové výstavy a zahradnického veletrhu Flora Olomouc se na stejnojmenném olomouckém výstavišti uskuteční od 17. do 20. srpna 2017.  Výstava se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. 

Hlavní květinová expozice ponese motta Setkání v Rajské zahradě a Léčivá síla stromů

http://www.flora-ol.cz/akce/flora-olomouc-2017-letni-etapa


Začátek akce: 17. srpen 2017  Konec akce: 20. srpen 2017
Kontaktní osoba: Alena Nádvorníková  E-mail: nadvornikova.alena@flora-ol.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: 585 726 232  Fax: 

Název akce: Šumperk - 19.8.2017 - Regionální potravina Olomouckého kraje 2017
Popis:
Přijďte ochutnat a nakoupit oceněné Regionální potraviny Olomouckého kraje 2017 na Mezinárodní folklorní festival v Šumperku dn 19.8.2017
Začátek akce: 19. srpen 2017  Konec akce: 19. srpen 2017
Kontaktní osoba: Ing. Zlata Lakomá  E-mail: oaksumperk@seznam.cz
Místo konání: Šumperk
Tel: 605 056 387  Fax: 

Název akce: České Budějovice - 24.-29.8.2017 - Země živitelka
Popis:

Mezinárodní agrosalon Země živitelka je jednou z největších výstav v České republice zaměřených na tradiční zemědělské obory mezi něž patří rostlinná a živočišná výroba, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství a další.


Začátek akce: 24. srpen 2017  Konec akce: 29. srpen 2017
Kontaktní osoba: www.vcb.cz  E-mail: info@vcb.cz
Místo konání: Výstaviště České Budějovice
Tel: 387 714 911  Fax: 

Název akce: Šternberk - 26.- 27.8.2017 tradiční výstava
Popis:

Český svaz chovatelů ZO Šternberk pořádá ve dnech 26. - 27. 8. 2017 tradiční výstavu králíků, holubů, drůbeže, exotů a terarijních zvířat v příjemném prostředí areálu ZO Šternberk (ulice Lhotská).

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo15978


Začátek akce: 26. srpen 2017  Konec akce: 27. srpen 2017
Kontaktní osoba: Jakub Míča  E-mail: chovatelesternberk@seznam.cz
Místo konání: Šternberk ulice Lhotská
Tel:   Fax: 

Název akce: Sluneční dům Sluňákov - 10 let životadárné energie
Popis:

Program pro veřejnost u příležitosti oslav 10 let od postavení nízkoenergetického domu.

Více o programu se dozvíte na stránkách www.slunakov.cz

http://www.slunakov.cz/news/slunecni-dum-slunakov-10-let-zivotadarne-energie/


Začátek akce: 26. srpen 2017  Konec akce: 26. srpen 2017
Kontaktní osoba: www.slunakov.cz  E-mail: 
Místo konání: Horka nad Moravou
Tel: 585 378 345  Fax: 

Název akce: Dub nad Moravou -26.8.2017 - Hanácká dožínková pouť
Popis:
Pozvánka na Hanáckou dožínkovou pouť do Dubu nad Moravou. Pouť se tradičně koná pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky.
Začátek akce: 26. srpen 2017  Konec akce: 26. srpen 2017
Kontaktní osoba: Ing. Petr Baštan  E-mail: 
Místo konání: Dub nad Moravou
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 2.-3.9.2017 - Dožínky Olomouckého kraje
Popis:

Pozvánka na každoroční Krajské zemědělské Dožínky, které se konají ve dnech 2. - 3.  9. 2017 ve Smetanových sadech na Výstavišti Flora v Olomouci. Akce se koná za každého počastí, máme připravené velkoplošné stany pro případ deště i ostrého sluníčka, které nám dodají partneři akce pivovary ZUBR, HOLBA, LITOVEL.


Začátek akce: 2. září 2017  Konec akce: 3. září 2017
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Hošková  E-mail: ak-olomoucky@email.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: 724 734 693  Fax: 

Název akce: Bělá pod Pradědem -2.9.2017 - Jesenické dožínky
Popis:

Pozvánka na XIV. Jesenické dožínky v Bělé pod Pradědem, které se konají 2. září 2017.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo15989


Začátek akce: 2. září 2017  Konec akce: 2. září 2017
Kontaktní osoba: Adriana Motyková  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: Bělá pod Pradědem
Tel:   Fax: 

Název akce: Bělá pod Pradědem - 2.9.2017 - Regionální potravina Olomouckého kraje 2017
Popis:
Přijďte ochutnat a nakoupit oceněné Regionální potraviny Olomouckého kraje 2017 na Jesenické dožínky v Bělé pod Pradědem dne 2.9.2017
Začátek akce: 2. září 2017  Konec akce: 2. září 2017
Kontaktní osoba: Adriana Motyková  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: Bělá pod Pradědem
Tel: 731 458 289  Fax: 

Název akce: Olomouc - 2.-3.9.2017 - Regionální potravina Olomouckého kraje 2017
Popis:
Přijďte ochutnat a nakoupit oceněné Regionální potraviny Olomouckého kraje 2017 na Dožínky Olomouckého kraje 2017 na Výstavišti Flora Olomouc ve dnech 2.-3.9.2017
Začátek akce: 2. září 2017  Konec akce: 3. září 2017
Kontaktní osoba: Ing. Darina Juříčková   E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: 776 280 898  Fax: 

Název akce: Ostrava - 5.9.2017 - opatření pro lesní hospodářství, národní dotace do lesního hospodářství
Popis:

Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020: priority a opatření pro lesní hospodářství, národní dotace do lesního hospodářství

Semináře jsou určeny pro vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, poradce v lesnictví a další širokou odbornou veřejnost.

http://www.uzei.cz/akce/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014-2020-pri14


Začátek akce: 5. září 2017  Konec akce: 5. září 2017
Kontaktní osoba: Bc. Jana Suková  E-mail: sukova.jana@uzei.cz
Místo konání: Jiřího Trnky 9, 709 00 Ostrava
Tel: 222 000 432  Fax: 

Název akce: Dožínky na Vysoké - 9.9.2017
Popis:

Pozvánka na Dožínky na Vysoké: https://www.facebook.com/farmakozihradek/

Farma Kozí Hrádek
V zahradách 231, 75366 Hustopeče Nad Bečvou

kulturní vystoupení s hudbou a zábavou, možnost ochutání regionálních výrobků, farmařský trh, kolotoče, zábava.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo15999


Začátek akce: 9. září 2017  Konec akce: 9. září 2017
Kontaktní osoba: Farma Kozí Hrádek  E-mail: farmakozihradek@seznam.cz
Místo konání: Hustopeče nad Bečvou
Tel: 776 116 146  Fax: 

Název akce: Vysoká - 9.9.2017 - Regionální potravina Olomouckého kraje 2017
Popis:
Přijďte ochutnat a nakoupit oceněné Regionální potraviny Olomouckého kraje 2017 na Eko farmu Kozí Hrádek dne 9.9.2017
Začátek akce: 9. září 2017  Konec akce: 9. září 2017
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Vysoká
Tel: 581 210 956  Fax: 

Název akce: Lednice - 14.-15.9.2017 - pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin
Popis:

22. odborný seminář s mezinárodní účastí, 14. – 15. 9. 2017 v Lednici
Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, jehož cílem je prezentace výsledků výzkumu a praxe v oblasti pěstování a zpracování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt156|mo15914


Začátek akce: 14. září 2017  Konec akce: 15. září 2017
Kontaktní osoba: doc. Ing. Jarmila Neugebauerov  E-mail: neugebj@zf.mendelu.cz
Místo konání: Lednice
Tel: 519 367 233  Fax: 

Název akce: Prostějov - 17.9.2017 -Regionální potravina Olomouckého kraje 2017
Popis:
Přijďte ochutnat a nakoupit oceněné Regionální potraviny Olomouckého kraje 2017 na Hanácké slavnosti v Prostějově dne 17.9.2017.
Začátek akce: 17. září 2017  Konec akce: 17. září 2017
Kontaktní osoba: MVDr. Augustin Kohoutek  E-mail: oakpv@volny.cz
Místo konání: Prostějov
Tel: 736 631 798  Fax: 

Název akce: Prostějov - 18.9.2017 - O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Popis:

Okresní hospodářská komora ve spolupráci s advokátní kanceláří  DOHNAL PERTOT SLANINA Vás zvou na seminář

NOVÉ NAŘÍZENÍ EU O CHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, tzv. GDPR,
(General Data Protection Regulation) neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které navazuje nebo doplňuje Zákon o ochraně osobních údajů
18. ZÁŘÍ 2017      od 10:00 do 12:30 hodin


Začátek akce: 18. září 2017  Konec akce: 18. září 2017
Kontaktní osoba: Ivana Krátká  E-mail: ohkpv@ohkpv.cz
Místo konání: Národní dům Prostějov
Tel: 582 332 721  Fax: 

Název akce: Přerov - 19.9.2017 - 5. kolo příjmu žádostí PRV
Popis:

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na semináře Program rozvoje venkova 2014-2020
 5. kolo příjmu žádostí 
19. 9. 2017 9 - 13 Zasedací místnost MZe, Wurmova 606/2, 750 02 Přerov


Začátek akce: 19. září 2017  Konec akce: 19. září 2017
Kontaktní osoba: Ing. Markéta Bezoušková  E-mail: marketa.bezouskova@szif.cz
Místo konání: Přerov, Wurmova 2
Tel: 730 526 791  Fax: 

Název akce: Přerov -20.9.2017 - Jak správně připravit žádost o dotaci na podporu investic
Popis:

Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora v Přerově pořádají SEMINÁŘ na téma :

Jak správně připravit žádost o dotaci na podporu investic
do 5. kola PRV 2014 – 2020

Zabývat se budeme přednostně tzv. malými projekty, tj. projekty s uznatelnými výdaji do 1 mil. Kč


Začátek akce: 20. září 2017  Konec akce: 20. září 2017
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Přerov, Wurmova 2
Tel: 581210956, 728730428  Fax: 

Název akce: Poznej svého farmáře 2017
Popis:

Doubravský dvůr, Šárka a Václav Osičkovi, Nový Dvůr 243, www.doubravskydvur.cz

Návštěvníci mohou ochutnat výrobky od farmářů, nakoupit kvalitní potraviny z regionu a podívat se, jak farmáři hospodaří a vyrábí potraviny. Součástí  je doprovodný program pro celé rodiny, hudební a divadelní vystoupení, představení regionálních potravin či lokálních farmářů nebo foodtruck se sladkovodními rybami.


Začátek akce: 23. září 2017  Konec akce: 23. září 2017
Kontaktní osoba: Šárka a Václav Osičkovi  E-mail: sarka@doubravskydvur.cz
Místo konání: Nový Dvůr 243
Tel: 608 984 736  Fax: 

Název akce: Přerov - 23.9.2017 - Regionální potravina Olomouckého kraje 2017
Popis:
Přijďte ochutnat a nakoupit oceněné Regionální potraviny Olomouckého kraje 2017 na Farm FOOD festival na Výstavišti v Přerově dne 23.9.2017.
Začátek akce: 23. září 2017  Konec akce: 23. září 2017
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Přeorv
Tel: 581 210 956  Fax: 

Název akce: Zábřeh - 23.9.2017 - Regionální potravina Olomouckého kraje 2017
Popis:
Přijďte ochutnat a nakoupit oceněné Regionální potraviny Olomouckého kraje 2017 na Zábřežský kulturní jarmark dne 23.9.2017.
Začátek akce: 23. září 2017  Konec akce: 23. září 2017
Kontaktní osoba: Ing. Zlata Lakomá  E-mail: oaksumperk@seznam.cz
Místo konání: Zábřeh
Tel: 605 056 387  Fax: 

Název akce: Červenka - 23.9.2017 - Regionální potravina Olomouckého kraje 2017
Popis:
Přijďte ochutnat a nakoupit oceněné Regionální potraviny Olomouckého kraje 2017 na akci Poznej svého farmáře v Července - Dobravský dvůr dne 23.9.2017.
Začátek akce: 23. září 2017  Konec akce: 23. září 2017
Kontaktní osoba: Ing. Darina Juříčková   E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Dobravský dvůr
Tel: 776 280 898  Fax: 

Název akce: Velká Bystřice - 24.9.2017 - Regionální potravina Olomouckého kraje 2017
Popis:
Přijďte ochutnat a nakoupit oceněné Regionální potraviny Olomouckého kraje 2017 na Bystřické selské hody ve Velké Bystřice dne 24.9.2017
Začátek akce: 24. září 2017  Konec akce: 24. září 2017
Kontaktní osoba: Ing. Darina Juříčková   E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Velká Bystřice
Tel: 776 280 898  Fax: 

Název akce: Tovačov - 28.9.2017 - Regionální potravina Olomouckého kraje 2017
Popis:
Přijďte ochutnat a nakoupit oceněné Regionální potraviny Olomouckého kraje 2017 na Svatováclavské hody v Tovačově dne 28.9.2017.
Začátek akce: 28. září 2017  Konec akce: 28. září 2017
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Tovačov
Tel: 581 210 956  Fax: 

Název akce: Olomouc - 3.10.2017 - Evidenční pravidla ve vztahu k národním a evropským dotacím
Popis:

SEMINÁŘ: od 9 h

1. Evidence a záznamy, jejichž vedení je součástí plnění dotačních podmínek.
• přehled provozní dokumentace a záznamů v zem. podniku vyplývající z platné legislativy a dotačních podmínek,
• doložení plnění dotačních podmínek v zem. podniku jako součást přípravy na kontrolu,
• systémové plnění povinností vyplývajících z legislativy v zem. podniku s využitím portálu farmáře MZe


Začátek akce: 3. říjen 2017  Konec akce: 3. říjen 2017
Kontaktní osoba: Ing. Darina Juříčková  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomouc, Blanická 1
Tel: 776 280 898  Fax: 

Název akce: Olomouc - 4.-5.10.2017 - Pozemkové úpravy
Popis:

XX. konference pozemkových úprav Olomouc 2017. Hlavní téma letošního ročníku: Pozemkové úpravy - nástroj ochrany a zhodnocení půdy jako výrobního prostředku zemědělce. Konference se kromě ústřední ředitelky SPÚ Svatavy Maradové zúčastní i zástupci ministerstva zemědělství a životního prostředí. Mezi přednášejícími budou i zahraniční hosté z Německa, Rakouska a Slovenska.


Začátek akce: 4. říjen 2017  Konec akce: 5. říjen 2017
Kontaktní osoba: Hynek Jordán  E-mail: komunikace@spucr.cz
Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 5.-8.10.2017 -Podzimní FLORA Olomouc
Popis:

Na olomouckém výstavišti Flora čeká všechny návštěvníky od 5. do 8. října také bohatý program se spoustou lákadel, doplněný rovněž již tradičně oblíbeným festivalem gastronomie a nápojů Olima, Podzimními zahradnickými trhy, Flora koštem či projektem Rozkvetlé památky.

http://www.flora-ol.cz/akce/flora-olomouc-2017-podzimni-etapa


Začátek akce: 5. říjen 2017  Konec akce: 8. říjen 2017
Kontaktní osoba: Ing. Jana Jirovská  E-mail: jirovska.jana@flora-ol.cz
Místo konání: Olomouc - Dolní náměstí
Tel: 585 726 200  Fax: 

Název akce: Olomouc - 5.10.2017 - Regionální potravina Olomouckého kraje 2017
Popis:
Přijďte ochutnat a nakoupit oceněné Regionální potraviny Olomouckého kraje 2017 na Výstaviště Flora Olomouc v rámci podzimní Flory a festivalu gastronomie OLIMA dne 5.10.2017, kdy se uskuteční i slavnostní předání ocenění úspěšným výrobcům.
Začátek akce: 5. říjen 2017  Konec akce: 5. říjen 2017
Kontaktní osoba: Ing. Darina Juříčková   E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomouc
Tel: 776 280 898  Fax: 

Název akce: Jeseník - 5.10.2017 - Veletrh dotačních příležitostí
Popis:

Díky našim partnerům můžete konzultovat OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, aktuální výzvy OP Zaměstnanost včetně programů Úřadu práce, programy agentur CzechInvest a CzechTrade, aktuální výzvy MAS Jesenicko, možnosti stáží ve firmách a další.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo16142


Začátek akce: 5. říjen 2017  Konec akce: 5. říjen 2017
Kontaktní osoba: Radovan Dluhy Smith  E-mail: radovan.dluhy-smith@mmr.cz
Místo konání: Jeseník, hotel Slovan
Tel:   Fax: 

Název akce: Poznej svého farmáře 2017
Popis:

Zlatá Farma, Dubany 46, Vrbátky, 79812 Kralice na Hané, www.zlata-farma.cz

Návštěvníci mohou ochutnat výrobky od farmářů, nakoupit kvalitní potraviny z regionu a podívat se, jak farmáři hospodaří a vyrábí potraviny. Součástí  je doprovodný program pro celé rodiny, např. hudební a divadelní vystoupení, představení regionálních potravin či lokálních farmářů nebo foodtruck se sladkovodními rybami.


Začátek akce: 7. říjen 2017  Konec akce: 7. říjen 2017
Kontaktní osoba: Ing. Zlata Mádrová  E-mail: 
Místo konání: Dubany 46
Tel: 731 188 765  Fax: 

Název akce: Senice na Hané - 10.10.2017 - veřejná sklizeň kukuřice
Popis:
Pozvánka na tradiční veřejnou sklizeň zrna kukuřice KWS, která proběhne v úterý 10.října 2017 od 9:30 hod. na pozemku vedle polního letiště v Senici na Hané (za každého počasí).
Začátek akce: 10. říjen 2017  Konec akce: 10. říjen 2017
Kontaktní osoba: Zdeňka Románková  E-mail: zdenka.romankova@kws.com
Místo konání: Senice na Hané
Tel: 724 063 004  Fax: 

Název akce: Šumperk - 11.10.2017 - Principy společné zemědělské politiky
Popis:

SEMINÁŘ na téma:
Principy společné zemědělské politiky
· Plnění požadavků v rámci přímých plateb (SAPS, podpory pro
mladé zemědělce, dobrovolné podpory vázané na produkci,
greening, DZES...)
· Zemědělské registry (LPIS, IZR)
· Řešení konkrétních problémů
Přednášející : Ing. Lubomír Smrček, poradce v registru MZe, zahájení v 9:00 hodin
Střední odborná škola Šumperk, Zemědělská 3, Šumperk


Začátek akce: 11. říjen 2017  Konec akce: 11. říjen 2017
Kontaktní osoba: Ing. Zlata Lakomá   E-mail: oaksumperk@seznam.cz
Místo konání: Šumperk
Tel: 605 056 387  Fax: 

Název akce: Prostějov - 12.10.2017 - ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ 2018
Popis:

seminář ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ 2018 - ZMĚNY SE SPOUSTOU ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ A PŘÍKLADŮ Z PRAXE.

V průběhu semináře bude provedena podrobná analýza změn ve zdravotním pojištění během roku 2017 a k 1. 1. 2018 včetně příkladů.
    9,00 - 13,00 hodin
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:   Ing. Antonín Daněk


Začátek akce: 12. říjen 2017  Konec akce: 12. říjen 2017
Kontaktní osoba: Ivana Krátká  E-mail: ohkpv@ohkpv.cz
Místo konání: Prostějov, Národní dům
Tel: 582 332 721  Fax: 

Název akce: Dub nad Moravou -14.10.2017 - Regionální potravina Olomouckého kraje 2017
Popis:
Přijďte ochutnat a nakoupit oceněné Regionální potraviny Olomouckého kraje 2017 na Evropskou mysliveckou pouť do Dubu nad Moravou dne 14.10.2017.
Začátek akce: 14. říjen 2017  Konec akce: 14. říjen 2017
Kontaktní osoba: Ing. Darina Juříčková   E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Dub nad Moravou
Tel: 776 280 898  Fax: 

Název akce: Burza v Olomouci nabídne práci, vzdělání, poučení i zábavu
Popis:

Seznámení s nejvýznamnějšími zaměstnavateli v Olomouckém kraji dostanou lidé v úterý 17. října 2017 v Olomouci. V tento den proběhne od 9 do 17 hodin v areálu Výstaviště Flora (v největším pavilonu A) Burza práce a vzdělání. Vstup na akci i veškeré poradenství budou zdarma. Na její organizaci se spolupodílí Úřad práce ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje.


Začátek akce: 17. říjen 2017  Konec akce: 17. říjen 2017
Kontaktní osoba: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/  E-mail: 
Místo konání: Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Kokory - 18.10.2017 - Nitrátová směrnice
Popis:

Vzdělávací  seminář  pro zemědělce v Olomouckém kraji v rámci projektu

„Informační podpora pro zemědělce  v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice“
Zahájení : v 9:00 hodin
Místo : Motorest ZD Kokory

Přednáší :    Ing. Jan KLÍR, VÚRV – poradenské centrum


Začátek akce: 18. říjen 2017  Konec akce: 18. říjen 2017
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Motorest ZD Kokory
Tel: 728 730 428  Fax: 

Název akce: Olomouc - 24.10.2017 - Agroenvi opatření
Popis:

WORKSHOP na téma : Agroenvironmentální opatření

• Nejčastější problémy při plnění požadavků agroenvironmentálních opatření
• Nová protierozní vrstva a návrh DZES
• Nový sankční systém v podmíněnosti
• Aktuality v dotační politice

Ing. Lubomír Smrček - poradce v registru MZe ČR
od 9:00 hod

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo16065


Začátek akce: 24. říjen 2017  Konec akce: 24. říjen 2017
Kontaktní osoba: Darina Juříčková  E-mail: oakol@volny.cz
Místo konání: Olomouc, Blanická 1
Tel: 776 280 898  Fax: 

Název akce: Bělá pod Pradědem - 26.10.2017 - Regionální potravina Olomouckého kraje 2017
Popis:
Přijďte ochutnat a nakoupit oceněné Regionální potraviny Olomouckého kraje 2017 na Den otevřených dveří v areálu ovčína ZD Jeseník v Bělé pod Pradědem dne 26.10.2017.
Začátek akce: 26. říjen 2017  Konec akce: 26. říjen 2017
Kontaktní osoba: Adriana Motyková  E-mail: oak@jes.cz
Místo konání: Bělá pod Pradědem
Tel: 731 458 289  Fax: 

Název akce: Partutovice - 28.10.2017 - Regionální potravina Olomouckého kraje 2017
Popis:
Přijďte ochutnat a nakoupit oceněné Regionální potraviny Olomouckého kraje 2017 na Bramborářský den v Partutovicích dne 28.10.2017.
Začátek akce: 28. říjen 2017  Konec akce: 28. říjen 2017
Kontaktní osoba: Jana Neradilová  E-mail: oakpr@volny.cz
Místo konání: Partutovice
Tel: 581 210 956  Fax: 

Název akce: Olomouc - 31.10.2017 - Inovace v živočišné výrobě
Popis:

POZVÁNKA na vzdělávací semináře INOVACE V ŽIVOČIŠNÉ VÝROBĚ

31. října 2017 Hotel Senimo, Pasteurova 906/12,  779 00 Olomouc

Více informací naleznete v pozvánce.


Začátek akce: 31. říjen 2017  Konec akce: 31. říjen 2017
Kontaktní osoba: Bc. Alena Pecinová  E-mail: alena.pecinova@ekomonitor.cz
Místo konání: Hotel Senimo, Olomouc
Tel: 606 730 325  Fax: 469 682 310

Název akce: Olomouc - 3.11.2017 - ZÁKONÍK PRÁCE V ROCE 2018
Popis:

Seminář: ZÁKONÍK PRÁCE V ROCE 2018 a související věcné změny s dopady do pracovního práva, především v oblastech zaměstnanosti, inspekce práce, nemocenského pojištění a poskytování pracovnělékařských služeb

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo16072


Začátek akce: 3. listopad 2017  Konec akce: 3. listopad 2017
Kontaktní osoba: www.vzdelavanilekes.cz   E-mail: m.lekes@email.cz
Místo konání: Clarion Congress hotel Olomouc
Tel: 776 574 359  Fax: 

Název akce: Pardubice - 8.-9.11.2017 - XX. Rostlinolékařské dny 2017
Popis:

Česká společnost rostlinolékařská za podpory MZe a odborné spoluúčasti ČAZV - odboru rostlinolékařství Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, AK ČR, České asociace ochrany rostlin pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky pořádá ve dnech 8. a 9. listopadu 2017 XX. Rostlinolékařské dny 2017 v Pardubicích.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt156|mo16056


Začátek akce: 8. listopad 2017  Konec akce: 9. listopad 2017
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Čechová  E-mail: jaroslava.cechova@gmail.com
Místo konání: Pardubice
Tel: 725 579 039  Fax: 

Název akce: Olomouc - 10.11.2017 - Proexportní podpora
Popis:

Ministerstvo zemědělství ČR a Potravinářská komora ČR pořádají odborné semináře zaměřené na možnosti podpory exportu, které mohou stávající i budoucí vývozci do mimounijních zemí využít.

Semináře se uskuteční ve dnech 9. listopadu 2017 (Praha) a 10. listopadu 2017 (Olomouc) od 9:00 do cca 14:00 hod.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt197|mo16109


Začátek akce: 10. listopad 2017  Konec akce: 10. listopad 2017
Kontaktní osoba: Zuzana Herčíková  E-mail: zuzana.hercikova@mze.cz
Místo konání: Olomouc, Wolkerova 29
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 13.11.2017 - Změny DPH v roce 2017 a jejich dopady do praxe
Popis:

INTEGRA CENTRUM s.r.o. pořádá seminář na kterém budou účastníci informováni o změnách v oblasti DPH s připravovanou novelou, která nabude účinnosti od léta roku 2017.

Termín: 13.11.2017, 9:00 - 14:00
přednášející: Ing. Olga Hochmannová
cena: 1.600,- Kč (vč. DPH, kávy a oběda)

https://www.integracentrum.cz/zmeny-dph-v-roce-2017-a-jejich-dopady-do-praxe-889


Začátek akce: 13. listopad 2017  Konec akce: 13. listopad 2017
Kontaktní osoba: www.integracentrum.cz  E-mail: info@integracentrum.cz
Místo konání: Olomouc, RCO
Tel: 530 332 751  Fax: 

Název akce: Praha - 15.-16.11.2017 - Živiny a rizikové prvky v půdě
Popis:

Pozvánka na odborný seminář konaný ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze 6 – Ruzyni na téma „Živiny a rizikové prvky v půdě, který se koná 15. a 16. listopadu 2017.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt156|mo16105


Začátek akce: 15. listopad 2017  Konec akce: 16. listopad 2017
Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.  E-mail: muhlbachova@vurv.cz
Místo konání: VURV Praha 6
Tel: 233 022 205  Fax: 

Název akce: BIOMLÉKO - vstupní informační seminář projektu
Popis:

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců za finanční podpory Ministerstva zemědělství
Vás zve na VSTUPNÍ INFORMAČNÍ SEMINÁŘ v rámci PROJEKTU NA PODPORU PRODUKCE A ODBYTU BIOMLÉKA
od 13:30
http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo16145


Začátek akce: 20. listopad 2017  Konec akce: 20. listopad 2017
Kontaktní osoba: Jan Směšný  E-mail: jan.smesny@pro-bio.cz
Místo konání: Rychnov nad Kněžnou
Tel: 606 040 999  Fax: 

Název akce: BIOMLÉKO - vstupní informační seminář projektu
Popis:

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců za finanční podpory Ministerstva zemědělství Vás zve na VSTUPNÍ INFORMAČNÍ SEMINÁŘ v rámci PROJEKTU NA PODPORU PRODUKCE A ODBYTU BIOMLÉKA
od 9:00

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt166|mo16145


Začátek akce: 20. listopad 2017  Konec akce: 20. listopad 2017
Kontaktní osoba: Jan Směšný  E-mail: jan.smesny@pro-bio.cz
Místo konání: Chrudim
Tel: 606 040 999  Fax: 

Název akce: Tišnov - 23.11.2017 -Krátké dodavatelské řetězce – možnosti odbytu ve venkovském prostoru
Popis:

Pozvánka na zajímavou akci. MAS Brána Vysočiny a Celostátní síť pro venkov pořádá konferenci na téma Krátké dodavatelské řetězce – možnosti odbytu ve venkovském prostoru
Kdy: ve čtvrtek 23. 11. 2017 od 9.00 do 15.30 hod.
Kde: v Tišnově (Mlýnská 152)
 
Registrace je otevřena do 22. 11. 2017 na: https://goo.gl/forms/92zra5C1UTQWycdl1


Začátek akce: 23. listopad 2017  Konec akce: 23. listopad 2017
Kontaktní osoba: Ing. Milan Kouřil  E-mail: milan.kouril@centrum.cz
Místo konání: Tišnov
Tel: 774 585 169  Fax: 

Název akce: Lukavec - 28.11.2017 - Nové technologické postupy pro stabilní výnosy pěstovaných plodin a ochranu p
Popis:

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i. v Praze - Ruzyni, ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST při ČZU v Praze a PS v Lukavci Vás srdečně zvou na odborný seminář Nové technologické postupy pro stabilní výnosy pěstovaných plodin a ochranu půdy, vody a ovzduší.

http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m9|mt199|mo16139


Začátek akce: 28. listopad 2017  Konec akce: 28. listopad 2017
Kontaktní osoba: Ing. Helena Kusá  E-mail: kusa@vurv.cz
Místo konání: Lukavec u Pacova
Tel: 233022266,702087695  Fax: 

Název akce: Olomouc - 29.11.2017 - udržitelné hospodaření s půdou
Popis:

Odborný seminář Centra udržitelného rozvoje ve spolupráci s odborem životního prostředí a zemědělství Olomouckého kraje a Státním zemědělským intervenčním fondem, regionální pracoviště Olomouc a Střední školou zemědělskou a zahradnickou Olomouc a Ekotoxou Brno k udržitelnému hospodaření s půdou.

Seminář se koná ve středu 29. listopadu 2017 v učebně Střední školy zemědělské a zahradnické Olomouc.


Začátek akce: 29. listopad 2017  Konec akce: 29. listopad 2017
Kontaktní osoba: Žaneta Žůrková  E-mail: zaneta.zurkova@ekotoxa.cz
Místo konání: Olomouc
Tel:   Fax: 

Název akce: Olomouc - 6.12.2017 - Elektronická evidence tržeb pro podnikatele
Popis:

INTEGRA CENTRUM s.r.o. pořádá seminář jehož cílem je seznámit posluchače s právní úpravou zakotvenou v zákoně č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který zavedl nové povinnosti při evidování „hotovostních“ plateb, a aktuálními metodickými pokyny vydanými v souvislosti s aplikací tohoto zákona.

 9:00 - 14:00
přednášející: Mgr. Šárka Zbožínková
cena: 1.500,- Kč (vč. DPH, kávy a oběda)


Začátek akce: 6. prosinec 2017  Konec akce: 6. prosinec 2017
Kontaktní osoba: www.integracentrum.cz  E-mail: info@integracentrum.cz
Místo konání: RCO Olomouc
Tel: 530 332 751  Fax: 

Název akce: Přerov - 6.12.2017 - Povinnosti zemědělců v oblasti životního prostředí
Popis:

Okresní agrární komora v Přerově pořádá  seminář  na téma :